ADMINISTRATIE LOCALA
Conflictul între Clotilde Armand ��i consilierii locali PNL continu��: Liberalii anun���� c�� nu vor vota bugetul Sectorului 1 pe motiv c�� este ilegal Consilierii locali ai PNL anun���� c�� nu vor vota bugetul Sectorului 1, propus pentru a doua oar�� de primarul Clotilde Armand, pe motiv c�� este ilegal, întrucât este construit pe baza unei organigrame suspendate de Tribunalul Bucure��ti.
Timi��oara: Consilierii USR-PLUS propun un regulament privind de��inerea animalelor de companie, dar ��i legat de hr��nirea animalelor ��i p��s��rilor de pe domeniul public. „Porumbeii nu vor muri de foame dac�� nu le dau oamenii hran��” Consilierii locali ai USR PLUS din Timi��oara vor propune adoptarea unui regulament privind de��inerea animalelor de companie în municipiu, dar ��i introducerea de sanc��iuni pentru cei care hr��nesc animale sau p��s��ri, inclusiv porumbei, pe domeniul public sau privat al ora��ului, relateaz�� Agerpres.
Radu Mihaiu: Dintr-un singur depozit ilegal de pe malul lacului Fundeni au fost scoase 343 tone de gunoaie În numai 5 zile, dintr-un singur depozit de gunoi ilegal, echipele Administra��iei Domeniului Public au scos 343 tone de��euri de pe malul lacului Fundeni, spune primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.
Clotilde Armand: Conducerea RAAPPS distruge voit monumentul Hotel Triumf Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuz�� din nou Regia Autonom�� „Administra��ia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RAAPPS) c�� las�� Hotelul Triumf, monument istoric, s�� se degradeze dup�� incendiul de anul trecut. „Am semnalat public c�� acest monument este în pericol ��i trebuie s�� fie protejat acoperi��ul pân�� ce se vor efectua lucr��rile ample de repara��ie. Din ianuarie ��i pân�� acum conducerea RAAPPS nu s-a gr��bit s�� acopere acoperi��ul ��i las�� voit s�� se distrug�� acest monument”, spune edilul.
Nicu��or Dan: „Includem în buget banii necesari pentru finalizarea primului bloc de locuin��e sociale din Prelungirea Ghencea” Nicu��or Dan: „Includem în buget banii necesari pentru finalizarea primului bloc de locuin��e sociale din Prelungirea Ghencea”
Fostul primar Gabriela Firea sus��ine c�� Nicu��or Dan îi blocheaz�� proiectele Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea sus��ine c�� Nicu��or Dan îi blocheaz�� proiectele. Ea ofer�� exemplul ansamblului de locuin��e sociale din Bulevardul Prelungirea Ghencea despre care spune c�� a fost l��sat de izbeli��te.
Solaris va livra 15 autobuze electrice la Suceava, contract de 37,5 milioane de lei f��r�� TVA / Înc��rcare între 2 min ��i 6 h Produc��torul de vehicule electrice pentru transport public Solaris Bus & Coach a semnat un contract cu municipiul Suceava pentru livrarea a 15 autobuze electrice Solaris Urbino 12, contract de 37,5 milioane de lei f��r�� TVA. Cele patru sta��ii de înc��rcare rapid�� de 300 KW fiecare vor permite fiec��rui vehicul înc��rcarea complet�� într-un interval de timp cuprins între 2 ��i 10 minute, iar cele lente înc��rcarea într-un timp de pân�� la 6 ore.
Primarul general al Capitalei ��i primarul Sectorului 6, discu��ii despre deblocarea lucr��rilor la Prelungirea Ghencea / Ciucu: Prim��ria Sectorului 6 î��i asum�� o parte din exproprieri, numai s�� dezghe����m situa��ia Primarul general al Capitalei, Nicu��or Dan, s-a întâlnit, miercuri, cu primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pentru a discuta despre deblocarea lucr��rilor la Prelungirea Ghencea. ”Prim��ria Sectorului 6 î��i asum�� o parte din exproprieri, numai s�� dezghe����m situa��ia”, a transmis Ciucu, precizând c��, în prima etap��, va fi alocat�� suma de 10 milioane de lei pentru exproprieri.
