Articole scrise de C. Pirvoiu


1 - 30 din 85 rezultate
1.Nuclearelectrica mai face un pas pentru preluarea unor active de la Compania Na��ional�� a Uraniului: Î��i completeaz�� obiectul de activitate Ac��ionarii Nuclearelectrica vor discuta pe 30 ianuarie, într-o adunare general�� extraordinar��, o propunere de completare a obiectului de activitate, acest pas fiind necesar în eventualitatea prelu��rii liniei de procesare de la Compania Na��ional�� a Uraniului (CNU) – Sucursala Feldioara, dar ��i a altor active de prelucrare ��i extrac��ie a minereului.
2.Guvernul înfiin��eaz�� un nou fond, alimentat din banii confisca��i de stat Guvernul vrea s�� înfiin��eze, începând cu 1 ianuarie 2020, Fondul Na��ional pentru Prevenirea Criminalit����ii, care va fi administrat de Agen��ia Na��ional�� de Administrare a Bunurilor, se arat�� în proiectul de lege privind unele m��suri fiscal-bugetare, asupra c��ruia Executivul î��i va angaja r��spunderea. Fondul va fi alimentat din banii confisca��i de stat sau din sumele rezultate în urma valorific��rii bunurilor confiscate. Banii vor fi aloca��i anual unor ministere, urmând s�� fie folosi��i pentru educa��ie juridic��, prevenirea criminalit����ii ��i asisten��a victimelor. Vezi documentul ata��at.
3.Modific��rile la OUG 114: Op��iunea între Pilonul 1 ��i Pilonul 2- eliminat��, Fondul de Dezvoltare ��i Investi��ii- desfiin��at, plafonarea pre��urilor la energie- abrogat��, supratax��rile- scoase, indemniza��iile pentru func��ii de demnitate public��- înghe��ate, cumulul pensiei cu salariul- interzis Guvernul Orban a decis miercuri s��-��i angajeze r��spunderea pe un proiect de lege care corecteaz�� prevederile nocive din OUG 114/2018. În cursul zilei de miercuri, Guvernul a trimis o scrisoare c��tre conducerea celor dou�� camere ale Parlamentului, pentru a stabili ziua în care va fi angajat�� r��spunderea pe aceast�� lege, dar ��i pe Legea Bugetului. Noua lege nu prevede doar abrogarea unor prevederi din OUG 114, ci ��i unele m��suri noi, precum interzirea cumulului pensiei cu salariul.
4.Guvernul Orban las�� companiile de stat s�� p��streze banii de investi��ii Pentru prima oar�� în ultimii trei ani, Guvernul, în calitate de ac��ionar majoritar, nu atac�� rezervele companiilor de stat, pentru a le tranforma în dividende suplimentare. Astfel, Ministerul Economiei a decis mar��i s�� nu aprobe solicitarea Fondului Proprietatea de a distribui 1,25 miliarde lei c��tre ac��ionarii Hidroelectrica. Aceea��i decizie va fi luat�� ��i în cazul Nuclearelectrica, societate la care Fondul Proprietatea solicit�� distribuirea 512 milioane lei.
5.Depesedizarea institu��iilor: Pre��edintele Agen��iei Nucleare a fost demis Ministrul economiei, Virgil Popescu, l-a demis mar��i pe Horia Grama din func��ia de pre��edinte al Agen��iei Nucleare ��i pentru De��euri Radioactive, potrivit surselor HotNews.ro. Acesta de��inea aceast�� func��ie de la începutul lui 2017, chiar dac�� nu avea experien���� în domeniu. Horia Grama a fost deputat PSD. Pân�� la numirea unui nou pre��edinte, atribu��iile acestuia vor fi preluate de secretarul general al institu��iei.
