Articole scrise de Costin Ionescu


1 - 30 din 502 rezultate
1.Chestiunea "pensiilor speciale pentru jurnali��ti". Despre ce e vorba, de fapt? Când deputa��ii au adoptat, mar��i, proiectul de lege care elimin�� pensiile speciale, ei au respins un amendament ce abroga indemniza��iile speciale pentru unii arti��ti, jurnali��ti ��i sportivi. Chestiunea "pensiilor speciale pentru jurnali��ti" a surprins pe mul��i. Despre ce e vorba?
2.Luat în vizor pentru dezinformare la Revolu��ie, Mele��canu vorbe��te despre dezinformare la un eveniment despre copyright ��i informare corect�� / Politicieni ��i Google, um��r la um��r la aceea��i mas�� Chiar în momentul în care o institu��ie a statului anun��a oficial, mar��i diminea����, c�� îl ia în vizor pe Teodor Mele��canu pentru c�� ar fi "participat în calitate oficial�� la dezinformarea ��i diversiunea exercitate de regimul totalitar" în leg��tur�� cu Revolu��ia din 1989, pre��edintele Senatului ��inea un discurs despre dezinformare. "Fiecare cet����ean s�� fie con��tient c�� poate s�� devin�� o victim�� a dezinform��rii", avertiza el la o conferin���� sus��inut�� de Google, ce ar fi avut drept scop s�� informeze, dar care avea toate ingredientele unui eveniment de lobby despre ��tirile în mediu digital/Google/Directiva UE privind drepturile de autor.Plus: Un studiu CJI arat�� cât de inutil�� e discu��ia despre reglementarea european��, pentru un public antrenat s�� fie dezinformat - adolescen��ii
3.���30 de ani dup��. De la "Revolu��ia român�� în direct", pân�� la Iliescu ��i B��sescu, televiziunea a stabilit orânduiri ��i pre��edin��i. Acum caut�� s��-��i asigure propriul rost Au trecut 30 de ani de când, în studioul TVR cuprins de revolu��ie, Mircea Dinescu îndemna oamenii s�� se uite c��tre Dumnezeu, iar oamenii îl vedeau pogorându-se pe Ion Iliescu, instalat la aceea��i televiziune în fruntea noului regim de putere. Mult�� vreme, televiziunile au r��mas cele mai influente medii, au continuat s�� instaleze pre��edin��i ��i majorit����i parlamentare în aceast�� parte a lumii. În ultimii ani, au pierdut teren în fa��a Internetului ��i re��elelor sociale, dar continu�� s�� lupte. Unde au ajuns ele, la final de 2019, pe nev��zute unul dintre cei mai importan��i ani în evolu��ia pie��ei TV? Cum se prezint�� aceast�� pia���� la finele celui de-al 30-lea an de la revolu��ie, dup�� un tur preziden��ial în care televiziunile au fost aproape irelevante, dar sunt acuzate de "tax�� de protec��ie" în rela��ia cu alte autorit����i? Care e influen��a lor, înaintea alegerilor generale ��i locale, unde multe jocuri se fac, prin tradi��ie pe micul ecran?Plus: Studiu de caz - Pro TV
4.VIDEO ���Jurnalist Deutsche Welle, despre dezinformare ��i ��tiri false: Toat�� lumea vorbe��te despre deepfakes, dar sunt înc�� dificil de produs. Acum, principala problem�� ��ine de num��rul mare de falsuri m��runte Volumul mare de con��inut fals care se r��spânde��te în media ��i social media este cea mai mare provocare actual��, când vine vorba despre "fake news", consider�� Tilman Wagner, expert în jurnalism inovativ ��i combaterea dezinform��rii la Deutsche Welle. Acesta analizeaz��, într-un scurt interviu, ultimele tendin��e în domeniul dezinform��rii folosind noile media.
