Articole scrise de DP


1 - 30 din 5292 rezultate
1.Bâlbâiala Oficiului Na��ional de Prevenire ��i Combatere a Sp��l��rii Banilor. Cum protestau online exper��ii contabili, dar ONPCSB nu-i auzea, c�� era offline În ultimele zile, telefoanele Oficiului Na��ional de Prevenire ��i Combatere a Sp��l��rii Banilor (ONPCSB) sunau încontinuu, pe grupurile de pe Facebook discu��iile între exper��ii contabili se inflamaser�� ��i ele, iar cei de la Camera Consultan��ilor Fiscali au intervenit în numele celor pe care îi reprezint��, solicitând clarific��ri. Ce se întâmplase, de fapt?
2.Mihai Mandre�� revine ca secretar de stat la Finan��e. Fost arbitrajist ��ef la ING, el a mai lucrat în cadrul Eximbank ��i CEC Bank Mihai Eleodor Mandre�� a fost numit miercuri secretar de stat la Ministerul Finan��elor printr-o decizie semnat�� de premierul Ludovic Orban care a ��i ap��rut în Monitorul Oficial. Mandre�� nu este un necunoscut în lumea finan��elor, el ocupând ��i anterior func��ia de secretar de stat, chiar dac�� numai pentru dou�� s��pt��mâni (în 2014).
3.Florin Cî��u, la conferin��ele Euromoney (Viena): Ne-am asigurat c�� sectorul privat nu va fi pedepsit. Prioritatea este s�� ar��t��m c�� suntem un guvern responsabil ”Bugetul pentru 2020 a fost unul dificil. Am mo��tenit o pozi��ie „neclar��”. Ne-am asigurat c�� sectorul privat nu va fi pedepsit. Pentru 2020, prioritatea este s�� ar��t��m c�� suntem un guvern responsabil”, a spus ministrul Finan��elor Florin Cî��u, mar��i la conferin��a Euromoney care are loc azi ��i mâine la Viena. Cî��u a participat în aceast�� diminea���� la un panel al��turi de ministrul bulgar adjunct al Finan��elor Marinela Patrova, secretarul de stat Gabor Gion din Ministerul maghiar de Finan��e ��i Nina Angelovska, reprezentanta Macedoniei de Nord.
4.Infla��ia a urcat în decembrie la 4%, dar ar putea coborî la 3% în primul trimestru (anali��ti) Dup�� ce a ajuns la 4% (ritm anual) în decembrie, infla��ia ar putea s�� scad�� pân�� la 3% în primul trimestru din 2020, arat�� un raport destinat investitorilor publicat mar��i diminea��a de economi��tii BCR. ”Presiunile din partea ofertei venite din partea noilor niveluri ale accizelor la tutun, carburan��i auto ��i produse energetice vor fi limitate odat�� cu recenta eliminare a accizei suplimentare la combustibilii auto de 7 euro cen��i/litru”, arat�� raportul citat.
5.România a avut al treilea mare deficit de cont curent din UE în toamna lui 2019 ����rile membre UE cu cel mai mare deficit de cont curent în trimestrul al treilea al anului trecut au fost Marea Britanie (23,9 miliarde euro), Fran��a (4,1 miliarde euro) ��i România (3,6 miliarde euro), potrivit datelor publicate luni de Eurostat ��i citate de Agerpres. Conform acestor date, în perioada iulie-septembrie 2019, un num��r de 17 state membre UE au înregistrat un excedent de cont curent, pe primele locuri fiind Germania (63,2 miliarde euro), Olanda (19,3 miliarde euro) ��i Italia (17,3 miliarde euro), în timp ce alte 10 state membre, printre care ��i România, au înregistrat deficit de cont curent iar un singur stat membru a avut contul curent în echilibru.
6.Importurile masive au dus deficitul balan��ei comerciale la aproape 10 miliarde de euro. În lipsa reformelor, corec��iile ar putea veni prin infla��ie sau curs În primele 11 luni din anul trecut contul curent al balan��ei de pl����i a înregistrat un deficit de 9,92 miliarde euro, comparativ cu 8,2 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2018, arat�� datele publicate luni de Banca Na��ional��.
