Articole scrise de Dan Popa


1 - 30 din 5857 rezultate
1.Cum arat�� programele de amânare a pl����ii ratelor în SUA, Noua Zeeland�� ��i Europa. Americanii îi sprijin�� ��i pe cei cu depozite, iar dac�� retragi bani de la bancomatul altei b��nci, î��i restituie comisioanele suplimentare Aproape toate b��ncile au lansat programe de sprijin al clien��ilor, unele în parteneriat cu cele lansate de Guverne, în vreme ce altele pe cont propriu. Din Noua Zeeland�� pân�� în SUA ��i desigur, Europa, HotNews.ro s-a uitat la cum se aplic�� m��surile de sprijin ale b��ncilor în diferite ����ri. Cele mai multe ����ri permit amânarea ratelor, ad��ugând principalul ��i dobânda cumulate la soldul creditului. Cele din Statele Unite îi sprijin�� ��i pe cei cu depozite sau, în cazul în care retragi bani de la bancomatul altei b��nci, î��i restituie comisioanele suplimentare. M��surile se aplic�� diferit, de la ��ar�� la ��ar��, cum spuneam la început.
2.O a treia banc�� estimeaz�� recesiune în acest an, contrac��ia fiind de 6,6% Criza Covid-19 va influen��a puternic economia real��, PIB-ul riscând s�� se contracte cu 6,6% în 2020, urmând apoi o revenire în form�� de V, mai pu��in pronun��at�� decât se a��tepta anterior, arat�� un raport al ING publicat vineri. ”Ne confrunt��m cu o situa��ie f��r�� precedent, cu o oprire brusc�� ��i la scar�� larg�� a aproape tuturor sectoarelor economice, din motive care de fapt, nu au nicio leg��tur�� cu economia”, se arat�� în raport. Reamintim c�� BRD estimeaz�� o contrac��ie de -3,9% în scenariul de baz�� (dar poate coborî ��i la -7,2 % într-un scenariu advers), iar BCR estimeaz�� pentru 2020 o ”c��dere” de -4.7%.
3.Bloch, BRD: Peste 15.000 de clien��i ne-au solicitat activarea m��surilor de sprijin ���Peste 15.000 de clien��i ai BRD au apelat la amânarea pl����ii ratelor, spune într-o discu��ie cu HotNews.ro pre��edintele b��ncii, Francois Bloch. Pân�� pe 16 iunie, banca nu comisioneaz�� opera��iunile f��cute prin internet sau mobile banking, iar singurul lucru pe care îi au de f��cut clien��ii pentru a solicita activarea m��surilor de sprijin este s�� intre în leg��tur�� cu banca. ”Toate platformele b��ncii sunt ��i vor fi opera��ionale, ATM-urile vor fi alimentate ca ��i pân�� acum, deci clien��ii no��tri nu trebuie s�� î��i fac�� griji. Dispozitivul nostru din re��ea variaz�� – unele agen��ii cu trafic redus au fost închise”, mai spune Bloch.
4.BT: Circa 12.000 de persoane ��i 1500 de firme au aplicat pentru facilit����ile de criz�� pe care le oferim. ATM-urile functioneaz�� normal si la capacitate maxim�� ��i a��a va fi indiferent de tipul restrictiilor de trafic Aproximativ 12.000 clienti persoane fizice au apelat la Banca Transilvania, prin Call Center, pentru a aplica pentru facilitatea oferita de banca, pentru amanarea ratelor la credite. In ceea ce priveste IMM-urile si companiile, peste 1.500 au solicitat renegocieri ale conditiilor constractelor de credit. Toate acestea sunt in diferite stadii, dar in cea mai mare parte sunt finalizate, arat�� reprezentan��ii BT la solicitarea HotNews.ro. Banca opereaza cu aproape toate unitatile deschise - au inchis doar unitatile din mall-uri– a diminuat programul cu o ora si a redus in unele locuri echipele din unitati. ”Astfel, am construit posibilitatea de a se lucra in schimburi si sa tinem toate unitatile deschide, protejând echipa”, spun reprezentan��ii BT.
