ADMINISTRATIE LOCALA
Cum se va face preluarea RADET de c��tre compania Termoenergetica, dup�� declararea falimentului. Explica��ii de la administratorul special Dup�� declararea falimentului RADET, activitatea regiei va fi preluat�� de compania municipal�� Termoenergetica, îns�� transferul între cele dou�� entit����i este unul complicat ��i va dura. Alex Burghiu, administratorul special al RADET, dar ��i directorul Termoenergetica, a declarat pentru HotNews.ro c�� primul pas este aprobarea la urm��toarea ��edin���� de Consiliu General a contractului de delegare al serviciului c��tre compania municipal��, cu un termen de mobilizare pentru transfer de 90 de zile. Compania va prelua to��i angaja��ii RADET ��i contractele în desf����urare.
Dup�� Bucure��ti ��i Prim��ria Ia��i alege mijloace de transport public din Turcia: 16 tramvaie de la compania Bozankaya Otomotiv Primarul Mihai Chirica a semnat luni contractul pentru achizi��ia a 16 tramvaie de la compania turceasc�� Bozankaya Otomotiv Mak. Iml. Ith. Ve Ihr. A.��. Valoarea total�� a achizi��iei este de circa 140 milioane lei f��r�� TVA (circa 35 milioane de euro), respectiv 2.202.566 euro pentru fiecare tramvai. Cele 16 tramvaie vor avea o lungime minim�� de 26 de metri ��i o capacitate de transport total�� de minim 230 de locuri, podea 100% coborât�� ��i aer condi��ionat.
Analiz�� Frames: Efectele falimentului RADET. Ce trebuie s�� fac�� Prim��ria Capitalei, ANRE ��i Guvernul Prin constatarea falimentului RADET, nu se pune problema sist��rii furniz��rii agentului termic pentru Capital��, spun anali��tii Frames. Din punct de vedere juridic îns��, va urma o perioad�� extrem de complicat��.
Gaf�� la Prim��rie: Firea vrea s��-i acorde titlul de cet����ean de onoare lui Cornel Dinu, fost ”antrenor principal la Steaua Bucure��ti” / PMB î��i cere scuze pentru gre��eal�� UPDATE Primarul Gabriela Firea vrea s��-i acorde titlul de cet����ean de onoare fotbalistului Cornel Dinu, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului General de pe 14 noiembrie. Numai c�� în referatul de specialitate se men��ioneaz�� c�� acesta, cunoscut iubitorilor fotbalului drept o legend�� a clubului Dinamo, a fost ”antrenor principal la Steaua Bucure��ti”. Ulterior, prim��ria a anun��at c�� proiectul de hot��râre va fi retras ��i corectat, prezentând scuze.
Curtea de Apel Bucure��ti a decis falimentul RADET/ Gabriela Firea: Bucure��tenii vor avea în continuare ap�� cald�� ��i c��ldur�� Curtea de Apel Bucure��ti a decis luni falimentul RADET, respingând recursul f��cut de Prim��ria Capitalei. Sentin��a este definitiv��. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, d�� asigur��ri c�� bucure��tenii vor avea în continuare ap�� cald�� ��i c��ldur��, iar activitatea Regiei va fi preluat�� de Compania Municipal�� Termoenergetica.
Prim��ria Capitalei vrea s�� cumpere energie termic�� ��i de la al��i furnizori în afar�� de ELCEN Prim��ria Capitalei vrea s�� cumpere energie termic�� pentru zonele Colentina, Fundeni, Pipera ��i Avia��iei de la al��i furnizori în afar�� de ELCEN, potrivit unui proiect de hot��râre aflat pe ordinea de zi a urm��toarei ��edin��e de Consiliu General, de pe 14 noiembrie. Contactat de HotNews.ro, Alex Burghiu, administratorul special al RADET, a explicat c�� CET-urile de la care ar urma s�� cumpere municipalitatea energie termic�� nu exist��, dar Burghiu spune c�� municipalitatea va face licita��ie ��i se va obliga s�� cumpere energie termic�� de la cine va construi un CET, ceea ce va încuraja investitorii. Pre��ul gigacaloriei va fi reglementat de ANRE.
