Articole scrise de Andreea Ofiteru


1 - 30 din 212 rezultate
1.Alegeri la UMF Bucure��ti: Cine sunt cei trei medici care candideaz�� pentru func��ia de rector Universitatea de Medicin�� ��i Farmacie ”Carol Davila” anun���� c�� trei medici cunoscu��i s-au înscris pentru alegerile pentru func��ia de rector care vor avea loc luna viitoare. Este vorba despre prof. univ. dr. Viorel Jinga, prof. univ. dr. Poian�� C��t��lina ��i prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, numele acestuia din urm�� ap��rând într-o anchet�� DNA, dar ��i într-o investiga��ie a jurnali��tilor Rise Project.
2.VIDEO/ FOTO ���Lumea v��zut�� de pe motociclet��. Experien��a care î��i poate schimba modul în care gânde��ti / ”Eu consider c�� am f��cut armata” Peste 29.350 km parcur��i în 90 zile, 12 ����ri vizitate, peisaje superbe ��i oameni prieteno��i, acesta poate fi, în câteva cuvinte, bilan��ul unei c��l��torii pe motociclet�� din Timi��oara pân�� în Mongolia ��i înapoi. ”O c��l��torie care î��i poate schimba complet via��a pentru c�� realizezi c�� sunt oameni pe lumea asta care au mult mai pu��in decât ai tu ��i sunt cu mult mai ferici��i”, spune Adrian Iorgu, un inginer It-ist în vârst�� de 33 de ani. Adrian e pasionat de motociclete ��i de c��l��torii, iar adrenalina pe care o simte pe motor nu se compar�� cu nimic altceva. O c��l��torie în jurul lumii l-a tentat dintotdeuna pe Adrian, îns�� anul trecut a ales s�� mearg�� în Asia Central��, mai precis în Mongolia, pe motor.
3.���30 de ani dup��. Ce înseamn�� un popor needucat? R��spunsurile a cinci mini��tri ai Educa��iei de dup�� `90 încoace �����coli care se pr��bu��esc, toalete în fundul cur��ii, lipsa finan����rii, manuale pline de gre��eli, profesori nepreg��ti��i, elevi analfabe��i func��ional, doctorate plagiate - aceasta este o parte a tabloului ��colii române��ti la 30 de ani de la Revolu��ie. Într-o alt�� imagine a înv������mântului sunt olimpicii care câ��tig�� an de an medalii la concursurile interna��ionale. Educa��ia este unul dintre domeniile cu cele mai multe schimb��ri, ”un experiment” cu milioane de copii, dintre care unii aleg s�� plece s��-��i continue studiile la universit����i din str��in��tate.
4.
Cei mai mul��i dintre elevii de clasa a VIII-a din Bucure��ti vor s�� mearg�� la licee teoretice/ Care este topul liceelor în op��iunile elevilor- Sondaj
Peste 70% dintre elevii care sunt în prezent în clasa a VIII-a în Municipiul Bucure��ti vor s��-��i continue studiile la licee teoretice, arat�� un studiu privind op��iunile ��colare ��i profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a întocmit în perioada 17 octombrie - 07 noiembrie 2019. Cercetarea arat�� c�� 5.787 vor s�� mearg�� la profitul "Real", în timp ce pentru "Uman" au optat 3.815 de elevi. Studiul a fost f��cut de Centrul Municipiului Bucure��ti de Resurse ��i Asisten���� Educa��ional�� (CMBRAE) în baza unui chestionar la care au r��spuns 13.040 elevi, adic�� 84,31% din totalul populatiei ��colare din clasele a VIII-a. În anul ��colar 2019-2020, în Bucure��ti sunt 15.465 elevi înscri��i în clasele a VIII-a.