7.Ciprian Dasc��lu, fostul economist ��ef al ING a fost recrutat de BCR Banca Comercial�� Român�� va avea un nou Economist ��ef ��i Director de Cercetare, Ciprian Dasc��lu, acesta urmând s�� preia noua func��ie începând cu 15 ianuarie. Dasc��lu va prelua func��ia ocupat�� de Horia Braun-Erdei, care preluase pre��edin��ia executiv�� a Erste Asset Management Romania. Dasc��lu (40 de ani), vine din pozi��ia de economist ��ef al ING, anterior el ocupând mai multe pozi��ii în bankingul românesc: economist în Direc��ia de Politici Monetare a BNR, Senior Trader la Millennium Bank, Market Business Manager în cadrul Unicredit Tiriac Bank.
8.Germania a încheiat 2019 cu un surplus bugetar de dou�� cifre În pofida cre��terii economice modeste, Guvernul german a încheiat anul 2019 cu un surplus bugetar de dou�� cifre, potrivit unui articol publicat luni în cotidianul Sueddeutsche Zeitung, citând surse guvernamentale, potrivit Agerpres. Este pentru a treia oar�� dup�� 2015 când Guvernul federal german înregistreaz�� un surplus bugetar de dou�� cifre. Precedentul record în materie de surplus bugetar este de 12,1 miliarde euro ��i a fost înregistrat în 2015.
9.Salaria��ii din construc��ii ��i asimila��ii acestora au avut cele mai mari cre��teri ale salariului net în ultimul an Dac�� tragem linie ��i m��sur��m cre��terea salariilor din intervalul noiembrie 2018-noiembrie 2019, cele mai mari cre��teri le-au avut lucr��torii din construc��ii ��i asimila��ii acestora. Cei care lucreaz�� în activitatea de sfarâmare a rocilor (aceste produse fiind apoi utilizate în construc��ii sau în produc��ia de materiale - argila, gips, calcar etc.) ��i-au v��zut salariile m��rite cu peste 47% în ritm anual. Constructorii au ��i ei salarii nete mai mari tot cu peste 47%, iar pe locul al treilea sunt angaja��ii din ”Fabricarea altor produse din minerale nemetalice”, care include fabricarea sticlei, a articolelor din ceramic�� ��i a pietrei brute.
10.CCR: Termen pentru Parlament ��i Guvern de transmitere a punctelor de vedere privind conflictul pe tema bugetului Parlamentul ��i Guvernul au termen vineri de transmitere în scris la Curtea Constitu��ional�� a României a punctelor de vedere privind existen��a unui conflict juridic pe tema Legii bugetului de stat ��i a bugetului asigur��rilor sociale de stat pe anul 2020, pentru care Executivul ��i-a asumat r��spunderea, scrie Agerpres.
11.Comer��ul exterior î��i amplific�� dezechilibrul: dup�� 11 luni din anul trecut importurile cresc cu vitez�� dubl�� fa���� de exporturi Dup�� primele 11 luni din 2019, veniturile din exporturi au fost mai mici decât factura pe care o avem de achitat pentru importuri cu peste 15,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate joi de Institutul Na��ional de Statistic��. Fa���� de situa��ia din aceea��i perioad�� din anul anterior, exporturile au urcat cu nici 2% în vreme ce importurile au crescut cu peste 4%.
12.Cod galben de cea���� ��i polei în 7 jude��e ��apte jude��e se afl�� joi diminea��a sub cod galben de cea���� ��i polei, potrivit unei aten��ion��ri de tip nowcasting emise de Administra��ia Na��ional�� de Meteorologie (ANM), potrivit Mediafax. Pân�� la ora 11.00 se afl�� sub avetizare cod galben localit����i din jude��ele Cluj, Covasna, Mure�� ��i Alba.
