Arhiva pentru data 06.11.2018


81 - 100 din 144 rezultate
81.Universitatea de Vest din Timi��oara: Sfâr��itul lui 2019, termen optimist pentru evaluarea ��colilor doctorale Rectorul Universit����ii de Vest din Timi��oara spune c�� noile reguli pentru evaluarea ��colilor doctorale sunt binevenite pentru reabilitarea cercet��rii din România. Îns�� Marilen Pîrtea consider�� c�� ordinul de ministru nu este suficient pentru cur����enia din ��colile doctorale.
82.Compania Under Armour obi��nuia s�� deconteze ie��irile angaja��ilor în cluburile de striptease Produc��torul de echipament sportiv Under Armour este în centrul unui scandal, dup�� ce Wall Street Journal a dezv��luit faptul c�� obi��nuia pân�� acum câteva luni s�� deconteze ie��iri ale angaja��ilor în cluburi de striptease. Compania a spus c�� a încetat practica în acest an.
83.���VIDEO Gerard Pique, oglinda bucluca���� ��i ce se întâmpl�� când stai prea mult cu ochii în smartphone Barcelona s-a deplasat la Milano, acolo unde va juca meciul din Champions League cu Inter (mar��i, de la ora 22:00). Gerard Pique a oferit faza zilei, funda��ul catalanilor f��când cuno��tin���� cu oglinda autocarului din care cobora în timp ce se afla cu ochii în smartphone.
84.Mihai Constantinescu, ��eful Serviciului de Audit din Ministerul S��n��t����ii, declarat incompatibil de ANI Mihai Constantinescu, ��eful Serviciului de Audit Public din Ministerul S��n��t����ii, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 06 iunie 2017 - 05 ianuarie 2018, când a de��inut simultan func��ia de ��ef al Serviciului de Audit din minister ��i pe cea de manager al proiectului "Consolidarea capacit����ii administrative a Ministerului S��n��t����ii ��i a unit����ilor aflate în subordonare, coordonare ��i sub autoritate prin implementarea unitar�� a Sistemului de Management al Calit����ii bazat pe standardul SR EN ISO 9001:2015", potrivit Agen��iei Na��ionale de Integritate.
85.Liviu Pop, la RFI: Parlamentari de la alte partide sau independen��i vor veni s��pt��mâna viitoare în grupul PSD, e o informa��ie 100% sigur�� Coali��ia PSD-ALDE nu e în pericol s�� piard�� majoritatea parlamentar��, dup�� excluderea lui Adrian ��u��uianu ��i Marian Neac��u, declar�� la RFI senatorul social-democrat Liviu Pop. El spune c�� s��pt��mâna viitoare vor exista parlamentari de la alte partide sau independen��i care vor anun��a în plenul Senatului sau al Camerei Deputa��ilor trecerea în grupul PSD, o informa��ie 100% sigur��.
86.UPDATE B��d��l��u spune c�� purta des pistolul la el pentru c�� ar fi primit multe amenin����ri, dar nu a venit cu arma în Parlament. Senatorul vrea schimbarea legii Senatorul PSD Niculae B��d��l��u, c��ruia i-a fost spart�� locuin��a s��pt��mâna trecut�� în timp ce dormea cu familia, a spus c�� purta des la el pistolul care i-a fost furat pentru c�� a primit multe amenin����ri de-a lungul vremii, dar nu ar fi adus niciodat�� arma la Parlament. Senatorul vrea modificarea legisla��iei astfel încât cet����eanul s�� se poat�� ap��ra în astfel de situa��ii.
87.Scrisoare c��tre premier a unor supravie��uitori ai tragediei din Colectiv: Lucrurile nu mai pot continua cu improviza��ii ��i solu��ii ad-hoc Mai mul��i supravie��uitori ai incendiului din urm�� cu trei ani din clubul Colectiv îi scriu premierului Viorica D��ncil�� ��i ministrului S��n��t����ii, Sorina Pintea, cerându-le înfiin��area unui Mecanism Na��ional de Interven��ie de Urgen���� în Cazul Accidentelor cu Victime Mari Ar��i. Ei spun c�� ar trebui s�� existe un transfer automat c��tre centre de mari ar��i din Europa, cu care s�� fie încheiate protocoale, precum ��i un fond permanent de urgen����, dedicat atât cheltuielilor imediate generate de transferul marilor ar��i sau de anumite proceduri suplimentare în situa��ii particulare, cât ��i achit��rii costurilor legate de opera��iunile de transfer ��i spitalizare în str��in��tate, pe toat�� durata tratamentului ��i recuper��rii pacien��ilor.
