ADMINISTRATIE LOCALA
Clotilde Armand acuz�� consilierii PNL c�� au votat al��turi de PSD ��i au ap��rat Romprest: "Fr����ia în ilegalitate este transpartinic�� la Sectorul 1" În r��zboiul s��u cu Romprest, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, îi acuz�� pe consilierii PNL c�� au votat al��turi de cei ai PSD ��i au ap��rat, din nou, compania de salubrizare, care ar fi emis facturi nelegale: "Fr����ia în ilegalitate este transpartinic�� la Sectorul 1. (...) Ireal, nu?”.
Nicu��or Dan are 12 consilieri personali / Cine sunt ��i ce experien���� au Primarul general Nicu��or Dan a angajat 12 consilieri personali din 13 cât îi permite legea, potrivit informa��iilor transmise de Prim��ria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Printre ace��tia se num��r�� Mihail-Vladimir Poenaru, ��tefania Simion, Oana Poenaru, Andreea Udrea, Dumitru Cristinel Badiu ��iTudor M��cic����an. O parte au fost colaboratori ai Asocia��iei Salva��i Bucure��tiul, fo��ti colegi de partid sau exper��i.
���������FOTO Administra��ia Firea a autorizat pe final de mandat un bloc de 5 etaje pe Calea Mo��ilor, vizavi de Biserica cu sfin��i, monument istoric Administra��ia Firea a autorizat pe final de mandat construirea unui bloc de 5 etaje pe Calea Mo��ilor, vizavi de Biserica cu sfin��i, monument istoric. Proiectul prevede ��i restaurarea casei de la num��rul 122, lâng�� care va fi construit blocul. Terenul unde va fi construit�� noua cl��dire este în prezent gol, fiind folosit ca loc de parcare.
Consilierii generali USR-PLUS vor s�� ia Prim��riei Sectorului 4 dreptul de administrare a bd. Tineretului ca primarul B��lu���� s�� nu mai fac�� pasarele pietonale Consilierii generali USR-PLUS au depus un proiect de hot��râre de Consiliu General prin care doresc s�� ia Prim��riei Sectorului 4 dreptul de administrare asupra bulevardului Tineretului. Dreptul de administrare a fost dat Sectorului 4 în 2017, pentru amenajarea de parc��ri, pân�� atunci bulevardul fiind în administrarea Prim��riei Capitalei. Proiectul consilierilor USR-PLUS a fost ini��iat în contextul în care Prim��ria Sector 4 vrea s�� fac�� mai multe pasarele pe bd. Tineretului în ciuda protestelor cet����enilor. Pentru a fi aprobat în Consiliul General, proiectul are nevoie de votul a jum��tate plus unu din consilieri, respectiv votul majorit����ii PNL-USR-PLUS.
���Care este pre��ul corect al unui bilet de transport public în Bucure��ti. Interviu cu Adrian Cri��, noul director al STB: Avem valoarea cea mai mic�� la titlul de c��l��torie în compara��ie cu celelalte ora��e Societatea de Transport Bucure��ti (STB) are datorii de peste 1 miliard de lei, peste 90% la stat, a declarat într-un interviu acordat HotNews.ro Adrian Cri��, noul director general. Datoriile s-au acumulat deoarece Prim��ria Capitalei, Consiliul Jude��ean Ilfov ��i localit����ile pentru care societatea presteaz�� serviciul nu au pl��tit costul acestuia, acumulând restan��e de circa 900 milioane lei.
Carantina prelungit�� în Timi��oara - Primarul Dominic Fritz: Salut decizia, previne un colaps iminent al sistemului sanitar / ��eful CJ Timi��, Alin Nica: Îmi cer scuze pentru modul abuziv în care Arafat ��i Voiculescu au ales s�� sporeasc�� suferin��a timi��orenilor Primarul Dominic Fritz a salutat duminic�� sear�� hot��rârea de continuare a carantinei cu 72 de ore pentru Timi��oara ��i zona periurban��, precizând c�� m��sura este necesar�� pentru a preveni „un colaps iminent al sistemului sanitar”, iar alte variante de stopare a cre��terii rapide a ratei de infectare nu exist��. În schimb, pre��edintele Consiliului Jude��ean Timi��, Alin Nica, a declarat c�� prelungirea carantinei de c��tre secretarul Raed Arafat este „o b��taie de joc la adresa timi��orenilor, o sfidare a unei structuri jude��ene ��i o interven��ie politic�� grosolan��”.