5.Dup�� BRD, ��i BCR reduce prognoza de cre��tere pentru acest an, la -4,7 ���Dup�� ce BRD nota într-un raport c�� în acest an economia se va contracta cu 3,9% în scenariul de baz�� ��i cu 7,2% în cel pesimist, BCR a publicat de asemenea un raport în care se estimeaz�� un recul al economiei de 4,7% în acest an. ”Probabil vom vedea o sc��dere în ritm trimestrial de dou�� cifre a cre��terii PIB în trimestrul doi, urmat�� de o recuperare de dou�� cifre în trimestrul al treilea, cre��tere sprijinit�� de uria��ul stimul fiscal ��i monetar de pe plan intern ��i extern. Pentru tot anul, estim��m o contrac��ie de -4,7 anul acesta. Acest lucru va deteriora finan��ele publice ��i a��a sl��bite, ducând deficitul bugetar undeva la -7,3% din PIB”, arat�� raportul BCR.
6.���Financial report: Europa are de ales între a-��i bloca sau nu economia. Bulgarii dau credite rapide de pân�� la 1.500 de leva celor în concediu f��r�� plat��. Fran��a intr�� în r��zboiul economic Financial Times: În privin��a coronavirusului, Europa are de ales între a-��i bloca sau nu economia. ����rile au de f��cut un compromis, ele trebuind s�� aleag�� între s��n��tatea public�� ��i blocarea cre��terii economice ��� Mediapool: Autorit����ile bulgare acord�� credite rapide de pân�� la 1.500 de leva persoanelor aflate în concediu f��r�� plat��. Borisov a anun��at un pachet de m��suri în valoare de 4,5 miliarde de leva ��� Les Echos: Coronavirus: Fran��a intr�� în r��zboiul economic.Prognoza unei sc��deri de 1% a PIB în acest an nu mai este valabil��.��� ��tiri pe scurt.
7.Premier��: Statistica a m��surat impactul coronavirusului în economie. Datele confirm�� incertitudinea din pia����: Un manager din cinci spune c�� pân�� la sfâr��itul lunii martie activitatea va sc��dea cu pân�� la 25% În vederea m��sur��rii impactului coronavirusului Covid19 sau SARS-Cov.2, Institutul Na��ional de Statistic�� a realizat o anchet�� ad-hoc în perioada 17-19 martie 2020, anchet�� în cadrul c��reia managerii firmelor au fost întreba��i dac�� vor considera c�� activitatea lor se va restrânge cu pân�� la 25%, între 25-50%, peste 50% sau se va închide. Unul din cinci manageri a men��ionat c�� pân�� la sfâr��itul lunii martie activitatea ar putea sc��dea cu pân�� la 25%. Trei sferturi din managerii care au men��ionat c�� activitatea va cre��te vin din sectorul comer��ului cu am��nuntul.
8.Trei sfaturi care vor ajuta antreprenorii s�� treac�� mai u��or prin criza Covid19 de la Sergiu Negu��: Conserva��i cash. ��ine��i leg��tura cu clien��ii. P��stra��i-v�� oamenii-cheie din firm��! ”Conserva��i cash. P��stra��i leg��tura cu asett-urile cele mai importante. P��stra��i leg��tura cu clien��ii pe care v�� a��tepta��i s�� îi ave��i în continuare. Este foarte posibil ca în prezent s�� nu pute��i s��-i deservi��i, dar e foarte posibil s��-i pute��i deservi peste 3 luni sau peste doi ani ��i jum��tate. ��ine��i-i aproape prin orice lucru pe care îl pute��i face pentru ei acum. Apoi, exist�� ni��te oameni cheie în firm��. Poate nu pute��i s��-i ��ine��i pe to��i ��i e normal s�� nu pute��i face asta. Dar ��ine��i-i aproape pe cei pe care v�� baza��i s�� merge��i înainte”, spune antreprenorul Sergiu Negu�� într-o discu��ie online cu HotNews ��i StartupCafe.ro.
