Articole scrise de Eugen Istodor


1 - 30 din 582 rezultate
1.Marius Oprea este "s��rit de pe fix", dar asta nu-nseamn�� s��-l condamn��m la moarte ��i este "s��rit de pe fix" pentru c�� eu n-a�� fi în stare vreodat��, nici beat mort, s�� fac ce a f��cut ��i face el. În anii din urm��, în care nici dracu n-a ��tiut de el, a umblat pe dealuri, prin poieni, în frig, pe ploaie, ��i a s��pat în c��utarea victimelor comuniste îngropate f��r�� cruce, f��r�� vreun semn lumesc. A g��sit schelete de oameni uci��i ��i a alinat tragedii ale copiilor, rudelor acestora. A f��cut multe excese cu limba lui ascu��it��, pentru c�� societatea noastr�� este anchilozat�� ca multe altele. A spus cu înfumurarea lui multe tâmpenii. Dar, dincolo de astea nu este normal ca Marius Oprea, la 55 de ani, s�� fie ��omer, s�� moar�� de foame.
2.Dan Andrei Aldea a murit. Moartea mi-a trimis Zeul al��turi de Aricii lui înamora��i N-am avut al��i derbedei cu care s�� h��l��duiesc în tinere��ea mea: trupa Phoenix, Florian Pitti�� ��i Dan Andrei Aldea. Phoenixul era nebunia imposibil��, lumea lor n-o credeam posibil��. Pe Florian Pitti�� îl vedeam la Teatrul Bulandra, apoi la Radio, el mi-a f��cut educa��ia muzical��. Dar Dan Andrei Aldea? El era Nev��zut, trubadur, îngeresc, Creator. Auzisem de el, îl ascultasem. Dar nu era. Nu-l vedeam în via��a mea. De fapt, nici n-aveam cum s��-l v��d. Zeul ��sta fugise din comunismul meu, din tinere��ea mea, în Occident.
3.A murit Delumeau. Jean Delumeau a scris despre fric��. Noi vedem c��-n 2020 suntem la fel de frico��i ca-n evul mediu Acest Jean Delumeau a murit pe 13 ianuarie, la 93 de ani. ��i numele lui îl voi cinsti ast��zi ��i mereu pentru o cercetare care mi-a luminat mintea. A��a de profund m-a zdruncinat cartea asta a fricilor c�� de când am descoperit-o, oriunde m-a�� muta, ea umbl�� cu mine. Umblu cu "Frica" în sân. Mai precis cu “Frica in Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediat��”, pe numele ei adev��rat de carte. ��i coper��ile c��r��ii sunt jerpelite. ��i paginile deformate. E vai de ea de carte, dar nu m�� despart de Frica mea. Vorbind ieri la telefon cu prietenul Viorel Mo��oc, din fric��-n fric��, el vine cu o idee: bine ar fi s�� scrie cineva ce s-a schimbat ast��zi din fricile de secol medieval. Asta n-a f��cut-o Jean. A��a de tare m-a sedus ideea c��, iat��, reiau cartea despre secole trecute ��i, dup�� mintea mea, v�� spun cum st��m cu fricile în 2020. Frica de femeie, de evreu, de ��igan, de emigrant, de noutate, de b��trâne��e, de moarte, de singur��tate, de subversiune, de... cite��te articolul ca s��-��i vezi fricile vechi, de ev mediu.
4.Dracula-Netflix. Un Dracula tâmpi��el/moare lumea dup�� el - cronica de film ��i despre cum mi-a luat dracul ��sta min��ile Ajutor! Un balaur tâmpi��el, un film mediocru, o peltea de patru ore m-a mu��cat de jugular��. M-am contaminat! Diavolul îmi dicteaz�� ce s�� scriu! Ajutorrr!
5.La mul��i ani! Trenduri sociale de urm��rit în anii 20. Da, da, e vorba inclusiv de Selly ��i 5Gang Se termin�� anul. Ce dac��? Vin anii 20. Timp este destul s�� încap�� în el toat�� lumea. ��i tu ��i eu. ��i prostul ��i îngâmfatul. ��i b��trânul ��i tân��rul. ��i lacomul ��i zgârcitul. ��i omul care face bine. A��a c�� venirea unui nou an-deceniu e motiv de bucurie. ��i de recapitulare. Uite câteva trenduri sociale din anii ce-au fost ��i pe care mi-am propus s�� le urm��resc în continuare.