������FOTOGALERIE Hanul Solacolu, la un pas de colaps / De doi ani Prim��ria Capitalei nu reu��e��te s�� exproprieze imobilul de��i au fost prev��zu��i ��i banii în buget A mai trecut o iarn��, iar Hanul Solacolu de pe Calea Mo��ilor este tot mai aproape de colaps. Buc����i de tencuial�� de pe fa��ad�� se desprind în mod frecvent, iar la interior o parte din ziduri s-au pr��bu��it. În urm�� cu 2 ani, Consiliul General al Municipiului Bucure��ti a aprobat exproprierea cl��dirii pentru salvarea ei, suma necesar�� fiind 5,6 milioane lei, în 2020 s-au prev��zut ��i banii necesari în buget, dar nu s-a întâmplat nimic. Dincolo de faptul c�� se pierde un monument istoric foarte valoros, imobilul poate s�� cad�� oricând peste tramvaiul 21 sau peste ma��inile care trec prin fa���� ��i s�� produc�� o tragedie.
Concurs organizat f��r�� succes de 13 ori de Prim��ria ora��ului Aiud pentru func��ia de arhitect-��ef Prim��ria municipiului Aiud organizeaz��, pentru a 14-a oar��, concurs pentru ocuparea func��iei de arhitect-��ef, dup�� ce la precedentele niciunul dintre participan��i nu a reu��it s�� ob��in�� punctajul minim.
Nicu��or Dan anun���� "cel mai mare proiect" pentru Capital�� care va fi finan��at prin Planul pentru Rezilien���� Trenul metropolitan va fi "cel mai mare proiect pentru cea mai mare problem�� a Capitalei", care va fi finan��at prin Planul Na��ional de Redresare ��i Rezilien����, sus��ine primarul general Nicu��or Dan. Valoarea total�� a proiectelor pentru trenul metropolitan este de circa 530 de milioane de euro.
"Fenomenul ciudat, inexplicabil logic", semnalat de primarul Sectorului 6: Toat�� operatiunea pare un sabotaj la adresa primarului general Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnalat vineri, pe Facebook, un "fenomen ciudat, inexplicabil logic": s-a umplut sectorul de lucr��ri în jurul gurilor de canal de pe bulevardele principale. Ciucu spune c�� Prim��ria nu a fost notificat�� de nimeni despre astfel de lucr��ri. Ulterior, el a anun��at c�� a dezlegat enigma, prin aplica��ia prim��riei.
Guvernul vrea s�� dea 4 miliarde de euro administra��iilor locale. Proiectele care vor fi finan��ate din fondul de rezilien���� pentru localit����i Guvernul propune crearea unui fond de rezilien���� pentru localit����i, în valoare de 4 miliarde de euro, pentru implementarea proiectelor din aria de priorit����i a Planului Na��ional de Relansare ��i Rezilien���� (PNRR). Banii prev��zu��i pentru alocare pe trei paliere - re��edin��e de jude��, municipii, ora��e ��i comune. În fiecare dintre aceste categorii se va aloca o sum�� fix��.
Consilierii USR-PLUS au depus un proiect pentru dizolvarea a 16 companii municipale înfiin��ate de Gabriela Firea. Lista complet�� Consilierii USR PLUS din Consiliul General al Municipiului Bucure��ti au depus un proiect de hot��râre privind demararea procedurilor de dizolvare ��i lichidare a 16 dintre companiile municipale înfiin��ate de fostul primar Gabriela Firea ��i PSD.
Prim��ria Sectorului 6 se închide din cauza COVID-19, iar angaja��ii merg în telemunc�� Comitetul Local de Urgen���� a decis închiderea sediilor Prim��riei Sectorului 6 ��i a ADPDU Sector 6 pân�� în data de 29 martie, din cauza num��rului mare de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Angaja��ii vor lucra în regim de telemunc��, anun����, miercuri, primarul Ciprian Ciucu, potrivit Mediafax.
FOTO-VIDEO Primarul Daniel B��lu���� a prezentat cum va ar��ta pasarela pietonal�� de pe bd. Tineretului, nedorit�� de o parte din cet����enii din zon��: Opozi��ie, contre ��i piedici vor fi mereu Primarul Sectorului 4, Daniel B��lu����, a prezentat pe pagina de Facebook cum va ar��ta pasarela pietonal�� pe care dore��te s�� o construiasc�� pe bd. Tineretului, intersec��ie cu ��incai. Primarul a transmis ��i un mesaj cet����enilor din zon�� care se opun proiectului: ”Opozi��ie, contre ��i piedici vor fi mereu. Noi, îns��, vom trece peste ele ��i vom face din Sectorul 4 capitala Bucure��tiului!”. Potrivit indicatorilor tehnico-economici aproba��i de Consiliul Local, costul estimat al pasarelei este de 23,8 milioane lei.
A doua companie municipal�� pus�� pe lista de desfiin��are. Consilier PNL: Fondul de salarii la Compania Managementul Transportului a fost de opt ori mai mare decât cifra de afaceri PNL continu�� demersurile de închidere a companiilor municipale, pentru a opri "risipa banilor publici", ini��iind un proiect de hot��râre privind desfiin��area Companiei Managementul transportului, a anun��at, mar��i, pre��edintele organiza��iei liberale din Bucure��ti, Violeta Alexandru.
