Arhiva pentru data 12.04.2018


41 - 60 din 127 rezultate
41.Proiecte depuse de Ple��oianu (PSD): Directorii SRI, SIE, STS ��i SPP - un singur mandat care s�� nu dep����easc�� 4 ani/ Directorul SRI s�� fie destituit la propunerea a o treime din parlamentari Deputatul PSD Liviu Ple��oianu a depus patru proiecte de lege prin care directorii ��i adjunc��ii serviciilor secrete - SRI, SIE, SPP ��i STS - s�� nu poat�� ocupa func��ia decât pentru un mandat de maximum 4 ani. În plus, Ple��oianu propune ca eliberarea din func��ie a directorulu Serviciului Român de Informa��ii s�� poat�� fi f��cut�� atât la propunerea Pre��edintelui României, cât ��i la propunerea a o treime din parlamentarii români.
42.Fotografii satelitare cu nave ruse��ti care au p��r��sit portul sirian Tartus alimenteaz�� zvonurile legate de un atac american / Rusia spune c�� e vorba de exerci��ii navale Presa interna��ional�� a publicat mar��i seara fotografii cu portul sirian Tartus, care ad��poste��te o baz�� naval�� ruseasc��, ��i care este p��r��sit de navele de r��zboi ale Moscovei, speculând c�� ar putea fi o m��sur�� luat�� în eventualitatea unor lovituri aeriene americane iminente. Rusia spune îns�� c�� este vorba de exerci��ii navale.
43.Infla��ia - inamicul nev��zut al Guvernului ��i al BNR- a urcat la 5%. Ce înseamn�� asta pentru fiecare dintre noi ��i de ce ar trebui s�� ne îngrijor��m? Sâmb��t�� am fost în pia��a Cultural, de unde-mi fac s��pt��mânal achizi��iile de produse agricole. Leu��teanul se f��cuse 4 lei, ceea ce mi s-a p��rut foarte mult. Dar am încurajat acest pre�� cump��rând 4 leg��turi. Pentru ro��iile române��ti f��cute în ser�� am pl��tit cu 3 lei mai mult pe kilogram. Mi-a explicat vânz��torul c�� i s-a scumpit gazul, dar ��i transportul în Capital��. Am pl��tit pentru c�� voiam s�� m��nânc ro��ii. Cre��terea pre��urilor, m��surat�� prin infla��ie, este de fapt marea necunoscut�� atât a B��ncii Na��ionale, cât ��i a Guvernului: niciuna dintre aceste institu��ii nu ��tiu foarte bine ce anume o cauzeaz��, ce anume trebuie cu adev��rat luat în calcul atunci când o m��sori, ce înseamn�� o infla��ie ”corect��” ��i, mai ales, cum po��i s-o mi��ti în sus sau în jos.
44.FOTO Contract semnat pentru finalizarea unui pasaj rutier de 1 km pe centura municipiului Arad, dup�� doi ani de la lansarea licita��iei ��i trei ani jum��tate de când a fost reziliat primul contract Finalizarea lucr��rilor la pasajul din Micalaca pe centura municipiului Arad peste calea ferat�� a fost în sfâr��it semnat, dup�� o licita��ie care a durat mai bine de doi ani, la peste trei ani ��i jum��tate de când contractul ini��ial a fost reziliat. Proiectul în valoare de 26 de milioane de lei presupune finalizarea lucr��rilor r��mase la un stadiu de 21% pentru un pasaj lung de aproape 800 de metri.
45.Proiect de lege USR: ��ig��rile electronice ��i dispozitivele pentru fumat care înc��lzesc tutunul, interzise în spa��iile publice închise Senatorul USR Cristian Ghica a depus un proiect de lege prin care propune interzicerea atât a dispozitivelor electronice de tip „��igaret�� electronic��” ��i a dispozitivelor ce înc��lzesc tutunul f��r�� a produce combustia amestecului, cât ��i a ��igaretelor clasice în spa��iile publice închise, anun���� USR într-un comunicat de pres��.
46.Emmanuel Macron: Avem dovada c�� arme chimice au fost folosite de regimul sirian în Douma Pre��edintele Fran��ei, Emmanuel Macron, a declarat joi c�� are „dovada” c�� arme chimice au fost folosite de regimul sirian asupra ora��ului rebel Douma, în apropiere de Damasc.
