ADMINISTRATIE LOCALA
Dup�� aproape o lun�� de certuri între primarul Clotilde Armand ��i PNL, Sectorul 1 are aprobat în sfâr��it bugetul pe anul 2021 Dup�� aproape o lun�� de scandal, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat miercuri bugetul Prim��riei ��i a institu��iilor din subordine pe anul 2021. Acesta a fost aprobat cu 17 voturi pentru ��i 8 voturi împotriv��. Potrivit documentului, veniturile totale din acest an sunt de 1.12 miliarde lei, iar cheltuielile de circa 1,18 miliarde lei. Fondurile alocate investi��iilor, în 2021, reprezint�� 25% din buget, fa���� de 16% în anul precedent, se arat�� într-un comunicat transmis de institu��ie.
VIDEO Bugetul Capitalei propus de Nicu��or Dan NU a fost aprobat / Consilierii USR-PLUS nu au votat pentr/ Reac��ia primarului general UPDATE
Bugetul Prim��riei Capitalei, propus de primarul general Nicu��or Dan, nu a fost adoptat miercuri de Consiliul General deoarece, a��a cum au anun��at, consilierii USR-PLUS nu au votat pentru. PNL ��i USR-PLUS au majoritate în Consiliul General. Consilierii USR-PLUS au motivat c�� nu voteaz�� deoarece veniturile ar fi nerealiste ��i umflate, iar Nicu��or Dan nu a f��cut nicio reform�� în administra��ie sau spitale.
Ploie��ti: Angaja��i ai Prim��riei ��i voluntari vor face cur����enie pe str��zi, în contextul grevei de la Rosal Peste 200 de persoane, voluntari ��i angaja��i ai Prim��riei Ploie��ti, vor participa, în noaptea de mar��i spre miercuri, la o ac��iune de salubrizare a c��ilor publice ��i a zonelor verzi din municipiu, în condi��iile în care, de mai multe zile, angaja��ii operatorului de salubritate Rosal se afl�� în grev��.
Centru de vaccinare drive-through în Pia��a Constitu��iei Prim��ria Capitalei va amenaja un centru de vaccinare drive-through în Pia��a Constitu��iei, potrivit unui proiect adoptat mar��i de Consiliul General al Capitalei. Acesta va fi amenajat pe suprafa��a aferent�� a 240 de locuri de parcare, va avea 4 puncte de vaccinare ��i va fi administrat de Administra��ia Spitalelor ��i Serviciilor Medicale Bucure��ti.
Toate p��s��rile exotice din parcurile Prim��riei Capitalei vor fi transferate la gr��dina zoologic�� Toate p��s��rile exotice aflate în parcurile Prim��riei Capitalei ��i în gestiunea Administra��iei Lacuri Parcuri ��i Agrement vor fi date gratuit în îngrijirea Gr��dinii Zooologice din Bucure��ti sau alte gr��dini zoologice, potrivit unui proiect adoptat mar��i de Consiliul General al Municipiului Bucure��ti.
Consiliul General a abrogat prevederea care interzicea taximetri��tilor s�� foloseasc�� aplica��iile pentru preluarea comenzilor Consiliul General a abrogat mar��i prevederea care interzicea taximetri��tilor s�� foloseasc�� aplica��iile pentru preluarea comenzilor, altele decât cele care apar��ineau dispeceratelor sau companiilor de taxi. Primarul general, Nicu��or Dan, a declarat c�� prevederea era contestat�� în instan���� ��i se repar�� un abuz.
Prim��ria Capitalei va publica pe site autoriza��iile de construire emise dup�� 1 ianuarie 2018 Prim��ria Capitalei va publica pe site autoriza��iile de construire emise dup�� 1 ianuarie 2018, potrivit unui proiect aprobat mar��i de Consiliul General al Municipiului Bucure��ti. Publicarea se va face în termen de 60 de zile de la data intr��rii în vigoare a prezentei hot��râri. Ini��iatorul proiectului este consilierul PNL, Adrian Moraru ��i grupul PNL.
