Articole scrise de Europa Libera


1 - 30 din 41 rezultate
1.Europa Liber��: 5 lucruri despre carantin�� ��i autoizolare Pandemia de coronavirus poate fi încetinit�� doar prin m��suri de izolare ��i de distan��are social�� a oamenilor. Mul��i sunt nevoi��i s�� intre în carantin�� sau autoizolare, timp de dou�� s��pt��mâni, chiar dac�� pentru ei virusul nu este un pericol foarte mare. Ce te a��teapt�� în astfel de situa��ii?
2.Europa Liber��. Coronavirus: cre��tere exponen��ial�� vs izolare social��. Interviu cu Raul Mure��an, cercet��tor în neuro��tiin��e Dr. Raul C. Mure��an, directorul Departamentului de Neuro��tiin��e Experimentale ��i Teoretice, în cadrul Transylvanian Institute of Neuroscience, spune, într-un interviu pentru Europa Liber��, c�� „este foarte important s�� în��elegem dinamica agresiv�� a acestei pandemii ��i s�� lu��m m��suri coordonate de izolare ��i distan��are social��.”
3.Europa Liber��: Coronavirusul r��mâne în organism ��i 37 de zile, mai mult decât se ��tia ini��ial (studiu) Pacien��ii cu noul coronavirus p��streaz�� pân�� la 37 de zile agentul patogen în tractul lor respirator, se arat�� într-un nou studiu, care afirm�� c�� oamenii r��mân infecta��i cu Covid-19 vreme de câteva s��pt��mâni din momentul în care au fost infesta��i.
4.Mircea Geoan�� despre pericolul rusesc ��i subordonarea Armatei Române în fa��a NATO Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoan��, 61 de ani, vorbe��te în interviul acordat Europei Libere despre amenin����rile la adresa spa��iului nord-atlantic, despre p��rerile diferite pe care le au statele NATO în leg��tur�� cu temele fierbin��i ale momentului, dar ��i despre timpul necesar mobiliz��rii solda��ilor Alian��ei în cazul în care un stat NATO este atacat.
5.Europa Liber��: Marcel Ciolacu a adus un consultant american pentru strategia politic�� a PSD Surse din conducerea PSD au declarat pentru Europa Liber�� c�� pre��edintele interimar Marcel Ciolacu a apelat la serviciile unui consultant american pentru a stabili strategia politic�� a social-democra��ilor. Potrivit surselor Europa Liber��, consultantul american a venit cam de o lun�� ��i se va ocupa inclusiv de interpretarea sondajelor de opinie. De asemenea, un rol important în echipa lui Marcel Ciolacu îl are consultantul politic Bogdan Popescu, acesta lucrând cu mai mul��i lideri PSD în ultimii 17 ani.
6.Europa Libera: Candidatei lui Voiculescu de la preziden��iale i se confisc�� aproximativ 800.000 de lei Autoritatea Electoral�� Permanent�� a decis s�� confi��te aproape 800.000 de lei (170.000 euro) de la Ramona Ioana Bruynseels, din cauza neregulilor privind cheltuirea banilor în campania de la preziden��iale.
7.Europa Liber�� EXCLUSIV. 1 milion de euro de la PSD pentru România TV ��i Antena 3 în timpul campaniei preziden��iale. Digi 24, zero lei Europa Liber�� a ob��inut în exclusivitate sumele pl��tite de PSD televiziunilor în campania preziden��ial�� pentru candidata partidului, Viorica D��ncil��. În total, social-democra��ii au cheltuit peste 5.3 milioane de lei pentru apari��iile tv. Cei mai mul��i bani au ajuns la România TV ��i Antena 3, în vreme ce Digi 24 nu s-a aflat pe lista televiziunilor cu contracte de publicitate cu PSD. Realitatea ��i B1 au avut sume nesemnificative, în compara��ie cu posturile apropiate de social-democra��i.