6.Crim��! E “Matilda ��i groparii”, piesa asta de teatru a Stelei Giurgeanu de la Teatrul Na��ional Cine vrea s�� râd�� ca ��ampania? S�� mearg�� la “Matilda ��i groparii”. Cine vrea emo��ie, suspans, amuzament, înfrico��are, happy end? S�� mearg�� la “Matilda ��i groparii”. Cine vrea feminism cu lopata? S�� mearg�� la “Matilda ��i groparii”. Cine vrea satisfac��ii intelectuale, precum reinterpret��ri ale cehovienelor "Trei surori", "Livada de vi��ini", dar ��i un pic din “A��teptându-l pe Godot” de Beckett? S�� mearg�� la “Matilda ��i groparii”. Cine vrea lucru de��tept f��cut s�� vad�� “Matilda ��i groparii” de pe scena Teatrului Na��ional Bucure��ti (din p��cate, mâine ��i în ianuarie piesa e sold out). Hahaha
7.N-ai fost la Revolu��ie în 1989? Foarte bine! Taci dracului din gur�� în 2019! Nu mai umple capul copilului t��u cu baliverne 1989. 2019. Revolu��ia a existat. Revolu��ia rezist��. F��r�� ea n-am fi azi la shopping, în trafic sau la munte sau în Teneriffffe, sau în Italia, Spania. C�� Revolu��ia are-n capul tuturor parfum de conspira��ie politic�� ��i ani de constipa��ie social��? Foarte bine! Fiecare cu mintea lui. Dar cel mai puternic sentiment acum, la 30 de ani dup��, este c�� suntem incapabili s�� povestim copiilor no��tri ce e o Revolu��ie. În 30 de ani, genera��iile de 40-60 de ani au dobândit ��i ��i-au cultivat tone de prejudec����i ��i dizabilit����i. Cei mai mul��i sunt “bolnavi închipui��i”. ��i-au construit numeroase traume ��i-��i vars�� mai abitir ca piranhiile veninul asupra copiilor lor.
8.Distrugerea economiei na��ionale. Economia aia ctitorit�� de geniul Ceau��escu. Înc-o bazaconie a celor care tr��iesc comunismul ca copil��rie Când Ceau��escu era împu��cat la Târgovi��te ca s�� nu spun�� el ce ��tia, de fapt, el, geniul, nu ��tia mai nimic. Fr����ia lui Ion Iliescu cu ai s��i colegi? El îi marginalizase. Normal c��-i ��tia. În rest, geniul Carpa��ilor era prost ca un cozonac. Nu se pricepea la nimic. Crea��ia lui? O Românie fl��mând�� ��i care se hr��nea cu fabula��ii. Industria lui genial��? O abera��ie care nu func��iona. Agricultura func��ional��? O fabul�� cu greierul ��i furnica. Comunismul lui Ceau��escu era noul ev mediu românesc. ARTICOL dedicat celor 30 de ani de libertate. D��m de p��mânt cu mitologia tranzi��iei!
9.Ceau��escu d��dea 100 de lei la salariu/pensie ��i comunismul tr��ia ��i ast��zi. A��a este în comunismul ca copil��rie? Nu-i ast��zi la fel? Ciulim ca iepurii urechile la orice m��rire venit�� de la Guvern. Ast��zi este ��antaj. Pe vremea lui Ceau��escu, cum era? În comunismul lui Ceau��escu n-aveai ce face cu 100 de lei în plus. Nu puteai nici s�� dai foc, nici s�� te ��tergi la dos cu 100 de lei. Nu puteai s�� faci chestiile astea. Dac�� te l��udai pe Facebook, te s��lta Poli��ia. O beleai. Dar dac�� f��ceai chestia asta singur, f��r�� s�� spui nim��nui? Te vedea sigur cel mai bun prieten al t��u, sau tac-tu. ��ia te turnau de fric�� la 112. Te lua Salvarea, te b��ga la balamuc. Dar, ve��ti bune, ast��zi po��i s�� faci ce vrei cu bancnota de 100 de lei. S�� ��i-o m��nânci? Da, chiar po��i s��-nvele��ti carasul-pe��te cu suta de lei ��i s��-l pr��je��ti în tigaie. Nu uita, totu��i, s�� t��v��le��ti ��i carasul-pe��te ��i bancnota prin f��in��! Ca s�� nu se prind�� tigaia. ARTICOL dedicat celor 30 de ani de libertate, de bucurie c-am sc��pat de Ceau��escu ��i to��i comuni��tii lui.
