Articole scrise de CP


1 - 30 din 2751 rezultate
1.Nou val de numiri în Guvernul Orban: La Protec��ia Consumatorului a fost numit un personaj controversat din Gorj În Monitorul Oficial de miercuri au fost publicate mai multe decizii de numiri în func��ii, semnate de premierul Ludovic Orban. Printre numiri se afl�� ��i cea a lui Claudiu M��d��lin Giurc��u de vicepre��edinte al Autorit����ii Na��ionale pentru Protec��ia Consumatorilor. Acesta a fost ��ef adjunct al Comisariatului pentru Protec��ia Consumatorilor Gorj, fiind cunoscut în jude�� ca un personaj controversat.
2.Decizia privind eliberarea din func��ie a ��efei G��rzii de Mediu a fost publicat�� în Monitorul Oficial Gabriela Dorojan a fost eliberat��, la cerere, din func��ia de comisar general al G��rzii Na��ionale de Mediu, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban, publicat�� luni în Monitorul Oficial. Odat�� cu ea va pleca din func��ia de director de cabinet al ��efului G��rzii de Mediu ��i sora Gabrielei Firea, primarul Capitalei. Reamintim c�� Dorojan ��i-a dat demisia în urma unei discu��ii cu ministrul mediului, pe fondul scandalului privind poluarea din Bucure��ti.
3.Un nou ��ef la Cadastru: Un liberal de Alba cu afaceri chiar în domeniul cadastrului ��eful Agen��iei Na��ionale de Cadastru ��i Publicitate Imobiliar��, Radu-Codru�� ��tef��nescu, a fost schimbat, potrivit unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban, fiind numit în locul s��u Alexandru Lauren��iu Blaga, membru PNL Alba. În vara lui 2019, acesta a fost acuzat de Beniamin Todosiu, pre��edintele USR Alba, c�� ar fi beneficiat de bani publici pentru afaceri în domeniul cadastrului, prin firmele pe care le controleaz��, primind multe contracte prin încredin��are direct��.
4.Directorul Uzinei Mecanice Cugir a fost numit secretar de stat la Ministerul Economiei Iulian Cristian Simu a fost numit secretat de stat la Ministerul Economiei, Energiei ��i Mediului de Afaceri, potrivit unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban, publicat�� luni în Monitorul Oficial. Potrivit CV-ului s��u, la momentul numirii era director general al Uzinei Mecanice Cugir.
5.Deputatul Emanuel Ungureanu prezint�� imagini cu infirmiere de la spitalul Bagdasar Arseni, care "mânjesc pere��ii cu mopuri jegoase" Deputatul USR Emanuel Ungureanu a prezentat pe pagina sa de Facebook imagini care arat�� cum sunt sp��la��i pere��ii spitalului Bagdasar Arseni din Bucure��ti. "Infirmierele mânjesc pere��ii cu mopuri jegoase dup�� ce au întins mizeria ��i pe culoare. Cu acelea��i instrumente infecte se face a��a zisa cur����enie ��i prin saloane", scrie Emanuel Ungureanu.
6.Transgaz ar putea primi o amend�� de 4% din cifra de afaceri de la Consiliul Concuren��ei Transportatorul na��ional de gaze Transgaz risc�� o amend�� de la Consiliul Concuren��ei de aproximativ 4% din cifra de afaceri. În acest sens, propune ac��ionarilor angajarea unei firme de avocatur�� specializat�� în dreptul concuren��ei, potrivit convocatorului Adun��rii Generale Extraordinare a Ac��ionarilor (AGEA), care va avea loc pe 10 februarie.
7.Tarifele de distribu��ie ��i transport al energiei scad dup�� eliminarea taxei de 2% pe cifra de afaceri Autoritatea Na��ional�� de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este obligat�� s�� reduc�� tarifele de distribu��ie ��i de transport al energiei, dup�� ce Guvernul a eliminat taxa de 2% aplicat�� asupra cifrei de afaceri din energie. În acest sens, ANRE a pus în dezbatere public�� mai multe proiecte de ordine. Vezi care sunt sc��derile.