Înainte de alegeri, Prim��ria Sectorului 5 vrea s�� încheie un nou acord-cadru de pân�� la 950 milioane lei, pe 4 ani, pentru amenaj��ri urbane. O alt�� licita��ie de 820 milioane lei, în derulare pentru spa��iile verzi Chiar înainte de alegerile locale, Prim��ria Sectorului 5, condus�� de PSD-istul Daniel Florea, vrea s�� încheie un acord-cadru de pân�� la 950 milioane lei, pe 4 ani, pentru între��inere, amenajare ��i modernizarea spa��iilor publice, potrivit unui anun�� publicat în sistemul electronic de achizi��ii publice. Acesta include amenajarea spa��iilor verzi, montarea de sisteme de iriga��ii, achizi��ia de b��nci, co��uri de gunoi, plante, stâlpi de iluminat etc. Acordul-cadru ar urma s�� se desf����oare pe 4 ani, valoarea estimat�� fiind de minim 30 milioane lei ��i maxim 952 milioane lei. Prim��ria Sectorului 5 mai are în desf����urare o licita��ie pentru un acord-cadru de pân�� la 820 milioane lei pentru amenajarea ��i între��inerea spa��iilor verzi din sector, cele dou�� contracte având pân�� la un punct acela��i obiect, respectiv amenajarea spa��iilor verzi ��i a locurilor de joac��.
Scandalul achizi��iei celor 100 de tramvaie noi: Astra Arad acuz�� Prim��ria Capitalei c�� secretizeaz�� oferta depus�� de firma turc��, ce ar fi fost declarat�� câ��tig��toare/ Ce spune municipalitatea Valer Blidar, pre��edintele Astra Vagoane Arad, acuz�� c�� nu a primit de la Prim��ria Capitalei date esen��iale în ceea ce prive��te oferta f��cut�� de firma turceasc�� Durmazlar, ce ar fi desemnat�� câ��tig��toare în cadrul licita��iei organizate de municipalitate pentru achizi��ionarea a 100 de tramvaie noi, cu o valoare estimat�� la peste 180 milioane euro. Printre datele secretizate se num��r�� lungimea tramvaielor turce��ti, l����imea, num��rul de u��i, a declarat Blidar pentru HotNews.ro. În lipsa acestor informa��ii vitale, care nu ��in de drepturile de autor ��i nu fac parte din proprietatea industrial��, este greu de f��cut o contesta��ie, mai spune pre��edintele Astra.
Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici anul acesta. Anun��ul noului ministru al Transporturilor ��i explica��iile confuze ale lui Cuc Ministrul Transporturilor Lucian Bode a afirmat, miercuri, c�� metroul Drumul Taberei nu va dat în func��iune nici în acest an. În schimb, R��zvan Cuc a declarat c�� a l��sat, la încheierea mandatului, 98% dintre lucr��rile fizice finalizate ��i nimeni nu i-a spus c�� nu va fi gata.
Constructorul, despre lucr��rile la ��coala 7 din Bucure��ti, unde elevii înva���� în condi��ii precare: Între��inerea ��i repara��iile sunt în sarcina municipalit����ii Reprezentan��ii asocierii ROZAPROD SRL- DOMINIUM SRL, constructorii care au executat lucr��rile de reabilitare a ��colii 7 din B��neasa, unde p��rin��ii au sesizat c�� elevii înva���� în condi��ii precare, spun c�� au efectuat lucrarea la timp ��i la nivelul calitativ prev��zut în contract, iar lucr��rile de între��inere ��i repara��ii sunt în sarcina municipalit����ii.