6.���Oamenii Guvernului Orban: Un fost consilier al ��efului SRI a fost numit secretar de stat la Economie, iar o jurnalist�� a ajuns consilier de stat la cabinetul Raluc��i Turcan Noi numiri în func��ii importante au fost publicate joi în Monitorul Oficial. În func��ia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei ��i Mediului de Afaceri a fost numit Emil R��zvan Pîrjol, cu experien���� în domeniul turismului. Din iulie 2019 se ocupa de afacerile din turism ale grupului Niro, controlat de omul de afaceri Nicu Dumitru, cunoscut ca Niro. În 2012 a fost consilierul lui Eduard Hellvig, actualul director SRI, care în acel moment era ministru la dezvoltare regional�� ��i turism.
7.Electrica cere în instan���� aproape 300 de milioane de lei de la fo��ti administratori ��i directori ai companiei/ Motivul: Prejudicii aduse companiei Electrica a formulat, în data de 27 noiembrie 2019, cereri de chemare în judecat�� a mai multor fo��ti administratori ��i directori ai companiei, pentru prejudicii aduse companiei în perioada 1 ianuarie 2013-30 iunie 2014. Cuantumul preten��iilor este de 235.609.455 lei, îns�� suma va fi reactualizat�� cu rata infla��iei, la care se adaug�� dobanzi calculate începând cu data producerii prejudiciului, pân�� la data recuper��rii integrale a acestuia. Valoarea estimat�� a dobânzilor pân�� la data de 14 noiembrie 2019 este de 47.275.221 lei. Vezi care sunt acuza��iile.
8.���Salariul minim. Analiza de impact ��i cele trei scenarii ale Guvernului/ În toate cazurile, ar fi o cre��tere cu 7,2%, îns�� diferen��ele sunt date de unele mecanisme de corec��ie Guvernul a prezentat o analiz�� de impact privind salariul minim brut garantat în plat�� pentru anul 2020. Potrivit documentului, au fost luate în calcul trei scenarii de cre��tere, toate trei având în vedere o majorare cu 7,2%, respectiv de la 2080 lei la 2230 lei. Diferen��a este dat�� de instituirea unui mecanism de corec��ie în func��ie de dinamica cre��terii economice, în cazul scenariului 2, ��i de instituirea unui mecanism de corec��ie în func��ie de rata ��omajului, în cazul scenariului 3.
9.Cornel Feru���� a pierdut în fa��a argentinianului Rafael Grossi competi��ia pentru ��efia Agen��iei Interna��ionale pentru Energie Atomic�� Diplomatul argentinian Rafael Grossi a fost ales mar��i s�� conduc�� Agen��ia Interna��ional�� pentru Energia Atomic�� (AIEA), potrivit The New York Times, care citeaz�� Associated Press. Principalul s��u contracandidat a fost diplomatul român Cornel Feru����, în prezent director interimar al Agen��iei.
10.Decizii de aprobat la Electrica: Filalele ar putea fi dizolvate de c��tre Consiliul de Administra��ie/ Fiecare ��ef va beneficia de o poli���� de asigurare profesional�� de 10 milioane euro Ac��ionarii Electrica vor avea de votat în urm��toarea ��edin����, programat�� pentru 14 noiembrie, o serie de propuneri care vizeaz�� politica de remunerare a administratorilor ��i directorilor executivi, astfel beneficiul lor. Pe ordinea de zi se mai afl�� ��i o propunere privind modificarea actului constitutiv, astfel încât competen��a dizolv��rii filialelor s�� revin�� Consiliului de Administra��ie al Electrica. În prezent, atribu��ia de aprobare a dizolv��rii filialelor se afl�� în competen��a Adun��rii Generale Extraordinare a Ac��ionarilor.
11.Autorit����ile, în panic�� dup�� anun��urile unor firme importante c�� vor vinde active: Companiile din energie ar putea fi obligate, de acum înainte, s�� anun��e cu un an înainte orice opera��iune de vânzare Toate companiile din energie ar putea fi obligate s�� notifice ce Autoritatea Na��ional�� de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu cel pu��in 12 luni înainte, inten��ia unui de a efectua modific��ri ale statutului juridic, se arat�� într-un proiect de ordin al ANRE pus în dezbatere public��. Proiectul apare într-un moment delicat pentru pia��a energetic�� din România, în condi��iile în care ENEL ��i CEZ tocmai ��i-au anun��at inten��ia de a vinde active importante din România. De asemenea, ExxonMobil ar putea s�� vând�� licen��a petrolier�� din Marea Neagr��.