9.van Groningen, Raiffeisen Bank: Avem deja 10.000 de cereri procesate ��i rezolvate pân�� ast��zi. Imediat ce au întâmpinat probleme, clien��ii au sunat în call-center s�� amâne plata pentru o lun��, dou�� sau trei Avem deja 10.000 de cereri procesate si rezolvate pana astazi. Vin in continuare oamenii prin intermediul call-centerului, spune CEO-ul Raiffeisen Bank, Steven van Groningen, într-o discu��ie cu HotNews.ro. Banca oferea înc�� din 2010 posibilitatea amân��rii ratelor cu pân�� la 3 luni. Practic, spune van Groningen, clientii nostri au putut, imediat ce au intampinat probleme, sa dea un telefon in call-center sa amane plata ratelor pentru o luna, doua sau trei. Seful Raiffeisen Bank România spune c�� fata de criza precedenta, din 2008, mediul de afaceri e mai bine organizat, mai pregatit si mai constient ca e nevoie de un efort comun.
10.Bogdan Neac��u, CEO CEC Bank: Pân�� acum, pe întreg portofoliul de credite am avut solicit��ri de amânare la plat�� de circa 25% din împrumuturile acordate, scadente în luna martie ���Principala banc�� de stat, CEC Bank va trece la un program de lucru alternativ, în sensul c�� în ora��ele cu 5-6 unit����i va lucra o s��pt��mân�� cu 2-3 unit����i iar alt�� s��pt��mân�� cu celelalte, a spus într-o discu��ie cu HotNews.ro CEO-ul b��ncii, Bogdan Neac��u. El admite c�� pân�� acum, doar un sfert dintre cei care aveau rata scadent�� în martie au solicitat amânarea pl����ii, cei mai mul��i fiind persoane fizice, IMM-urile solicitând mai degrab�� restructur��ri de credite, care au fost deja aprobate. Pe întreg portofoliul de credite am avut solicit��ri de amânare la plat�� de circa 25% din totalul creditelor acordate. ”Cât despre persoanele fizice, dac�� îi lu��m în calcul doar pe cei care î��i achitau ratele regulat, doar 15-18% din total portofoliu au solicitat amânarea la plat��”, mai spune CEO-ul CEC Bank.
11.Izolarea sau carantina genereaz�� tensiuni sociale. În scen�� trebuie s�� între psihologii ��i sociologii pentru c�� e nevoie de o strategie social�� ”Izolarea sau carantina nu este simpl��, ea genereaz�� tensiuni sociale care pot avea o rat�� de cre��tere exponen��ial��, ceea ce poate eroda factorul de produc��ie vizat pân�� la limit�� irecuperabilit����ii (mult, dar deloc improbabil). În scen�� trebuie s�� între psihologii ��i sociologii pentru c�� este nevoie de o strategie social�� (atât pentru victime cât ��i pentru salvatori)”, scrie pe contul s��u de LinkedIn Florian Libocor, economistul ��ef al unei b��nci comerciale. ”Aceast�� etap��/problem�� înc�� nu a primit aten��ia cuvenit�� ��i nu este cu nimic mai pu��in important�� decât primele dou��. Recuperarea este cel pu��in la fel de important�� precum preven��ia. Altfel comportamentul maselor poate devia nepl��cut ��i nu neap��rat explicabil”, atrage aten��ia Libocor.
