Arhiva pentru data 05.06.2018


61 - 80 din 135 rezultate
61.Victor Ciorbea despre decizia CCR privind revocarea lui Kovesi: Îi mul��umesc lui Dumnezeu c�� nu avem nicio atribu��ie în materie Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a spus mar��i c�� îi mul��ume��te lui Dumnezeu c�� institu��ia pe care o conduce nu are nicio atribu��ie în privin��a deciziei CCR referitoare la revocarea din func��ie a ��efei DNA, Laura Codru��a Kovesi, scrie agerpres.
62.Evaluarea Na��ional�� 2018 Cum se fac înscrierile la examen ��i ce subiecte s-au dat anii trecu��i la Limba român�� ��i la Matematic�� Elevii de clasa a VIII-a se înscriu, s��pt��mâna aceasta, la examenele de Evaluare Na��ional��. Înscrierea se face la secretariatul ��colii gimnaziale pe care elevul o urmeaz��, în baza unei cereri. Asocia��ia Human Catalyst a avertizat c�� exist�� o practic�� prin care anumite ��coli se derobeaz�� de responsabilitatea rezultatelor: descurajeaz�� elevii cu note mici s�� se prezinte la examen, pentru ca în final ��coala s�� anun��e o medie mare. Ministerul Educa��iei sus��ine c��, de la deschiderea înscrierilor ��i pân�� acum, nu a primit nicio sesizare în acest sens. Amintim c�� Evaluarea Na��ional�� se desfa��oar�� într-o singur�� sesiune pe an, iar elevii nu pot pica acest examen.
63.Impactul brexit-ului asupra cet����enilor britanici care de��in terenuri în România Au trecut aproape doi ani de când cet����enii britanici au votat în cadrul referendumului pentru ie��irea Regatului Unit din UE. În prezent, retragerea este programat�� pentru data de 29 martie 2019. Cu mai pu��in de un an r��mas pân�� la momentul respectiv, devine tot mai clar c�� exist�� o multitudine de domenii care vor fi afectate. Este de a��teptat ca efectele acestei ie��iri s�� se fac�� sim��ite la nivelul tuturor statelor membre UE. Urm��rile sunt ��i acum aproape la fel de imprevizibile ca înainte de momentul începerii negocierilor. De��i anumite aspecte cheie au fost agreate la nivel principial, regula dup�� care se conduc negocierile este c�� "nimic nu este convenit pân�� când nu este totul convenit".
64.Banca Mondial��: Ora��ul Ia��i, singura ��ans�� de progres a Moldovei Banca Mondial�� lanseaz�� mar��i cel mai recent studiu al s��u, “Rethinking Lagging Regions”, care analizeaz�� diferen��ele de dezvoltare din UE ��i motivele pentru care unele regiuni, precum Moldova, au r��mas în urm��.
65.���VIDEO Juncker stârne��te râsete cu un nou gest glume�� în public Uniunea European�� are nevoie s�� înfiin��eze o autoritate pentru munc�� la nivel comunitar, pentru a ajuta la respectarea obliga��iilor angajatorilor pe pia��a muncii în toate statele UE, a declarat mar��i pre��edintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. El a participat la Forumul Economic de la Bruxelles, unde a stârnit amuzamentul participan��ilor printr-unul dintre gesturile pentru care e celebru: i-a dat u��or cu palma pe obraz unui oficial european, un gest p��rintesc în loc de salut.
66.Avioanele IAR-99 vor fi modernizate la standardul „Super ��oim” pentru 124 milioane de euro. Ministerul Ap��r��rii a cerut aprobarea Parlamentului Cele 10 avioane IAR-99 Standard ��i 11 IAR-99 ��oim din dotarea For��elor Aeriene vor fi modernizate la standardul „Super ��oim”, în vederea preg��tirii pilo��ilor pentru trecerea c��tre noile avioane F-16 de lupt�� multirol. Modernizarea ar urma s�� coste circa 124 milioane de euro f��r�� TVA, potrivit unei scrisori de aprobare transmise de MApN.