12.Hidroelectrica vrea s�� dea 10 milioane de euro pe consultan����, pentru cump��rarea de active de la CEZ România ��i Enel România Hidroelectrica sus��ine c�� inten��ioneaz�� s�� achizi��ioneze active ale CEZ România ��i Enel România, motiv pentru care este dispus s�� cheltuiasc�� 10 milioane de euro, f��r�� TVA, pe consultan����. Compania a publicat vineri, pe portalul de achizi��ii publice, anun��ul privind achizi��ia de servicii de consultan���� pentru suma impresionant�� de 47,21 milioane lei, f��r�� TVA.
13.Cum se preg��te��te România pentru situa��ia în care Rusia ar reduce tranzitul de gaze prin Ucraina la iarn��? ANRE: Ar putea fi necesar�� întreruperea unor categorii de consumatori Pentru urm��toarea iarn�� exist�� "suspiciuni rezonabile" ca furnizarea gazelor naturale pe direc��ia Ucraina s�� fie redus��, motiv pentru care ar putea fi necesar�� întreruperea unor categorii de consumatori ��i trecerea unor grupuri termoenergetice pe p��cur��, se arat�� într-un document al Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), postat pe site-ul institu��iei. ��i Ministerul Energiei ar��ta în luna mai c�� într-o astfel de situa��ie ar putea fi luat�� o astfel de m��sur��, dar ��i altele precum repornirea unor sonde nerentabile. UPDATE Documentul ANRE a fost retras pentru câteva minute de pe site, chiar dac�� a fost preluat de pres��, ��i înlocuit cu unul din care au fost eliminate paragrafele referitoare la posibilitatea ca Rusia s�� reduc�� tranzitul de gaze.
14.Statul vrea mai mult control asupra companiilor din România/ Guvernul se preg��te��te de cump��rarea unor pachete de ac��iuni de la Fondul Proprietatea Ministerele ��i prim��riile vor putea cump��ra pachete de ac��iuni la companii aflate sub autoritatea lor, dac�� va fi aprobat un proiect de OUG, pus în dezbatere public�� de Ministerul Economiei. În prezent, lipse��te cadrul legal care s�� permit�� statului achizi��ionarea de ac��iuni scoase la vânzare la companii precum Salrom, de exemplu. Statul poate privatiza, dar nu ��i r��scump��ra.
15.Cum explic�� Guvernul stingerea datoriilor c��tre stat ale unor companii energetice: Este un sistem de dare în plat�� a activelor viabile Guvernul a aprobat în ��edin��a extraordinar�� de joi proiectul de OUG privind sc��parea unor companii energetice de datoriile pe care le au c��tre Fisc. Potrivit Guvernului, în contul acelor datorii, Ministerul Finan��elor, prin ANAF va extrage activele viabile, pe care ulterior le va concesiona, în baza unei proceduri care va fi aprobat�� ulterior. Este un sistem de dare în plat��.
16.Cele 14 proiecte energetice care au fost trimise Comisiei Europene pentru finan����ri de pân�� în 12,5 milioane euro fiecare Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene o list�� cu 14 proiecte propuse pentru finan��are prin schema EU-ETS, fiecare având o valoare de pân�� în 12,5 milioane de euro. Potrivit unei directive europene din 2018, a fost instituit un mecanism financiar care presupune alocarea tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic, a��a-numitul Mecanismul de finan��are/Articolul 10C. Aceea��i directiv�� mai prevede finan����ri ��i pentru proiecte de peste 12,5 milioane de euro, prin Fondul pentru Modernizare (Articolul 10d), dar pentru care nu a fost f��cut�� înc�� lista de proiecte.