12.Financial report Boris Johnson for��at s�� închid�� Marea Britanie. Medicii din Europa de Est? Au emigrat! 1.300 de bulgari pe zi r��mân f��r�� job. Ministerul Muncii va oferi spa��ii protejate pentru cei care nu pot lucra de acas�� Financial Times: Boris Johnson for��at s�� închid�� Marea Britanie pentru a opri r��spândirea rapid�� a virusului ��� Der Spiegel: Medicii din Europa de Est? Au emigrat! Sistemele de s��n��tate sunt insuficient preg��tite pentru epidemie. Remediul se caut�� în izolare. Între Baltica ��i Balcani via��a s-a oprit ��� Sega: 1.300 de bulgari pe zi r��mân f��r�� un loc de munc��. Ministerul Muncii va propune spa��ii protejate pentru persoanele care nu pot s�� lucreze de acas�� ��� ��tiri pe scurt.
13.Ce m��suri economice au luat statele europene în lupta cu coronavirusul. Vezi câ��i bani pun pe mas�� spaniolii, italienii, nem��ii, polonezii, suedezii pentru a stopa declinul economic De la Paris la Var��ovia ��i de la Roma la Madrid, cuvântul de ordine este acela��i: s�� împiedice oprirea brutal�� a economiei din cauza restric��iilor legate de pandemie sau s�� o transforme într-o recesiune violent��, scrie cotidianul francez Les Echos. Majoritatea companiilor aeriene ��i-au suspendat zborurile, produc��torii auto ��i-au închis lan��urile de produc��ie în Europa, întreprinderile sunt închise, consumatorii sunt ��i ei limita��i în a ie��i în ora��e pentru a consuma. Guvernele europene au pus zeci de miliarde pe mas�� pentru a evita criza economic��.
14.Financial report Datele în timp real arat�� c�� virusul a afectat deja activitatea economic��. Fran��a a fixat lista comercian��ilor care vor închide activitatea. Nu, coronavirusul nu s-a n��scut în laborator Financial Times: Datele în timp real arat�� c�� virusul a afectat deja activitatea economic�� mondial��. O analiz�� FT care ofer�� o prim�� privire asupra impactului coronavirusului ��� Les Echos: Guvernul a fixat lista comercian��ilor care î��i pot continua activitatea. ��i a celor care vor închide. Un decret publicat luni luni diminea���� în „Monitorul Oficial” va specifica directivele decise în weekend de c��tre Executiv ��� Il Corriere Della Sera: Nu, coronavirusul nu s-a n��scut într-un laborator ��� ��tiri pe scurt.
15.Marius ��tefan, fondatorul ��i CEO al Autonom particip�� luni de la ora 12 la o întalnire online despre cum a afectat COVID 19 industria închirierilor auto Marius ��tefan, fondatorul ��i CEO-ul Autonom Rent a Car particip�� luni 23 martie 2020, de la 12.00, la o întalnire online realizata la distan����, unde va discuta despre efectele crizei coronavirus asupra afacerilor sale, asupra economiei în general ��i despre posibile solu��ii pentru traversarea st��rii de urgen���� cauzate de pandemia Covid-19.Pute��i adresa invitatului întreb��ri, în scris, pân�� luni, ora 11.00;Pentru întreb��ri, folose��te formularul de comentarii de la finalul articolului.
16.Ce con��ine pachetul de stimulare american de un trilion de dolari. Poate fi replicat ��i în Europa? Pachetul de stimulare american de un trilion de dolari pus la b��taie în lupta cu efectele pandemiei de coronaviroz�� propune pl����i directe în numerar pentru mul��i americani, ca parte a unui plan mai mare prin care s�� fie sprijinite ��i micile afaceri dar ��i profesioni��tii din domeniul s��n��t����ii. Potrivit Wall Street Journal, fiecare contribuabil ar urma s�� primeasc�� pân�� la 1.200 de dolari, cuplurile c��s��torite eligibile s�� primeasc�� pân�� la 2.400 de dolari ��i câte 500 $ suplimentari pentru fiecare copil. Aceste pl����i vor fi mai mici pe m��sur�� ce veniturile cresc, iar americanii cu venituri anuale mai mari de 99.000 USD sau familiile cu peste 198.000 dolari/an nu vor fi eligibile.