8.OMV Petrom transfer�� 40 de z��c��minte c��tre Dacian Petroleum, firm�� a unui fost director Petrom OMV Petrom a semnat un contract privind transferul a 40 de z��c��minte onshore de ��i��ei ��i gaze din România c��tre Dacian Petroleum S.R.L., în contextul unui transfer de activitate. Transferul drepturilor ��i obligatiilor din acordurile de concesiune este supus aprob��rii autorit����ilor, conform Legii Petrolului, informeaz�� OMV Petrom. Unul dintre ac��ionarii Dacian Petroleum este Ion Popa, fost director general al Petrom, înainte de privatizare, în perioada 1992-2003. Apoi a fost consilier al fostului premier Adrian N��stase.
9.Guvernul a aprobat prin Ordonan���� de urgen���� înghe��area indemniza��iilor pentru demnitari ��i eliminarea unor prevederi din OUG 114 Guvernul a adoptat în prima ��edin���� a anului un proiect de ordonan��a de urgen���� privind unele m��suri fiscal-bugetare, care prevede înghe��area indemniza��iilor pentru demnitari ��i suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru ale��ii locali pân�� la 1 ianuarie 2021, a anun��at ��eful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danc��. Proiectul de OUg mai prevede eliminarea unor prevederi din controversata OUG 114/2018.
10.Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la Complexul Energetic Hunedoara ��i la Termocentrala Mintia Ministrul Economiei, Energiei ��i Mediului de Afaceri Virgil Popescu a decis s�� trimit�� Corpul de Control al Ministrului într-o misiune de inspec��ie la Complexul Energetic Hunedoara ��i la Termocentrala Mintia. Ministrul spune c�� are suspiciuni asupra unor aspecte pe care vrea s�� le elucideze ��i s�� afle de ce managementul companiei nu a reu��it s�� gestioneze normal plata salariilor.
11.Angaja��ii Consiliului Concuren��ei ��i Cur��ii de Conturi vor primi spor de 25% din salariul minim pentru condi��ii de munc�� v��t��m��toare- prevederi din legea pe care Guvernul î��i asum�� r��spunderea Pentru condi��ii de munc�� v��t��m��toare, personalului Consiliului Concuren��ei i se acord�� un spor de 25% din salariul de baz�� minim brut- pe ��ar�� garantat în plat�� în vigoare, corespunz��tor cu timpul efectiv lucrat în aceste condi��ii, se arat�� în proiectul de lege asupra privind unele m��suri fiscal-bugetare, asupra c��ruia Guvernul Orban î��i va asuma r��spunderea. Aceea��i prevedere este valabil�� ��i în cazul angaja��ilor Cur��ii de Conturi. Vezi documentul ata��at.
12.Oamenii Guvernului Orban: Familia Nicolescu, unul dintre sponsorii campaniei electorale a PNL, recompensat�� cu func��ii înalte Daniela Nicolescu, prim-vicepre��edinte PNL Sector 6, a fost numit�� secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei ��i Mediului de Afaceri, potrivit unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban, publicate miercuri în Monitorul Oficial. Fiul acesteia, Radu Nicolescu, a fost numit ��i el, la scurt timp dup�� instalarea Guvernului Orban, în func��ia de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului.
13.SedLex cere pensii speciale pentru to��i bugetarii Sindicali��tii de la SedLex consider�� c�� to��i bugetarii ar merita s�� primeasc�� pensii speciale, motiv pentru care solicit�� pre��edintelui României ��i premierului s�� sus��in�� un astfel de demers. Pentru fiecare categorie de bugetari, SedLex a g��sit motive care s�� justifice pensiile speciale: unii pentru c�� se supun regimului de incompatibilit����i, iar al��ii pentru c�� sunt suprasolicita��i.
14.VIDEO F��r�� precedent: Guvernul a decis s��-��i angajeze r��spunderea pe Legea Bugetului în Parlament Premierul Ludovic Orban a anun��at c�� Executivul î��i va angaja r��spunderea pe Legea Bugetului, fapt f��r�� precedent. Ludovic Orban a explicat c�� este foarte dificil ca "printr-o dezbatere normal��" în Parlament, legea bugetului s�� fie adoptat�� pân�� la finalul anului, a��a cum a programat Guvernul. Chiar dac�� î��i angajeaz�� Guvernul r��spunderea, parlamentarii vor avea ocazia s�� prezinte amendamente. De asemenea, Guvernul a decis s��-��i asume r��spunderea ��i pe o lege prin care s�� fie eliminate prevederile nocive din OUG 114/2018.