17.Ce va face România dac�� Rusia va sista tranzitul de gaze prin Ucraina? Ministerul Energiei: Vor fi repornite sondele nerentabile România ar bâjbâi dup�� solu��ii de moment în eventualitatea în care Rusia ar opri, începând cu 1 ianuarie 2020, livr��rile de gaze prin Ucraina, a��a cum amenin����. Practic, autorit����ile române nu sunt preg��tite pentru o astfel de situa��ie. Cel pu��in a��a reiese din r��spunsul primit de Cristin�� Prun��, deputat USR, în urma unei întreb��ri adresate, pe acest�� tem��, Ministerului Energiei.
18.Date îngrijor��toare de la INS pe energie: Produc��ie mai sc��zut�� ��i importuri mai mari în primul trimestru Produc��ia de energie electric��, dar ��i de gaze naturale, a sc��zut în primul trimestru al anului fa���� de aceea��i perioad�� din 2018, potrivit datelor Institutului Na��ional de Statistic��. În acela��i timp, au crescut semnificativ importurile, mai ales la energia electric��. Foarte mult au sc��zut ��i exporturile de energie.
19.PNL depune o mo��iune împotriva ministrului Anton: Guvernul PSD-ALDE blocheaz�� produc��ia na��ional�� de energie ��i d�� ��ara pe mâna ru��ilor PNL va depune miercuri, la Camera Deputa��ilor, o mo��iune simpl�� împotriva ministrului energiei Anton Anton, intitulat�� "S.O.S sectorul energetic! PSD ��i ALDE duc România în bezn��!". Prin aceast�� mo��iune, PNL atac�� dur ALDE ��i pe "adev��ratul ministru al energiei, Daniel Chi��oiu". Vezi textul mo��iunii ob��inut de HotNews.ro.
20.Ordonan���� de urgen����, pe masa Guvernului: Cei cu venituri din activit����i independente vor putea avea calitatea de asigurat, anul viitor, ��i în perioada de pân�� la depunerea declara��iei unice Guvernul discut�� joi un proiect de Ordonan���� de Urgen���� care reglementeaz�� norme tranzitorii pentru anul 2019, astfel încât s�� nu se ajung�� la un blocaj în sistemul de asigur��ri sociale de s��n��tate ��i la discontinuit����i în acordarea serviciilor medicale, medicamentelor ��i dispozitivelor medicale, pentru persoanele asigurate, cu venituri din activit����i independente. În lipsa acestor m��suri, un contribuabil care depune în termenul legal declara��ia unic�� nu ar putea avea calitatea de asigurat între data de 31 decembrie 2018 ��i data efectiv�� de depunere a declara��iei.
21.Rovana Plumb, despre finan��area a trei spitale regionale: Se vor finaliza din fonduri europene etapizat/ Nu excludem ��i finan����ri ��i în parteneriat public privat Cele trei spitale regionale de la Ia��i, Craiova ��i Cluj "se vor finaliza din fonduri europene etapizat", a declarat mar��i ministrul fondurilor europene Rovana Plumb, în cadrul unei conferin��e comune cu comisarul european Corina Cre��u. Rovana Plumb a mai spus c�� România este preg��tit�� s�� transmit�� Uniunii Europene studiile de fezabilitate aferente celor trei spitale regionale. Reamintim c�� Executivul a transmis luni printr-un comunicat de pres�� c�� au fost identificate solu��ii de finan��are a acelor spitale, îns�� nu a precizat ��i care sunt acestea.
22.Viorica D��ncil�� comenteaz�� propunerile Comisiei Europene în privin��a fondurile de coeziune: Ac��iunile de control ar trebui s�� se bazeze pe conformitate, nu pe detalii financiare/ Nu sus��inem transferul a 10 miliarde de euro c��tre facilitatea 'Conectarea Europei' "Consider��m c�� România trebuie s�� fie tratat�� în mod egal cu toate statele membre ale Uniunii Europene", a declarat mar��i premierul Viorica D��ncil�� cu ocazia unei conferin��e privind politica de coeziune. Cu aceast�� ocazie, premierul a comentat, citind de pe foaie, mai multe propuneri de obiective stragice ale Comisiei Europene. Printre altele, a spus c�� în ceea ce prive��te ac��iunile de control ale Comisiei, acestea ar trebui "s�� se bazeze pe conformitate, ��i nu pe detalii financiare". "Auditul ar trebui s�� se bazeze mai mult pe încredere, s�� fie preventiv, previzibil ��i f��r�� opinii contradictorii", a mai afirmat premierul. Viorica D��ncil�� a mai spus c�� România nu sus��ine propunerea privind transferul a 10 miliarde din fondul de coeziune c��tre facilitatea "Conectarea Europei".