Prim��ria Capitalei mai face un pas pentru acordarea unui ajutor de 3 milioane lei pentru sectorul cultural independent Consiliul General al Municipiului Bucure��ti a discutat mar��i schema de ajutor de stat pentru finan��area ”Programului Sus��inem Sectorul Cultural Independent în Bucure��ti”, în valoare de circa 3 milioane lei. Primarul general, Nicu��or Dan, a declarat c�� s-a ob��inut acordul Consiliului Concuren��ei ��i o prim�� verificare de la Comisia European�� urmând s�� se ob��in�� acordul Comisiei Europene.
Consiliul General a aprobat cre��terea taxei pentru parc��rile de re��edin���� pân�� la 600 lei pe an / Solicitarea a fost f��cut�� de primarii de sector Consiliul General a aprobat cre��terea taxei pentru parc��rile de re��edin���� pân�� la 600 lei pe an, potrivit unui proiect de hot��râre aprobat mar��i de Consiliul General. Astfel, pentru zona A taxa este de 600 lei/an, pentru zona B-500 lei/an, pentru zona C - 400 lei/an, pentru zona D- 300 lei/an.
AFACEREA HER��STR��U Câte cârciumi ��i chio��curi sunt în parcul simbol al Bucure��tiului, cine le de��ine ��i pe câ��i bani a fost dat domeniul public În Parcul Her��str��u, monument istoric, sunt peste 50 de cârciumi - terase ��i restaurante. Pe ��oseaua Nordului abia dac�� mai vezi lacul din cauza pontoanelor uria��e construite pentru terase. ��apte construc��ii din parc au fost vândute de Prim��ria Sectorului 1 în baza unei legi din 2002 - iar terenul de sub ele ��i din jur a fost concesionat de Prim��ria Sectorului 1 f��r�� acordul Prim��riei Capitalei, deci f��r�� respectarea legii, dup�� cum se arat�� într-un r��spuns transmis de institu��ie la solicitarea HotNews.ro.
Prim��ria Capitalei a scos la licita��ie lucr��rile pentru reabilitarea a 40 de kilometri din re��eaua de termoficare / Ce spune Nicu��or Dan Prim��ria Capitalei a scos la licita��ie lucr��rile pentru reabilitarea a 40 de kilometri din re��eaua de termoficare, iar termenul limit�� pentru depunerea ofertelor este 7 iunie, a anun��at Nicu��or Dan.
Angaja��ii firmei de salubritate din Ploie��ti au intrat din nou în grev�� / Gunoaiele, neridicate Angaja��ii firmei de salubritate Rosal Grup, companie care are contracte cu Prim��ria Ploie��ti ��i cu administra��iile locale din alte ora��e ��i comune ale jude��ului Prahova, au intrat din nou în grev��, luni, din cauz�� c�� nu le-au fost virate salariile de c��tre angajator. În aceste condi��ii, ploie��tenii au r��mas din nou cu gunoiul neridicat, la nici cinci s��pt��mâni dup�� ce s-au confruntat cu aceea��i problem��, relateaz�� News.ro.
Edilul liberal Mihai Chirica, dup�� respingerea bugetului local: Ia��iul intr�� în era întunericului Primarul din Ia��i, Mihai Chirica (PNL), a declarat, joi sear��, dup�� respingerea bugetului local, c�� nici fostul lider al PSD Liviu Dragnea nu a f��cut r��u Ia��iului cum a f��cut USR PLUS, el precizând c��, pentru el, USR înseamn�� "Uniunea Sabot��m România", potrivit News.
Groap�� uria���� în carosabil pe bulevardul Mihai Bravu / Circula��ie restric��ionat�� pe o band�� O parte din carosabil s-a surpat joi seara pe bulevardul Mihai Bravu, la intersec��ia cu Baba Novac, iar circula��ia este restric��ionat�� pe o banda.
Prim��ria Sectorului 2 se asociaz�� cu Prim��ria Capitalei pentru a termina Pasajul de la Doamna Ghica ��i aloc�� 30 milioane lei pentru finalizarea lucr��rii Prim��ria Sectorului 2 se asociaz�� cu Prim��ria Capitalei pentru a termina Pasajul de la Doamna Ghica ��i aloc�� 30 milioane lei pentru finalizarea lucr��rii, a anun��at primarul Radu Mihaiu pe pagina de Facebook. Banii sunt prev��zu��i în bugetul pe anul 2021, iar lucrarea va fi continuat�� de Compania Municipal�� Trustul de Cl��diri Metropolitane, a explicat edilul.