Zeci de mii de bucure��teni din Sectoarele 1, 2 ��i 3 nu au ap�� cald�� de câteva zile / RADET: De joi sear�� nu vor mai fi probleme Bucure��tenii din mai multe zone din Sectoarele 1,2 ��i 3 nu au ap�� cald�� de câteva zile. Este vorba despre zeci de mii de clien��i RADET din cartierele Lacul Tei, Calea Mo��ilor, Colentina, Parcul Circului, Dristor, Titan. Acestora li se adaug�� locuitorii din cartierul Avia��iei care nu au ap�� cald�� în mod constant de peste dou�� luni. Oamenii spun c�� se spal�� cu ap�� înc��lzit�� la aragaz, ca în vremea comunismului, ��i cer autorit����ilor s�� rezolve problema. Contactat de HotNews.ro, Alex Burghiu, administratorul special al RADET a declarat c�� problemele din Sectoarele 2 ��i 3 se vor rezolva pân�� joi sear��. ”Am finalizat lucr��rile la Magistrala 2, care alimenteaz�� cele dou�� sectoare, iar acum revenim la circuitul normal. Ca s�� facem trecerea a fost nevoie s�� întrerupem furnizarea”, a explicat acesta. Problemele din Avia��ie se vor rezolva pân�� pe 15 noiembrie, spune Burghiu, fiind vorba despre o alt�� lucrare.
Prim��ria Capitalei ar putea cump��ra cele 100 de tramvaie noi de la turcii de la Durmazlar Prim��ria Capitalei ar putea cump��ra cele 100 de tramvaie noi de la turcii de la Durmazlar. Potrivit clubferoviar.ro, comisia de licita��ie din cadrul municipalit����ii a desemnat luni c�tig��torul procedurii de achizi��ie public��, respectiv firma DURMAZLAR MAKINE SANAYI VE TICARET A.S. Contacta��i de HotNews.ro, reprezentan��ii municipalit����ii spun c�� nu pot anun��a deocamdat�� c�tig��torul, deoarece urmeaz�� o perioad�� de 10 zile de contesta��ii.
Prim��ria Capitalei a început lucr��rile la pista de biciclete de pe Calea Victoriei, între bd. Elisabeta ��i Splaiul Independen��ei Prim��ria Capitalei a început lucr��rile la pista de biciclete de pe Calea Victoriei, între bd. Regina Elisabeta ��i Splaiul Independen��ei. Practic reprezint�� continuarea pistei de pe Calea Victoriei, astfel încât bicicli��tii s�� poat�� ajunge de la Pia��a Victoriei pân�� la Pia��a Na��iunile Unite pe o band�� dedicat��. Aceast�� bucat�� de pist�� face parte dintr-un traseu mai lung, ea urmând s�� fie continuat�� pe Splaiul Independen��ei, pân�� la Podul Groz��ve��ti ��i pe bd. Regina Elisabeta.
���FOTO Pere��i din care cade tencuiala, geamuri prin care bate vântul ��i toalete defecte - condi��iile în care înva���� sute de copii de la o ��coal�� din Capital��/ Reabilitarea, blocat�� din cauza unui litigiu Copiii de la ��coala 7 din cartierul bucure��tean B��neasa înva���� în s��li de clas�� cu mobilier vechi, pere��i de pe care se desprinde tencuiala ��i cu geamuri prin care sufl�� vântul, reclam�� p��rin��ii acestora. Câteva grupuri sanitare au fost închise fiindc�� obiectele sanitare cad din perete, sunt infiltra��ii, iar pentru a merge la toalet�� copiii trebuie s�� urce sau s�� coboare un etaj. Nici la grupurile sanitare deschise nu func��ioneaz�� toate WC-urile. Situa��ia a fost surpins�� în imagini de câ��iva p��rin��i. ��coala trebuia reabilitat�� înc�� din 2015, de Prim��ria Capitalei, prin programul BEI, în care au fost incluse 102 unit����i de înv������mânt, dar din cauza unui litigiu între institu��ie ��i constructor, lucr��rile au r��mas neterminate.