5.Video ���Alegeri cu emo��ii pentru un rezultat clar la Universitatea din Bucure��ti. Scor strâns între ”omul lui Voiculescu” ��i ”omul lui B��sescu” pentru func��ia de rector Universitatea din Bucure��ti î��i alege miercuri noul rector, prin organizarea celui de-al doilea tur de scrutin. În urm�� cu o s��pt��mân��, cadida��ii care s-au clasat pe primele locuri au fost prof. univ. dr. Lauren��iu Vlad, unul dintre actualii prorectori, care a luat 488 de voturi, ��i prof. univ. dr. Marian Preda, fost pre��edinte al Senatului, care a ob��inut 477 de voturi. Scorul strâns dintre Lauren��iu Vlad ��i Marian Preda, precum ��i faptul c�� cel de-al treilea candidat de la primul tur, Florin Achim, nu ��i-a trimis votan��ii c��tre unul dintre primii doi clasa��i las�� rezultatul incert.
6.Ziua Zero - primul mare test pentru Laserul de la M��gurele. Experimentele încep în ianuarie / Zamfir: Avem nevoie de sprijin pentru a trece de la faza de implementare la cea de operare Laserul de mare putere de la M��gurele va fi opera��ional din ianuarie 2020. Primele experimente vor fi f��cute la începutul anului viitor, atunci când cercet��torii vor testa aranjamentele experimentale cu ajutorul laserelor de 10 petawa��i fiecare. Proiectul Extreme-Light Infrastructure - Nuclear Physics este cel mai mare laser din lume ��i este dezvoltat în cadrul Institutului Na��ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic�� ��i Inginerie Nuclear�� "Horia Hulubei". Pân�� acum au fost montate 2 lasere de mare putere (10 petawa��i fiecare ) ��i cele 9 camere destinate experimentelor.
7.Ce spun exper��ii despre Rezultatele PISA 2018/ Ciprian Fartu��nic: Rezultatele ��in de modul în care profesorul reu��e��te s�� rela��ioneze cu copiii/ Noi avem dou�� sisteme de educa��ie în momentul de fa���� Rezultatele PISA 2018 nu sunt diferite fa���� de precedentele din 2015, când a fost ultima testare. Ciprian Fartu��nic, cercet��tor ��tiin��ific principal la Institutul de ��tiin��e ale Educa��iei, a analizat pentru HotNews.ro rezultatele ob��inute de elevii români testa��i anul trecut la matematic��, ��tiin��e ��i limba român��. Expertul spune c�� rezultatele nu sunt diferite de cele de pân�� acum, mai ales c�� România nu a luat ni��te m��suri s�� le îmbun��t����easc��. Nici la urm��toarea testare, cea din 2021, pentru care Institutul de ��tiin��e ale Educa��iei a început s�� fac�� testele, nu vor fi rezultate diferite pentru c�� înc�� vor fi elevi care vor înv����a dup�� un curriculum care nu are leg��tur�� cu ceea ce se cere pentru test��rile PISA.Particip�� la SONDAJ Elevii români - rezultate foarte slabe la testele PISA 2018. Ce solu��ii de urgen���� vede��i? Rezultate PISA 2018 Performan��e slabe ale elevilor români/ Cel mai mic punctaj din 2012 pân�� acum/ România este printre cele trei ����ri cu regres la matematic��
8.Rezultate PISA 2018 Performan��e slabe ale elevilor români/ Cel mai mic punctaj din 2012 pân�� acum/ România este printre cele trei ����ri cu regres la matematic�� Pu��in peste 50% dintre elevii români sunt capabili s��-��i foloseasc�� cuno��tin��ele înv����ate la ��coal�� în via��a de zi cu zi. România a ob��inut rezultate mai slabe la testele PISA 2018 comparativ cu test��rile din 2015 ��i 2012, atât la matematic�� – 430 puncte, cât ��i la ��tiin��e – 426 puncte ��i la Citire – 428 puncte, potrivit raportului publicat de Organiza��ia pentru Cooperare ��i Dezvoltare Economic�� (OECD). Rezultatele de la testarea din 2018 sunt mai slabe decât la cea din 2015, an în care România a fost în u��or regres fa���� de 2012. Rezultatele PISA din 2018 mai arat�� c�� România se înscrie în rândul celor trei ����ri în care performan��ele la matematic�� au sc��zut. Raportul PISA 2018 arat�� c�� numai în Malta, România ��i Taiwan, scorul la matematic�� este mai mic în 2018 fa���� de 2015.Ce spun exper��ii despre Rezultatele PISA 2018/ Ciprian Fartu��nic: Rezultatele ��in de modul în care profesorul reu��e��te s�� rela��ioneze cu copiii/ Noi avem dou�� sisteme de educa��ie în momentul de fa����Particip�� la SONDAJ Elevii români - rezultate foarte slabe la testele PISA 2018. Ce solu��ii de urgen���� vede��i?
