ADMINISTRATIE LOCALA
Gabriela Firea cere Ministerului Mediului s��-i spun�� dac�� municipalitatea poate prelungi contractul pentru groapa de gunoi de la Chiajna Primarul Capitalei, Gabriela Firea, cere Ministerului Mediului s�� spun�� dac�� Prim��ria Capitalei poate prelungi contractul pentru groapa de gunoi de la Chiajna, operat�� de Iridex. Primarul general a spus c�� ministerul a dat autoriza��ie de mediu pân�� în 2028 pentru func��ionarea gropii, iar cet����enii din zon�� cer închiderea depozitului. În felul acesta, Gabriela Firea evit�� s��-��i asume pe cont propriu r��spunderea pentru prelungirea/încheierea contractului de operare a gropii.
Consiliul General va discuta vineri bugetul Prim��riei Capitalei pe anul 2020/ PNL nu va vota: 1,1 miliarde lei merg înspre companiile municipale Consiliul General va discuta vineri bugetul Prim��riei Capitalei pe anul 2020. Prim��ria Capitalei are un buget general estimat la circa 10 miliarde lei (echivalentul a 2,1 miliarde de euro) în anul 2020, potrivit proiectului afi��at în dezbatere public�� pe site-ul municipalit����ii. Din ace��ti bani, subven��iile pentru RADET ��i RATB sunt estimate la 1,64 miliarde lei, cheltuielile de personal 1,94 miliarde lei, din care 1,1 miliarde lei pentru companiile municipale ��i alte institu��ii finan��ate din venituri proprii, cheltuielile curente - 7,2 miliarde. Cheltuielile pentru investi��ii sunt estimate la circa 2 miliarde lei.
Prim��ria Capitalei, prin Compania Municipal�� Cimitire, a cump��rat un teren de 7 ha în Mogo��oaia de la unul dintre ac��ionarii companiei care a furnizat gaze în ora��ul Voluntari Prim��ria Capitalei, prin Compania Municipal�� Cimitire Bucure��ti, a cump��rat 70.000 mp (7 ha) în Mogo��oaia, pentru amenajarea unui cimitir. Pre��ul pl��tit de companie a fost 1.260.000 euro. Achizi��ia s-a desf����urat discret, iar pe site-ul companiei nu apare de la cine a fost achizi��ionat terenul. Potrivit documentelor ob��inute de HotNews.ro, terenul a fost cump��rat de Mircea S��ndulescu ��i Emanuela Ionela S��ndulescu. Mircea S��ndulescu a fost ac��ionar al companiei Covi Construct 2000, furnizorul de gaze din ora��ul Voluntari pân�� în 2018. Contactat�� de HotNews.ro, Gabriela Firea a declarat c�� nu ��tia despre achizi��ia terenului ��i de la cine a fost achizi��ionat.
Prim��ria Sectorului 2 a pl��tit firmei Supercom 10,2 milioane lei pentru c�� utilajele de desz��pezire au a��teptat dou�� luni s�� vin�� z��pada Prim��ria Sectorului 2 a pl��tit firmei Supercom, operatorul de salubrizare de pe raza administrativ��, circa 10,2 milioane lei începând cu 15 noiembrie pân�� pe 15 ianuarie pentru desz��pezire, mai exact pentru faptul c�� utilajele au a��teptat s�� vin�� z��pada, a scris pe pagina de Facebook Adrian Alexandru, consilier USR Sector 2.
���FOTO Cum pot fi amenda��i ��oferii cu taxa Oxigen chiar dac�� nu intr�� cu ma��ina în centrul Bucure��tiului ��oferii care circul�� prin Bucure��ti cu ma��ini care se încadreaz�� în anumite norme de poluare risc�� s�� fie amenda��i cu 1.500-2000 de lei pentru c�� intr�� în centrul Capitalei, chiar dac�� în realitate ei evit�� Zona de Ac��iune pentru Calitatea Aerului (ZACA), delimitat�� de Prim��ria General�� condus�� de Gabriela Firea. În mai multe locuri din ora�� ZACA a fost semnalizat�� neconform ��i practic, ��oferii ar putea fi amenda��i drastic, chiar dac�� ocolesc de fapt perimetrul ZACA, dup�� cum a descoperit HotNews.ro în teren.
