Actualizat

Senatul a mutilat OUG privind plagiatele: titlul de doctor se acorda si se retrage de catre universitati/ Se elimina prevederea privind incetarea producerii efectelor juridice dupa ce un titlu de doctor a fost retras/ Urmeaza votul final in plen saptamana viitoare

de Iulia Rosca     HotNews.ro
Marţi, 26 aprilie 2016, 11:16 Actualitate | Politic


Ecaterina Andronescu
Foto: Agerpres
Senatul a modificat lun in totalitate, in comisia de invatamant, ordonanta de guvern 4/2016 privind titlurile de doctor si plagiatele, iar aceasta a intrat pe ordinea de zi a sedintei de plen de marti, desi au trecut mai putin de 24 de ore. Pentru ca acest proiect sa intre pe ordinea de zi a fost nevoie de suplimentarea acesteia, intrucat raportul intocmit de comisie nu era redactat inca.

Senatoarea Ecaterina Andronescu, care este presedintele comisiei de invatamant, a sustinut in plen modificarile aduse, desi reprezentantul ministerului educatiei a declarat in plen ca ministerul sustine ordonanta in forma data de guvern, fara a face insa alte precizari.

UPDATE Votul pe aceasta lege, care este organica, s-a amanat pe martea viitoare (a treia zi de Paste), din lipsa de cvorum (este necesara o prezenta de cel putin 82 de senatori pentru legi organice).

Ce s-a intamplat in plen marti:


Secretarul de stat in Miniserul Educatiei Andras Kiraly a luat cuvantul primul in plen, pentru a sustine pozitia guvernlui, si a afirmat sec: "Ministerul Eduucatiei sustine Ordonanta in forma adoptata de guvern". Se intelege de aici ca minsiterul nu este de acord cu toate modificarile aduse de senatorii din comisia de invatamant.

I s-a dat apoi cuvantul presedintelui comisiei de invatamant, fostul ministru al educatiei Ecaterina Andronescu.

"Atat comisia de la Camera cat si de la Senat a analizat-o cu foarte mare atentie si fara indoiala venim cu un raport pe care va rog sa dati un vot favorabil. Este vorba de regandirea putin a scolilor doctorale si doctoratelor in jurul carora s-au iscat multe disdcutii, ca si cand esenta acestor scoli ar fi doar derapajaul in care anumite persoane sau institutii pot ajunge la un moment dat. Noi va propunem o crestere a responsabilitatii universitatilor pentru ca ele sunt cele acre acorda (titlul de doctor - n.r.). Exigenta creste atat la nivelul universitatii cat si la nivel national CNADTCU, care devine instanta de apel," a spus in plen Andronescu.

Ulterior, Din partea PNL, in cadrul dezbaterilor din plen, a luat cuvantul senato
trebuie sa dam un vot favorabil deoerece acesta este doar un prim pas pt cresterea exigentei atunci cand vine vorba de doctorate.

Modificari - au taiat inclusiv articolul care facea obiectul OUG

Ce se schimba in privinta doctoratelor, acum, in urma acestor modificari operate de senatori: titlurile de doctor sunt acordate si retrase de universitati. Acum, titlul de doctor se va mai acorda prin ordin de ministru, ci printr-o hotarare a Senatului fiecarei universitati, iar retragerea acestui titlu se face tot de catre universitate. Se acorda astfel o autonomie mult crescuta universitatilor, asa cum de altfel ministrul Adrian Curaj intentiona in luna februarie, plan la care a renuntat ulterior.

Se observa ca prima modificare operata este chiar la textul OUG - se elimina primul articol al acesteia, care stipula:

La articolul unic punctul 1, articolul 146^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

"Art. 146^1. - Diploma de doctor inceteaza sa mai produca efecte juridice din momentul comunicarii dispozitiei de retragere a titlului."

Fata de toate modificarile aduse in Camera Deputatilor, cea mai importanta ar fi vizeaza articolul 158, alin. 4) din Legea Educatiei, si stipuleaza ca: "Evaluarea scolilor doctorale se va face de catre ARACIS (Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior) sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate".

In forma actuala, aflata in vigoare, Legea prevede ca evaluarea ARACIS se face "pe baza rapoartelor Consiliului National al Cercetarii Stiintifice referitoare la calitatea cercetarii si a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane".

La sedinta comisiei de invatamant, senatoarea Cristiana Anghel a afirmat, potrivit PressOne, cu privire la aceasta modificare: "Noi dam totul pe mana ARACIS".

PressOne a scris pe larg despre cele mai importante modificari operate luni la comisie, pe care le redam mai jos:

La art. 158, dupa alin (3), se introduce alin (3) indice 1, cu urmatorul cuprins:

In vederea profesionalizarii activitatilor privind organizarea studiilor universitare de doctorat si pentru a asigura schimbul de bune practici, institutiile coordonatoare de studii universitare de doctorat pot infiinta un Colegiu National Institutiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, denumit in continuare CNIOSUD.

Alineatul 7) se modifica astfel:

Scolile doctorale din cadrul IOSUD se organizeaza prin hotararea Senatului universitar/Prezidiul Academiei Romane pe discipline sau tematici disciplinare si interdisciplinare.

