Articole scrise de Dorin Popescu


1 - 15 din 15 rezultate
1.Treizeci de ani de boal�� ...am înlocuit un sistem clientelar cu altul, cu altele – circuitul valorii în spa��iul public r��mâne pe Dâmbovi��a o utopie celest��. Am construit iluzii peste iluzii, speran��e peste speran��e, dar sistemul de promovare în func��ii ��i de evolu��ie în carier�� a r��mas la fel de bolnav ca ��i sub ��arii comuni��ti: apartenen��a la clici, favoritismele, servilismul, mita etc. Neputin��a de a construi un sistem meritocratic – în cancelarii, aule academice, spitale, s��li de teatru, palate etc. – r��mâne cea mai mare deziluzie a acestor ani
2.“Impunerea hibrid�� a hegemoniei” în spa��iul pontic În ultimii ani, evolu��iile de securitate din regiunea M��rii Negre au devenit imprevizibile, mai ales dup�� celebrele “lebede negre” din 2014 (Crimeea, Donbas). Federa��ia Rus�� a recuperat o mare parte din controlul geopolitic al regiunii pe care îl pierduse, etapizat, prin extinderea infrastructurii euro-atlantice în regiune. În momentul de fa����, Pontul Euxin este din nou f��r�� hegemon ��i diferi��i actori, locali ��i globali, construiesc diferite ini��iative geopolitice care s�� rezolve acest vacuum. Întrucât marile ini��iative din regiune (SUA/NATO vs Federa��ia Rus��) sunt opuse, chiar contondente, este extrem de probabil�� transformarea rapid�� a regiunii în teatru de conflict – prognoz�� credibil�� pe termen mediu ��i chiar scurt.
3.Dou�� ��ampanii la rece (Washington ��i Moscova) Dup�� o hibernare de 5 ani, marcat�� de mici episoade mai degrab�� rebele decât r��zboinice (provoc��rile din Marea Azov, micile diversiuni din Siria), Kremlinul trece din nou la ofensiv�� pe toate fronturile. În Balcanii de Vest, Serbia recidiveaz�� mutând strategic spre Uniunea Economic�� Eurasiatic�� (proiect geopolitic al Kremlinului), încheind cu aceasta acorduri comerciale care închid de jure drumul Belgradului spre Bruxelles. Cu mâna lui Macron, care a refuzat recent deschiderea negocierilor dintre Uniunea European�� ��i Macedonia de Nord ��i Albania,
4.Chi��in��u – Putin ante portas Pas cu pas se apropie falimentul ideii române��ti în R. Moldova– cel pu��in falimentul celei politice/geopolitice (înc�� nu ��i decontarea acestui faliment, la Bucure��ti ��i Chi��in��u), pe baza deterior��rii considerabile (aproape iremediabile) a capacit����ii (acum nepermis de modeste, a) Bucure��tiului de a sprijini ideea pro-european�� ��i pro-româneasc�� în R. Moldova.
5.Alegeri in Ucraina. Pariul tolstoian ��i acroba��ii geopolitice Partidul inventat de Zelenski, Sluga Naroda / Servitorul Poporului, care nici m��car nu exista în urm�� cu doar câteva luni, va ob��ine la alegerile parlamentare anticipate de duminic��, 21 iulie 2019, peste 40% din voturi (sondajele indic�� un rating fluctuant, în (s)c��dere, dar mai mare de 40%). Forma��iunea Sluga Naroda va atrage în principal voturile bazinului electoral al lui Zelenski care l-a propulsat pe acesta la alegerile preziden��iale din aprilie-mai a.c.
6.Butoiul cu pulbere al Europei pare a se muta în Est Ucraina r��mâne cheia ��i spa��iul emblematic al noii arhitecturi geopolitice în estul continentului european ��i la Marea Neagr��. În momentul de fa����, câteva fisuri în lini��tea electoral�� de la Kiev pot genera explozii controlate din exterior. Dincolo de cele prea cunoscute publicului larg (încord��rile militariste din acvatoriile M��rii Negre ��i M��rii Azov, conflictul nerezolvat din raioanele de est ale Ucrainei / Donbassul etc.), una dintre fisurile care pot genera dezastre în urm��torii ani o reprezint�� disolu��ia critic�� a ortodoxiei în Ucraina
7.Chi��in��u: SOS, Bucure��ti! Evalu��ri provizorii privind evolu��iile din R. Moldova: Situa��ia de la Chi��in��u reprezint��, pe scurt, un SOS geopolitic pentru Bucure��ti. Din p��cate, devine sigur c�� nici acesta nu va fi auzit. Corifeii no��tri dâmbovi��eni nu mai ��tiu s�� ocoleasc�� taifunuri. Prioritatea zero a României redevine re-educarea geopolitic�� a „elitei” dâmbovi��ene.
8.Redefiniri paradigmatice la Kiev. Cine scrie muzica pentru dansul lui Zelenski? În plan intern, agenda politic�� a lui Zelenski se anun���� a fi una reformist�� ��i radical��, cu accente pe care societatea ucrainean�� nu le va fi cunoscut pân�� în prezent. Zelenski promite un fel de colaps al sistemului politic n����it de Kucima, care se va fi perpetuat, în modalit����i ��i forme sinonime, de la acesta la Iuscenko, de la Iuscenko la Ianukovici, de la Ianukovici la Poro��enko.
