Articole scrise de Denis Cenusa


1 - 13 din 13 rezultate
1.Anul eurooptimismului “scurtat” în Moldova: Top 3 succese ��i regrese în 2019 Contrar prognozelor nefaste, Moldova a ie��it de sub orbita oligarhic�� de guvernare, generatoare de deform��ri în agenda european�� de-a lungul anului 2018. “Prim��vara anti-oligarhic��” produs�� în 2019, f��r�� implicarea societ����ii în proteste, a creat un teren fertil pentru angajarea mai activ�� a guvernan��ilor în reforme. Chiar dac�� de natur�� temporar��, schimb��rile politice de amploare, pentru o ��ar�� mic�� precum Moldova, au generat speran��e ambi��ioase legate de regenerarea europtimismului popula��iei.
2.Exist�� integrare european�� dup�� guvernul Maiei Sandu? ACUM ��i a Guvernul s-au concentrat pe proiectarea reformelor ��i mai pu��in pe croirea unor condi��ii politice prielnice pentru a le pune mi��care, ��i de a evita riscul de c��dere prematur��. Pe lâng�� idealismul ��i ambi��iile sale, Guvernului Maiei Sandu a demonstrat o anumit�� doz�� de naivitate politic��, deoarece, volens-nolens, i-a ajutat pe Sociali��ti s�� capete legitimitate acas�� ��i în str��in��tate. De asemenea, destr��marea coali��iei duce inevitabil la apropierea Sociali��tilor de Democra��i
3.Rusia, UE ��i refacerea convie��uirii geopolitice pe linia Kiev-Chi��in��u-Tbilisi Examinarea ultimelor evolu��ii din Europa arat�� c�� deschiderea actorilor europeni fa���� de Rusia rezult�� din dezlegarea unei serii de noduri critice. Astfel, se domole��te panica legat�� de ascensiunea populismului eurosceptic. De��i deocamdat�� par��iale ��i temporare, reculurile populi��tilor pro-ru��i în Italia, Grecia, mai recente în Austria (alegerile anticipate din septembrie 2019), calmeaz�� temerile anti-populiste în principalele capitale europene.
4.Guvernul reformelor din Moldova ��i “creditul de încredere” al UE Sporirea toleran��ei în interiorul coali��iei de guvernare, confirmat�� de prelungirea recent�� a acordului de convie��uire politic�� pân�� la finele lui 2020, consolideaz�� câteva procese paralele. Pe de o parte, mobilizarea pro-reform�� a blocului ACUM îi atrage pe sociali��ti volens nolens într-o competi��ie pozitiv�� de idei ��i abord��ri de politici publice.
5.Moldova. Poten��ialul diasporei la 28 de ani de independen����: de la actor politic, pân�� la “talente integre” Independen��a Moldovei împline��te 28 ani în vara lui 2019. Pe parcursul celor practic trei decenii de independen����, dispozi��ia popula��iei a avut o înclina��ie preponderent pesimist��. Dominarea sentimentului de neîncredere continu�� s�� impulsioneze instinctele de supravie��uire ale moldovenilor nu doar în limitele frontierelor na��ionale, ci ��i peste hotarele ����rii. Din aceste considerente, rolul diasporei moldovene��ti este doar în cre��tere.
6.Rena��terea rela��iei Moldova-UE ��i logica alian��elor cu vecinii (pro-)europeni Contextul politic moldovenesc se regenereaz�� treptat dup�� ��ocurile puternice, provocate de criza politico-constitu��ional�� din luna iunie 2019. Odat�� cu normalizarea situa��iei interne, spore��te aten��ia fa���� de relansarea agendei europene ��i respectiv a contactelor cu partenerii europeni. Echipa guvernamental�� contureaz�� caracterul exclusiv al vectorului european, f��r�� a vehicula alt�� predilec��ie pentru politica extern��.
7.Cedarea regimului oligarhic, relansarea integr��rii europene în Moldova ��i agenda Rusiei Chiar dac�� a monopolizat cu succes puterea politic�� timp de aproape 4 ani, regimul oligarhic din Moldova a reu��it s�� se opun�� remodel��rii scenei politice de c��tre coali��ia ACUM-Partidul Sociali��tilor (PSRM) doar o singur�� s��pt��mân�� (7-14 iunie 2019). Costurile men��inerii la putere prin abuzarea neîntrerupt�� a Constitu��iei ��i a institu��iilor de stat au sporit exponen��ial, ceea ce a afectat drastic aprobarea intern�� ��i extern�� fa���� de Partidul Democrat, conferindu-i calificative negative deja ireparabile.