Prim��ria Capitalei are în 2021 un buget estimat la 5 miliarde de lei, din care doar 200 milioane lei bani pentru investi��ii / Nicu��or Dan: Un buget prin care vrem s�� facem lucruri concrete, ��i nu spoiala fostei administra��ii Prim��ria Capitalei are în 2021 un buget estimat la 5 miliarde de lei, din care datorii din anii trecu��i estimate la dou�� miliarde lei, a declarat primarul general al Capitalei, Nicu��or Dan, într-o conferin���� de pres�� sus��inut�� luni. Subven��iile pentru c��ldur�� ��i transport cumuleaz�� 2,1 miliarde lei, din care 350 milioane lei din anii trecu��i. În ceea ce prive��te investi��iile, din bugetul propriu se aloc�� doar circa 200 milioane lei, din fonduri europene urmând s�� revin�� înc�� cel pu��in 200 milioane lei. Cele mai importante investi��ii în 2021 sunt: l��rgirea str��zii Prelungirea Ghencea - 10 milioane lei, termoficare - 140 milioane lei, consolidarea cl��dirilor cu risc seismic - 35 milioane lei. Pasajul Doamna Ghica nu prime��te niciun ban pentru continuarea lucr��rilor.
Taxele ��i impozitele din Bucure��ti ar urma s�� creasc�� cu 2,6% în 2022 / Proiectul a fost lansat în dezbatere Prim��ria Municipiului Bucure��ti a lansat în dezbatere public�� proiectul de hot��râre privind stabilirea nivelurilor impozitelor ��i taxelor locale în municipiul Bucure��ti, începând cu anul 2022. Autorit����ile propun ca obliga��iile fiscale s�� creasc�� în func��ie de infla��ie, relateaz�� Mediafax.
Povestea sta��iei de sortare a de��eurilor în care Prim��ria Sectorului 3 a investit 11 milioane de euro, dar a r��mas f��r�� autoriza��ie de mediu în câteva luni ��i a acumulat amenzi de jum��tate de milion lei / Cum încearc�� primarul Robert Negoi���� s�� for��eze legea Prim��ria Sectorului 3 a investit în 2019-2020 aproape 11 milioane de euro într-o sta��ie performant�� de sortare a de��eurilor, în satul C����elu, lâng�� Bucure��ti. Dup�� proteste nenum��rate a vecinilor, care se plâng c�� nu mai pot sta în cas�� de putoare, ��i amenzi de aproape jum��tate de milion de lei de la Garda de Mediu, autoriza��ia de mediu a fost suspendat��, iar activitatea sta��iei oprit��. Neregulile g��site de Garda de Mediu nu vizeaz�� echipamentul sau alte lucruri greu de remediat, ci faptul c�� s-au construit ni��te bazine de depozitare a de��eurilor neprinse în autoriza��ia de mediu ��i gunoiul este depozitat în afara sta��iei, astfel c�� miroase. Practic trebuie mutat gunoiul, lucru care se poate face în câteva zile, dar de câteva luni, problema nu este rezolvat��.
Eficien��a companiilor municipale: Cum a ajuns Prim��ria Capitalei s�� pl��teasc�� triplu pentru consolidarea imobilului de pe strada Francez�� nr. 30 de c��tre Compania Municipal�� Consolid��ri Prim��ria Capitalei a început în 2018 s�� consolideze o cl��dire monument istoric de pe strada Francez�� 30, l��sat�� de ani buni în paragin�� ��i un pericol pentru trec��tori. Totul bine ��i frumos, numai c�� de reabilitarea cl��dirii s-a ocupat Compania Municipal�� consolid��ri, iar de la 6,8 milioane cât costa ini��ial consolidarea s-a ajuns la 18,6 milioane lei, de 3 ori mai mult, ��i lucrarea înc�� nu este gata.
Prim��ria Sectorului 4 a scos la licita��ie un acord-cadru pentru proiectarea ��i execu��ia pasarelelor pietonale ��i a unor parc��ri, estimat la peste 520 milioane lei / Pasarelele, contestate de cet����eni din Tineretului Prim��ria Sectorului 4 a scos la licita��ie acordul-cadru pentru proiectarea ��i execu��ia a dou�� pasarele pietonale, o parcare park&ride în Berceni ��i mai multe parc��ri etajate, valoarea estimat�� fiind de peste 520 milioane lei. Ini��ial, acordul-cadru era estimat la peste 830 milioane lei deoarece includea ��i construirea a dou�� poduri, dar la recomandarea Agen��iei Na��ionale pentru Achizi��ii publice (ANAP) acestea au fost scoase ��i vor fi licitate separat. Pasarelele pietonale sunt un proiect contestat de cet����eni, pentru cartierul Tineretului existând ��i o peti��ie cu sute de semn��turi în care oamenii cer Prim��riei s�� renun��e la proiect.

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by