Prim��ria Capitalei va finaliza în acest an lucr��rile la re��elele edilitare din cartierul Henri Coand�� Prim��ria Capitalei a realizat în propor��ie de 85% lucr��rile la re��elele edilitare ��i asfaltarea drumurilor pe 27 de str��zi din cartierul ANL, Henri Coand��, respectiv arterele incluse în Lotul 1, acestea urmând s�� fie finalizate în luna mai a acestui an, a anun��at primarul Gabriela Firea mar��i. În ceea ce prive��te Lotul 2, ce cuprinde 23 de str��zi, edilul a anun��at c�� a fost semnat un act adi��ional care permite continuarea lucr��rilor, acestea urmând s�� fie finalizate în septembrie 2020.
Ecopolis a dat în judecat�� Prim��ria Capitalei deoarece institu��ia nu asigur�� un aer curat pentru cet����enii Capitalei Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis a dat în judecat�� Prim��ria Capitalei deoarece institu��ia nu asigur�� un aer curat pentru cet����enii Capitalei, se arat�� într-un comunicat de pres�� transmis de ONG. Concret, Ecopolis atac�� în justi��ie o serie de prevederi ale Planului Integrat privind Calitatea Aerului (PICA), elaborat de Prim��rie, ��i cere instan��ei s�� oblige institu��ia s�� îmbun��t����easc�� documentul.
Firea: În blocurile vechi locuiesc bucure��teni cu venituri minime sau medii, nu boga��i. Cei care ��i-au permis s-au mutat în blocurile noi sau în Ilfov În blocurile vechi de apartamente, racordate la Radet, locuiesc bucure��teni cu venituri minime sau medii pe economie, nu boga��i, deoarece cei care ��i-au permis financiar s-au mutat în blocuri noi sau în Ilfov, este de p��rere primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a f��cut declara��ia în încercarea de a explica c�� toat�� lumea racordat�� la RADET/Termoenergetica trebuie s�� primeasc�� subven��ie de la Prim��ria Capitalei.
Gabriela Firea acuz�� Guvernul Orban c�� vrea triplarea facturilor la între��inere prin eliminarea subven��iilor pentru energie termic�� date de prim��rii Primarul Gabriela Firea acuz�� c�� în noul program de guvernare, prezentat de Ludovic Orban, se prevede interzicerea subven��ion��rii gigacaloriei pentru consumatorii casnici. Dac�� m��sura va fi implementat��, facturile la ap�� cald�� ��i c��ldur�� s-ar tripla, atrage aten��ia Firea. În Bucure��ti, pretul gigacaloriei cu TVA este de 495,51 lei, din care 163,03 lei este platit de populatie (consumatorul casnic) ��i diferen��a de 332,48 lei este platit�� de Prim��ria Capitalei prin subven��ie. Primesc subven��ie de la municipalitate to��i abona��ii Termoenergetica (fostul Radet), indiferent de cât câ��tig��.
Prim��ria Capitalei a dat aviz de oportunitate pentru construirea unui cartier de blocuri de pân�� la 12 etaje pe terenul fostei fabrici Frottierex, între casele aflate vizavi de Parcul Circului Prim��ria Capitalei a dat aviz de oportunitate pentru construirea unui cartier de blocuri de pân�� la 12 etaje pe terenul fostei fabrici Frottierex, aflat între bulevardul Lacul Tei, bd. Barbu V��c��rescu ��i strada Ramuri Tei. Zona respectiv�� este o parcelare de case, în��l��imea maxim�� fiind de 5 etaje. Vecinii cer Prim��riei Capitalei s�� nu aprobe cartierul de blocuri.