88.VIDEO Incendiu de propor��ii la un depozit auto din Craiova Un incendiu de propor��ii a izbucnit, în aceast�� diminea����, în cartierul Bâriera Vâlcii, la un depozit de dezmembr��ri auto, relateaz�� Gazeta de Sud. În acest moment ard materiale combustibile (cauciucuri, mase plastice, de��euri) rezultate în urma dezmembr��rilor auto.
89.De ce nu poate exista cercetare în România Domnului Nicolae Hurduc, pe când se va întoarce în viitor Teza mea este urm��toarea: în România nu poate exista cercetare ��tiin��ific��. Aten��ie: nu c�� nu exist��, din diverse motive (între care pe primul loc ar fi subfinan��area), ci c�� nu poate exista. Prin asta vreau s�� spun c�� exist�� o ra��iune principial�� – mai puternic�� decât orice context – care face ca cercetare ��tiin��ific�� s�� fie inexistent�� în România. Bineîn��eles, o asemenea afirma��ie nu trebuie în��eleas�� în sensul c�� în România nu exist�� tineri (sau mai pu��in tineri) talenta��i, sau c�� nu exist�� oameni care î��i fac treaba cu onestitate acolo unde se afl��.
90.Jurnalul Aurorei Serafim, despre oameni care au pierdut tot ��i se tem de fericire „Întâlnirea dintre un b��rbat ��i o femeie nu poate fi decât o aventur��. De scurt�� durat��, atunci când se ispr��ve��te la timp. De lung�� durat��, când doi oameni se înc��p����âneaz�� sau se resemneaz�� s�� rugineasc�� împreun��.”. A��a crede Lavinia, femeia imoral�� imaginat�� de Sidonia Dr��gu��anu în cel de-al treilea roman al ei, „Jurnalul Aurorei Serafim”. Lavinia ��i Aurora sunt aparent „prietene” din adolescen����, dar au dou�� firi cum nu se poate mai diferite, deci cu atât mai surprinz��toare rela��ia lor.
91.���Gimnastic��: Federa��ia american��, la un pas de a fi dizolvat�� de Comitetul olimpic din cauza afacerii Nassar Comitetul Olimpic American (USOC) a angajat o procedur�� pentru a retrage Federa��iei americane de gimnastic�� (USAG) statutul s��u de instan���� conduc��toare a disciplinei, ca urmare a scandalului legat de afacerea Nassar.
92.Liviu Dragnea: Dac�� Viorel ��tefan ar înv����a s�� fie mai t��cut ar fi mult mai bine Pre��edintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat mar��i, întrebat cum comenteaz�� declara��ia lui Viorel ��tefan c�� nu renun���� la candidatura la ��efia ASF, c�� ar fi mult mai bine dac�� vicepremierul „ar înv����a s�� fie mai t��cut”.
93.Niculae B��d��l��u: Paul St��nescu nu ar trebui s�� plece. Eu un tip care are principii. Eu nu am negociat nimic privind intrarea în guvern Social-democratul Niculae B��d��l��u a declarat, mar��i, c�� nu ��i-a negociat nicio func��ie în guvern ��i c�� r��mâne ca remanierea guvernamental�� s�� fie decis�� la partid. El a mai spus c�� vicepremierul Paul St��nescu nu trebuie s�� plece pentru c�� este ”un tip cu principii”, ad��ugând c�� seria excluderilor din partid trebuie s�� înceteze.
94.AmCham: Investi��iile Guvernului nu se ridic�� nici la jum��tate din inten��iile propuse Realizarea planului de investi��ii nu este o prioritate nici anul acesta pentru Guvern, politica bugetar�� este pro-ciclic�� ��i prezint�� un risc pentru managementul pruden��ial al politicilor macroeconomice, în contextul maturit����ii ciclului economic curent ��i al tranzi��iei c��tre faza de decelerare a cre��terii economice, se arat�� într-un comunicat de pres�� al Camerei de Comer�� American�� în România (AmCham).