8.Europa Liber��: „Dirijorul” din Pia��a Victoriei, prieten cu so��ul Giorgianei Hosu, procuroarea care ancheteaz�� dosarul 10 august Colonelul de Jandarmerie C��t��lin Paraschiv, cel supranumit „Fantoma în alb” sau „Dirijorul” în timpul protestelor din 10 august 2018, este prieten de 10 ani cu so��ul celei care ar trebui s��-l ancheteze pentru rolul jucat în reprimarea demonstra��iei...
9.Europa Libera: 5 lucruri despre alegerile anticipate Pre��edintele Klaus Iohannis ��i partidul s��u, PNL, vor s�� declan��eze alegerile parlamentare anticipate. Ce considerente se ascund în spatele acestei mi��c��ri politice ��i câte ��anse de reu��it�� are?
10.Europa Liber��: „Poli��istul interlopilor”, protejatul ��efului de la Crim�� Organizat�� Fost rugbist la Dinamo, Robert Badea, poli��istul în cazul c��ruia ministrul de Interne, Marcel Vela a anun��at, joi, c�� va sesiza Parchetul pentru leg��turi cu interlopii, a lucrat înainte la Oficiul Na��ional pentru Protec��ia Martorilor (ONPM). El p��zea martorii cu identitate protejat�� care au denun��at interlopi în procese grele. Nu e clar dac�� de la bun început, poli��istul Badea a fost infiltrat de c��tre interlopi sau dac�� a fost transformat pe parcurs în cârti��a lor.
11.Europa Liber��: 5 lucruri despre coronavirusul din China (VIDEO) Epidemia provocat�� de coronavirusul din China, pornit dintr-o pia���� de animale din Wuhan, a c��p��tat statutul de „urgen���� public��” interna��ional��, din partea Organiza��iei Mondiale a S��n��t����ii. Cum ne putem ap��ra de un virus care se r��spânde��te rapid ��i a infectat mii de oameni?
12.Europa Liber��: Camera Deputa��ilor se laud�� c�� a îndeplinit toate recomand��rile MCV. GRECO a dat calificativ „nesatisf��c��tor” Camera Deputa��ilor sus��ine într-un r��spuns c��tre Ministerul Justi��iei c�� a rezolvat toate problemele legate de Mecanismul de Cooperare ��i Verificare. R��spunsul a fost redactat de pre��edintele Comisiei Juridice, Nicu��or Halici (PSD).
13.Europa Libera: 5 lucruri despre siguran��a ta financiar�� Înc�� de la primul t��u loc de munc��, 25% din salariul t��u merge la stat, pentru pensie. Cum arat�� viitorul banilor t��i? Vor mai fi acolo dup�� 35 de ani, când po��i ie��i la pensie?
14.Europa Liber��: De ce bag�� spitalele sub pre�� culpa medical��? Explica��iile ��efului Agen��iei pentru managementul calit����ii în s��natate O pacient�� de 66 de ani internat�� la spitalul Floreasca a murit dup�� ce în data de 22 decembrie 2019 a fost ars�� în timpul unei opera��ii efectuate de echipa de medici coordonat�� de profesorul Mircea Beuran. Acesta a semnat protocolul operator al interven��iei, dar nu s-a aflat în sal�� în momentul incidentului. Femeia, bolnav�� de cancer, a avut arsuri de peste 40% din suprafa��a corpului.
15.Europa Liber��: Cartea de vizit�� a Securit����ii la 30 de ani de la revolu��ie Arhiva fostei Securit����ii, mai precis o parte din aceast�� arhiv��, este depozitat�� într-o fost�� unitate militar�� din Pope��ti Leordeni, lâng�� Bucure��ti. Este a treia arhiv�� ca volum din Europa, dup�� cele din Germania ��i Polonia ��i con��ine sute de mii de dosare. Este, a��a cum spune Germina Nagâ��, fost�� directoare a Direc��iei de Investiga��ii, actualmente membr�� în Colegiul Consiliul Na��ional pentru Studierea Arhivelor Securit����ii (CNSAS), o ”sinistr�� carte de vizit�� a Securit����ii”.