9.Evaluarea Na��ional�� devine transdisciplinar�� din 2024 - ���proiect trecut tacit în Camera Deputa��ilor Evaluarea Na��ional�� se va schimba începând cu anul ��colar 2023-2024, arat�� un proiect de lege adoptat tacit în comisia de înv������mânt din Camera Deputa��ilor. Astfel, se amân�� termenul de 2021 pe care îl prevedea legea educa��iei ��i care ar fi însemnat ca elevii care sunt acum în clasa a VII-a s�� sus��in�� evaluarea na��ional�� transdisciplinar.
10.Ministerul Educa��iei: Banii taia��i de la Educa��ie sunt de la un proiect care nu a fost scris Ministerul Educa��iei ��i Cercet��rii precizeaz�� c�� cele 2 miliarde de lei, banii t��ia��i la rectificarea bugetar��, provin de la proiectul „România modern��, România digital��”, care era cuprins în bugetul Educa��iei ��i care nu a fost scris. MEC spune c�� pentru acest proiect nu a fost redactat�� ��i aprobat�� cererea de finan��are.
11.Nou consilier la Educa��ie: Daniela Vi��oianu, expert care a lucrat la proiectul ”România Educat��” al pre��edintelui Iohannis Ministrul Educa��iei, Monica Anisie, are un nou consilier pe probleme de educa��ie. Este vorba de Daniela Vi��oianu, pre��edintele Coali��iei pentru Educa��ie, care a anun��at, pe pagina sa de Facebook, c�� a devenit consilier.
12.���VIDEO/ FOTO Ce nu s-a v��zut la tv / Cum a fost în noaptea celei mai mari înfrângeri la sediul PSD din Kiseleff nr 10 În Kiseleff nr.10 e lini��te ca de înmormântare cu dou�� ore înainte de anun��area exit poll-urilor pentru alegeri. Singurii care se agit�� prin curtea de la PSD sunt jurnali��tii care transmit în direct. Viorica D��ncil��, Mihai Fifor ��i Eugen Teodorovici sunt în cl��dire de câteva ore bune. Îns��, u��ile transparente de la holul unde se vor ��ine declara��iile sunt închise. ”N-ave��i voie s�� face��i fotografii aici”, m�� aten��ioneaz�� unul dintre paznicii care st�� lâng�� u����.