9.Se înc��lze��te cuptorul cu pulbere din Ucraina Alegerile preziden��iale din Ucraina (martie-aprilie a.c.) au un poten��ial devastator/exploziv ridicat. R��zboiul stradal declarat ��i declan��at de c��tre for��ele ultrana��ionaliste/extremiste din Ucraina împotriva candidatului sistemului, actualul pre��edinte Petro Poro��enko, ambi��iile pantagruelice ale unor lideri cu profil radical, interesele Moscovei de a destabiliza situa��ia intern�� de la Kiev într-un format revan��ard etc. fac ca riscul unui nou Maidan sângeros ��i cu efecte imprevizibile s�� creasc�� exponen��ial.
10.R��zboiul Romelor Prin Hot��rârile adoptate la reuniunea de lucru de la 21 februarie a.c. a Sfântului Sinod al BOR, BOR tergiverseaz��, practic, amânarea unei decizii finale privind recunoa��terea tomosului de autocefalie acordat Bisericii Ortodoxe Ucrainene de c��tre Patriarhia Ecumenic�� a Constantinopolului, enun��ând în acela��i timp, în premier�� în spa��iul public, ��i condi��iile în care s-ar putea produce aceast�� recunoa��tere: “ob��inerea de garan��ii scrise din partea autorit����ilor biserice��ti ��i ale statutului ucrainean c�� identitatea etnic�� ��i lingvistic�� a românilor va fi respectat��.
11.ANALIZA Ucraina – de la altar spre jil��ul preziden��ial Chiar ��i pentru neofi��ii care mai sperau în evitarea schismei religioase dintre Patriarhia Ecumenic�� a Constantinopolului ��i Patriarhia Rus�� pe tema tomosului de autocefalie a viitoarei Biserici Ortodoxe ucrainene autocefale, ziua de 2 noiembrie 2018 reprezint�� momentul ireversibilit����ii procesului schismatic. În aceast�� zi, în cadrul vizitei sale oficiale în Turcia, pre��edintele Ucrainei, Petr Poro��enko a semnat, la Istanbul, împreun�� cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, Acordul bilateral “Cu privire la colaborarea ��i cooperarea dintre Ucraina ��i Patriarhia Ecumenic�� a Constantinopolului”.
12.R��zboiul hibrid din Casa lui Hristos Reac��ia Moscovei (prin decizia adoptat�� la Minsk) confirm�� schisma religioas�� dintre BORus�� ��i Patriarhia Ecumenic��, prima mare schism�� în lumea cre��tin�� din perioada modern�� ��i contemporan��. Oficialii de la Moscova au declarat c�� vor lupta cu toate mijloacele politico-diplomatice pentru a împiedica acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene, apreciind c�� Ucraina reprezint�� teritoriul s��u canonic, iar decizia Constantinopolului – o înc��lcare a jurisdic��iei canonice a BORuse asupra Ucrainei, (jurisdic��ie) pe care BORus�� o exercit�� prin intermediul Bisericii Ortodoxe Ucrainene – Patriarhia Moscovei.
13.R��zboaie hibride în jurul României. ��i armele lor secrete Moscova ��i Budapesta par a manifesta aptitudini deosebite pentru dezvoltarea unui dialog bilateral plenar ��i pentru colabor��ri exponen��iale în domenii de interes strategic. Doctrinar, Rusia ��i Ungaria î��i redescoper�� afilieri similare sau comune pe linia iliberalismului anti-european. M�� voi folosi în acest sens, aici, de temerile ��i percep��iile Ucrainei (similare celor care se discut�� la Bucure��ti) privind modelul de r��zboi hibrid ruso-maghiar pe care Kievul îl vede ca fiind în faz�� de construc��ie în laboratoarele comune ale Budapestei ��i Moscovei.
14.(Înc��) o mare furioas��. Azov Spa��iul naval din jurul României pare a fi intrat în tulbur��ri geopolitice cronice. În regiunea extins�� a M��rii Negre, tonurile dure ��i noile muzici ale instabilit����ii vin dinspre Strâmtoarea Kerci ��i Marea de Azov, spa��iu v��zut de exper��i în plan geopolitic ca o anex�� informal�� la Marea Neagr��. Dup�� finalizarea cu succes a negocierilor statelor riverane ale M��rii Caspice ��i semnarea Conven��iei privind statutul juridic al M��rii Caspice de c��tre Rusia, Iran, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, principalele turbulen��e geopolitice s-au mutat pe linia Mariupol – Berdiansk – Rostov pe Don.
15.Erevan, victorie à la Pirus. Trei scenarii de evolu��ie Nesupunere civic��, grev�� general�� total�� în înv������mânt ��i în domeniile-cheie, blocarea principalelor artere rutiere din ��ar��, prioritar a aeroportului ��i a metroului din Capital��, impunerea unui “candidat al poporului” în func��ia de premier care s�� preg��teasc�� alegerile anticipate, cre��terea semnificativ�� a riscului de paralizare a vie��ii interne ��i al producerii de violen��e stradale, “lupta pân�� la cap��t” – acestea sunt primele efecte ale respingerii candidaturii la func��ia de premier a liderului protestelor din Armenia, Nikol Pa��inian.


ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by