23.UPDATE Consiliul Concuren��ei: Hidroelectrica este investigat�� pentru abuz de pozi��ie dominant�� Consiliul Concuren��ei a declan��at o investiga��ie privind un posibil abuz de pozi��ie dominant�� al companiei Hidroelectrica SA pe pia��a producerii ��i comercializ��rii de energie electric�� din România, se arat�� într-un comunicat al autorit����ii de concuren����. Consiliul Concuren��ei are suspiciunea c�� Hidroelectrica SA, prin comportamentul s��u de ofertare, a limitat cantitatea de energie comercializat�� pe unele segmente de pia���� (în principal pe Pia��a pentru Ziua Urm��toare), în scopul realiz��rii unor oferte cu pre��uri mai ridicate pe Pia��a de Echilibrare (PE). UPDATE În replic��, Hidroelectrica arat�� printr-un comunicat de pres�� c�� prive��te cu îngrijorare faptul c��, la nivel declarativ, concluziile unei investiga��ii în derulare, aflat�� în stadiu incipient, au fost ante-pronun��ate.
24.PSD sponsorizeaz�� pe Facebook o postare video despre controversatul fond suveran de investi��ii, îns�� cele mai multe reac��ii ale internau��ilor sunt negative PSD a realizat un clip publicitar despre Fondul Suveran de Investi��ii, acesta fiind difuzat în cadrul unei post��ri sponsorizate pe Facebook. Prin acest filmule��, PSD încearc�� s�� conving�� oamenii c�� are bune inten��ii cu fondul suveran, c�� vrea s�� investeasc�� în autostr��zi, spitale, cercetare, în fabrici de legume, carne, combinate metalurgice etc. Scopul PSD nu a fost atins, postarea sponsorizat�� nu a fost suficient de conving��toare, foarte multe dintre cele peste 170 de comentarii fiind negative.
25.Ministerul Energiei a autorizat construirea sistemului de transport care va permite preluarea gazelor din Marea Neagr�� ��i exporturile în Bulgaria Ministerul Energiei a emis joi autoriza��ia de construire pentru etapa I din proiectul de consolidare a sistemului de transport în România între One��ti - Isaccea ��i inversarea fluxului la Isaccea. Acest proiect va putea permite României s�� alimenteze Bulgaria cu gaze naturale prin Negru Vod�� din produc��ie proprie dar ��i preluarea de c��tre Transgaz a gazelor din platoul continental al M��rii Negre, arat�� Ministerul Energiei.
26.Interes puternic pentru exportul gazelor din România în Ucraina: 11 companii concureaz�� pentru transportul gazelor prin coridorul Trans-Balkan Exportul gazelor din România în Ucraina prezint�� mare interes, motiv pentru care 11 companii ��i-au exprimat inten��ia în acest sens, în cadrul unei proceduri de evaluare a cererii pie��ei pentru aceast�� rut��. "11 companii de top din Europa ��i Ucraina ��i-au exprimat interesul în transportul de gaze naturale din România în Ucraina pentru o capacitate total�� de pân�� la 10 miliarde metri cubi pe an, adic�� de dou�� ori mai mult decât capacitatea conductei", a informat Ukrtransgaz, potrivit Interfax, citat de Agerpres. Pentru ca acest export s�� fie posibil, compania româneasc�� Transgaz va trebui s�� realizeze investi��ii pentru transportul gazelor din Marea Neagr�� pân�� la conductele care formeaz�� coridorul Trans-Balkan.
