ADMINISTRATIE LOCALA
EXCLUSIV Cum ne omoar�� poluarea din Bucure��ti - concluziile raportului Institutului de S��n��tate Public�� Studiul f��cut de Institutul Na��ional de S��n��tate Public��, realizat pentru perioada 2010-2017, arat�� c�� în Bucure��ti este o asociere cert�� între cre��terea polu��rii cu PM10 ��i PM2,5 (praf) ��i num��rul tot mai mare de boli grave care afecteaz�� bucure��tenii: infarct acut de miocard, infec��ii acute ale c��ilor respiratorii superioare, accident vascular cerebral, bronhopneumopatie obstructiv�� cronic�� (BPOC). Documentul ob��inut de HotNews.ro arat�� c��, dac�� poluarea ar fi sc��zut la nivelul asumat în 2010, bucure��tenii ar avea o speran���� de via���� mai lung�� cu 4 ani.
Gabriela Firea: În Bucure��ti sunt zilnic pân�� la dou�� milioane de ma��ini / Institutul de S��n��tate Public�� recomand�� închiderea circula��iei pe anumite bulevarde dac�� sunt prea poluate Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat mar��i recomand��rile f��cute autorit����ilor locale de Institutul Na��ional de S��n��tate Public��, în studiul privind evaluarea expunerii popula��iei la poluarea aerului cu praf. Printre m��surile recomandate se num��r�� chiar închiderea circula��iei pe anumite artere atunci când se dep����esc valorile maxime pentru poluarea cu praf, amenajarea de benzi unice pentru mijloacele de transport public, benzi pentru biciclete, tax�� de acces în centru, o ��osea de centur�� viabil��, extinderea re��elei de metrou. Firea a declarat c�� 300.000 - 400.000 de masini tranziteaz�� zilnic capitala, iar acestora se adaug�� cele 1,5-1,6 milioane de ma��ini din ora��.
Ministrul Mediului: În Bucure��ti exist�� o asociere între poluare ��i infarct sau celelalte boli cardiovasculare Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat luni, dup�� o întâlnire cu primarii din Bucure��ti, Ia��i ��i Bra��ov, c�� un raport al administra��iei locale din Capital�� arat�� o asociere între zonele poluate ��i inciden��a cazurilor de infarct sau alte boli cardiovasculare. Alexe mai acuz�� Garda de Mediu de faptul c�� a fost „prea relaxat��”.
Zeci de angaja��i STB au protestat fa���� de decizia Prim��riei Capitalei de a reloca Autobaza Pipera pentru edificarea Spitalului Metropolitan Zeci de angaja��i ai Societ����ii de Transport Bucure��ti (STB) au protestat luni, între orele 11.30-14.30, în fa��a autobazei Pipera, nemul��umi��i c�� aceasta va fi relocat�� etapizat pentru construirea Spitalului Metropolitan. ��oferii spun c�� se dore��te mutarea într-o autobaz�� de pe ��oseaua Giurgiului care a fost dezafectat��, iar condi��iile de acolo sunt derizorii: nu exist�� toalete, ap�� potabil�� ��i nici structurile necesare pentru verificarea tehnic�� a autobuzelor.
Ministrul Mediului va solicita Institutului de S��n��tate Public�� un raport pentru a vedea cum afecteaz�� poluarea din Bucure��ti s��n��tatea oamenilor Ministrul Mediului, Apelor ��i P��durilor, Costel Alexe, a declarat, luni, c�� va solicita Institutului de S��n��tate Public�� un raport pentru a vedea în ce m��sur�� calitatea aerului din Bucure��ti afecteaz�� starea de s��n��tate a popula��iei. Rapoarte asem��n��toare vor fi cerute ��i prim��riilor din Ia��i ��i Bra��ov.
Reac��ie nervoas�� a lui Firea dup�� acuza��iile ministrului Finan��elor: „Va fi cutremur politic” Gabriela Firea afirm�� c�� acuza��iile ministrului de Finan��e la adresa sa sunt niste „abera��ii”, sus��inând c�� se „autodenun����” c�� a folosit „bugetul capitalei pentru oameni”. Replica primarului vine dup�� ce Florin Cî��u a acuzat-o c�� a cheltuit în scop electoral bugetul Prim��riei. „Nu mai petrece��i, mâncati, be��i ��i sta��i prin curent ��i praf, în birourile ministeriale!”, îl atac�� din start primarul pe ministru. Cî��u o acuz�� pe Firea c�� a folosit bugetul Prim��riei în scop electoral: Nu exist�� nicio diferen���� între Dragnea, Vâlcov, Teodorovici ��i Firea
Prim��ria Sectorului 2 va reamenaja Parcul Gr��dina Icoanei, monument istoric. Lucr��rile sunt estimate la 2,7 milioane lei Prim��ria Sectorului 2, prin Administra��ia Domeniului Public Sector 2, va reamenaja Parcul Gr��dina Icoanei, monument istoric. Contractul de execu��ie a lucr��rilor a fost atribuit firmei GARDEN CENTER GRUP, la finalul anului trecut, valoarea lucr��rilor fiind de circa 2,7 milioane lei f��r�� TVA. Lucr��rile vizeaz�� pavarea aleilor de nisip cu dale, reamenajarea locurilor de joac�� ��i a spa��iilor pentru câini, reamenajarea spa��iilor verzi cu rulouri de gazon, plantarea mai multor arbori ��i montarea de mobilier urban.