5.���VIDEO INTERVIU Presa, dup�� 30 de ani de libertate: Câinele de paz�� al democra��iei nu mai e king maker ��i nici dezinformarea nu mai e ce-a fost Presa româneasc�� trece printr-un paradox: tr��ie��te cea mai bun�� perioad�� pentru libertatea de exprimare, de��i resimte înc�� efectele epocii Dragnea, mult mai nefast��, în unele privin��e, decât era N��stase, considerat�� mult�� vreme etalon negativ pentru rela��ia putere-media. A��a cred Ioana Av��dani ��i Cristina Lupu, reprezentantele Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), a c��rui activitate se întinde pe 25 dintre cei 30 de ani de la c��derea comunismului. Vezi în interviul HotNews.ro de ce cred ele acest lucru ��i de ce se a��teapt�� la un 2020 greu, de��i nici televiziunea, nici dezinformarea nu mai sunt ce au fost, dup�� cum arat�� cele mai recente alegeri
6.Un proces înv��luit în t��cere: cele mai importante edituri din România vs. Bookster, autodescris "Uber-ul" bibliotecilor publice ���O ac��iune în instan����, f��r�� precedent pentru pia��a de carte din România, se desf����oar�� pe t��cute la Tribunalul Bucure��ti. Zece dintre cele mai mari edituri împreun�� cu Asocia��ia Editorilor din România au reclamat o firm�� ��i o asocia��ie, care opereaz�� Bookster, pentru "ac��iune în concuren��a neloial��". Bookster este o bibliotec�� activ�� de câ��iva ani pe pia���� ��i care se descrie, în propriile prezent��ri, un "Uber, Spotify sau Airbnb" al bibliotecilor publice locale, cu zeci de mii de abona��i. Niciuna dintre p��r��i nu dore��te s�� spun�� clar despre ce este vorba în proces, doar Bookster oferind Hotnews.ro informa��ii despre activitatea sa. Nici instan��a nu a permis HotNews.ro acces la dosar. Ce vizeaz�� acesta?
7.UPDATE Postul Realitatea TV trebuie s�� se închid�� / CNA a dat und�� verde pentru Realitatea Plus / ���CNA a votat împotriva prelungirii de licen���� pentru Realitatea Media, companie în pragul falimentului Cererea Realitatea Media, companie pentru care a fost cerut�� declan��area procedurii falimentului, de prelungire a licen��ei sale a fost respins��, mar��i, de c��tre CNA. Doar patru membri au votat în favoarea prelungirii, în timp ce cinci au votat împotriv��, iar unul s-a ab��inut. Licen��a actual�� expir�� pe 30 octombrie, iar neprelungirea ei înseamn��, practic, închiderea postului, mâine fiind ultima zi de emisie. Dar tot mar��i este a��teptat�� la CNA o dezbatere pentru schimbarea structurii serviciului Realitatea Plus, post operat tot de Cozmin Gu����, proprietarul Realitatea TV, prin societatea Geopol International.UPDATE Imediat dup�� discu��iile despre Realitatea TV, membrii CNA au luat în considerare o cerere de modificare a structurii serviciului programe a postului Realitatea Plus, care s�� retransmit�� actualul con��inut Realitatea TV. Cererea a fost aprobat�� cu unanimitate
