Articole scrise de Alexandru Cristian Surcel


1 - 10 din 10 rezultate
1.Decizia CEDO nr. XX/05.05.2020 în cauza Kovesi versus România – câteva considera��ii la cald Caracterul istoric al acestei decizii ��ine ��i de dimensiunea sa european��, indicând o cale de a ob��ine m��car o repara��ie pentru eventualele prejudicii aduse de toate cur��ile sau consiliile constitu��ionale care func��ioneaz�� în ����rile Uniunii Europene sau în cele afiliate Consiliului Europei, mai ales atunci când procedura urmat�� l-a exclus din start chiar pe subiectul acesteia.
2.Sec��ia pentru Investigarea Infrac��iunilor din Justi��ie (SIIJ) – cea mai durabil�� mo��tenire a regimului Dragnea Sec��ia pentru Investigarea Infrac��iunilor din Justi��ie (SIIJ) este într-adev��r o crea��ie a guvern��rii ��i a majorit����ii parlamentare rezultate din alegerile din 11 decembrie 2016 ��i încheiate moral a doua zi dup�� alegerile europarlamentare ��i referendumul pe justi��ie din 26 mai 2019, odat�� cu condamnarea definitiv�� cu executare a pân�� atunci incontestabilului ��i atotputernicului, aproape dictatorului lider al acestei guvern��ri, pre��edintele PSD ��i pre��edintele Camerei Deputa��ilor Liviu Nicolae Dragnea (care nu a putut accede ��i la demnitatea de prim-ministru doar pentru c��-l împiedica o condamnare penal�� cu suspendare).
3.CARTE Destinul unui om obi��nuit prins în malaxorul istoriei teribile a secolului XX. "Torentul de sub punte" – not�� asupra edi��iei Cartea despre care fac vorbire în acest articol, ��i de a c��rei publicare, cu ajutorul Editurii Argonaut Publishing din Cluj Napoca, m-am ocupat ca unic nepot de fiic�� ��i mo��tenitor al autorului, Gabriel Becke (1927-1991), are evenimentul de lansare joi, 15 noiembrie, la orele 16, la Târgul Interna��ional Gaudeamus – Carte de Înv������tur�� 2018, standul 17. Paragrafele care urmeaz�� mai jos reproduc „Nota asupra edi��iei” pe care am scris-o pentru a înso��i cartea propriu-zis�� ��i pentru a prezenta publicului destinul unui om obi��nuit prins în malaxorul istoriei teribile a secolului XX, precum ��i odiseea unei c��r��i scrise într-o perioad�� când publicarea ei în România era imposibil��.
4.ANALIZA Înalta Curte de Casa��ie ��i Justi��ie ��i misterele legii adun��rilor de protest Cât de corect este s�� încorset��m libertatea de exprimare ��i libertatea întrunirilor, mai ales atunci când este evident c�� autorit����ile procedeaz�� cu rea-credin���� ��i comit abuz de putere, a��a cum se întâmpl�� în prezent cu Jandarmeria sau cu Prim��ria Municipiului Bucure��ti? Consacrat prin articolul 39 din Constitu��ia României, dar ��i prin articolul 11 din Conven��ia European�� pentru Ap��rarea Drepturilor Omului ��i a Libert����ilor Fundamentale, dreptul la libera întrunire este reglementat prin Legea nr. 60/1991 privind organizarea ��i desf����urarea adun��rilor publice. Este o lege cu numai treizeci de articole, în forma sa actual��, nu foarte lung��...
5.Crimeea versus Kosovo. O scurt�� privire asupra unei probleme de politic�� extern�� a Uniunii Europene Invocarea precedentului Kosovo a devenit în anul 2014 unul dintre argumentele cheie folosite de oficialii ru��i ��i de mass media rus�� sau pro-rus�� ca s�� justifice anexarea Peninsulei Crimeea, de��i aceast�� retoric�� nu explic�� de ce, la acel moment, for��ele ruse au ac��ionat pentru a captura întreaga flot�� militar�� ucrainean��, în loc de a permite navelor respective s�� se relocheze, de exemplu, la Odessa.