47.Un profesor la Construc��ii pasionat de parapsihologie este noul ��ef al institu��iei care propune alocarea locurilor la universit����i Nicolae Post��varu este noul pre��edinte al Consiliului din Ministerul Educa��iei care fundamenteaz�� alocarea locurilor bugetate la universit����i. Ministerul a publicat în Monitorul Oficial ordinul cu noua componen���� care înlocuie��te Consiliul numit de Mircea Dumitru. Profesor la Universitatea de Construc��ii din Bucure��ti, Post��varu a fost director al unui program controversat de reabilitare ��colar�� cu finan��are european��, are un “curs postuniversitar ANI”, este autor al c��r��ii “Teoria Managementului Energetic Uman” publicat�� la Editura Matrix Rom ��i este pasionat de parapsihologie, potrivit CV-ului s��u. De asemenea, este coautor, al��turi de Mihnea Costoiu ��i Sorin Cîmpeanu, a altor dou�� c��r��i.
48.Mecanicii de locomotiv�� au pichetat joi ministerul Transporturilor, sup��ra��i de nivelul salariilor ��i de situa��ia sistemului feroviar Câteva zeci de persoane, membri ai Federa��iei Mecanicilor de Locomotiv��, au pichetat joi Ministerul Transporturilor, fiind nemul��umite de situa��ia în care se afl�� CFR SA ��i de salarizarea personalului feroviar, scrie Agerpres.
49.UE vrea s�� investeasc�� peste 1 miliard de euro pân�� în 2020 în supercomputere, inteligen��a artificial�� ��i tehnologia blockchain pentru a ��ine pasul cu SUA si China: România, printre pu��inele ����ri care întârzie s�� adere la aceste ini��ative Supercalculatoare de înalt�� performan����, capabile de milioane de miliarde de opera��iuni pe secund��, ��i care ar putea fi folosite pentru a dezvolta produse inovatoare ori pentru a depista ��i preveni boli sau catastrofe naturale. Inteligen��a Artificial�� care ar putea aduce servicii medicale mai bune, transporturi mai sigure ��i un sector industrial mai competitiv. Tehnologia Blockchain, care st�� in spatele monedelor virtuale. Majoritatea ����rilor UE au agreat recent s�� coopereze ��i s�� investeasc�� peste 1 miliard de euro pân�� în 2020 pentru a ��ine pasul cu SUA ��i China. ��ara noastr�� a r��mas printre pu��inele ����ri care întârzie s�� adere la aceste demersuri. UPDATE "România sus��ine demersurile UE de a moderniza politicile na��ionale în efortul de a dezvolta cercetarea la scar�� larg�� în domeniul inteligen��ei artificiale", se arat�� într-un r��spuns al Ministerului Comunica��iilor, transmis la solicitarea HotNews.ro.
50.LISTA: UE va interzice anumite practici abuzive ale unor hipermarketuri fa���� de fermieri ��i mici firme Anumite practici considerate neloiale ale unor mari lan��uri de hipermarketuri fa���� de fermierii sau micile firme furnizoare ar urma s�� fie interzise în Uniunea European��, inclusiv în România, printr-o serie de norme propuse joi de Comisia European��.
51.FOTO Au început lucr��rile de repara��ii la c��ile de rulare de pe Aeroportul Henri Coand��. Ministerul Transporturilor anun���� lucr��ri pân�� în noiembrie Lucr��rile de repara��ii pe c��ile de rulare ale Aeroportului Interna��ional Henri Coand�� Bucure��ti au început, anun���� Ministerul Transporturilor, dup�� o perioad�� în care starea jalnic�� a pistelor de pe principalul aeroport al ����rii a fost intens mediatizat��. Transporturile anun���� c�� ini��ial se lucreaz�� la dou�� c��i de rulare ��i c�� programul de remedieri va fi derulat continuu pân�� în luna noiembrie .
52.VIDEO Viorica D��ncil��: Adopt��m în perspectiva "Euro dou��zeci-dou��zeci" indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea stadionului Giule��ti Premierul Viorica D��ncil�� a declarat joi, la începutul ��edin��ei de Guvern, c�� vor fi adopta��i indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea stadionului Giule��ti, "în perspectiva Euro dou��zeci-dou��zeci". "Dou��zeci-dou��zeci" reprezint��, de fapt, anul în care va avea loc Campionatului European de Fotbal.