13.Educa��ia, în viziunea noului ministru, Monica Anisie: Când lu��m o decizie, s�� ne punem întrebarea ce este mai bun pentru elev/ Copiii trebuie s�� aib�� timp ��i de joac��, s�� citeasc�� o carte, s�� fac�� un sport INTERVIU INTEGRAL - VIDEO Ministrul Educa��iei, Monica Anisie, a acordat un interviu HotNews în care vorbe��te despre schimb��rile privind inspectoratele, examenele na��ionale, finan��area pentru educa��ie ��i pentru cercetare. Ministrul a r��spuns la câteva dintre întreb��rile pe care cititorii HotNews i le-au pus.Modificarea bacalaureatului. Monica Anisie: Deschid o consultare public�� pe aceasta tem�� ��� Ministrul Educa��iei, despre problema supra-aglomer��rii din ��coli Masteratul didactic în universit����i. Monica Anisie: Ar putea fi introdus ca program pilot Ce r��spunde Monica Anisie la întrebarea dac�� î��i va da demisia în cazul în care nu va ob��ine suficien��i bani pentru Educa��ie
14.Ce r��spunde Monica Anisie la întrebarea dac�� î��i va da demisia în cazul în care nu va ob��ine suficien��i bani pentru Educa��ie/ Ministrul Educa��iei: Este ��i aceasta o op��iune. Eu vin din sistem, m�� întorc acolo INTERVIU Un procent de 6% din PIB pentru Educa��ie este o condi��ie obligatorie, dar nu ��i suficient��, spune Monica Anisie într-un interviu pentru HotNews.ro. Aceasta consider�� c�� este necesar�� construc��ia bugetar�� actual�� pentru educa��ie astfel încât banii s�� fie func��ionali ��i s�� ajung�� acolo unde trebuie. Întrebat�� ce va face în cazul în care nu va ob��ine bugetul propus pentru înv������mânt, ministrul Educa��iei a declarat c�� poate fi o solu��ie s�� se întoarc�� la catedr��, la Colegiul Na��ional ”Tudor Vianu”din Capital��.
15.Masteratul didactic în universit����i/ Monica Anisie, ministrul Educa��iei: Ar putea fi introdus ca un program pilot în urm��torul an universitar INTERVIU VIDEO Masteratul didactic va fi parte din preg��tirea profesorilor, sus��ine Monica Anisie, ministrul Educa��iei, într-un interviu pentru HotNews. Chiar dac�� nu va fi introdus obligatoriu, într-o prim�� faz�� va fi introdus ca un program pilot sus��inut de câteva universit����i. În acest mod, studen��ii care vor s�� devin�� profesori vor fi mult mai bine preg��ti��i ��i cu mult mai multe ore de practic�� la activ.
16.Numirile pe func��ii de inspectori ��colari ��i directori / Monica Anisie, ministrul Educa��iei: Sper ca de anul viitor s�� realiz��m concursuri ��i s�� încheiem contracte de management / Ce s-a întâmplat la Bucure��ti INTERVIU VIDEO Monica Anisie, ministrul Educa��iei, spune în interviul pentru HotNews.ro c�� vrea s�� organizeze concurs pentru ocuparea posturilor de inspectori ��i directori, în condi��iile în care mai mult de jum��tate dintre aceste posturi sunt ocupate în prezent prin delegare. Concursul va fi organizat imediat dup�� ce va fi adoptat�� metodologia de concurs revizuit��. Monica Anisie a vorbit ��i despre situa��ia de la Inspectoratul General al Municipiului Bucure��ti, a c��rei inspectoare a spus c�� a fost demis��, dup�� ce ini��ial a declarat c�� p��r��se��te postul.Interviul integral cu Monica Anisie poate fi citit aici: Educa��ia, în viziunea noului ministru, Monica Anisie: Când lu��m o decizie, s�� ne punem întrebarea ce este mai bun pentru elev/ Copiii trebuie s�� aib�� timp ��i de joac��, s�� citeasc�� o carte, s�� fac�� un sport INTERVIU INTEGRAL