10.Dezvoltatorul bate cu pumnul în mas��, arhitectul ��i urbanistul zic „s�� tr��i��i, ��efu!”, urbanismul din prim��rie e ca o plas�� de paianjen – interviu cu Dumitru Dobrev, coautor “Dreptul urbanismului” „Construc��ii haotice, f��r�� respect pentru istoria comunit����ii ��i pentru via��a privat�� a persoanelor, s-au aglomerat în zone protejate, lipite de monumente istorice sau la mici distan��e, de câ��iva metri, de alte construc��ii deja existente. Libera ini��iativ�� a fost adeseori confundat�� cu dreptul fiec��ruia de a construi unde vrea ��i cum vrea” - este ideea central��, punctul de plecare al interviului de fa���� cu Dumitru Dobrev, coautor al c��r��ii "Dreptul urbanismului".
11.Testul PISA ne face elevii analfabe��i func��ional? Noi to��i, p��rin��ii, suntem varz�� Rezultatele PISA ne arat��, o dat�� în plus, nivelul pe care ��coala româneasc�� îl are? Avem 44% analfabe��i func��ionali, cu 5% mai mult decât în 2015? Mare chestie! E momentul s��-n��elegem c�� or fi copiii analfabe��i, dar de fapt, noi to��i, p��rin��i-educatori, suntem analfabe��i func��ional. Testul PISA din acest an este doar un punctaj de etap�� al copilului, în fapt, mai grav, PISA arat�� o boal�� a b��trânilor, p��rin��i ��i educatori din România. ���
12.Dan Petcu����, iarna asta, aduce frigul pe ��tirbei vod�� 68 - Bucure��ti. Cazul unei neomenii care poate produce victime Are 91 de ani. Este so��ia compozitorului Anatol Vieru. Unul dintre pu��inele capete muzicale ale României. El, din p��cate, ne-a l��sat singuri. Cu muzica sa, inspirat�� ��i de muza sa. Ea este o supravie��uitoare. ��i dac�� tot a supravie��uit de ce via��a ei s�� nu devin�� un co��mar? De dou�� luni încoace tr��ie��te ca-n pe��ter��. F��r�� ap�� cald��. În frig. M��nânc�� doar hran�� rece. Nu din pricina vreunei boli incurabile, nu, ci din cauza frigului. Frig, frig. La 91 de ani ce nu face boala, termin�� frigul. Femeia aceasta ��i oameni ca ea de pe ��apte etaje din ��tirbei vod�� 68 au fost lovi��i de pofta lui Dan Petcu����.
13.The Irishman, cronic�� de film. De Niro, Al Pacino, Pesci - criminali ��i mafio��i care arat��-n film ca din Muzeul figurilor de cear�� Subiectul “se leag��” în 3 ore de film. Cât a vrut mu��chiul creativ al lui Scorsese. Tensiunea func��ioneaz��. La 5 minute câte o crim��, explozie, ceva senza��ional. Irishman î��i aminte��te, dar f��r�� pasiune, de toate filmele cu mafio��i ale lui De Niro ��i Scorsese. E un fel “the best off”. Mi-s dragi De Niro, Al Pacino, Pesci, Scorsese. Dar de data asta un sentiment m-a înst��pânit. Senza��ia c�� nu-s reali, nici De Niro, nici Al Pacino, nici Pesci. C��-s de cear��.
14.Oile care agonizeaz�� la Capul Midia. Suntem mai r��i ca oaia UPDATE: oenge salveaz�� oi pe mare, pe mal jandarmii "fac zid" în jurul proprietarului care le duce la t��iere. Opera��iunea de salvare abandonat�� Epav��. Se aud beh��iturile mor��ii. De jur împrejur ap��, oilor le e sete. De jur împrejur carne moart��, oilor le e foame. E al dracului de frig. Pe mal, func��ionarii mai trag un ��pri�� ��i se duc s��-��i mângâie pisicile acas��.