15.Buget 2020 Guvernul taie masiv de la PNDL Proiectul de buget 2020 prevede sume mult mai mici pentru Programul Na��ional de Dezvoltare Local�� (PNDL) decât în 2019. Pentru PNDL 1 este prev��zut�� o sum�� de aproape cinci ori mai mic��, iar pentru PNDL 2 va fi alocat�� o sum�� de trei ori mai mic��.
16.OMV Petrom, interesat�� de gazele Bulgariei din Marea Neagr�� OMV Petrom vizeaz�� preluarea participa��iei de��inute de OMV Offshore Bulgaria GmbH în perimetrul de explorare Han Asparuh din Bulgaria, prin achizi��ia p��r��ilor sociale de la OMV Exploration & Production GmbH. Potrivit companiei, finalizarea tranzac��iei este condi��ionat�� de îndeplinirea anumitor condi��ii suspensive ��i se estimeaz�� c�� aceasta va avea loc pân�� la mijlocul lui 2020.
17.Oamenii Guvernului Orban: T��nase Stamule a fost numit consilier de stat pe probleme economice T��nase Stamule (36 ani) a fost numit în func��ia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, în domeniul economic, potrivit unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban. Stamule este candidat în cursa intern�� pentru desemnarea candidatului PNL la Prim��ria Sector 1.
18.Guvernul aprob�� vineri cre��terea salariului minim la 2.230 lei de la 1 ianuarie 2020 Guvernul are pe ordinea de zi a ��edin��ei de vineri hot��rârea privind cre��terea salariului minim brut pe ��ar�� la 2.230 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezint�� o cre��tere de 7,% fa���� de luna decembrie 2019. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe func��ii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în munc�� de cel pu��in un an în domeniul studiilor superioare, salariul de baz�� minim brut pe ��ar�� garantat în plat��, sum�� stabilit�� în bani care nu include sporuri ��i alte adaosuri, se men��ine la 2.350 lei lunar.
19.Directorul Hidroelectrica: Cre��terea salariului minim în construc��ii a blocat investi��iile companiei/ Constructorii au cerut pre��uri mai mari pentru lucr��ri Investi��iile Hidroelectrica ar fi fost blocate în acest an, din cauza prevederilor din OUG 114/2018 privind cre��terea salariului minim în construc��ii, sus��ine Bogdan Badea, directorul general al companiei. Majorarea salariului minim în construc��ii la 3.000 lei a dus la cre��terea costurilor în construc��ii. Astfel, constructorii au început s�� cear�� pre��uri mai mari pentru lucr��ri.
20.Conducerea Complexului Energetic Oltenia, responsabil�� de prejudicii uria��e asupra companiei/ Instan��a suprem�� a respins cererea de anulare a unui raport de control, care ar��ta neregulile Înalta Curte de Casa��ie ��i Justi��ie a respins miercuri, definitiv, cererea Complexului Energetic Oltenia de anulare a unui raport al corpului de control al Ministerului Energiei, care ar��ta c�� ��efii companiei au provocat daune de zeci de milioane de euro, potrivit GorjNews. Consecin��ele deciziei Cur��ii Supreme ar putea fi revocarea actualului directorat, în frunte cu Sorinel Boza, cel care conduce compania din 2016, ��i demararea procedurilor legale de recuperare a prejudiciului de la persoanele care se fac vinovate de producerea lui.
21.Sondaj INSCOP: Nou�� din zece români ar vrea instalarea de panouri fotovoltaice la casa/blocul în care locuiesc Un sfert dintre cei care au participat la un sondaj de opinie declar�� c�� face economie maxim�� la consumul de energie, în contextul în care aproape 90% cred c�� risipa de resurse energetice contribuie la accelerarea schimb��rilor climatice. Pentru majoritatea, costul energiei este motivul principal de reducere a consumului, îns�� un procent important invoc�� ��i poluarea. Acestea sunt date ale unui sondaj de opinie realizat la nivel na��ional de INSCOP Research, la comanda Energy Policy Group (EPG), în cadrul Proiectului România Eficient��.
22.Împrumut de 177 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru construirea de penitenciare, aprobat de Guvern prin lege Guvernul a aprobat mar��i un proiect de lege pentru aprobarea unui împrumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) în vederea construirii a dou�� penitenciare, unul jude��ul Prahova ��i altul în jude��ul Buz��u. Împrumutul este în valoare de 177 de milioane de euro, iar costul proiectului este de 221,5 milioane euro.