13.VIDEO Is��rescu: ���Suntem foarte reticen��i în a sugera o majorare a taxelor în acest an. Când economia cre��te cu 4% nu po��i s�� cre��ti ceva cu 40% Pensiile trebuie s�� creasc��, problema este procentul cu care cresc. Asta e singura discu��ie. Eu nu cred c�� trebuie s�� facem obsesii pentru cifre biblice. S�� avem grij�� dac�� nu vrem s�� r��t��cim 40 de ani prin de��ertul financiar. Hai s�� fim serio��i! Exista doar o solu��ie, una politic��. Când economia cre��te cu 4% nu poate s�� creasc�� ceva cu 40%”, a declarat Is��rescu în cadrul briefingului de pres�� care a urmat deciziei de politic�� monetar�� de miercuri.
14.BNR a men��inut dobânda cheie la 2,5%, confirmând a��tept��rile economi��tilor Printr-o decizie oarecum anticipat��, cei nou�� membri ai Consiliului de Administra��ie al BNR au decis miercuri p��strarea actualului nivel al dobânzii-cheie la 2,5%/an. În discu��iile purtate cu HotNews.ro, mai mul��i economi��ti ��efi din b��nci au declarat c�� se a��teapt�� ca Banca Na��ional�� s�� p��streze acest nivel al dobânzii de referin���� de-a lungul întregului an 2020. E drept, o asemenea decizie depinde ��i de modul în care va evolua situa��ia din Orientul Mijlociu, unde evenimentele au dus la cre��terea pre��ului barilului de petrol, influen��a pre��ului la combustibili în calculul IPC fiind ridicat��. Guvernatorul Is��rescu va sus��ine un briefing de pres�� la ora 15 în care va explica argumentele deciziei de miercuri a BNR.
15.Dublarea deficitului provoac�� îngrijor��ri: România devine o ��ar�� cu risc mediu pentru întreprinz��tori (analiz��) Indicatorii timpurii arat�� o încetinire a economiei române��ti în urm��toarele trimestre, arat�� o analiz�� a Euler Hermes, transmis�� miercuri HotNews.ro. De exemplu, produc��ia în sectorul auto a sc��zut din iunie 2019. Mai mult, ne a��tept��m ca noul guvern al prim-ministrului Ludovic Orban s�� domine cheltuielile fiscale, cel pu��in într-o anumit�� m��sur��, ceea ce va reduce, de asemenea, cre��terea, spun autorii analizei. În general, pe fondul sc��derii cererii globale, a tensiunilor comerciale continue ��i a cre��terii mult mai reduse în Zona euro exper��ii Euler Hermes estimeaz�� c�� economia va cre��te cu 4,2% în 2019 ��i va încetini apoi la 2,8% în 2020.
16.Analiz��: Cluj-Napoca a fost ora��ul unde casele s-au scumpit cel mai mult în 2019 În 2019, Cluj-Napoca a fost ora��ul în care s-au înregistrat cele mai mari cre��teri de pre�� ale imobiliarelor, ajungând la peste 1.700 de euro metrul p��trat în medie, în timp ce în Capital�� pre��ul mediu a ajuns la peste 1.400 de euro metrul p��trat, arat�� imobiliare.ro, într-o analiz�� citat�� de Mediafax. La sfâr��itul lui decembrie 2019, suma medie solicitat�� pentru un apartament disponibil spre vânzare la nivel na��ional (atât vechi, cât ��i nou) a ajuns la 1.341 de euro pe metru p��trat util.
17.Vânz��rile din comer��ul cu am��nuntul r��mân la 7% dup�� 11 luni din 2019. Vânz��rile de produse nealimentare au avut cea mai mare cre��tere Vânz��rile din comer��ul cu am��nuntul -un indicator care aproximeaz�� consumul privat- au stagnat în decembrie la 7% dup�� primele 11 luni ale anului trecut, acest ritm fiind în continuare unul peste poten��ial. Potrivit datelor publicate mar��i de Institutul Na��ional de Statistic��, dup�� o cre��tere de 7,1% în perioada ianuarie- octombrie 2018, comer��ul en detail pare s�� confirme încetinirea tura��iilor, coborând foarte u��or la 7% dup�� 11 luni.
18.Cursul euro ar putea s�� se mute în intervalul 4.8-4.9 lei în primul trimestru din 2020 (raport) ”Avem un început calm de an în România, cursul euro închizând anul sub 4,78 lei ��i nu a derapat semnificativ pân�� acum. Ratele ROBOR au crescut în a doua jum��tate a anului din cauza pl����ilor consistente efectuate înainte de sfâr��itul anului, dar se a��teapt�� s�� se recupereze, deoarece lichiditatea disponibil�� va dep����i pia��a monetar��”, arat�� un raport transmis luni dup��-amiaz�� investitorilor de c��tre economi��tii UniCredit Bank.