17.Raport BRD: România va înregistra în acest an o contrac��ie economic�� de 3,9%, în scenariul de baz��. În cel pesimist, contrac��ia ar dep����i 7% România ar putea experimenta o contrac��ie economic�� de -7% în acest an, într-unul din scenariile publicate în urm�� cu dou�� zile de economi��tii din BRD. Scenariul de baz�� este cel în care contrac��ia economic�� va fi de -3,9%, iar în cea mai optimist�� variant�� economia României ar înregistra un recul de -0,5%, arat�� datele Raportului.
18.Teodorescu, First Bank: Putem dep����i far�� probleme un trimestru economic mai slab. Miz��m pe o revenire spre sfâr��it de an. Dobânzile b��ncii vor urma dobânzile de referin���� ale BNR În ceea ce prive��te economia româneasc��, prefer��m s�� ne uit��m la scenariul pozitiv: cel în care, printr-un efort comun, vom dep����i s��n��to��i ��i cu bine acest episod. ��i sper��m c�� trecerea lui va fi înso��it�� de un val de entuziasm care s�� influen��eze pozitiv economia româneasc��, spune într-o discu��ie cu HotNews.ro M��d��lina Teodorescu, vicepre��edintele First Bank. ”În ceea ce ne prive��te, putem dep����i far�� probleme un trimestru mai slab din punct de vedere economic, în cazul în care acest lucru se va întâmpla. În acest scenariu, miz��m pe o revenire spre sfâr��it de an”, mai spune Teodorescu.
19.Financial report Aprovizionarea cu alimente din UK începe s�� dea semne de boal��. Europa de Est se preg��te��te pentru inevitabil. Nembro, c��l��torie în satul înmormânt��rilor Financial Times: Aprovizionarea cu alimente din Marea Britanie începe s�� dea semne de boal�� ��� Der Spiegel: R��spândirea coronavirusului - Europa de Est se preg��te��te pentru inevitabil. Multe state din Europa de Est iau m��suri drastice împotriva Covid-19 - în parte ��i pentru c�� sistemele lor de s��n��tate nu se ridic�� la în��l��imea provoc��rii ��� Il Giornale: Nembro, c��l��torie în satul înmormânt��rilor: "Aici la noi fiecare familie plânge un mort" ��� ��tiri pe scurt.
20.Dup�� modelul Ungariei, PSD vrea amânarea pl����ii ratelor la b��nci pân�� la finalul anului. O m��sur�� care ar putea fi bun�� dac�� ar fi fost discutat�� cu c��r��ile pe fa���� de to��i cei implica��i ”Se suspend�� pân�� la finalul anului 2020 obliga��ia de plat�� a ratelor scadente ��i dobânzilor aferente atât împrumuturilor bancare cât ��i financiar nebancare care au fost contractate pân�� la 19 martie 2020, inclusiv, dec��tre toate persoanele fizice ��i entit����ile juridice. Durata contractual�� se va prelungi cu durata în care a operat suspendarea”. A��a sun�� primul articol din proiectul depus joi de PSD la Parlament, dup�� modelul premierului maghiar Viktor Orban. ”În aceast�� lupt�� contracronometru, este nevoie de m��suri clare, ferme ��i curajoase. Mai târziu va fi prea târziu”, scrie Marcel Ciolacu, liderul PSD pe Facebook referitor la acest proiect.
21.P��tr����canu, Fan Courier: Avem mul��i clien��i care reac��ioneaz�� urât atunci când curierul le vine la u����. Îi vorbesc necuviincios de team�� c�� ar putea fi infecta��i Dou�� lucruri îl îngrijoreaz�� cel mai tare pe fondatorul ��i CEO-ul firmei de curierat Fan Courier: panica oamenilor ��i riscul unui blocaj financiar, a m��rturisit Felix P��tr����canu într-o discu��ie online purtat�� joi cu HotNews ��i StartupCafe. ”Avem mul��i clien��i care se panicheaz�� ��i reac��ioneaz�� urât când curierul le vine la u����. Îi vorbesc cel pu��in necuviincios, din cauza acestei frici c�� ar putea fi infecta��i”, spune P��tr����canu.
