Articole scrise de Lucian Bondoc


1 - 7 din 7 rezultate
1.De ce lupta anti-corup��ie trebuie recalibrat��? Combaterea ferm�� a corup��iei este o necesitate clar�� în România pe termen scurt, mediu ��i lung. Erorile nu trebuie s�� conduc�� la afectarea principiului politicii respective. În caz contrar, vom deveni timp de decenii o republic�� bananier�� în sensul cel mai de cli��eu al expresiei din punctul de vedere al infrac��ionalit����ii, arbitrariului decizional ��i neglij��rii meritocra��iei.
2.ANALIZ�� Despre justi��ia în România. De ce unele segmente ale justi��iei din România nu sunt înc�� „mai” independente? Ca principiu, unele episoade din alte ����ri, inclusiv occidentale, arat�� c�� fenomenul justi��iei nu trebuie v��zut naiv sau deconectat de factorul uman ��i convingerile personale ale celor implica��i sau chiar de unele tendin��e de încercare de influen��are ocult��. Pe de alt�� parte, f��r�� o justi��ie echilibrat�� ��i independent�� în mare m��sur��, niciun stat nu poate fi prosper în lumea actual�� la nivelul popula��iei largi.
3.Pisica neagr��, pisica alb��, urgen��a ��i oazele Uniunea European�� a intrat deja într-o situa��ie economic�� tern�� spre dificil�� ��i nu va ie��i cel pu��in 3 ani din ea Raportul european de prognoz�� economic�� publicat în noiembrie 2018[3] anticipa o sc��dere a cre��terii economice a zonei euro de la 2,4% în 2017 la 1,9% în 2019 ��i 1,7% în 2020. Cel pe 2019,[4] publicat pe 7 noiembrie, anticipeaz�� c�� anul acesta se va finaliza cu o cre��tere de 1.1%, relevant mai slab�� decât prognozat anul trecut (1,7%) ��i actualizeaz�� „în jos” ��i prognozele pentru 2020 ��i 2021 la 1,2% pe an.
4.ANALIZA De ce legisla��ia din România înc�� las�� mult de dorit? Num��rul de neclarit����i ��i aiureli legislative r��mâne mare în România ��i greveaz�� atât activitatea economic��, cât ��i via��a de zi cu zi. Cele de mai jos încearc�� s�� contribuie la o analiz�� a cauzelor acestei situa��ii ��i la o dezbatere în vederea imbun��t����irii sale, dintr-o perspectiv�� de interes general.
5.ANALIZA De ce este capitalul românesc fragil? Despre cauze, dileme ��i viitor În primul rând, este important de în��eles c�� România a ajuns abrupt dup�� Revolu��ie într-un context cu totul special, de cvasi-capitalism f��r�� capitali��ti. Nu existau societ����i private relevante ��i nici români cu vreun nivel financiar care s�� conteze într-o economie. Este la fel de important de în��eles c�� foarte pu��ini români din ��ar�� aveau informa��ie potrivit�� noului model economic (f��r�� ca asta s�� fie vina cuiva, modelul anterior nefiind propice în acest sens). În plus, una este s�� ��tii regulile de circula��ie, alta este s�� ��i conduci o „ma��in��.”
6.Despre cauze ale problemelor actuale ��i unele c��i spre remediere (III) Restric��iile de proprietate (acces dificil ��i plafonat la cas��, ma��in��, curte) ��i ra��ionalizarea consumului în perioada comunist�� (de la electricitate ��i c��ldur��, pân�� la pâine ��i lapte) par s�� fi stimulat dup�� 1989 o tendin���� excesiv�� de acumulare ��i etalare material�� la destui români. Tendin��a s-a manifestat fie prin investi��ii pu��in utile economic (ma��ini mai scumpe decât casa, case foarte mari pe care s-a cheltuit toat�� agoniseala timp de zeci de ani, etc), fie prin abord��ri de zi cu zi de tip pur statutar sau chiar de “show-off” ( ce tip de ma��in�� sau marc�� de ceas sau de geant�� î��i iei).
7.Despre cauze ale problemelor actuale (I) O bun�� parte a fostei nomenclaturi comuniste s-a îmbog����it dup�� Revolu��ie, dar a avut lec��ia politic�� bine înv����at��. A gestionat, în general, atent aparen��ele, fiind discret�� cu averile ��i c��inând frecvent ��i ipocrit segmentele s��r��cite în principal tocmai de lipsa de expertiz�� sau comportamentul unor „fo��ti”. Pasivul cultural de mai sus a contribuit la polarizarea actual�� emo��ional�� din România. Este, de asemenea, unul dintre factorii care au facilitat atât unele relativiz��ri etice serioase (de��i frecvent nici m��car con��tientizate), cât ��i discursul segrega��ionist politic al unor iresponsabili.


ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by