Cum a pierdut statul român 1 hectar din P��durea B��neasa din pix Romsilva a pierdut 1 hectar din P��durea B��neasa, din pix, în urma unei actualiz��ri f��cute de Agen��ia Na��ional�� de Cadastru ��i Publicitate Imobiliar�� – Oficiul pentru Cadastru ��i Publicitate Imobiliar�� Bucure��ti. Beneficiarii sunt celebri avoca��i Dumitrescu Tan��i Virginica ��i Adrian Ciorobea care au un teren de 10 hectare în p��dure, chiar lâng�� drumul pe care Prim��ria Sectorului 1 îl face spre cartierul Greenfield. Ace��tia sunt cunoscu��i opiniei publice pentru c�� Prim��ria Capitalei le-a dat în schimbul unui teren din Parcul Plumbuita un teren de trei ori mai mare pe strada Fabrica de Glucoz��.
Firea, atac la Orban pe tema centurii Capitalei: „��eful de la CNAIR e tot de la PNL” / În realitate directorul actual al CNAIR a fost numit în timpul mandatului lui R��zvan Cuc (PSD) Gabriela Firea l-a acuzat, duminic��, de incompeten���� pe premierul Ludovic Orban care criticase faptul c�� Prim��ria Capitalei nu are o centur�� verde. „Îl informez respectuos c�� Ministerul Transporturilor este condus de un membru PNL iar ��eful de la CNAIR e tot de la PNL”, spune Firea. În realitate, actualul ��ef al CNAIR, Sorin Scarlat, a fos numit în func��ie în iulie 2019, sub guvernul D��ncil��, când la conducerea Transporturilor era R��zvan Cuc (PSD).
Prim��ria Capitalei va acorda titlul de cet����ean de onoare cânt��re��elor Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Dida Dr��gan ��i Angela Similea Titlul de cet����ean de onoare al Capitalei urmeaz�� s�� fie conferit Corinei Chiriac, Mirabelei Dauer, Didei Dr��gan ��i Angelei Similea, în semn de recuno��tin���� pentru contribu��ia avut�� la evolu��ia muzicii u��oare române��ti, conform unui proiect de hot��râre aflat pe ordinea de zi a ��edin��ei din 14 februarie a Consiliului General al Capitalei, scrie Agerpres.
ELCEN reac��ioneaz�� în scandalul cu Firea ��i avaria major�� din Capital��: „Re��eaua de termoficare este în colaps, iar Prim��ria cheltuie sute de milioane de lei pe târguri, festivaluri ��i iepura��i” Electrocentrale Bucure��ti reac��ioneaz�� fa���� de declara��iile primarului general Gabriela Firea, care a acuzat compania de „sabotaj” care ar fi dus la avariile ce a l��sat sâmb��t�� mare parte din Sectoarele 2 ��i 3 f��r�� ap�� cald�� ��i c��ldur��. „Locuitorii din sectoarele 2 ��i 3 nu au ap�� cald�� ��i c��ldur�� din cauza avariilor de pe re��eaua de termoficare aflat�� în responsabilitatea PMB ��i nu a unei cre��teri tranzitorii de temperatur��. (...) Ceea ce omite s�� sublinieze Primarul Capitalei, în mod inten��ionat, este faptul c�� sistemul de termoficare din Bucure��ti aflat în grija Prim��riei Municipiului Bucure��ti este în prag de colaps”, transmite Elcen.
Avarie major�� în Capital��. Dou�� sectoare au r��mas sâmb��t�� f��r�� ap�� cald�� ��i c��ldur��. Firea d�� vina pe Guvernul PNL: „Atac la siguranta cetatenilor! Sabotaj!”/ Reac��ia ELCEN Dou�� sectoare ale Capitalei au r��mas f��r�� ap�� cald�� ��i c��ldur�� dup�� o avarie survenit�� la re��eaua de termoficare vineri noapte. Primarul Gabriela Firea a acuzat, sâmb��t��, un ”sabotaj” al Electrocentrale Bucure��ti (ELCEN), aflat�� în subordinea Guvernului PNL. ”S-a <<gresit>> cu 20 de grade mai mult la livrarea agentului termic”, afirm�� Firea. Directorul Termoenergetica, Alexandru Burghiu, a sus��inut ��i el varianta unui sabotaj: ”Este anormal s�� se întâmple a��a ceva”. De partea cealalt��, ELCEN spune c�� de vin�� este re��eaua de termoficare a Capitalei care se afl�� în pragul colapsului ��i acuz�� Primaria Capitalei c�� nu a realizat lucr��rile necesare de remediere.