8.EXCLUSIV Cozmin Gu����: Ader ca simplu membru la PSD, "singurul partid de stânga de tip nesecuristic" / Ce spune despre Realitatea Proprietarul Realitatea TV, Cozmin Gu����, a declarat, luni, pentru HotNews.ro c�� a aderat la PSD în calitate de membru simplu al organiza��iei PSD Sector 1. El a spus c�� este o "op��iune de via����", c�� nu inten��ioneaz�� s�� candideze ��i c�� a ales PSD pentru c�� e "singurul partid de stânga de tip nesecuristic". Vezi cum r��spunde Gu���� la întrebarea dac�� Realitatea TV sau posibila succesoare Realitatea Plus vor deveni televiziuni de partid
9.Compania-mam�� a Pro TV se vinde. Central European Media Enterprises va fi achizi��ionat�� de grupul PPF pentru 2,1 miliarde de dolari - OFICIAL Compania Central European Media Enterprises (CME), care de��ine Pro TV în România ��i alte opera��iuni media în mai multe ����ri din regiune, a anun��at oficial, duminic�� sear��, c�� va fi cump��rat�� de c��tre "un afiliat" al PPF, grup de��inut de miliardarul ceh Petr Kellner. Potrivit anun��ului, este vorba despre o tranzac��ie evaluat�� la aproximativ 2,1 miliarde de dolari.Vezi în text cine este Petr Kellner ��i ce presupune acordul anun��at acum
10.Cazul Realitatea Media: CNA caut�� l��muriri la ANAF înaintea unei decizii privind licen��a Realitatea TV, care expir�� s��pt��mâna viitoare Pe ultima sut�� de metri înaintea unei decizii dac�� va prelungi sau nu licen��a Realitatea TV, televiziune ce risc�� falimentul, CNA a decis s�� cear�� ��i ANAF l��muriri privind situa��ia postului, unde autoritatea fiscal�� este creditor. Joi, reprezentan��ii Realitatea Media au venit în fa��a forului audiovizual pentru a cere prelungirea licen��ei. Discu��iile pe chichi��e juridice au durat mai bine de o or��, iar decizia CNA - care trebuie luat�� pân�� pe 30 octombrie, când expir�� licen��a pe baza c��reia func��ioneaz�� postul - a fost amânat�� pentru s��pt��mâna viitoare.Vezi în text cum s-au prezentat la CNA reprezentan��ii postului ��i cum au decurs discu��iile
11.Ce se întâmpl�� cu Realitatea TV? CNA discut�� mâine cererea de prelungire a licen��ei postului, pentru care instan��a a cerut falimentul Cazul licen��ei audiovizuale pentru postul Realitatea TV, care expir�� la sfâr��itul acestei luni, se afl�� mâine pe agenda Consiliului Na��ional al Audiovizualului, care este a��teptat s�� se pronun��e cu privire la televiziunea de ��tiri a Realitatea Media, companie pentru care, în prim��var��, a fost cerut falimentul. CNA se poate s�� fie pus�� în fa��a unei dileme, având în vedere complicata situa��ie juridic�� a televiziunii.Cu ce argumente se vor duce reprezentan��ii Realitatea TV la CNA?
12.Ambasadorul SUA la UE: Procurorul General american a contribuit la o foaie de parcurs "consultativ��" cu "m��suri adecvate" pentru statul de drept din România / Ana Birchall - invitat�� s�� participe Procurorul General al SUA a invitat-o pe Ana Birchall, ministrul român al Justi��iei, "s�� lucreze al��turi de el ��i de echipa lui, în mod direct", la o "foaie de parcurs" cu titlu "consultativ" pentru înt��rirea statului de drept din România. Declara��ia a fost f��cut��, la Bucure��ti, de Ambasadorul SUA la UE, Gordon Sondland, care a venit în România pentru discu��ii cu ministrul Birchall, premierul Viorica D��ncil�� ��i Pre��edintele Klaus Iohannis. Sondland ��i-a reafirmat preocuparea ����rii sale fa���� de statul de drept în România.