Târgu Mure��: Un consilier al primarului Florea sus��ine c�� locuitorii cer referendum local privind responsabilitatea na��terii copiilor Un consilier al primarului din Târgu Mure��, Claudiu Maior, spune c�� mai mul��i locuitori ��i-au exprimat dorin��a de a fi organizat un referendum local privind problema lansat�� în dezbatere de edilul Dorin Florea, în leg��tur�� cu responsabilitatea na��terii unui copil.
Prim��ria Sectorului 6 vrea s�� delege serviciul de salubrizare. Contract de un miliard de lei pentru opt ani Prim��ria Sectorului 6 a publicat pe SICAP un anun�� privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru o perioad�� de opt ani, valoarea contractului fiind estimat�� la 991.220.062 lei, transmite Agerpres.
Primarul Sectorului 3, Robert Negoi����, vrea s�� înfiin��eze o nou�� companie municipal��, care s�� presteze servicii medicale Primarul Sectorului 3, Robert Negoi����, vrea s�� înfiin��eze o nou�� companie municipal��, care s�� presteze servicii medicale, potrivit unui proiect de hot��râre care se afl�� pe ordinea de zi a ��edin��ei Consiliului Local de mar��i. Mai exact, Prim��ria Sectorului 3 cere permisiunea Consiliului General de a înfiin��a firma.
Zeci de arbori din P��durea B��neasa au fost pu��i la p��mânt de la începutul anului Zeci de arbori din P��durea B��neasa au fost pu��i la p��mânt de la începutul anului, ac��iunea fiind surprins�� în mai multe poze ��i filmule��e postate pe re��elele de socializare. Pe panourile amplasate în p��dure se arat�� c�� este vorba despre ”o exploatare forestier��” f��cut�� de Ocolul Silvic Bucure��ti, în baza unei autoriza��ii emise pe 16 decembrie 2019, pe o suprafa���� de 24,4 ha. Potrivit panoului urmeaz�� s�� fie exploatat�� o cantitate de 576 mc de lemn, lucr��rile fiind ”de r��ritur��”, adic�� de între��inere. Un alt panou arat�� lucr��ri de exploatare pe o suprafa���� de circa 14 hectare, cu un volum de 17 mc.
���Firea: Aproximativ 6.000 de elevi din cinci ��coli bucure��tene vor putea folosi autobuzul ��colar Aproximativ 6.000 de elevi din cinci ��coli bucure��tene din sectoarele 1 ��i 6 vor merge la cursuri cu autobuze speciale, a declarat duminic�� sear�� primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, potrivit Agerpres.
Gabriela Firea vrea m��suri ca barierele CFR din nordul Capitalei s�� fie ridicate la orele de vârf Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anun���� c�� l-a contactat pe ministrul Transporturilor s�� ia m��suri ca barierele CFR din zonele Andronache ��i Petricani s�� fie ridicate la ore de vârf, astfel încât s�� fie evitat traficul intens, scrie Mediafax.
Primarul Capitalei: Linia de tramvai s�� devin�� band�� unic�� ��i pentru autobuze Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminic�� seara, c�� î��i dore��te ca linia de tramvai s�� devin�� band�� unic�� ��i pentru autobuze, pentru fluidizarea traficului, un amendament la Codul Rutier fiind depus în acest sens la Parlament, scrie Agerpres.
Revolt�� într-un sat din Suceava fa���� de romii care au comis mai multe infrac��iuni, ce au culminat cu un viol odios Situa��ie tensionat�� într-un sat din jude��ul Suceava, unde în urm�� cu câteva zile o b��trân�� a fost violat�� ��i supus�� la chinuri groaznice de doi fra��i de etnie rom��, care între timp au fost prin��i de poli��i��ti ��i aresta��i de judec��tori. Joi, în jur de 60 de oameni din satul Ioneasa, comuna Vadu Moldovei, s-au adunat la Prim��rie, unde au cerut socoteal�� primarului ��i poli��i��tilor chema��i la fa��a locului, relateaz�� Monitorul de Suceava.