Una dintre cele mai importante linii de tramvai din Bucure��ti, care face leg��tura între B��neasa ��i centru, st�� închis�� de 4 ani / Motivul: pe terenul unde întoarce tramvaiul sunt cereri de retrocedare Una dintre cele mai importante linii de tramvai din Bucure��ti, care face leg��tura între B��neasa ��i centrul ora��ului, st�� închis�� de aproape 4 ani ��i a devenit o uria���� parcare pentru ma��inile care vin la cl��dirile de birouri din Pipera. Principalul motiv este c�� pentru o parte din terenul de la B��neasa, unde este bucla de întoarcere a tramvaiului, sunt 4 litigii pentru retrocedare, iar ��ina a fost scoas�� pentru modernizare, dar nu mai poate fi pus�� la loc deoarece municipalitatea nu poate investi pân�� nu se clarific�� situa��ia juridic��, potrivit informa��iilor transmise de Prim��ria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.
Alin Nica: Timi��oara risc�� s�� piard�� titlul de Capital�� European�� a Culturii ��i nu e doar un joc de cuvinte, este o amenin��are serioas�� Pre��edintele Consiliului Jude��ean Timi��, Alin Nica, a declarat c�� Timi��oara risc�� s�� piard�� titlul de Capital�� European�� a Culturii în 2023 din cauza slabei finan����ri a proiectului, din partea Prim��riei Timi��oara, Ministerului Culturii ��i Consiliului Jude��ean Timi��. O ��edin���� de urgen���� a fost convocat�� de Comisia European��, joi, în cadrul c��reia va fi evaluat�� situa��ia.
EXCLUSIV Proiectele imobiliare controversate care vor merge mai departe dup�� ce Nicu��or Dan a suspendat PUZ-urile sectoarelor. Miza cea mai mare e la sectorul 2 În cele dou�� s��pt��mâni înainte ca primarul Nicu��or Dan ��i majoritatea PNL-USR-PLUS din Consiliul General s�� suspende pentru 1 an planurile urbanistice de Sector care permiteau betonarea a sute de hectare de spa��iu verde ��i construirea de blocuri între case, Prim��riile de Sector au înregistrat 260 de cereri pentru emiterea certificatelor de urbanism, potrivit informa��iilor ob��inute de HotNews.ro. Potrivit reglement��rilor în vigoare, aceste proiecte imobiliare vor merge mai departe, de��i PUZ-urile de Sector au fost suspendate. Cele mai multe cereri au fost înregistrate la Sectorul 2, unde este ��i cea mai mare miz��, fiind ultimul aprobat de Consiliul General.
Bugetul Sectorului 1, propus de Clotilde Armand, respins de Consiliul Local Proiectul de buget al Sectorului 1 pe anul 2021, propus de primarul Clotilde Armand, a fost respins în ��edin��a Consiliului Local de luni. Consilierii PNL au votat împotriv��, al��turi de cei din PSD, afirmând c�� bugetul propus este ilegal întrucât este construit în baza unei organigrame suspendate de c��tre instan����.
Prim��ria Capitalei a câ��tigat ��i al doilea proces împotriva celor care doreau s�� suspende hot��rârile de suspendare a PUZ-urilor de Sector care permiteau betonarea a sute de hectare de spa��iu verde Prim��ria Capitalei a câ��tigat ��i al doilea proces din 8 ini��iate în care se cerea suspendarea hot��rârilor Consiliului General prin care au fost suspendate de Nicu��or Dan ��i actualul Consiliu General cele 5 Planuri Urbanistice de Sector aprobate de fosta administra��ie PSD care betonau sute de hectare de spa��iu verde ��i permiteau construirea de blocuri între case. Este vorba despre procesul care viza Planul Urbanistic al Sectorului 5, iar decizia poate fi atacat�� cu recurs. Procesul a fost intentat de Asocia��ia Art Metropolis. S��pt��mâna trecut��, Prim��ria Capitalei a câ��tigat pe fond ��i procesul care viza anularea suspend��rii pentru Planul Urbanistic al Sectorului 4.

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by