95.Ce spune DNA despre documentele dezv��luite de Rise Project cu privire la Tel Drum Jurnali��tii de la Rise Project au publicat un prim articol al investiga��iei pornite de la valiza cu documente, pe care ar fi primit-o de la un localnic din Teleorman. ��i, de��i Liviu Dragnea neag�� cu vehemen���� c�� ar avea vreo leg��tur�� cu valiza pierdut�� ��i reg��sit��, Direc��ia Na��ional�� Anticorup��ie spune, într-un r��spuns pentru Digi24, c�� informa��iile ap��rute au într-adev��r leg��tur�� cu un dosar în lucru.
96.���FOTOGALERIE/Surpriz�� în Parlament: Audierea celor 33 de candida��i ASF a fost amânat�� pentru mar��ea viitoare la solicitarea grupurilor PNL ��i UDMR, de��i mul��i candida��i erau prezen��i Audierea celor 33 de candida��i ASF a fost amânat�� pentru mar��ea viitoare la solicitarea grupurilor PNL ��i UDMR, care au în aceast�� perioad�� Congresul PPE, a anun��at mar��i Marius Bud��i, pre��edintele Comisiei de buget finan��e din Camera Deputa��ilor, spre surprinderea unor parlamentari ��i a candida��ilor care veniser�� la audieri. Actualul pre��edinte ASF, Leonardo Badea, ��i vicepremierul Viorel ��tefan, principalii candida��i sus��inu��i de PSD pentru func��ia de pre��edinte, nu au fost prezen��i. Grupurile parlamentare ale PSD vor decide tot s��pt��mâna vitoare pe cine dintre cei doi vor sus��ine pentru aceast�� func��ie, a spus Marius Bud��i.
97.Dragnea: Majoritatea parlamentar�� nu se va pierde��� Pre��edintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat mar��i c�� „majoritatea nu se va pierde” dup�� excluderea lui Adrian ��u��uianu ��i a lui Marian Neac��u din partid, în condi��iile în care partenerul s��u de coali��ie, C��lin Popescu-T��riceanu, s-a declarat în urm�� cu o zi preocupat de eventualitatea pierderii majorit����ii parlamentare.
98.Dezincriminarea infrac��iunii de a executa lucr��ri f��r�� autoriza��ie de construire la monumente istorice genereaz�� vid legislativ, astfel de fapte neputând fi nici sanc��ionate. Consecin��e juridice Infrac��iunea de executare a lucr��rilor f��r�� autoriza��ie de construire sau f��r�� autoriza��ie de desfiin��are ori cu nerespectarea prevederilor acestora, dup�� caz, la anumite imobile indicate expres de lege ar urma s�� fie dezincriminat��, potrivit unui proiect de lege, aflat în prezent în dezbatere la Camera Deputa��ilor. Mai precis este vorba de proiectul de lege nr. 521/2018 care propune abrogarea art. 24 lit. a) din Legea 50/1991 privind autorizarea execut��rii lucr��rilor de construc��ii (Legea 50/1991).
99.UPDATE Jurnalistul Vlad ������Petreanu: Cine sunt parlamentarii care au reclamat spotul "Copiii referendumului" al agen��iei Papaya / Publicitarul Tiderle: Autoritatea pentru Protec��ia Copilului putea s�� le r��spund�� simplu ��i rapid Spotul "Copiii referendumului", realizat de agen��ia Papaya înainte de referendumul privind defini��ia familiei a fost reclamat de 15, nu de 13 parlamentari, iar cei mai mul��i sunt de la PNL, scrie jurnalistul Vlad Petreanu pe blogul s��u. Mar��i diminea����, ��eful agen��iei Papaya, Robert Tiderle, este convocat la poli��ie s�� dea explica��ii în acest caz, dup�� cum HotNews.ro a scris vineri.UPDATE La ie��irea de la audierile ce au avut loc mar��i diminea���� la poli��ie, Robert Tiderle, ��eful agen��iei Papaya, a spus c�� "poli��ia s-a comportat foarte ok" ��i c�� "singura care nu ��i-a f��cut treaba e Autoritatea pentru Protec��ia Copilului".
100.Jum��tate din ru��ii care tr��iesc în Londra sunt spioni - studiu Mii de agen��i ru��i locuiesc în Marea Britanie, potrivit unui raport care a fost invocat de fostul ��ef al spionajului britanic M16, scrie The Telegraph.
1 2 3 4 5 6 7 8 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by