67.Premierul desemnat al Italiei: Vom fi promotorii unei revizuiri a sistemului de sanc��iuni împotriva Rusiei Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a afirmat mar��i c�� este în favoarea unei "revizuiri" a sanc��iunilor economice impuse Rusiei de c��tre comunitatea intena��ional��, scrie AFP.
68.Felix B��nil��, dup�� audierea sa pentru ��efia DIICOT: Nu vreau s�� comentez decizia CCR. Nu am fost numit ��i m�� gândesc deja la revocare? Felix B��nil��, propus pentru ��efia DIICOT de ministrul Justi��iei, a spus mar��i, la finalul audierii sale de c��tre sec��ia de specialitate a CSM, c��, în opinia sa, Ministerul Public nu trebuie s�� fie arbitru între diver��i actori politici. El a refuzat s�� comenteze decizia Cur��ii Constitu��ionale privind revocarea ��efei DNA.
69.Petrolul este c��lcâiul lui Ahile pentru agricultura modern��. Cum ne vom hr��ni când nu va mai fi petrol? Dac�� consider��m toat�� suprafa��a p��mântului din care sc��dem oceanele, de��erturile, ghe��arii ��i latitudinile extreme, rezult�� o zon�� locuibil�� de 104 milioane km2. Din aceasta, jum��tate este arie agricol��, împ��r��it�� în 40 milioane km2 dedica��i cre��terii animalelor ��i 11 milioane km2 folosi��i pentru diverse recolte[1]. În 1850, an considerat ca marcând începutul Revolu��iei Industriale, planeta era locuit�� de 1,2 miliarde de oameni, c��rora le reveneau 4,25 ha teren agricol/pers.
70.Document. Ministerul Finan��elor anun����, printr-un proiect, c�� se preg��te��te s�� se împrumute de la popula��ie Minsiterul Finan��elor Publice (MFP) anun���� oficial, printr-un proiect de Hot��râre, c�� se va putea împrumuta de la popula��ie prin re��eaua Po��tei Române ��i a institu��iilor de credit. Autorit����ile se preg��tesc, astfel, de lansarea programului Tezaur.
71.Judec��torii Cur��ii Constitu��ionale au respins contesta��ia lui Iohannis privind Legea de organizare a CSM Curtea Constitu��ional�� a României a respins, mar��i, ca inadmisibil�� sesizarea pre��edintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, au declarat surse din CCR citate de Agerpres. ��eful statului acuza diminuarea atribu��iilor exercitate de plenul CSM.
72.Ministrul Finan��elor s-a r��zboit mar��i cu UE, cu Schengen, cu SUA, cu senatorul Cî��u ��i cu bancherii. Dar a venit ��i cu solu��ii: ”Parafrazez un conduc��tor de ��ar��: România first! Nu sunt na��ionalist!” Mar��i, într-o conferin���� pe teme financiare organizata de Business Review ministrul Finan��elor a dat un adev��rat recital pro-european. S-a r��zboit cu UE, cu Schengen, cu SUA, cu senatorul liberal Florin Cî��u, cu bancherii autohtoni, a propus ��i câteva solu��ii la limita supra-realismului pentru ca România s�� se încadreze în ��inta de deficit bugetar. Pe scurt, a dat un veritabil recital actoricesc. Spre final, ne-a dumirit: ”Parafrazez un conduc��tor de ��ar��: România first! S�� fie România prima! Nu sunt na��ionalist!”
73.CCR: Monitorul Oficial revine în subordinea Camerei Deputa��ilor. Judec��torii au respins sesizarea lui Iohannis Curtea Constitu��ional�� a României (CCR) a respins mar��i sesizarea pre��edintelui Klaus Iohannis referitoare la trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputa��ilor, au declarat pentru Agerpres surse din CCR.
74.Senat: Înfiin��area ��i aderarea la organiza��a��ii antisemite vor fi pedepsite cu închisoare de la 3 la 10 ani Comisia juridic�� a Senatului a acordat mar��i raport favorabil proiectului legislativ privind unele m��suri pentru prevenirea ��i combaterea antisemitismului, prin care se propune pedepsirea cu închisoare de la 3 la 10 ani a unor fapte precum constituirea unei organiza��ii cu caracter antisemit, dar ��i aderarea sau sprijinirea, sub orice form��, a unui astfel de grup.