15.����tia "����tia" suntem noi, din diaspor�� ��i din ��ar��. ���Noi ����tia nu uit��m. N-avem creier de gum�� de mestecat.
16.Scrisoare poporului român. Semnat�� de ursul f��cut ��ni��el ��i, apoi, împu��cat ca un câine turbat la Praid - Sovata ��� “Ce ��i-am f��cut, ��ie, popor român?” - întreab�� ursul în aceast�� scrisoare. Da, este chiar ursul de 10 ani, care a agonizat o zi întreag�� ieri sub ochii poporului care ��i-a f��cut selfie, ba, i-a dat ��-un ��ut în fund: d��-l în m��-sa m�� deranjeaz�� în uichend? Ursul v�� invit�� s�� accesa��i acest link pentru a citi relatarea obiectiv�� a întregii întâmpl��ri. Pentru scrisoarea ursului despre nesim��irea poporului, citi��i mai jos.
17.Î��i merit�� soarta, idiotul ��sta, Matei Brunul - sau de ce romanul lui Lucian Dan Teodorovici este nominalizat la Dublin Literary Award Vreo sut�� de pagini am citit. Ce mare lucru? E un roman, istoria lui "Matei Brunul". Un tip care crede c�� tot ce zboar�� se m��nânc��. Nu facem to��i la fel? Matei Brunul-Bruno are o marionet�� ��i lumea nu pricepe la ce-i trebuie asta? Eu m-am prins: marioneta este pretextul pentru a mai spune o dat�� c�� omul este o p��pu��ic�� neputincioas��! ��i vai, este tras�� de sfori de cei puternici. Omul - marionet��, repet, veche metafor��, ��i ce poate aduce nou Teodorovici în chestiunea asta? M�� rog, pariul poate s�� fie interesant: s�� mai spun�� o dat�� c�� lumea e prost alc��tuit��. Atât mi-am spus ��i am continuat lectura. Au urmat înc�� 300 de pagini. Da. Romanul Matei Brunul mi-a luat piuitul, m-a rupt.
18.Declan��eaz�� bestia, voteaz�� Pre��edintele! Nu-i nimic mai fascinant pe lumea asta decât s�� alegi. Între flori, filme, fete sau b��ie��i, pre��edin��i sau cânt��re��i, arme sau fug��, t��cere sau delir, minciun�� sau adev��r, triumf sau e��ec. Dup�� ce alegi, mereu iese Bestia din omul ales. E fascinant s-o vezi cum ac��ioneaz��, cum uit�� c�� e trimisul t��u acolo Sus, la putere.
19.Nesp��latul de Bucure��ti. F��r�� c��ldur�� ��i ap�� cald�� - fapt de via���� cu repeti��ie / dup�� 30 de ani de la Revolu��ie Recunosc c�� de o s��pt��mân�� tr��iesc ca un nesp��lat. Se repet�� situa��ia asta în fiecare lun�� la mine la bloc. Din vara trecut�� pân�� ast��zi. Ca animalul, ce s�� fac? SCRIU. Dar nu-i destul. Mintea proast�� m�� întoarce în trecut, ori în comunism, lipsa apei calde ��i c��ldurii era zilnic��. ��i tot animalic m�� bucur, citind articolul Catiu��ei Ivanov-Hotnews. B��i, sunt mul��i nesp��la��i ca mine în Bucure��tiul de ast��zi! “Zeci de mii în Sectoarele 1, 2 ��i 3”. Hai, cite��te cum m-a înv����at în comunism mama ��i bunicul s�� am grij�� de igiena mea de mic ��i cum “fur” ast��zi ap�� cald�� de prin s��lile de tenis/fitness, mai mare ru��inea de om.