19.Rezervele valutare ale României la începutul anului: 32,92 miliarde de euro, mai mici cu 139 milioane de euro fa���� de începutul anului trecut România a început anul cu rezervele valutare (aflate la Banca Na��ional�� a României) de 32,92 miliarde euro, mai pu��in cu 139 milioane de euro fa���� de începutul anului trecut, arat�� datele publicate vineri de Banca Central��. Nivelul rezervei de aur s-a men��inut la 103,6 tone, ceea ce înseamn�� 4,5 miliarde de euro. În total, rezervele interna��ionale ale României (valute plus aur) sunt a��adar de 37,45 mld euro . Rezervele interna��ionale ale României au rolul de mecanism de protejare a economiei împotriva ��ocurilor externe ��i confer�� credibilitate statului în plan interna��ional. În acela��i timp, ele au un rol foarte important în gestionarea datoriei externe a României, public�� ��i privat��.
20.Împrumuturile acordate de b��nci popula��iei ��i firmelor aproape c�� au stagnat în noiembrie, potrivit datelor BNR Soldul creditului neguvernamental acordat de b��ncile române��ti a crescut în luna noiembrie 2019 cu 0,1% fa���� de luna octombrie 2019, pân�� la nivelul de 268,67 miliarde lei. Creditul în lei (care reprezint�� 67,2% din totalul creditului neguvernamental) s-a majorat cu 0,6%, iar creditul în valut�� exprimat în lei a sc��zut cu 0,8% (exprimat în euro, creditul în valut�� a sc��zut cu 1,3%).
21.Tradi��ii de Sfântul ��tefan, apostolul celebrat în cea de-a treia zi de Cr��ciun Sfântul ��tefan, unul dintre ucenicii lui Iisus ��i primul martir al Bisericii cre��tine, este s��rb��torit pe 27 decembrie, în a treia zi de Cr��ciun, potrivit Mediafax. Se spune c�� acesta îi ajut�� pe bolnavi ��i pe cei care se judec�� de mult�� vreme, iar, în aceast�� zi, persoanele certate trebuie s�� se împace. O veche tradi��ie spune c�� de ziua Sfântului ��tefan este bine s�� se aduc�� în cas�� icoana sfantului martir, acesta ajutându-i pe cre��tinii care au probleme de s��n��tate, dar ��i pe cei care se judec�� de mult�� vreme cu alte persoane.
22.Guvernul se reune��te vineri seara în ��edin����, la Palatul Victoria Guvernul se reune��te vineri în ��edin����, la Palatul Victoria. Potrivit programului anun��at de Biroul de pres�� al Executivului, ��edin��a de Guvern începe la ora 20.00.
23.Anali��tii financiar-bancari estimeaz�� un curs euro de 4,82 lei în mai 2020 ��i 4,86 lei/euro în noiembrie anul viitor Peste 85% dintre participan��i anticipeaz�� o depreciere a leului în urm��toarele 12 luni (fa���� de valoarea actual��), valoarea medie a anticipa��iilor pentru orizontul de 6 luni fiind de 4,82, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,86 lei pentru un euro. Rata anticipat�� a infla��iei pentru orizontul de 12 luni (noiembrie 2020/noiembrie 2019) a înregistrat o valoare medie de 3,52%. Anul trecut în noiembrie aceia��i anali��ti estimau pentru noiembrie 2019 un curs mediu al euro de 4,75 lei (cursul anun��at vineri de BNR fiind de 4,77 lei/euro, foarte apropiat de estim��rile CFA de acum un an).
24.Pre��edintele Iohannis depune sâmb��t�� jur��mântul pentru cel de-al doilea mandat Pre��edintele Klaus Iohannis depune jur��mântul de învestire în func��ie pentru cel de-al doilea mandat, sâmb��t��, în plenul reunit al Camerei Deputa��ilor ��i Senatului, potrivit Agerpres. ��edin��a solemn�� comun�� a Parlamentului consacrat�� ceremonialului de depunere a jur��mântului de învestire în func��ia de pre��edinte al României va avea loc la ora 14,00.