16.Europa Liber��. Silviu Predoiu: Cum influen��eaz�� serviciile secrete politicul Fostul ��ef al Serviciului de Informa��ii Externe discut�� într-un interviu acordat Europei Libere despre evolu��ia serviciilor secrete dup�� 1989, cum influen��eaz�� ele via��a politic�� ��i dac�� exist�� „acoperi��i” în presa româneasc��.
17.Europa Liber��: Proiectul „candidat unic anti-PSD”. Cum se împac�� favori��ii Opozi��iei pentru prim��rie Favori��ii momentului din partea PNL, USR ��i PLUS pentru prim��ria Capitalei sunt cu to��ii de acord c��, în condi��iile unui singur tur la alegerile locale, Opozi��ia trebuie s�� vin�� cu un candidat unic împotriva PSD, a��a cum s-a întâmplat la Budapesta. Cum va fi produs el este înc�� dezb��tut – prin alegeri primare publice sau printr-un sondaj agreat de toate trei p��r��ile.
18.Europa Liber��: Marile succese ale micilor preziden��iabili. Unde au fost vota��i candida��ii de sub linia de plutire Opt dintre cei 14 candida��i la alegerile preziden��iale nu au reu��it s�� ating�� pragul de 3%, peste care statul le deconteaz�� cheltuielile de campanie electoral��. Unii au scos voturi multe în localit����ile unde s-au n��scut, al��ii cu prec��dere în jude��ele din Moldova. Cei mai mul��i nu au fost vota��i nici m��car de atâ��ia oameni câ��i, teoretic, au semnat pentru ei ca s�� se înscrie în cursa electoral��.
19.Europa Liber��: Alegerile care scot România din Balcani. ��i alte câteva explica��ii Klaus Iohannis cu 37% din voturi ��i Viorica D��ncil�� cu 23% ��i-au atins fiecare obiectivul de etap��: pre��edintele intr�� în turul al doilea cu un adversar confortabil, dup�� ce Dan Barna a ob��inut cu 8% mai pu��in decât scorul Alian��ei USR-PLUS de la europarlamentare (22,36%), în vreme ce pre��edinta PSD ajunge în final��, cu emo��ii, pe fondul nemul��umirilor din partid, dup�� ce forma��iunea a pierdut guvernarea în plin�� campanie electoral��.
20.Europa Liber��: Pr��bu��irea lui Ponta în 70 de zile Victor Ponta a încercat în ultimele luni s�� î��i creeze imaginea liderului care face jocurile în politic��, dar imaginea sa a avut de suferit. Negocierile purtate de acesta au avut succes doar pe termen scurt ��i au provocat o sciziune în interiorul ProRomânia.
21.Europa Libera: ��eful AEP a încasat diurne de deplasare de aproape 80.000 de lei de��i st�� în Bucure��ti într-un imobil RAAPPS Pre��edintele AEP, Constantin Mitule��u-Buic��, a încasat în ��apte luni o diurn�� de deplasare de aproape 80.000 de lei, de��i st�� cu chirie într-un imobil de la RAAPPS, aflat în centrul Capitalei. Diurn�� de deplasare încaseaz�� ��i vicepre��edintele, Zsombor Vajda.
22.���Europa Liber��: Cum pred�� PSD puterea. Posturi în ambasade, cu mandat de patru ani ��i 40.000 euro/an pentru consilieri personali ��i neveste ale apropia��ilor Consilierii ministrului, fini, foste so��ii de politicieni afla��i la putere sau neveste de anali��ti politici au fost trimi��i pentru patru ani în toate col��urile lumii, cei mai mul��i f��r�� nicio experien���� în diploma��ie, în baza unui interviu organizat în grab�� de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comer�� ��i Antreprenoriat (MMACA). Aceste posturi func��ioneaz�� în cadrul ambasadelor României, iar ocupan��ii lor fac diploma��ie comercial��. Trebuie s�� aduc�� investitori str��ini în România ��i, de asemenea, s�� promoveze afacerile române��ti peste hotare.