13.Alexandra Olteanu, Initiative: Pia��a de publicitate, dup�� m��surile populiste ale guvernan��ilor - "Cu un ochi plângem, cu unul râdem" / Ce impact a avut OUG 114 asupra cheltuielilor de reclam�� Pia��a de publicitate, c��reia îi place s�� se descrie drept una din primele zone de impact atunci când apar schimb��ri în economie, se afl�� la mijlocul lui 2019 în situa��ia în care "cu un ochi plângem, cu unul râdem": exist�� cre��tere, dar încetinit�� pe fondul unor m��suri populiste ��i decizii ale guvernului, spune pentru HotNews.ro Alexandra Olteanu, managing director Initiative, agen��ia care a publicat, recent, prognoza privind pia��a de publicitate Media Fact Book 2019. Doar OUG 114 a avut un "cost" în pia��a media de 3-5%, ceea ce înseamn�� c�� "pia��a ar fi avut o evolu��ie mult mai bun�� dac�� OUG 114 nu ar fi fost adoptat��", arat�� ��efa Initiative.Plus: Ce spune despre efectele automatiz��rii, GDPR ��i ale schimb��rilor demografice ��i de consum asupra audien��elor ��i pie��ei în ansamblul ei
14.iCEE.fest: Reuniune organizat�� de firma de consultan���� politic�� Majoritas cu vedeta Salim Ismail ��i Ponta / Ciolo�� trebuia s�� participe ��i el, dar nu a mai ajuns La evenimentul iCEE.fest: UPGRADE 100 ce are loc vineri în Bucure��ti, compania de consultan���� politic�� a lui Lucian Despoiu, Majoritas a organizat o întrunire la care presa nu a avut acces, la care a participat Victor Ponta ��i Salim Ismail (co-fondatorul „Singularity University” ��i vedeta iCEE.fest de anul acesta).
15.UPDATE Studiu interna��ional: Cât�� încredere mai au românii în pres�� ��i unde î��i caut�� informa��iile credibile/ Care sunt tendin��ele la nivel global Num��rul cititorilor care accept�� s�� pl��teasc�� pentru ��tirile online stagneaz�� la nivel global. Cei care se aboneaz�� sau doneaz�� pentru ��tiri online au un singur abonament, iar cre��terea pl����ilor s-a înregistrat doar ca excep��ie, în ����ri precum Norvegia sau Suedia, se arat�� în studiul Digital News Report, realizat de Reuters Institute, din cadrul Universit����ii Oxford, lansat public miercuri, în întreaga lume. UPDATE Potrivit studiului, în România, încrederea în pres�� a sc��zut în ultimul an cu 7%.
16.Ziarist�� implicat�� în anchete privind treburile Bisericii, amenin��at�� de un necunoscut c�� i se va "rupe capul" ���O jurnalist�� de la platforma Dela0.ro, Diana Oncioiu, a primit mar��i diminea���� un telefon în care o persoan�� necunoscut�� a amenin��at-o c�� "îi rupe capul", dac�� ea ��i colegii ei, precum cei de la platforma "S�� fie lumin��", vor continua s�� documenteze treburile Bisericii. Anun��ul a fost f��cut pe pagina de Facebook a "S�� fie lumin��" ��i confirmat pentru HotNews.ro de ziarist��, care a precizat c�� va depune plângere la poli��ie în leg��tur�� cu aceste amenin����ri.
17.BILAN�� Cât au câ��tigat în 2018 principalele companii media ��i agen��iile care împart reclam�� în presa româneasc�� Cele mai multe dintre marile companii media din România au ie��it pe plus în 2018, excep��ii notabile f��când societ����i aflate în insolven����, precum Prima TV sau Realitatea Media, dar ��i compania Ringier, proprietara ziarului Libertatea care anul trecut a achizi��ionat GSP, potrivit datelor financiare publicate de Ministerul Finan��elor. În acela��i timp, agen��iile de media, adic�� societ����ile care împart banii de publicitate, au avut anul trecut rezultate mai bune decât cele din 2017.