17.Cum ar putea fi rezolvat�� problema supra-aglomer��rii din ��coli / Monica Anisie, ministrul Educa��iei: Înfiin��area consor��iilor ��colare ar putea fi solu��ia cea mai bun�� INTERVIU VIDEO O solu��ie pentru rezolvarea problemei supra-aglomer��rii ��colilor din România ar putea fi realizarea unor consor��ii ��colare. Ar însemna ca unele ��coli s�� se uneasc�� ��i s��-��i împart�� spa��iile libere, a explicat ministrul Educa��iei Monica Anisie într-un interviu pentru HotNews.ro. Ministrul arat�� c�� astfel, ��colile nu ar mai fi nevoite s�� organizeze cursurile în dou�� sau trei schimburi, cum se întâmpl�� în prezent.Interviul integral cu Monica Anisie poate fi citit aici: Educa��ia, în viziunea noului ministru, Monica Anisie: Când lu��m o decizie, s�� ne punem întrebarea ce este mai bun pentru elev/ Copiii trebuie s�� aib�� timp ��i de joac��, s�� citeasc�� o carte, s�� fac�� un sport INTERVIU INTEGRAL
18.Modificarea bacalaureatului. Monica Anisie, ministrul Educa��iei: Deschid o consultare public�� pe aceasta tem����� VIDEO INTERVIU Ministrul Educa��iei, Monica Anisie, spune într-un interviu pentru HotNews.ro c�� are în vedere ca în anul ��colar urm��tor s�� pun�� problema schimb��rii modului în care are loc bacalaureatul. Concret, ministrul Educa��iei se gânde��te s�� modifice probele de competen��e ��i proba scris�� la alegere a profilului, dar în urma unei consult��ri publice.Numirile pe func��ii de inspectori ��colari ��i directori / Monica Anisie, ministrul Educa��iei: Sper ca de anul viitor s�� realiz��m concursuri ��i s�� încheiem contracte de management /INTERVIU VIDEOCum ar putea fi rezolvat�� problema supra-aglomer��rii din ��coli: Înfiin��area consor��iilor ��colare ar putea fi solu��ia cea mai bun�� INTERVIU VIDEOEduca��ia, în viziunea noului ministru: Copiii trebuie s�� aib�� timp ��i de joac��, s�� citeasc�� o carte, s�� fac�� un sport INTERVIU INTEGRAL
19.VIDEOREPORTAJ la ��coala Ferdinand I unde profesorii aplic�� la clas�� ce au v��zut în Danemarca: Ne-au impresionat c��ldura cu care sunt copiii trata��i acolo ��i bucuria lor de a veni la ��coal�� Cum intri în ��coala Ferdinand I din Capital�� te întâmpin�� muzica lui Mozart. Pare neobi��nuit pentru o ��coal�� public�� s�� difuzeze muzic�� simfonic�� în surdin��, dar profesorii de aici s-au gândit c�� astfel copiii se vor concetra mai bine la ore. Pere��ii de pe holuri ��i din clase sunt colora��i, iar fiecare treapt�� a sc��rilor are un mesaj: ”Cânt��”, ”Zâmbe��te”, ”Iart��”. Directoarea ��colii, Violeta Dasc��lu, spune c�� profesorii de aici sunt alia��ii elevilor, iar ea este persoana care st�� cu u��a de la birou deschis��, la propriu, pentru toat�� lumea.VEZI video-ul din articol pentru a vedea care este atmosfera de la ��coala Ferdinand I din Capital��
20.VIDEO 4 ani de la Colectiv Mar�� pentru comemorarea victimelor. 64 de mor��i ��i niciun vinovat / Peste 3.000 de oameni s-au strâns în fa��a fostei fabrici Pionierul Peste 3.000 de oameni s-au adunat miercuri seara în fa��a fabricii Pionierul, pentru a comemora cei 64 de tineri mor��i în Colectiv în urma incendiului din 30 octombrie 2015. Oamenii au depus flori ��i lumân��ri, sub o ploaie rece.VIDEO Reportaj 4 ani de la Colectiv: În c��utarea adev��rului 4 ani de la Colectiv. 64 de mor��i, niciun vinovat. Cronologia unei tragediiDac�� tragedia s-ar repeta, nu am putea trata to��i pacien��ii în România, dar „m��car nu mai exist�� minciuna îngrozitoare c�� îi rezolv��m"
21.VIDEO Înv������toarea care-i formeaz�� pe copii ca în ��colile din Oxford. "În meseria mea eu nu am voie s�� fiu trist��” La prima or�� a dimine��ii, într-una din clasele a IV-a de la etajul 2 al ��colii Nr. 195 din Bucure��ti, se aud vocile copiilor care exclam�� bucuro��i c�� au rezolvat un exerci��iu. Nu e ceva neobi��nuit pentru copiii de 10 ani s�� fie bucuro��i c�� înva����, a��a se întâmpl�� în fiecare zi. Când intri în clas�� vezi c�� b��ncile sunt grupate câte trei, iar elevii lucreaz�� astfel pe echipe. Fiecare zi e diferit�� pentru ei datorit�� înv������toarei Claudia Chiru.