Primarul din Or��ova vrea s�� desfiin��eze Poli��ia Local��: „Ineficient��! Nicio amend�� pentru mâncat semin��e” Primarul din Or��ova, jude��ul Mehedin��i, vrea s�� renun��e la Poli��a Local��, considerând c�� poli��i��tii locali sunt ineficien��i ��i costisitori: „Am cheltuieli de la bugetul local, cu Poli��ia Local��, care ajung la 6 miliarde lei vechi. O cheltuial�� cât se poate de enorm�� pentru o munc�� de nimic”.
FOTO-VIDEO Prim��ria Sectorului 4 a finalizat lucr��rile de l��rgire a ��oselei Berceni, ce includ circa 1.500 locuri noi de parcare Prim��ria Sectorului 4 a finalizat lucr��rile de l��rgire a ��oselei Berceni, între Ap��r��torii Patriei ��i ��oseaua de Centur��, de la o band�� la dou�� benzi pe sens. Primarul Daniel B��lu����, prezent la inaugurare, a declarat c�� s-au amenajat pe toat�� lungimea arterei 1.500 de locuri noi de parcare, majoritatea lâng�� sta��iile de metrou Berceni, Dimitrie Leonida ��i Ap��r��torii Patriei, pentru ca naveti��tii s��-��i lase ma��inile acolo ��i s�� vin�� în ora�� cu metroul. Lucrarea a costat circa 6 milioane de euro, potrivit sursei citate.
Gabriela Firea, despre faptul c�� sora sa este director de cabinet al ��efei G��rzii de Mediu, institu��ia care trebuie s�� amendeze Prim��ria pentru poluare: Are dou�� facult����i ��i un doctorat în protec��ia mediului Primarul Gabriela Firea a declarat vineri c�� sora sa, Angelica Cobzaru, angajat�� ca director de cabinet al Comisarului General al G��rzii de Mediu, Gabriela Dorojan, are dou�� facult����i ��i un doctorat în protec��ia mediului, astfel c�� merita s�� fie angajat�� în aceast�� pozi��ie. Gabriela Firea spune c�� sora sa a primit oferte pentru a fi mai mult, dar aceasta a sf��tuit-o s�� nu accepte tocmai pentru a ”nu se specula”. Întrebat�� de jurnali��ti dac�� are vreo leg��tur�� faptul c�� Prim��ria Capitalei nu a fost amendat�� de Garda de Mediu pentru faptul c�� sora sa era ��efa cabinetului Comisarului General al G��rzii de Mediu, Gabriela Firea a spus c�� ”dac�� d-voastr�� insinua��i asta ��i considera��i c�� secretara comisarului a împiedicat asta, crede��i-m�� c�� nu este în regul��”.
Gabriela Firea amenin���� c�� va face plângere penal�� împotriva ministrului Mediului pentru c�� a indus panic�� în rândul popula��iei/ Aceasta sus��ine c�� poluarea în Bucure��ti a sc��zut Primarul general, Gabriela Firea, a anun��at vineri c�� va face plângere penal�� împotriva ministrului Mediului, Apelor ��i P��durilor, Costel Alexe, pentru c�� a indus panic�� în rândul popula��iei prin afirma��ia c�� în Bucure��ti se respir�� 'otrav��' ��i c�� cet����enii Capitalei ar trebui s�� poarte masca pentru a fi în siguran����. Primarul sus��ine în continuare c�� valoarea concentra��iei medii anuale permis�� de Comisia European�� pentru particule în suspensie, respectiv 40 micrograme/mc, NU a mai fost dep����it�� în perioada 2016-2019, ��i aduce ca argument datele înregistrate de re��eaua Ministerului Mediului. Reamintim c�� aceasta nu a func��ionat cum trebuie în ultimii 10 ani ��i nu toate sta��iile au efectuat m��sur��tori pentru to��i poluatorii. ”Poluarea a sc��zut pentru c�� împreun�� am luat m��surile potrivite”, a spus Firea.
Gabriela Firea cere demisia ministrului Mediului ��i îl acuz�� c�� induce panica în popula��ie / Primarul a prezentat un buletin de pe 31 decembrie care arat�� calitatea ”excelent��” a aerului Primarul Gabriela Firea cere demisia ministrului Mediului, Costel Alexe, acuzând c�� acesta este incompetent ��i a indus panica în popula��ie dup�� ce a f��cut recomandarea ca bucure��tenii s�� poarte m����ti pentru a se proteja de poluare. Primarul Gabriela Firea a prezentat pe pagina de Facebook un raport de pe 31 decembrie 2019 în care se arat�� c�� este excelent�� calitatea aerului din Bucure��ti. Numai c�� pe 31 decembrie Bucure��tiul era aproape gol, oamenii fiind pleca��i în vacan����.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by