18.���VIDEO Mobilizarea la vot în 2019: Tot mai multe ini��iative "pe persoan�� fizic��" / Cum se împletesc viralul dur ��i îndemnul constructiv "când î��i respir�� Darth Vader în ceaf��" "E strict o ini��iativ�� personal��", spune regizorul Radu Muntean. E o ac��iune "f��cut�� din resurse proprii", spune Bogdan Anghel, angajat într-o agen��ie de publicitate. "E o ini��iativ�� personal�� independent��", spune Raluca Mih��il��, la rândul ei activ�� în domeniul comunic��rii. Ce sunt aceste ini��iative "pe persoan�� fizic��"? Toate sunt campanii, cu milioane de vizualiz��ri sau doar câteva sute, prin care românii sunt îndemna��i s�� ias�� la vot. Campanii care, la un nivel f��r�� precedent, înso��esc mesajele tradi��ionale de tip "hai la urne" pe care, la alegeri, le lanseaz�� diverse institu��ii, mi��c��ri politice sau institu��ii media.HotNews.ro trece în revist�� mai multe campanii, mici ��i mari, prin care românii sunt îndemna��i s�� participe la votul din 26 mai.
19.��eful Radioului public a cerut la CNA l��muriri cât ��i cum s�� dea RRA declara��iile lui Iohannis. CNA: Nu e de competen��a noastr��. Un membru al CA al SRR acuz�� comenzi politice PSD. Ce spune Severin Declara��iile politice f��cute în ultima vreme de pre��edinte l-au determinat pe ��eful Radioului public, Georgic�� Severin, s�� cear�� l��muriri la CNA în leg��tur�� cu ce ar trebui s�� fac�� institu��ia în cazul lui Klaus Iohannis. Azi, CNA a discutat dou�� adrese din partea lui Severin, chit c�� subiectul nu intr�� în sfera sa de competen����. Un membru al CA al Radioului public, Alexandru Moraru, acuz�� amestec politic, în timp ce Severin spune c�� doar "a sim��it nevoia unor clarific��ri'', iar "pre��edintele e persoana cea mai prezent��, pe departe", în jurnalele institu��iei.
20.VIDEO Ziari��ti exila��i au f��cut la Bucure��ti radiografia unui dezastru: Cum a distrus Erdogan presa turc�� / "Trebuie s�� lup��i pentru libertatea ta în fiecare zi" O mam�� ��i-a luat copiii afla��i la vârsta gr��dini��ei, le-a spus c�� vor pleca în aventur�� nocturn��, asemenea Eroilor în Pijama de pe Disney Junior. Le-a spus c�� la cap��tul aventurii vor primi un premiu. Au str��b��tut un drum periculos ��i au trecut un râu ce traversa un câmp: au ie��it astfel ilegal din Turcia, ajungând în Grecia. Premiul era tat��l, unul dintre ziari��tii turci care luase calea exilului, pe acela��i drum ��i prin acela��i râu, cu ceva timp în urm��. Povestea a fost spus�� de acesta la o conferin���� organizat�� vineri în Bucure��ti, despre starea disperat�� a presei în Turcia, ��ar�� unde, au spus vorbitorii, sunt închi��i mai mul��i ziari��ti decât în tot restul lumii la un loc.
21.Facebook public�� în premier�� date despre publicitatea electoral�� în România. Cât investesc partidele ��i pentru ce fel de mesaje PSD pare s�� investeasc�� mult mai mult decât opozi��ia în publicitate pe Facebook în actuala faz�� a campaniei pentru europarlamentare ��i este ��inta predilect�� a publicit����ii negative cump��rate de opozi��ie, dup�� cum reiese din consultarea informa��iilor oferite de re��eaua social�� prin instrumentul Facebook Ad Library.Datele nu sunt exhaustive, iar sumele date nu sunt fixe, ci reprezint�� un interval, iar în text sunt prezentate campaniile încadrate la categoria "referitoare la politic�� sau probleme importante", nu ��i cele neraportate ca atare. Datele ofer�� îns�� o imagine interesant�� despre câ��i bani cheltuie pe reclame Facebook principalele for��e politice de la noi.