6.ANALIZA În cazul represiunii din 10 august 2018, putem discuta de infrac��iuni contra umanit����ii? În seara zilei de duminic��, 19 august a.c., Ilie Gîzea din Turnu M��gurele, în etate de 68 de ani (62 de ani dup�� alte surse), a decedat în timp ce era tratat la sec��ia de terapie intensiv�� a Spitalului Jude��ean Teleorman, din Municipiul Alexandria. Domnul Gîzea suferea de o hemoragie digestiv��, survenit�� sau agravat�� în seara zilei de mar��i, 14 august, când a fost ini��ial internat la spitalul din Turnu M��gurele ��i transferat rapid la Alexandria. Starea sa era deja foarte grav�� ��i dup�� câteva zile nu a mai rezistat ��i a f��cut stop cardiorespirator. Nu a mai putut fi resuscitat. În timp ce prietenii ��i familia afirm�� c�� nu ��tiau c�� domnul Gîzea ar fi suferit de vreo boal�� cronic��, medicii din Alexandria sus��in contrariul.
7.Model de plângere penal�� privind evenimentele din 10 august 2018 Avocatul Alexandru Surcel a intocmit pe Contributors.ro un model de plangere penala pentru victimele din 10 august 2018: Dup�� violen��ele de vineri, 10 august 2018, ca ��i potrivit indica��iilor din notele de subsol, iar atunci când e gata s�� scoate��i notele de din noaptea care a urmat, care au reprezentat aproape o mineriad��, am preg��tit un model de plângere penal�� pentru victimele celor întâmplate atunci. O s�� v�� rog s��-l personaliza��i subsol.
8.O perspectiv�� juridic�� asupra cazului pl��cu��elor de înmatriculare anti-PSD În ultimul timp, dar mai ales în ultima s��pt��mân��, a f��cut furori în spa��iul public românesc cazul lui R��zvan ��tef��nescu, un român de profesie ��ofer profesionist stabilit cu munca în Suedia, care a ales s��-��i petreac�� concediul str��b��tând România cu un autoturism marca Audi, înmatriculat cu un set de numere personalizate, cuprinzând o expresie injurioas��, dar foarte popular�� la protestele, întrecerile sportive ��i concertele în aer liber din ultimii doi ani, adresat�� Partidului Social Democrat (PSD), de guvern��mânt.
9.Noua form�� a abuzului în serviciu: o alt�� solu��ie, acela��i rezultat (sau chiar mai r��u) Aparent mai pu��in drastic�� decât formularea de la OUG 13, aceast�� redefinire a infrac��iunii de abuz în serviciu este de fapt mai pervers�� ��i cu efecte chiar mai dramatice, dac�� va ajunge s�� treac�� ��i de adoptarea în Camerele Parlamentului, ��i de promulgarea de c��tre Pre��edintele României. În primul rând, de foarte multe ori abuzul în serviciu a fost comis pentru al��ii: partid, ��efi, clientel�� economic�� etc., folosul propriu al autorului faptei fiind unul indirect ��i greu de cuantificat.
10.Privire comparativ�� asupra ini��iativei cet����ene��ti în practica româneasc�� ��i european�� Ini��iativa civic�� exist�� în dreptul public român de la 8 decembrie 1991, când a fost adoptat�� Constitu��ia în baza c��reia, cu amendamentele primite în 2003, func��ion��m ��i acum. De-abia îns�� cu adoptarea Legii nr. 189/1999 privind exercitarea ini��iativei civice de c��tre cet����eni s-a pus la punct ��i o reglementare a felului în care aceast�� ini��iativ�� se poate exercita. La nivelul Uniunii Europene, ini��iativa civic�� a fost introdus�� prin Tratatul de la Lisabona din 2007, intrat în vigoare în 2009 ��i a devenit exercitabil�� dup�� adoptarea Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European ��i al Consiliului din 16.02.2011 privind ini��iativa cet����eneasc��.


ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by