75.Iohannis: CCR s-a pus singur�� în situa��ia s��-i fie chestionat�� respectarea suprema��iei Constitu��iei Pre��edintele Klaus Iohannis s-a referit mar��i la situa��ia în care se afl�� un judec��torul Petre L��z��roiu de la CCR, care este în al zecelea an de mandat, de��i chiar Curtea a stabilit c�� este neconstitu��ional ca un judec��tor s�� dep����easc�� nou�� ani de mandat. Iohannis a spus c��, prin tolerarea acestei situa��ii, CCR s-a pus singur�� în situa��ia s��-i fie chestionat�� respectarea suprema��iei Constitu��iei.
76.Mediul de afaceri: Problema României nu este c�� au plecat mul��i cet����eni, ci c�� ritmul exodului nu scade Criza for��ei de munc�� este mai grav�� decât cea economic��, iar situa��ia din România este mai grav�� decât cea a altor ����ri est-europene, consider�� mediul de afaceri. Antreprenorii sunt de p��rere c�� românii pleca��i sunt o bog����ie prin expertiza acumulat�� afar��, iar dac�� ace��tia revin, pot transforma ��ara.
77.Iohannis despre mitingul PSD: O abordare caraghioas�� ��i pur populist�� / Într-o societate normal�� mitingurile sunt f��cute de opozi��ie Pre��edintele Klaus Iohannis a declarat mar��i c�� protestul se asociaz�� în mod normal într-o democra��ie cu opozi��ia sau cu societatea civil�� nemul��umit�� de guvernare, iar mitingul pe care îl va organiza PSD sâmb��t�� seara i se pare ”o abordare caraghioas�� ��i pur populist��”, scrie news.ro.
78.Proiect imobiliar controversat: Un bloc cu 5 etaje ar putea ap��rea pe Aleea Modrogan, lâng�� o cl��dire monument istoric Un bloc cu 5 etaje ��i o în��l��ime de 30 metri ar putea ap��rea pe Aleea Modrogan 1, lâng�� o cl��dire monument istoric - vila Filipescu-Brâncoveanu - ��i în zona protejat�� Filipescu, în locul fostelor sere ale imobilului. Proiectul a fost discutat la ultima ��edin���� a Comisiei Tehnice de Urbanism de pe lâng�� Prim��ria Capitalei, iar Roxana Wring, consilier general, spune c�� membrii Comisiei ��i-au dat acordul pentru emiterea avizului de oportunitate, primul pas pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal care ar permite edificarea construc��iei. Planul urbanistic Zonal este realizat de unul dintre membrii Comisiei de Urbanism, Dan ��erban.
79.Tudorel Toader, replic�� pentru pre��edinte: A nu se confunda independen��a procurorilor în instrumentarea cauzelor cu desf����urarea activit����ii lor sub autoritatea ministrului Ministrul Justi��iei, Tudorel Toader, spune, în replic�� la afirma��iile pre��edintelui Klaus Iohannis potrivit c��rora procurorii nu pot fi subordona��i politic, c�� nu trebuie confundat�� independen��a acestora în instrumentarea dosarelor cu faptul c�� ei î��i desf����oar�� activitatea sub autoritatea ministrului.
80.Apple ia m��suri pentru a limita cantitatea de date pe care Facebook ��i alte platforme online le colecteaz�� despre utilizatori Apple a anun��at la conferin��a anual�� a dezvoltatorilor câteva m��suri gândite s�� limiteze la maximum cantitatea de date pe care Facebook, Google ��i alte platforme online le colecteaz�� despre utilizatori. ��eful Apple a criticat recent Facebook pentru scandalul Cambridge Analytica. ”Am fi putut face o groaz�� de bani dac�� am fi monetizat datele clien��ilor no��tri. Am fi f��cut asta dac�� am fi considerat clien��ii ca fiind produsele noastre. Am ales s�� nu facem asta”, spunea în aprilie Tim Cook.
1 2 3 4 5 6 7 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by