Prim��ria Capitalei a câ��tigat primul proces împotriva celor care doreau s�� suspende hotârârile de suspendare a PUZ-urilor de Sector care permiteau betonarea a sute de hectare de spa��iu verde Prim��ria Capitalei a câ��tigat luni primul proces în care se cerea suspendarea uneia dintre hotârârile Consiliului General prin care au fost suspendate de Nicu��or Dan ��i actualul Consiliu General cele 5 Planuri Urbanistice de Sector aprobate de fosta administra��ie PSD care betonau sute de hectare de spa��iu verde ��i permiteau construirea de blocuri între case.
Vlad Voiculescu: Bucure��tiul NU se carantineaz�� de Pa��ti Ministrul Vlad Voiculescu spune c�� Bucure��tiul nu va fi carantinat de Pa��ti, iar publicarea noilor criterii de carantinare a localit����ilor vine s�� clarifice/actualizeze criteriile care pot duce c��tre o recomandare de carantinare a unei localit����i.
Prefectul Capitalei sus��ine c�� municipiul nu va intra în carantin�� de s��rb��tori Prefectul Capitalei, Alin Stoica, afirm�� c�� municipiul Bucure��ti nu va intra în carantin�� de s��rb��tori ��i precizeaz�� c�� ��i dup�� criteriile din vechiul ordin, Capitala ar fi putut intra în carantin��, dar autorit����ile sanitare nu au propus acest lucru, potrivit News.
������FOTO Pistele de biciclete de pe Splaiul Independen��ei, trasate vara trecut�� de o companie municipal�� ��i care cost�� circa 1,5 milioane lei, au început s�� se degradeze Pistele de biciclete trasate cu vopsea vara trecut�� de Prim��ria Capitalei, pe Splaiului Independen��ei, între Pia��a Na��iunile Unite ��i Podul Groz��ve��ti, au început deja s�� se degradeze. Lucr��rile au fost executate de Compania Municipal�� Str��zi, Drumuri ��i Pasaje Bucure��ti ��i cost�� 1,5 milioane lei. Potrivit informa��iilor ob��inute de HotNews.ro, banii nu au fost îns�� pl��ti��i, iar lucrarea nu a fost recep��ionat��.
Conturile Prim��riei Giurgiu, blocate pentru datorii c��tre firma de salubritate Conturile Prim��riei Giurgiu sunt blocate, din cauza unei datorii c��tre firma de salubritate. Institu��ia anun���� c�� a primit într-o singur�� zi 27 de adrese pentru înfiin��area popririlor.
Ciprian Ciucu: În Sectorul 6 ��colile vor apar��ine iar����i comunit����ii de la 1 mai / Acces pentru adul��i ��i copii pe terenurile de sport ��i de recreere, în afara cursurilor Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, afirm��, luni, c�� ”��colile vor apar��ine iar����i comunit����ii de la 1 mai”, urmând a fi permis accesul pentru adul��i ��i copii pe terenurile de sport ��i de recreere, în afara cursurilor, potrivit News.
Bucure��tenii din Sectorul 2 care î��i achit�� impozitele pân�� la 31 ianuarie 2022 scap�� de penaliz��rile pentru taxele restante pân�� la 31 martie 2020 Consiliul Local Sector 2 a decis, luni, anularea penalit����ilor pentru obliga��iile fiscale restante la data de 31 martie 2020, pentru bucure��tenii care le achit�� pân�� la 31 ianuarie 2022, a anun��at primarul Radu Mihaiu.
Bugetul Sectorului 1 nu a fost aprobat / Consilierii PNL nu au votat ordinea de zi a ��edin��ei convocate de primarul Clotilde Armand Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat miercuri, ��edin���� de Consiliu Local pentru aprobarea bugetului unit����ii administrative pe anul 2021. Consilierii PNL cu care este în coali��ie ��i PSD nu au votat îns�� ordinea de zi a ��edin��ei, astfel c�� niciunul dintre proiecte nu a mai fost supus la vot. Consilierii PNL au motivat în discu��iile purtate înaintea vot��rii ordinii de zi c�� Prim��ria nu a organizat o dezbatere public�� ��i au invocat înc��lc��ri ale legii. Clotilde Armand a declarat c�� bugetul a stat în dezbatere public�� 3 s��pt��mâni, ��i a cerut consilierilor PNL s�� dea un termen clar, cât au nevoie ca s�� studieze ��i s�� amendeze bugetul fiindc�� nu poate face pl����i pentru investi��ii.