22.Financial report: Ce con��ine pachetul fiscal de 350 miliarde de lire sterline al Marii Britanii. Fran��a: Când casa arde, nu calcul��m cât�� ap�� folosim. Lege neobi��nuit�� în Bulgaria Financial Times: Ministrul Finan��elor promite un pachet fiscal de 350 miliarde de lire sterline pentru salvarea economiei ��� UE lupt�� împotriva coronavirusului pe toate fronturile ��� Les Echos: Ministru francez: „Când casa arde, nu st��m s�� num��r��m cât�� ap�� folosim ca s�� stingem focul”. Guvernul a pus pe mas�� un prim pachet de 45 de miliarde de euro din care 35 de miliarde de euro sunt destina��i sus��inerii fluxurilor de cash. Vezi în text ce con��ine. ��� Sega: Lege neobi��nuit�� în Bulgaria - închisoare pentru cei care provoac�� panic�� ��i pedepse pentru medici.
23.Financial report: Bursa american�� a avut luni cea mai proast�� zi de dup�� 1987. Chiar dac�� merg s��-��i cupere o baghet��, francezii au nevoie de autoriza��ie. Interviu cu premierul Conte Financial Times: Bursa american�� a sc��zut luni cu 12% în cea mai proast�� zi de dup�� 1987 ��� Les Echos: Pre��edintele a anun��at dou�� s��pt��mâni de limitare a deplas��rilor. Fiecare persoan��, chiar dac�� merge s��-��i cumpere o baghet�� trebuie s�� aib�� un certificat ��� Corriere della Sera: Conte: „Este cea mai riscant�� perioad��, vor fi s��pt��mâni grele. S�� r��mânem uni��i” (interviu)
24.B��ncile române��ti î��i sprijin�� clien��ii cu zâmbetul pe buze. Dar în spatele zâmbetului, tensiunile din sistem sunt uria��e BCR vine cu o perioad�� de gra��ie de trei luni la plata ratelor de credit, cu reducerea ratei la credit pe o perioad�� limitat�� de timp sau extinderea perioadei de derulare a creditului. În cazul IMM, vor fi prelungite facilit����ile de creditare pentru capital de lucru care au scaden���� pân�� la sfâr��itul lunii iunie. Mai toate b��ncile importante au comunicat setul de m��suri destinat sprijinirii clien��ilor. Acum este rândul B��ncii Na��ionale s�� fac�� mici modific��ri ale reglement��rilor pentru ca acele credite care au primit înlesniri s�� nu fie încadrate în categoria celor restante. Vezi în text ce m��suri au luat principalele b��nci pentru protec��ia clien��ilor lor.
25.Legea „zile libere pentru p��rin��i”: Mecanismul de aplicare este discutabil, iar costurile sunt suportate per ansamblu de angajator (consultant fiscal) În Monitorul oficial a ap��rut Legea nr. 19/2020 prin care salariatii cu copii, în anumite condi��ii, pot primi o indemniza��ie pentru zile libere, când sistemul de înv������mânt este suspendat din cauza coronavirului. ”Mecanismul de aplicare al legii este discutabil, iar costurile sunt suportate per ansamblu de angajator”, explic�� Adrian Ben��a, consultant fiscal. De re��inut este faptul c�� aceste costuri nu se deconteaza ca un concediu medical obi��nuit, mai spune el.