53.Modific��ri importante ale Codului Muncii: de la definirea muncii nedeclarate la încheierea contractului individual de munc��/ Vezi în text documentul oficial În urm�� cu dou�� zile a ap��rut în Monitorul Oficial Legea nr. 88/2018,  care aduce noi obliga��ii privind respectarea legisla��iei muncii, respectiv modific�� Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003 cu modific��ri ulterioare. O prim�� modificare a reprezint�� definirea muncii nedeclarate, iar o alta vizeaz�� încheierea contractului individual de munc��.Vezi aici documentul ap��rut în Monitorul Oficial
54.Topcoder: Instrumentul de la Google care conecteaz�� afacerile cu programatori care pot dezvolta solu��ii IT pentru firme Afacerile au nevoie de dezvoltatori care pot crea aplica��ii care rezolv�� probleme complexe. Programatorii doresc s�� î��i arate abilit����ile de codare. Un instrument de la Google — Topcoder —conecteaz�� talentele unei comunit����i globale, de 1 milion de programatori, cu afaceri care au probleme de rezolvat.
55.Cazul Skripal: Organiza��ia pentru interzicerea armelor chimice confirm�� teza Londrei privind originea ruseasc�� a agentului neurotoxic Organiza��ia pentru interzicerea armelor chimice (OIAC) a confirmat joi teza guvernului britanic privind originea ruseasc�� a agentului neurotoxic folosit în Anglia pentru otr��virea fostului spion rus Serghei Skripal ��i a fiicei sale Iulia, scrie AFP.
56.Pre��edintele Federa��iei Interna��ionale de Biatlon (IBU), acuzat c�� a ascuns 65 de cazuri de dopaj în rândul sportivilor ru��i Pre��edintele Federa��iei Interna��ionale de Biatlon (IBU), norvegianul Anders Besseberg, este acuzat c�� a ascuns 65 de cazuri de dopaj ruse, a anun��at cotidianul Verdens Gang (VG), citat de Le Figaro.
57.Feti���� de 10 ani lovit�� de ma��in�� pe o trecere de pietoni din Bucure��ti. ��oferul a fugit de la locul accidentului O feti���� în vârst�� de 10 ani a fost lovit�� de ma��in�� pe o trecere de pietoni din Capital��, iar ��oferul a fugit de la locul accidentului, el fiind c��utat de poli��i��ti, anun���� News.ro. Accidentul a avut loc pe strada Luic�� ��i, din primele cercet��ri, rezult�� c�� ��oferul nu ar fi acordat prioritate de trecere unei feti��e în vârst�� de 10 ani, care a fost r��nit�� grav, având o fractur�� la picior.
58.���Poten��ialul impact al unei eventuale plafon��ri a sumelor ce pot fi recuperate din creditele de consum cesionate de b��nci Zilele acestea, pe ordinea de zi a Comisiei buget, finan��e ��i b��nci din cadrul Camerei Deputa��ilor se afl�� în discu��ie o propunere legislativ�� pentru modificarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Propunerea a fost aprobat�� deja în data de 26 februarie de c��tre Senat ��i stabile��te, pe scurt, c�� debitorii creditelor de consum a c��ror crean���� a fost cesionat�� de c��tre banc�� vor putea s�� se elibereze de obliga��iile de plat�� prin achitarea a maxim dublului sumei cu care respectiva crean���� a fost cump��rat��.Motivele care stau la baza acestei m��suri, prezentate succint în expunerea de motive, constau în protejarea suplimentar�� a acelor categorii „dezavantajate” de consumatori, care nu au disponibilit����ile necesare pentru a achita sumele datorate.
59.Azerbaidjan: Ilham Aliev câ��tig��, f��r�� nicio surpriz��, al patrulea mandat de pre��edinte, cu 86% din voturi Omul forte al Azerbaidjanului în ultimii 15 ani, Ilham Aliev, a fost reales pentru un al patrulea mandat, care îi prelunge��te puterea pân�� în 2025, cu 86% din voturi, potrivit rezultatelor definitive publicate joi, scrie AFP.
60.Viorica D��ncil��: Comisia Na��ional�� de Prognoz�� se va ocupa monitorizarea investi��iilor ��i de "urm��rirea aducerii la bun sfâr��it a ajutoarelor de stat" Comisia Na��ional�� de Prognoz�� va avea puteri sporite, dup�� ce Guvernul va aproba o Ordonan���� de Urgen���� care înt��re��te rolul acesteia, transformând-o în Comisia Na��ional�� de Strategii ��i Prognoz��.
1 2 3 4 5 6 7 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by