22.Cum apare ��i dispare Liviu Dragnea în ��tirile Radioului public. Plus: detalii în cazul angajatei h��r��uite dup�� ce a dezv��luit neregulile fostei conduceri a RRA La Radio România, Liviu Dragnea dispare din ��tiri care nu-i sunt favorabile, iar ��efii intervin pe relat��ri atunci când informa��iile nu convin PSD, dup�� cum a relatat o jurnalist�� de la ��tirile Radioului public, în cadrul unei dezbateri desf����urate miercuri sear��. Jurnalista Mira Gombo�� a dat dou�� exemple de ��tiri modificate, inclusiv una din care referirile la Liviu Dragnea au disp��rut.La dezbaterea respectiv��, g��zduit�� de organiza��ia Frontline Club ��i având ca tem�� situa��ia de la posturile publice de radio ��i televiziune, ��i-a prezentat cazul ��i Gabriela Scraba, angajata RRA. Despre aceasta, Libertatea a relatat, în ultimul timp, cum a fost h��r��uit�� ��i purtat�� prin instan��e de c��tre DIICOT, dup�� ce a dezv��luit informa��ii privind neregulile fostei conduceri a radioului, sub Ovidiu Miculescu.
23.Televiziunea public��: Profit de aproape 2 milioane de lei în 2018 / Câ��i bani a cheltuit cu angaja��ii ��i colaboratorii / Ce profil au telespectatorii TVR Televiziunea public��, institu��ie care din 2017 nu mai e sus��inut�� din tax�� TV, ci de la bugetuld de stat, a avut în 2018 un profit de aproape 2 milioane de lei, potrivit raportului de activitate pe anul trecut, dat luni publicit����ii. TVR, confruntat�� cu o serie de scandaluri referitoare, între altele, la cheltuielile avute cu presta��iile de la Cerbul de Aur sau cu invita��ii emisiunii România 9, anun���� cre��teri ale cheltuielilor cu personalul ��i colaboratorii.
24.Lista proprietarilor radio-TV a disp��rut de pe site-ul CNA. Institu��ia invoc�� GDPR pentru îngreunarea accesului la informa��ii Vrei s�� afli rapid ��i detaliat cine sunt ac��ionarii unei televiziuni, dac�� aceasta intr��, s�� zicem, în faliment? Sau cine e ac��ionar în vreo televiziune local�� care joac�� dur pro sau contra unui actor politic? În acest moment, e mai greu s�� afli astfel de informa��ii, decât era nu cu mult timp în urm��: unul dintre cele mai utile instrumente care le permiteau oamenilor s�� afle oricând ��i rapid cine de��ine sau e ac��ionar într-un post de radio sau de televiziune a disp��rut. Lista proprietarilor radio-TV nu mai e disponibil�� pe site-ul CNA. Motivul invocat de forul audiovizual este Regulamentul general european pentru protec��ia datelor (GDPR), chiar dac��, potrivit reprezentantului unui ONG activ în domeniu, GDPR nu ar avea de ce s�� se aplice în acest caz de informa��ii de interes public.
25.Candidatul Rares Bogdan nu va mai modera emisiunea de la Realitatea TV. Gu����: Conform legii, nu avem ce face Realizatorul Rare�� Bogdan, care a anun��at joi c�� va candida pentru PNL la europarlamentare, nu mai poate, conform legii, s�� modereze emisiunea de la Realitatea TV, din momentul în care aceast�� candidatur�� este oficializat��. Întrebat de HotNews.ro dac�� Rare�� Bogdan va pleca, a��a cum cere legea, proprietarul Cozmin Gu���� a spus c�� "potrivit legii, nu avem ce face" ��i c�� va fi gândit�� o nou�� gril��.