8.Liberalizarea vizelor în Moldova dup�� 5 ani: sl��biciunile bunei guvernan��e ��i compara��ii ucraineano-georgiene Cu 5 ani în urm��, Uniunea European�� a introdus Moldova în lista ����rilor beneficiare ale regimului f��r�� vize, care deocamdat�� a produs mai multe efecte pozitive decât negative. Între anii 2014-2019, peste 2 milioane de moldoveni au traversat frontierele europene de circa 6,2 milioane de ori (MFA.GOV.md, 26 aprilie 2019). Liberalizarea vizelor a permis reducerea cheltuielilor ��i optimizarea timpului pentru efectuarea c��l��toriilor. Mai exact, moldovenii au putut economisi circa 70 mln EUR, care altminteri urmau s�� acopere costul vizelor Schengen corespunz��toareregimului facilitat de vize (35 EUR pe persoan��), func��ional între 2007-2014. I
9.Moldova, Ucraina ��i Georgia - trei comportamente fata de Rusia Atitudinea pozitiv�� a pre��edintelui moldovean Igor Dodon fa���� de Rusia contrasteaz�� izbitor cu reticen��a pre��edintei Salome Zurabishvili în Georgia ��i intoleran��a cronic�� a liderului ucrainean Petro Poro��enko.Incapacitatea lui Poro��enko de a combate corup��ia este principalul motiv al nepopularit����ii sale, care îi determin�� pe ucraineni s�� treac�� cu vederea contribu��ia sa în demararea unei „europeniz��ri” f��r�� precedent a Ucrainei
10.Formarea coali��iei post-electorale din Moldova ��i c�tigurile Moscovei Rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova au p��strat intact�� necesitatea coaliz��rii partidelor intra-parlamentare pentru a putea administra ��ara. Imposibilitatea Sociali��tilor de a ob��ine o majoritate, men��inerea greut����ii politice a Democra��ilor, dar ��i erup��ia opozi��iei extra-parlamentare unificate, a generat o situa��ie complicat��, de��i previzibil��.
11.Adaptabilitatea factorului rusesc în Moldova, Ucraina ��i Georgia în contextul parcursului european Influen��a Rusiei în Moldova, Ucraina ��i Georgia s-a diminuat dup�� ce integrarea european�� a fost interiorizat�� în procesele politice din aceste ����ri. Odat�� ce apropierea de UE nu a putut fi stopat��, factorul rusesc a înv����at s�� se adapteze, a��teptând momentul potrivit pentru a reveni în joc. Datorit�� existen��ei partidelor pro-ruse, dispuse s�� ajung�� la în��elegeri cu ced��ri deocamdat�� necunoscute, perspectivele Rusiei în Moldova sunt net superioare celor pe care le poate urm��ri în Georgia sau Ucraina.
12.Paradoxurile sondajelor. Atitudinile cet����enilor din Moldova, Ucraina ��i Georgia fa���� de UE Clasamentele principalelor zece probleme percepute de c��tre cet����enii din Moldova, Ucraina ��i Georgia, accentueaz�� atât o serie de diferen��e cât ��i de similitudini importante. Primo, spre deosebire de Georgia, opinia public�� din Ucraina ��i Moldova plaseaz�� corup��ia pe locul doi. Lipsa corup��iei din lista problemelor nu anuleaz�� existen��a acesteia în Georgia, ci mai degrab�� indic�� faptul c�� georgienii nu o percep în via��a cotidian��, de regul��, sesizat�� la interac��iunea cu sectorul public. Situa��ia din Ucraina ��i Moldova se va ameliora, dac�� accesul la servicii publice se va face f��r�� practicarea actelor de corup��ie...
13.Securitatea europeana si demersul Rusiei pentru o lume post-occidentala Noile tendinte legate de securitatea regionala si internationala au fost trecute in revista in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen (17-19 Februarie 2017). Abordarea neasteptat de pozitiva a sefului diplomatiei europene Federica Mogherini a contrastat cu pozitia critica si mai degraba ostila a ministrului rus de externe Serghei Lavrov.


ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by