26.Financial report: Europa caut�� aparate de ventilare artificial��. Corona paralizeaz�� Europa. Ungaria, consens referitor la m��surile speciale. Ce trebuie re��inut din anun��ul lui Macron Financial Times: ����rile europene caut�� aparate de ventilare artificial��, pe m��sur�� ce cazurile de virus se înmul��esc ��� Handelsblatt: Corona paralizeaz�� Europa. Restrângerea vie��ii publice afecteaz�� enorm economia ��� Magyar Hirlap: Coronavirus - În Ungaria s-a creat un consens social referitor la adoptarea unor m��suri speciale ��� Le Parisien: Men��inerea alegerilor, ��coli închise, munc�� la distan����, ��omaj par��ial… Ce trebuie re��inut din anun��urile lui Emmanuel Macron ��� ��tiri pe scurt.
27.Sergiu Manea, CEO BCR, despre criza coronavirusului, populism legislativ ��i scenarii economice in vremuri complicate (interviu) Despre finalul crizei coronavirusului am putea discuta dup�� Pa��tele Ortodox, crede Sergiu Manea, CEO-ul BCR, într-o discu��ie cu reporterul HotNews.ro. ”Pân�� atunci virusul va continua s�� se r��spândeasc��. Am mai v��zut discu��ii despre apari��ia vaccinului împotriva Covid 19. Dar ��tim din istorie c�� fabricarea unui vaccin dureaz�� între 12-24 de luni de la testele ini��iale”, adaug�� Manea. Despre m��surile fiscale anun��ate de diferitele Guverne, posibillul impact al coronavirusului, tipurile de scenarii rulate în banc��, despre cum ar putea România aplica un set de m��suri de sprijin al economiei dar ��i despre cadrul legislativ foarte volatil, citi��i în rândurile de mai jos.
28.Financial report: Cel mai scump discurs din istorie. Cum a îngenuncheat coronavirusul economia mondial��. ��oferii din transportul bulgar în comun nu mai vând bilete Financial Times: Cel mai scump discurs din istorie. Bursa american�� a sc��zut joi cu 10% în cea mai proast�� zi de la pr��bu��irea din 1987 ��� La Tribune: Cum a îngenuncheat coronavirusul economia mondial�� ��� Mediapool: Nu exist�� noi cazuri de coronavirus în Bulgaria. ��oferii din transportul în comun nu vor mai vinde bilete ��� ��tiri pe scurt.
29.BNR a restric��ionat începând de miercuri accesul publicului în sediu, a amânat evenimentele programate s�� aib�� loc acolo iar începând de joi o parte dintre angaja��i vor lucra de acas�� BNR a restric��ionat începând de miercuri accesul publicului în sediile ei, a decalat cu o lun�� evenimentele programate s�� aib�� loc în s��lile de conferin���� pe care le g��duie��te iar începând de joi o parte dintre angaja��i vor lucra de acas��, au confirmat pentru HotNews reprezentan��i ai institu��iei. Agenda Guvernatorului ��i a membrilor Consiliului de Administra��ie a suferit ��i ea schimb��ri, în sensul anul��rii deplas��rilor în str��in��tate. Oficialii B��ncii Centrale mai spun c�� sunt deschi��i unor planuri prin care b��ncile s�� poat�� sprijini companiile aflate în dificultate temporar�� din cauza coronavirozei, dar e nevoie de crearea unui spa��iu legislativ.
30.Cum pot salva vie��i anularea evenimentelor publice ��i carantina auto-impus��, într-un singur grafic Principala incertitudine în privin��a focarului de coronavirus este acum cât de mult�� lume va fi afectat�� ��i cu ce vitez�� s-ar putea r��spândi, scrie Vox. Zilele trecute, am v��zut cum num��rul de cazuri a crescut dramatic; începând din 10 martie, exist�� peste 700 de cazuri confirmate ��i cel pu��in 26 de decese în SUA. ��efa Centrului pentru Boli Respiratorii, Nancy Messonnier, a declarat jurnali��tilor c�� „La un moment dat, fie anul acesta fie la anul, o bun�� parte din americani ar putea fi infesta��i cu noul virus”.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 196 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by