25.Aten��ion��ri cod galben de cea���� ��i polei prelungite. 21 de jude��e sub avertizare Meteorologii au prelungit avertiz��rile cod galben de cea���� ��i polei, fiind vizate acum 21 de jude��e, scrie Mediafax. Administra��ia Na��ional�� de Meteorologie (ANM) a emis sâmb��t�� aten��ion��ri nowcasting cod galben de cea���� pentru jude��ele Bac��u, Boto��ani, Suceava, Gala��i, Neam��, Vrancea ��i Ia��i valabile pân�� la ora 11.00.
26.Orban: Nu mi se pare normal ca, pe nepus�� mas��, s�� ne trezim cu ordonan��e despre care habar nu am Premierul Ludovic Orban le-a transmis, vineri, mini��trilor c�� nu mai accept�� introducerea ordonan��elor de urgen���� pe ordinea de zi a Guvernului dac�� proiectele nu sunt discutate anterior cu el, noteaz�� Mediafax. ”Nu mi se pare normal ca, pe nepus�� mas��, s�� ne trezim cu ordonan��e despre care habar nu am”, a spus el.
27.Românii din mediul urban ��i-au bugetat pentru s��rb��torile de iarn�� peste 1000 de lei, majoritatea dându-i pe alimente Conform datelor studiului „Cump��r��turile de S��rb��tori”, realizat de Mednet Marketing Research Center în mediul urban, bugetul alocat de S��rb��tori produselor alimentare (carne, cozonac etc.) este, în medie, 788,13 lei, iar pentru produse nealimentare (haine, înc��l����minte, cosmetice, ornamente etc.) 492,07 lei. În ceea ce prive��te Revelionul 2020, 82,8% dintre responden��i inten��ioneaz�� s��-l petreac�� în ��ar��, iar 3,0% vor pleca în str��in��tate.
28.Coali��ia pentru Dezvoltarea României: ���Sc��derea TVA este riscant�� în contextul fiscal-bugetar actual O reducere a cotei de TVA de la 19% la 16% ��i a cotei de TVA pentru alimente de la 9% la 5%, în contextul fiscal-bugetar actual, ar contribui suplimentar la adâncirea dezechilibrelor, de aceast�� dat�� prin sc��derea încas��rilor, dincolo de cre��terea cheltuielilor în anul 2020, în linie cu legisla��ia deja adoptat��, se arat�� într-un comunicat transmis miercuri de Coali��ia pentru Dezvoltarea României, organiza��ie care reune��te investitorii str��ini ��i pe cei locali.
29.Se elimin�� acordul vecinilor pentru sediu de firm�� f��r�� activitate comercial�� / N��sui (USR): Proiectul de debirocratizare a procesului de înfiin��are de firme noi a devenit lege ”Ast��zi am ob��inut o victorie imens�� pentru antreprenorii din România. Am eliminat din birocra��ia pentru înfiin��area de firme. Primul proiect de lege scris împreun�� cu Cristina Prun��, tocmai a fost votat ��i a devenit lege”, scrie deputatul USR Claudiu N��sui pe contul s��u de Facebook. Proiectul elimin�� dou�� din hârtiile inutile din procesul înregistr��rii sediului social, elimin�� acordul vecinilor pentru a avea sediu social într-un apartament în care nu se desf����oar�� activitate comercial�� ��i limitarea românilor de a avea o singur�� firm�� în care s�� fie ac��ionari unici
30.BNR: O apreciere a euro la 4,9 lei ar afecta 20% dintre exportatori ��i aproape un sfert dintre importatori O depreciere a monedei na��ionale pân�� la 4,9 lei fa���� de euro ar afecta activitatea a 20% dintre exportatori ��i a 23% dintre importatori, arat�� datele publicate miercuri de Banca Central��. Evolu��ia cursului de schimb al monedei na��ionale deja afecteaz�� activitatea a 42% dintre IMM-uri ��i 34% dintre corpora��ii, mai arat�� datele BNR.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 177 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by