Prim��ria Capitalei aloc�� peste 50 de milioane lei pentru repararea str��zilor din Bucure��ti / Viceprimar: Sper ca pân�� la finalul anului s�� arate ca în occident Administra��ia Str��zilor Bucure��ti, institu��ia din subordinea Prim��riei Capitalei care se ocup�� de între��inerea st��zilor, are în 2021 un buget propus de 118 milioane lei, potrivit proiectului aflat în dezbatere public��. Din ace��ti bani, circa 41 milioane lei sunt datorii de anul trecut, iar circa 54 milioane lei merg pentru asfaltarea str��zilor, marcaje rutiere ��i semaforizare. În plus, se propune alocarea a 13 milioane lei pentru montarea de noi semafoare la trecerile de pietoni periculoase.
Depozite de gunoaie în Parcul Her��str��u / Clotilde Armand: A expirat contractul dintre ALPAB ��i Romprest. Nu e în administrarea noastr��, dar Prim��ria Sector 1 este gata s�� intervin�� s�� strâng�� gunoaiele Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, semnaleaz�� joi, într-o postare pe Facebook, c�� în Parcul Her��str��u „au ap��rut depozite de gunoaie care pun în pericol s��n��tatea locuitorilor Capitalei”, ea explicând c�� „aceast�� problem�� a fost generat�� de expirarea contractului dintre Administra��ia Lacuri, Parcuri ��i Agrement (ALPAB), institu��ie aflat�� în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucure��ti, ��i compania Romprest”. Armand mai spune c��, de��i Parcul Her��str��u nu se afl�� în administrarea Prim��riei Sector 1, aceasta este gata s�� intervin�� ��i s�� ajute Prim��ria General�� s�� strâng�� gunoaiele pân�� când ALPAB va încheia un nou contract de salubrizare.
Primul buget cu Nicu��or Dan la conducerea Prim��riei Capitalei: Mai pu��in de 1 milion de lei pentru biserici, dou�� milioane lei pentru statui/ Anul trecut s-au alocat peste 50 milioane lei pentru cele dou�� categorii Anul acesta vor primi sprijin financiar de la Prim��ria Capitalei doar 5 biserici, toate monument istoric, suma propus�� pentru alocare fiind 950.000 lei. Banii merg pentru lucr��ri de conservare, repara��ii acoperi��, restaurare. Catedrala Mântuirii Neamului nu prime��te niciun leu, primarul Nicu��or Dan explicând în urm�� cu câteva s��pt��mâni c�� nici nu au cerut bani. Pentru statui se dore��te alocarea a circa dou�� milioane lei, iar pentru cele trei institu��ii care organizeaz�� evenimente culturale (ARCUB, PROEDUS, CREART) se propune alocarea în total a 47 milioane lei din care peste 8 milioane lei sunt datorii din anii trecu��i. În compara��ie, anul trecut cele 3 institu��ii au un buget estimat la 136 milioane lei.
Prim��ria Capitalei a publicat proiectul de buget pe 2021: Pasajul Doamna Ghica ��i Prelungirea Ghencea primesc bani pentru continuarea lucr��rilor / Lista obiectivelor de investi��ii finan��ate Prim��ria Capitalei are în 2021 un buget estimat de 6,9 miliarde lei, potrivit proiectului pus în dezbatere public��, miercuri, pe site-ul institu��iei. Cu tot cu subordonate, credite ��i fonduri europene ajunge la 9,5 miliarde. Pentru investi��ii, din bugetul local se aloc�� circa 1,9 miliarde lei, din care 1,2 miliarde lei din fonduri europene ��i circa 600 milioane lei de la bugetul propriu.

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by