Digi24: Declara��ia prea sincer�� a unui primar din România: „La noi în ora��, dac�� nu bei, e foarte dificil s�� î��i petreci timpul liber” O declara��ie ce poate stârni multe intepret��ri vine de la primarul din Olteni��a. Edilul a vrut s�� atrag�� aten��ia c�� în ora�� nu prea sunt modalit����i de petrecere a timpului liber.
Digi 24: Proiectul SF prin care Prim��ria Capitalei vrea s�� rezolve haosul de pe Prelungirea Ghencea. Firea: Vor fi expropieri, apoi demol��ri FOTO Prim��ria Capitalei vrea s�� decongestioneze una dintre cele mai aglomerate zone din Capital�� - Prelungirea Ghencea - printr-un proiect de amploare - „Penetra��ie Prelungirea Ghencea - Domne��ti ��i Supralargire Bulevardul Ghencea” - aflat în desf����urare, „în grafic”, potrivit unui comunicat al Prim��riei Generale.
Prim��ria Sectorului 4 amenajeaz�� un parc de 2,7 hectare pe bulevardul Metalurgiei. Lucr��rile încep în martie Prim��ria Sectorului 4 amenajeaz�� un parc de 2,7 hectare pe bd. Metalurgiei 100-130, vizavi de cimitirul Metalurgiei. Acesta va fi cel mai mare parc din Bucure��ti, amenajat dup�� Revolu��ie. Lucr��rile încep în luna martie ��i se vor finaliza în 5 luni, au declarat pentru HotNews.ro reprezentan��ii Prim��riei Sector 4. În total, pentru teren ��i amenajarea spa��iului verde institu��ia va pl��ti circa 40 milioane lei.
Curtea de Conturi: Prim��ria Sectorului 4 a cheltuit în 2018 circa 2,7 milioane lei pentru amenajarea bd. Dimitrie Cantemir, de��i acesta se afla în administrarea Prim��riei Capitalei Prim��ria Sectorului 4 a cheltuit, în 2018, 2,7 milioane lei pentru amenajarea bd. Dimitrie Cantemir, unde se afl�� celebra piramid�� de borduri ��i zeci de jardiniere, de��i bulevardul nu se afla în administrarea institu��iei, ci a Prim��riei Capitalei, se arat�� în raportul Cur��ii de Conturi pe 2018. Prim��ria Sectorului 4 a pl��tit pentru amenajarea spa��iilor verzi aferente bd. Dimitrie Cantemir 3,8 milioane lei în 2018 ��i 2019, potrivit datelor din bugetul anului 2019.
FOTO Prim��ria Cluj-Napoca a pus în circula��ie 25 de troleibuze noi/ Boc: Jum��tate din flota destinat�� transportului public este electric�� Prim��ria Cluj-Napoca a pus luni în circula��ie primele 25 de troleibuze noi, din cele 50 achizi��ionate cu fonduri europene, cealalt�� jum��tate urmând s�� fie dat�� în folosin���� pe m��sur�� ce vor fi înmatriculate. Autobuzele sunt marca Solaris Bus & Coach SA, pretul unuia fiind de 2.934.851,78 lei cu TVA. Valoarea total�� a proiectului se ridic�� la 147.415.957 de lei cu TVA (circa 30,9 milioane de euro). Dup�� aceast�� achizi��ie, jum��tate din flota de vehicule destinate transportului public este electric��, nepoluanta. Ora��ul î��i propune ca, pân�� în anul 2026, întreg transportul public din municipiu s�� fie nepoluant.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by