23.Cristina Prun�� (USR), critici dure la adresa reglementatorului din energie: ANRE vrea s�� cumpere cl��diri ��i terenuri/ ��eful ANRE vrea s�� le fac�� teste psihiatrice angaja��ilor Comisia de industrii din Camera Deputa��ilor a discutat miercuri, la nivel de raportori, cererea de reexaminare formulat�� de pre��edintele României la Legea care modific�� semnificativ OUG 33/2007 privind func��ionarea Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Deputatul Cristina Prun�� (USR) a scris pe Facebook c�� ANRE dore��te noi amendamente la lege, prin care s�� poat�� achizi��iona cl��diri ��i terenuri ��i s�� creasc�� num��rul de angaja��i, chiar dac�� cererea de reexaminare se refer�� la alte lucruri.
24.Val de demiteri: Guvernul a eliberat din func��ie 28 de prefec��i/ Cine vine în loc Guvernul a decis în ��edin��a de mar��i schimbarea din func��ie a 28 de prefec��i ��i 11 subprefec��i, inclusiv prefectul municipiului Bucure��ti. De asemenea, au fost numi��i 13 prefec��i ��i 2 subprefec��i. Prefec��ii din alte cinci jude��e au fost schimba��i la sfâr��itul lunii noiembrie.
25.Niculae Havrile�� a renun��at la func��ia de membru al Consiliului de Administra��ie al Electrica, dup�� ce a fost numit secretar de stat Electrica informeaz�� c��, în data de 10 decembrie 2019, Niculae Havrile�� a renun��at la func��ia de membru al Consiliului de Administra��ie al companiei pe care o detinea din februarie 2019, ca urmare a desemn��rii sale în func��ia de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei ��i Mediului de Afaceri.
26.Noi secretari de stat: Un membru ALDE ��i ��eful unui ocol silvic la Mediu Premierul Ludovic Orban a semnat noi decizii de numiri în func��ia de secretar de stat. La Ministerul Mediului, Apelor ��i P��durilor au fost numi��i secretari de stat Iulian Octavian Stana ��i Gelu Puiu.
27.Ludovic Orban, mesaj c��tre primari despre PNDL: Domnii primari trebuie s�� în��eleag�� c�� nu mai pot servi spre decontare lucr��ri neefectuate Premierul Ludovic Orban i-a cerut mar��i ministrului Dezvolt��rii, Ion ��tefan, s�� realizeze într-o s��pt��mân�� un raport privind situa��iile de lucr��ri pe PNDL, în care s�� fie eviden��iate cele care nu corespund cu realizarea lor efectiv��. "Nu pl��tim nimic din ceea ce nu corespunde realit����ii din teren", a spus Orban, la începutul ��edin��ei de Guvern.
28.Vila Florica de la ��tef��ne��ti trece în administrarea Ministerului Culturii, dup�� ce Consiliul Jude��ean Arge�� a interzis PNL s�� s��rb��toreasc�� ziua partidului acolo Premierul Ludovic Orban a anun��at mar��i c�� vila Florica de la ��tef��ne��ti va trece de la Consiliul Jude��ean Arge�� în administrarea Ministerului Culturii. Aceasta în condi��iile în care "în acest an, pentru prima oar��, pesedi��tii din Arge�� ne-au interzis s�� anivers��m înfiin��area PNL, pe 24 mai, la Vila Florica", a spus Orban la începutul ��edin��ei de Guvern. "Exist�� un Dumnezeu în toate, iar vila Florica va reveni în administrarea Ministerului Culturii", a ad��ugat Orban.
29.Niculae Havrile�� a fost numit secretar de stat în Ministerul Economiei Niculae Havrile��, fost ��ef al Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), este unul dintre noii secretari de stat ai Ministerului Economiei, Energiei ��i Mediului de Afaceri, potrivit unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban. Pân�� la numirea în aceast�� func��ie, Havrile�� a fost consilier al ministrului economiei, Virgil Popescu.
30.Oamenii Guvernului Orban: Nini S��punaru, fost ��ef al V��milor, numit secretar de stat Unul dintre noii secretari de stat este fostul deputat Nini S��punaru (56 ani). Acesta va fi secretar de stat al Departamentului pentru rela��ia cu Parlamentul. Nini S��punaru este cunoscut mai ales pentru faptul c�� a fost ��eful Direc��iei Generale a V��milor, între 1997 ��i 1999, perioad�� în care au ap��rut mai multe scandaluri de corup��ie legate de activitatea din v��mi: trafic de droguri, produse petroliere ��i afacerea "��igareta".

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 92 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by