27.Vizita în Israel: Viorica D��ncil�� i-a transmis pre��edintelui israelian c�� a propus un ambasador al României, îns�� decizia depinde de Klaus Iohannis/ Liviu Dragnea a vorbit despre "accelerarea consult��rilor interne" pentru mutarea ambasadei la Ierusalim ��eful PSD Liviu Dragnea, aflat în vizita oficial�� din Israel în calitate de pre��edinte al Camerei Deputa��ilor, a vorbit cu pre��edintele israelian Reuven Rivlin despre "accelerarea consult��rilor interne cu privire la relocarea Ambasadei României la Ierusalim", se arat�� într-un comunicat al Guvernului. Pre��edintele israelian "a salutat aceast�� decizie", mai arat�� Guvernul. La rândul s��u, Viorica D��ncil�� i-a transmis lui Rivlin c�� a propus un ambasador al României în Israel, îns�� decizia de numire apar��ine lui Klaus Iohannis. Propunerea ar fi Monica Gheorghi����, în prezent secretar de stat în Ministerul de Externe, potrivit unor informa��ii din pres��.
28.Guvernul recunoa��te, în sfâr��it, c�� Viorica D��ncil�� va pleca miercuri în Israel, unde se va întâlni cu Benjamin Netanyahu: Vor face schimb de opinii asupra evolu��iilor politice ��i de securitate în plan regional ��i global Premierul Viorica D��ncil�� va efectua, în perioada 25-26 aprilie, o vizit�� oficial�� în Statul Israel, la invita��ia prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu, informeaz�� Guvernul printr-un comunicat de pres��. Acest anun�� oficial este f��cut cu doar câteva ore înainte de plecarea în Israel, chiar dac�� "pe surse" informa��ia circula de mai mult timp. Guvernul nu a dorit pân�� la acest comunicat s�� confirme informa��ia, în ciuda insisten��elor jurnali��tilor. Guvernul sus��ine c�� Viorica D��ncil�� va face schimb de opinii cu oficialii Statului Israel despre evolu��iile politice ��i de securitate în plan regional ��i global.
29.Complexul Energetic Hunedoara prime��te un nou sprijin de la Guvern, dup�� ce Comisia Europeana a deschis o investiga��ie aprofundat�� în legatur�� cu ajutoare acordate de stat companiei La propunerea Ministerului Energiei, Guvernul României a adoptat, miercuri, un proiect de Ordonan���� de Urgen����, care prevede c�� centralele din Complexul Energetic Hunedoara vor fi obligate s�� furnizeze servicii de sistem la o putere de 400 de MW în urm��torii doi ani (pân�� în 2020). Transportatorul de energie Transelectrica va trebui s�� stabileasc�� lunar capacitatea necesar�� acestor servicii, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei. Pentru CE Hundoara aceast�� ordonan���� de urgen���� este de mare ajutor, în condi��iile în care va primi lunar sume importante de bani pentru serviciile de sistem. Astfel, va avea asigurate venituri pentru o produc��ie de energie care nu poate fi vândut�� pe pia��a liber�� din cauza pre��urilor foarte mari.
30.Vânzarea combinatului ArcelorMittal Gala��i - un scenariu îngrijor��tor pentru g��l����eni Siderurgi��tii g��l����eni sunt foarte îngrijora��i, pentru c��, în data de 21 martie, au fost anun��a��i c�� ArcelorMittal Gala��i va fi vândut unui alt consor��iu, a declarat Vasile Cri��an, secretar general ��i purt��tor de cuvânt al Sindicatului Siderurgistul AMG, citat de publica��ia local�� via��a-liber��.ro. Acest scenariu al vânz��rii combinatului a fost vehiculat ��i de Reuters s��pt��mâna trecut��. ArcelorMittal, cel mai mare produc��tor de o��el din lume, s-a oferit s�� vând�� combinatele din întreaga Europ�� pe care le-ar de��ine în prezent, pentru a achizi��iona în schimb combinatul Ilva din Italia, evitând astfel înc��lcarea regulamentelor europene antitrust. Vezi care este pozi��ia grupului ArcelorMittal pe aceast�� tem��.

1 2 3 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by