20.Vreme mi��to afar��, m�� doare-n cot de recolta de anul viitor! Sau cât de mult conteaz�� METEO în via���� - 30 de ani de la Revolu��ie Se spune c��-i de vin�� înc��lzirea global��. Nu-mi pas��! E noiembrie ��i e a��a cald ��i frumos c�� m�� doare-n cot de înc��lzire, de glob, de anotimp, de toate catastrofele care ni se anun����: se creeaz�� noi viru��i, p��mântul nu mai germineaz�� s��mân��a, etc. Un singur lucru m�� sup��r��: n-am ap�� cald�� s�� m�� sp��l de transpira��ie. În rest, e vreme de tricou, de papuci de plaj�� ��i mai ales de stat lene�� la soarele ��sta generos de noiembrie. Cum de-am ajuns s�� gândesc a��a? Uite, cum! O istorie î��i spun. (Multumesc Octav Mardale pentru caricatura asta care mi se potrive��te ��i multumesc pentru acordul de publicare)
21.Comunismul ca copil��rie. 30 de ani de la 1989 Privesc de câteva s��pt��mâni sondaje peste sondaje, dar chiar dispute între istorici. Toate-s legate de cultura care nu mai este ce a fost. Nu se cite��te, nu se merge la cinema-teatru, nu sunt libr��rii, nu sunt s��li de teatru-cinema. Nu se-n��elege ce-a fost cu Rezisten��a ��i diziden��a. Cum n-a existat un Proces tandru al Comunismului, cum nu exist�� logic nicio repudiere oficial�� a trecutului apropiat, „genera��ia Millennials“ (cei n��scu��i între 1981 ��i 1996) vrea socialism ��i comunism. Eu cred îns�� c�� nu vor cu adev��rat asta, ci, ca orice om , generatia asta vrea o lume mai bun��. Iar trecutul s�� nu mai fie ap��s��tor. APROPO: cacofonia este ce cred despre, gen comunism.
22.Colectivul celor 64 de mor��i. ��i România nesim��it�� Te arzi la un deget, de la o brichet��, de la o artific��. Aprins�� la nunta ta, de Anul Nou. Urli. Înjuri. Te amuzi. Exagerezi ca s�� iei aminte, ca s�� nu ��i se mai întâmple, ca s�� râd�� ��i al��ii. Pielea ��i se reface. Cei 64 de mor��i din Colectiv au supravie��uit de nenum��rate ori acestor glumi��e. Seara de 30 octombrie 2015 a început la fel. O spune Mihai Grecea în interviul de ieri Hotnews: "A început concertul, a fost o salv�� de artificii din acelea de nunt��, reci. Apoi au mai fost câteva piese ��i la un moment dat a fost acea salv�� de artificii extrem de puternice. Toat�� lumea s-a ferit de scânteile acelea care te frigeau…” Scânteile frigeau, apoi au ars pieile celor 64.
23.Mihai Constantinescu a murit sau despre inocen��a pe vremea comunist��. Ne-a d��ruit un zâmbet ��-o floare, o raz�� de soare ���N-a fost "cel mai mare" artist, dar sigur ne-a d��ruit: inocen����. Un zâmbet ��-o floare, o raz�� de soare. Ori, într-o lume comunist��, copilul cu plete de hipiot, ne anestezia s�� nu vedem cât de câinoas�� ne era lumea.
24.Olga Tokarczuk. Am citit 1200 de pagini ca s��-n��eleg dac�� merit�� Nobelul. Ghinion pentru tine care cite��ti doar "re��ele de socializare": merit��! Cum arat�� un traseu prin opera tradus�� în român�� a premiantei Nobel 2018, Olga Tokarchuk? De ce-mi amintesc c��r��ile Olg��i? Ce aduce nou Olga? Despre ce sunt c��r��ile astea? De ce merit�� Nobelul? Uite întreb��ri. A��a c�� mi-am r��spuns mie ��i am f��cut eu ceea ce tu nu faci. Nu cite��ti tu 1200 de pagini de carte nici ars cu ma��ina de tuns iarb��. Am f��cut-o eu, cu voluptate. Ia de aici, ca s�� ai cu ce s�� te dai mare la o cafea, la un gr��tar. Deci, Olga, exclusiv pentru tine, cel care dai scroll!
25.Festivalul Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu - antidotul împotriva robotiz��rii ��i al lipsei de creativitate" - Interviu De vreo trei ani m�� duc la Giurgiu toamna, la Festival. ��i nu-mi vine s�� cred. Este teatru acolo cum nu vezi în Bucure��ti, nici la Na��ional. Mi se relev�� la Giurgiu adev��ratul sens al Teatrului: b��i, s�� te vezi om, cu defecte ��i calit����i ��i toate astea s�� ��i le tolerezi. Am ie��it în fiecare an de la Festivalul de Teatru de la Giurgiu bine dispus ��i bine ��ifonat. Ca omul, nu? A��a am ajuns la acest interviu cu Cosmin Cre��u, manager Teatrul Tudor Vianu ��i C��lin ��abac, comunicare ��i rela��ii culturale.
