Articole scrise de Andreea Micu, Yolanda Besleaga


1 - 4 din 4 rezultate
1.Anularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizi��ii publice organizate pe loturi - m��sur�� de remediere de ultim resort În func��ie de particularit����ile fiec��rei proceduri de atribuire a contractelor de achizi��ii publice ori a acordurilor-cadru, autorit����ile contractante pot decide s�� achizi��ioneze produse, servicii sau lucr��ri defalcate pe loturi. Într-o asemenea situa��ie, voin��a legiuitorului a fost aceea de a trata fiecare lot ca o procedur�� de sine st��t��toare, acest lucru având impact inclusiv asupra m��surilor de remediere care pot fi dispuse de instan��ele de judecat�� în ipoteza solu��ion��rii unor contesta��ii formulate de c��tre unii dintre participan��ii la procedur��.
2.Jurnalismul cet����enesc: înregistrarea ��i distribuirea pe internet a materialelor video ce permit identificarea altor persoane Nu sunt rare cazurile în care, din dorin��a de a atrage aten��ia asupra unor nereguli, cet����enii recurg la distribuirea pe diferitele re��ele de socializare, grupuri sau blog-uri a unor materiale foto-video care surprind o situa��ie reprezentând o posibil�� înc��lcare a legii sau pur ��i simplu a unor reguli de convie��uire social�� (spre exemplu, parcarea necorespunz��toare în incinta unui complex de cl��diri, conducerea autovehiculelor în mod necorespunz��tor, aruncarea de��eurilor într-un spa��iu neamenajat ��.a.).
3.Revizuirea Ghidului privind consim����mântul – un pas în plus c��tre implementarea GDPR ���La data de 10 aprilie 2018, a fost revizuit Ghidul privind consim����mântul, adoptat de Grupul de lucru Articolul 29, la data de 28 noiembrie 2017, cu scopul de a facilita implementarea Regulamentului nr. 2016/679 („GDPR”) din perspectiva regimului aplicabil consim����mântului persoanelor vizate.
4.PROTEC��IA M��RCILOR ÎNAINTE DE NA��TERE. În cazul unei înc��lc��ri, poate ob��ine desp��gubiri titularul cererii de înregistrare a unei m��rci? Ave��i o marc�� în curs de înregistrare? A��i constatat c�� o alt�� persoan�� folose��te un semn identic sau similar cu marca pe care urmeaz�� s�� o înregistra��i, în activitatea sa comercial��? Atât legisla��ia na��ional��, cât ��i cea european��, a c��ror interpretare este ghidat�� de Curtea de Justi��ie a Uniunii Europene (CJUE), ofer�� solu��ii pentru protec��ia titularilor cererilor de înregistrare a m��rcilor în caz de înc��lc��ri ale ter��ilor.


ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by