22.Cine este Costel Alexe, propus ministru al Mediului: De la operator de sondaje ��i consilier la Cadastru, la deputat la al doilea mandat. Este doctor în climatologie ���Costel Alexa, propus pentru func��ia de ministru al Mediului în Guvernul Orban, este deputat la al doilea mandat. El este doctor în climatologie ��i meteorologie. A lucrat ca operator de sondaje ��i a fost consilier la Oficiul de Cadastru din Ia��i.
23.Cine este Victor Costache, propus ministru al S��n��t����ii: Chirurgul întors la Sibiu dup�� ce a lucrat mai bine de 10 ani în spitale din Fran��a, Marea Britanie sau Germania Victor Costache este propunerea pentru Ministerul S��n��t����ii în viitorul Guvern Orban. Are 44 de ani ��i este director medical al Clinicii Polisano din Sibiu ��i conferen��iar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Dup�� ce a lucrat mai bine de 10 ani în spitale din Fran��a, Marea Britanie, Danemarca, Sco��ia, Germania dar ��i în Quebec, el s-a întors la Sibiu, unde a realizat primele interven��ii pe cord deschis din regiune, f��când ��i prima implantare de valv�� hibrid�� (Intuity) din Transilvania.
24.Cine este Monica Anisie, ministrul propus pentru Educa��ie: profesoar�� de român��, consilier la Cotroceni în mandatul lui B��sescu, secretar de stat în Guvernul Ciolo�� Monica Anisie, propunerea pentru Ministerul Educa��iei în noul guvern propus de Ludovic Orban, este profesoar�� de Limba ��i literatura român�� la Colegiul ”Tudor Vianu” din Bucure��ti. Anisie a ocupat mai multe func��ii în Ministerul Educa��iei, a fost consilier la Cotroceni în mandatul fostului pre��edinte Traian B��sescu ��i secretar de stat în Guvernul Ciolo��.
25.���Sala de la etajul 3. Cum a fost oprit proiectul care-i ajuta de zece ani pe copiii din Ferentari s�� înve��e / Valeriu Nicolae: Mi-e imposibil s�� în��eleg cum gândesc oamenii ����tia În acest weekend, ��coala nr 136 din Ferentari nu i-a mai g��zduit pe cei aproape 100 de voluntari ��i copii care pân�� acum f��ceau lec��ii în sala de la etajul 3. Printr-o decizie a Grupului de Ac��iune Local�� ”Împreun�� dezvolt��m Sectorul 5”(GAL Sector 5), care apar��ine de Prim��ria Sectorului 5, spa��iul a intrat brusc în renovare. Pân�� în urm�� cu o s��pt��mân��, organiza��ia Policy Center for Roma and Minorities f��cea lec��ii cu elevii în timpul s��pt��mânii, iar în zilele de sâmb��t�� ��i duminic�� lec��iile împreun�� cu copiii erau f��cute de Valeriu Nicolae ��i de voluntari.