23.Europa Liber��: Jum��tate din direc��iile Poli��iei române au la conducere „împuternici��i”, oameni numi��i f��r�� concurs Un chestor ��i al��i 12 poli��i��ti de rang înalt sunt în prezent la conducerea a 10 din cele 24 de direc��ii ale Poli��iei cu statutul de „împuternici��i”, a��a cum se numesc desemn��rile f��r�� concurs ale ��efilor din aceast�� institu��ie de for���� a statului.
24.Europa Libera - Catherine Horel: Sunt maghiari în România care s-au s��turat s�� fie p��pu��ile Budapestei Recunoa��terea gre��elilor istorice ar putea deschide o cutie a Pandorei într-o regiune în care rivalit����ile sunt istorice, crede Catherine Horel, care pred�� la Universitatea Pantheon-Sorbonne istoria Europei Centrale ��i conduce cel mai important departament al Centrului Na��ional Francez de Cercet��ri ��tiin��ifice (CNRS).
25.Europa Libera: Câ��i bani s-au pl��tit pentru ca bannerele cu Iohannis, D��ncil��, Barna ��i Paleologu s�� se vad�� în toat�� ��ara Campania pentru preziden��iale a început în mod oficial pe 12 octombrie, dar partidele au început s�� împânzeasc�� ora��ele cu bannere înc�� de la sfâr��itul lunii august. Europa Liber�� le-a cerut partidelor care primesc subven��ie s�� spun�� ce sume au fost investite în afi��ajul outdoor.
26.Europa Libera: Analiza AMASP privind Raportul MCV al Comisiei Europene Asocia��ia Mi��carea pentru Ap��rarea Statutului Procurorilor a analizat, pentru Europa Liber��, principalele disfunc��ionalit����i eviden��iate în Raportul MCV.
27.Europa Libera - Germina Nagâ�� (CNSAS) despre decizia în cazul Ursu: Este un semnal c�� tor��ionarii anilor 80 ai represiunii comuniste nu vor mai avea probleme Germina Nagâ��, membru în Colegiul Consiliului Na��ional pentru Studierea Arhivelor Securit����ii (CNSAS), atrage aten��ia asupra consecin��elor deciziei de achitare în cazul Gheorghe Ursu. ”E grav c�� se d�� un semnal c��tre tor��ionarii anilor '80 c�� nu vor mai avea probleme în instan����”.
28.Europa Liber��: De ce nu-i pas�� lui Iohannis de Rusia. Un program preziden��ial f��r�� solu��ii „Ce avem de f��cut ca România s�� devin�� o ��ar�� normal��?” se întreab�� pre��edintele Klaus Iohannis în introducerea programului s��u de 83 de pagini. „Normalitate” înseamn�� „s�� tr��im decent, firesc ��i în armonie cu tot ��i cu to��i cei care ne înconjoar��”, potrivit defini��iei preziden��iale date în spirit bucolic. ��i prin tranzitivitate, o ��ar�� normal�� „se a��eaz�� armonios”, „ofer�� tuturor sentimentul c�� via��a lor poate fi una fireasc��” ��i totul se face ca la carte fiindc�� „to��i pun um��rul pentru ca na��iunea respectiv�� s�� se dezvolte bine ��i frumos”.
29.Europa Liber��: Cum ascund func��ionarii publici averi nejustificate de 30 milioane de euro Pân�� în acest moment, Agen��ia Na��ional�� de Integritate (ANI) a verificat sub aspectul veniturilor ��i cheltuielilor 162 de persoane ��i a descoperit 159 de averi nejustificate, valoarea acestora fiind de 30 milioane de euro.
30.Europa Libera: Efectele reformei asupra CSM: reprezentan��ii societ����ii civile au rang de demnitari, cu venituri de 6 ori mai mari ��i personal propriu Reprezentan��ii societ����ii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Victor Alistar ��i Romeu Chelariu, dup�� ce s-au trezit demnitari în urma modific��rii legii care reglementeaz�� activitatea CSM de c��tre Comisia Iordache ��i-au angajat ��efi de cabinet ��i consilieri. Dup�� ce le-au crescut veniturile de câteva ori.

1 2 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by