26.Plângeri "de ordinul sutelor" la CNA dup�� ce, la România TV, Sebastian Ghi���� i-a amenin��at pe protestatari cu b��taia CNA a primit plângeri "de ordinul sutelor ��i curg într-una", la adresa postului România TV, dup�� ce, pe acest canal, Sebastian Ghi���� i-a amenin��at cu b��taia pe manifestan��ii împotriva modific��rii legilor justi��iei, f��r�� s�� fie împiedicat s�� fac�� acest lucru, a spus mar��i pentru HotNews.ro membrul CNA Dorina Rusu. Organiza��ia ActiveWatch a anun��at o sesizare, iar Rusu a spus c�� se va autosesiza la rândul ei.Plus: Ce se poate întâmpla, teoretic, dac�� se constat�� c�� un post incit�� în mod repetat la violen���� public��
27.Costi Mocanu pleac�� de la Pro TV Costi Mocanu, director Corporate Affairs la Pro TV, va p��r��si compania de la 1 aprilie, dup�� cum a spus el pentru HotNews.ro. Anun��ul ini��ial pe aceast�� tem�� a fost f��cut de C��t��lin Tolontan pe blogul s��u. Despre Pro, postul de care se desparte dup�� 25 de ani, Mocanu spune: "Suntem prieteni".
28.Val de reclama��ii anonime, plus una de la un fost ministru, împotriva unui ziarist incomod din Neam�� / Ionu�� Corfu: "Scopul o fi s�� m�� h��r��uiasc��, s�� m�� ��in�� ocupat" Ziaristul Ionu�� Corfu de la site-ul TVNeamt.ro se plânge c��, în mai pu��in de dou�� luni, a devenit ��inta unui val de plângeri, majoritatea anonime, la diverse institu��ii ale statului. Acestora li se adaug�� o ac��iune în instan���� f��cut�� de fostul ministru al Economiei, D��nu�� Andru��c��. Corfu este cunoscut pentru criticile aduse de-a lungul timpului lui Ionel Arsene, liderul PSD Neam�� considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea.
29.VIDEO INTERVIU Despre nesiguran��a din publicitate, în economia bazat�� pe OUG ��i sub atacurile la multina��ionale - cu Mihai Trandafir / UM România Oamenilor din publicitate le place s�� spun�� c�� ceea ce fac ei este un barometru al economiei. C�� primul domeniu unde se simte c�� sufer�� sau cre��te economia este acela al cheltuielilor de reclam��. Dup�� m��surile luate de guvern la sfâr��itul lui 2018, cum se vede acum în publicitate, anul 2019? ”Cred c�� pentru moment implica��iile schimb��rilor nu sunt nici m��car digerate în companii", spune, într-un interviu pentru HotNews.ro, Mihai Trandafir, managing director al uneia dintre cele mai importante agen��ii de profil, UM România, parte a McCann Worldgroup.
30.INTERVIU ���Google, despre "taxa pe link": ��i în România am putea fi pu��i în situa��ia s�� decidem ce editori de pres�� intr�� în c��ut��ri ��i cine nu / Încuraj��m România s�� sus��in�� o solu��ie adecvat�� ��i eficient�� a disputelor Editorii de pres�� din România ar urma s�� resimt�� la fel ca cei din restul Europei problemele care vor ap��rea în rela��ia cu Google, dac�� nu vor exista schimb��ri în textul viitoarei directive europene privind drepturile de autor, la capitolul referitor la a��a-numita "tax�� pe link", a avertizat, într-un interviu acordat HotNews.ro, un înalt oficial al companiei americane. Mai mul��i bani pentru editorii mari, mai pu��ini pentru cei mici, afirm�� Richard Gingras, vicepre��edinte pentru News în cadrul Google. El spune c�� aceast�� companie nu vrea "neap��rat" o prelungire a negocierilor, dar încurajeaz�� România - ��ar�� care preia pre��edin��ia Consiliului UE într-o perioad�� când ar trebui finalizate discu��iile pe tema directivei - s�� sus��in�� o "solu��ie adecvat�� ��i eficient��" a disputelor pe aceast�� tem��.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 17 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by