26.De ce trebuie s�� ��ii cont dac�� vrei s�� studiezi în str��in��tate? Sfatul unor profesori englezi pentru elevii români: „S�� nu se team�� c�� nu au un talent anume” Peste o sut�� de universit����i din Marea Britanie, Olanda, Fran��a, Danemarca, Germania ��i Italia se afl�� în acest weekend în Bucure��ti, la Târgul RIUF, pentru a-i convinge pe elevii români s�� aleag�� experien��a în str��in��tate. Exper��ii de la universit����ile str��ine spun c�� atunci când elevii aleg s�� studieze în str��in��tate trebuie s�� aleag�� de fapt un stil de via���� ��i s�� nu se îngrijoreze prea mult c�� nu ��tiu mare lucru despre domeniul pe care îl vor studia.
27.Românul care a f��cut istorie pentru partidul lui Merkel. Interviu cu Octavian Ursu, primarul din Gorlitz: „Am tr��it Revolu��ia din `89 pe strad�� în Bucure��ti, nu m�� mai sperie multe lucruri” Octavian Ursu, 51 de ani, este primul român ales primar într-un ora�� din Germania. Din iunie coduce Görlitz, cel mai estic ora�� german, situat în Saxonia. Ursu a fost ales în urma unuia dintre cele mai mediatizate scrutine electorale. Candidat al Uniunii Cre��tin-Democrate a Angelei Merkel, primarul a ob��inut în cel de-al doilea tur de scrutin 55,1% din voturi, dup�� ce toate for��ele politice s-au unit pentru a nu da ocazia candidatului populist de la Alternativa pentru Germania s�� câ��tige.
28.VIDEO George are 11 ��i a f��cut un „desen de geniu”. Un experiment social scoate la iveal�� o realitate necosmetizat�� a României / Cei care-i înva���� pe copii s�� viseze George are 11 ani ��i viseaz�� s�� ajung�� arhitect. Deseneaz��. A pus în culori pe hârtie visul s��u c�� a înotat atât de mult încât a ajuns pe o insul�� aproape de soare. A f��cut ��i o schi���� pentru viitoare sa cas��. „Între timp s-a ��i întâmplat”, spune el. „Probabil c�� pân�� la prânz e la ore ��i dup�� merge la cursuri de desen”, este prima reac��ie a unui om care vede imaginile cu George. „Cred c�� e expus unor puternice surse de inspira��ie pentru c�� desenul lui este de geniu”, crede un altul. Un experiment social scoate la iveal�� realitatea din spatele viselor pe care George le are ��i cum ele pot deveni realitate.
29.Cum se schimb�� comportamentul uman în online? Mary Aiken, considerat�� cel mai important ciberpsiholog din lume, explic�� ce mecanisme ne îndeamn�� s�� intr��m în ”be��ia internetului”: Prezen��a în online le poate afecta unora judecata, se comport�� ca la be��ie Tehnologia este tot mai prezent�� în via��a noastr�� ��i ne schimb�� f��r�� s�� ne d��m seama, de la rela��iile pe care le dezvolt��m, la modul în care facem cump��r��turile ��i pân�� la educarea copiilor no��tri. Aflat�� pentru dou�� zile la Bucure��ti, dr. Mary Aiken, considerat�� cel mai important psiholog criminalist în domeniul ciberpsihologiei din lume, a explicat care este ”efectul Cyber” ��i cum internetul ne poate schimba via��a ��i nu neap��rat în bine, dac�� nu suntem con��tien��i de puterea lui.
30.Situa��ia Laserului de la M��gurele a fost deblocat��. Proiectul intr�� în ultima etap�� /Nicolae Zamfir: „Avem termen ca pân�� în februarie 2023 sistemul gamma s�� fie gata” Americanii de la firma Lyncean Technologies vor construi Sistemul Gama de Energie Variabil�� a Laserului de la M��gurele, la un an dup�� blocajul pe care partea român�� l-a avut cu italienii. Anun��ul a fost f��cut de Nicolae Zamfir, directorul ELI-NP, care a spus c�� prin contractul semnat vineri, 4 octombrie, sistemul gamma va fi gata pân�� în februarie 2023, iar proiectul celui mai puternic laser din lume va fi gata la timp.

1 2 3 4 5 6 7 8 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by