26.RISE PROJECT VS Dan Barna. Sau înc-o întoarcere din mor��i a jurnalismului A avut dreptate s�� publice RISE dezv��luirile despre Barna? Da. De ce acum a publicat RISE dezv��luirile despre liderul USR? De d-aia! S�� se mire conspira��ioni��tii. Exist�� o nou�� etic�� a noului jurnalism? Da. RISE este controlat de SRI, SIE, KGB? Nu. Are dreptul RISE la stâng��cii de exprimare? Da. Ce p����e��te politicianul care se declar�� pentru o nou�� etic�� în politic�� ��i viseaz�� c��tre vechea politic�� a tocmelii? O s��-l aleag�� - o s��-l alerge lupii!
27.Harold Bloom a murit luni Pu��in�� lume îl mai ��tie pe Bloom în 2019. Diversitatea cultural�� ��i inunda��ia de interac��iuni internautice l-au împins pe Bloom cu masa lui plin�� cu “vedete” spre EXIT, dac�� nu l-au b��gat direct cu totul în co��ul istoriei. În Ro ��i mai pu��ini l-au b��gat în seam�� vreodat��. Ce-i cu Bloom ��sta? De ce vreau s��-��i spun eu c�� a murit? Eu cred: cartea-moartea lui Bloom este o carte-moarte care dovede��te ceva foarte mi��to.
28.Sfânta Parascheva, Pelerinaj ��i Hram. Cui i-e fric�� de Sfânta Parascheva? Zilele astea sunt ale Sfintei. Luni 14 octombrie este marea ei slujb�� de pomenire la Ia��i. Sunt zile în care exers��m dou�� tipuri de orbire: ignoran��a atee, cinic�� ��i fanatismul religios, devotat. Dou�� tipuri de orbire, egale în drepturile lor, nu? Dreptul de a crede sau nu în Dumnezeu. Dreptul de a-l face pe Cel��lalt cinic sau f����arnic. La Ia��i sunt pelerinii, zeci de mii, cu ore de a��teptare în c��utarea miracolului. Pe re��elele de socializare st�� spectacolul crud: înjur��tur��, teroare. Doar c�� între dependen��a de Parascheva ��i binging-ul pe Netflix nu-i mare diferen����. S�� explic.
29.Mihai ��ora ��i Libertatea ca un Mag Lume fl��mând�� dup�� moralitate pur��, influens��ri ��i ��a��e de maidan trag de trei zile cu mitraliera de vorbe în Mihai ��ora, om cât veacul ca vârst�� ��i ca performan���� intelectual��. Motivul? Apari��ia lui ��ora în campania EMag “libertate în fiecare zi”. Unii zic c�� s-a pus ��ora pe vândut chilo��i ��i crati��e, al��ii c�� venerabilul face tone de bani ��i-n sfâr��it, vai, cei mai înfoca��i o zic cam a��a: “comunistu’ dracului” cum poate el s�� ne povesteasc�� ce-a fost în comunism? P��i, ce, b��, se compar�� el cu diziden��ii Goma, Doina Cornea? Mintea-��aorma ��i prostia fac un spectacol inutil pe re��elele de socializare, înc�� o dat��. Uite de ce spotul ��ora-Libertate nu trebuie interzis, ars, demonizat.
30.Zuckerberg, un banal A ajuns în media una din discu��iile s��pt��mânale pe care MARK ZUCKERBERG le are cu angaja��ii s��i. Pu��in import�� dac�� însu��i Mark a programat “scurgerea” conversa��iei sau chiar unul dintre angaja��i ��i-a dorit mai mult tr��darea. Tot aia este. Conversa��ia este de PR. Unii v��d o gândire inovativ��, al��ii v��d prin prisma bilioanelor lui, un geniu în Mark. Strategii v��d mari ��mecherii. Mam�� ce viziune are Mark! Libra, Tik-Tok, creiere, interfe��e. Eu v��d un banal Zuckerberg. Un om de afaceri care are mult, vrea mai mult. Nu-i banal?

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 20 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by