Când e Bucure��tiul mai poluat? Nu în timpul orelor de vârf din trafic, ci noaptea în weekend. Ce spun institu��iile statului despre aceast�� "anomalie" Timp de mai bine de dou�� sp��t��mâni HotNews.ro a monitorizat înregistr��rile pe Bucure��ti ale re��elei de monitorizare a aerului - Airly.eu. Culmea, valorile cele mai mari - practic momentele când Bucure��tiul apare c�� ar fi mai poluat - nu au fost în timpul s��pt��mânii, la orele de vârf din trafic, ci noaptea ��i mai ales în weekend. Trei weekenduri consecutive în care valorile de poluare cu praf (PM10 ��i PM2.5) au dep����it chiar ��i 400%. HotNews.ro a solicitat informa��ii la institu��iile de mediu, dar acestea spun c�� se sesizeaz�� doar dac�� m��sur��torile sunt f��cute de re��eaua oficial�� de monitorizare - re��ea oficial�� unde în Bucure��ti-Ilfov doar câteva sta��ii au înregistrat date privind poluarea cu praf. Practic - din punct de vedere oficial ��i al statisticilor - Bucure��tiul este un ora�� curat atâta timp cât nu este înregistrat�� poluarea. ���
RADET, despre problemele înregistrate în Avia��iei: Alimentarea se face de la 8 kilometri RADET a transmis, vineri, în leg��tur�� cu problemele întâmpinate în furnizarea agentului termic în cartierul Avia��iei c��, din cauza lucr��rilor, alimentarea se face de la o distan���� de 8 kilometri, iar termenul avansat de constructor pentru alimentarea de la CET Groz��ve��ti este 15 noiembrie.
Un primar a sunat la compania de electricitate pentru reclama��ie. I s-a spus s�� sune la Prim��rie Primarul din Br��ila, Marian Dragomir, a sunat la societatea de furnizare a energiei electrice pentru a anun��a o avarie ��i a fost îndemnat s�� sune la Prim��rie, relateaz�� Mediafax. „Este strig��tor la cer”, spune edilul.
Prim��ria Capitalei despre scandalul finan����rii Spitalului Gomoiu: Nu a fost supraevaluare; licita��ia, din 2010 Lucr��rile achitate de Prim��ria Capitalei pentru spitalul Gomoiu nu au fost supraevaluate, toate pl����ile pentru acest proiect fiind f��cut legal, a transmis, vineri, PMB, care precizeaz�� c�� licita��ia pentru construirea unit����ii medicale a început din 2010.
Mai multe ONG-uri o acuz�� pe Gabriela Firea de rea voin���� ��i indolen����: 2.800 de persoane vulnerabile nu vor mai beneficia de servicii sociale Mai multe ONG-uri acuz�� conducerea Prim��riei Capitalei c�� 2.800 de persoane vulnerabile nu vor mai beneficia de servicii sociale dup�� ce primarul Gabriela Firea nu a pus pe ordinea de zi a ��edin��ei Consiliului General proiectul aloc��rii finan����rilor pentru proiectele selectate chiar de municipalitate pentru a primi bani, în cadrul competi��iei anuale. Direc��ia General�� de Asisten���� Social�� a Municipiului Bucure��ti (DGASMB) a anun��at ONG-urile c�� proiectele nu mai pot fi implementate deoarece trebuiau finalizate pân�� la jum��tatea lunii decembrie, deci nu ar mai fi timp.
Scandalul Gomoiu: Lavinia Co��ofan��, fostul director juridic al Administra��iei Spitalelor, acuz�� c�� a fost concediat�� când a cerut reclamarea neregulilor la DNA Lavinia Co��ofan��, fostul director juridic al Administra��iei Spitalelor ��i a Serviciilor Medicale din Bucure��ti, din subordinea Prim��riei Capitalei, acuz�� c�� a fost concediat�� dup�� ce a redactat o plângere c��tre DNA cu neregulile de la Spitalul Gomoiu, scrie Libertatea.ro.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Dosare blocate la tribunalHotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by