La art. 166, alin. 2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Calitatea de conducator de doctorat este acordata prin hotarare a Senatului universitar/Prezidiului Academiei Romane prin atestatul de abilitare, in conformitate cu standardele propuse de CNATDCU si aprobate prin ordin al ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel international. Standardele minimale propuse de CNATDCU pentru obtinerea atestatului de abilitare nu depind de functia didactica sau de gradul profesional si sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar.

La articolul 168, dupa alineatul 4), se introduc doua noi alineate:

- La nivelul fiecarei institutii organizatoare de studii de doctorat, Senatul universitar aproba constituirea unor comisii, cu rol stiintific, care sa verifice respectarea procedurilor si a standardelor de calitate si etica profesionala pentru fiecare teza de doctorat.

- Comisiile prevazute la alin. anterior analizeaza in ce masura au fost respectate procedurile si standardele de calitate si etica profesionala pentru fiecare teza de doctorat in parte si elaboreaza un raport pe care il prezinta Senatului universitar.

La art. 168, alin 5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

5) Daca studentul-doctorand a indeplinit toate cerintele prevazute in programul de cercetare stiintifica si aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea unuia dintre calificativele: "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfacator", comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se inainteaza Senatului universitar, in vederea acordarii titlului de doctor.

La art. 168, dupa alin. 5) se introduc doua noi alineate, cu urmatorul cuprins:

-In cazul atribuirii calificativului "Nesatisfacator", comisia de doctorat precizeaza elementele de continut care urmeaza sa fie refacute sau completate in teza de doctorat si solicit o noua sustinere publica a tezei. A doua sustinere publica a tezei are loc in fata aceleiasi comisii de doctorat, ca si in cazul primei sustineri. In cazul in care si la a doua sustinere publica se obtine calificativul "Nesatisfacator", comisia de doctorat propune Senatului universitar neacordarea titlului de doctor si exmatricularea studentului-doctorand.

- Senatul universitar, in baza propunerii formulate de comisia de doctorat privind acordarea//neacordarea titlului de doctor si, dupa caz, a raportului comisiei prevazut la alineatul 4 indice 1), in urma propriilor evaluari, hotaraste acordarea sau neacordarea titlului de doctor. In baza hotararii Senatului universitar de acordare a titlului de doctor, rectorul elibereaza diploma de doctor.
Titlul de doctor se acorda, dupa caz, prin hotarare a Senatului universitar al IOSUD sau prin hotararea Prezidiului Academiei Romane.

Titularul unui titlu stiintific poate solicita dupa caz Ministerului Educatiei ori IOSUD care i-a acordat titlul de doctor renuntarea la titlul in cauza. In astfel de cazuri, Ministerul Educatiei ori IOSUD emite actul prin care ia act de renuntare la titlu, in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.

La art. 168, alineatul 7) indice 2, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Actul administrative constatator al titlului stiintific se anuleaza la data emiterii actului de revocare si produce consecinte doar pentru viitor.

La articolul 168, dupa alineatul 9) se introduce alineatul 10), cu urmatorul cuprins:

Fiecare IOSUD este obligata sa elaboreze un raport anual privind situatia tezelor de doctorat pe care il prezinta Senatului universitar spre validare si pe care il face public prin afisare pe site-ul IOSUD.

Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1) In cazul nerespectarii standardelor de etica profesionala, Ministerul Educatiei Nationale, in baza unor rapoarte externe de evaluare, intocmite de catre CNATDCU, CNCS, Consiliul de Etica si Management Universitar sau de catre Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii si Inovarii, poate lua masura retragerii acreditarii scolii doctorale, ceea ce implica retragerea dreptului scolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi student-doctoranzi.

2) Reacreditarea scolii doctorale se poate obtine dupa cel putin 5 ani de la pierderea acestei calitati, numai in urma reluarii procesului de acreditare, conform art. 158.

3) Sesizarile cu privire la nerespectarea standardelor de etica profesionala sunt transmise comisiei de etica a IOSUD care efectueaza o cercetare prealabila si propune, dupa caz, aplicarea sanctiunii privind retragerea titlului de doctor.

4) Propunerea comisiei de etica prevazuta la alin.3) se transmite MENCS.

5) MENCS solicita CNATDCU confirmarea sau infirmarea propunerii comisiei de etica.

6) In baza avizului conform al CNATDCU, ministrul educatiei retrage prin ordin titlul de doctor

7) In baza ordinului prevazut la alin. 6), IOSUD anuleaza diploma.
8) Cercetarea si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin 3) si 7) se pot realiza numai in baza legislatiei in vigoare la data acordarii titlului.

La art. 300, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) Sustinerea publica a tezei de abilitare in fata unei comisii de specialitate numite de catre Senatul universitar/Prezidiul Academiei Romane si formata din cel putin 3 persoane, care au calitatea de conducator de doctorat, in tara sau in strainatate.

La art. 300, alin 5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

5) Atestatul de abilitare si acordare a calitatii de conducator de doctorat se realizeaza prin hotarare a Senatului universitar/Prezidiului Academiei Romane.

Art. 318 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Sanctiunile care se pot aplica personalului didactic si de cercetare si personalului didactic si de cercetare auxiliar de catre comisia de etica universitara pentru incalcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduita in cercetarea stiintifica sunt urmatoarele:

a) Avertisment scris
b) Retragerea si/sau corectarea tuturor lucrarilor publicate prin incalcarea regulilor de buna conduit
c) Retragerea titlului de doctor
d) Retragerea calitatii de conducator de doctorat
e) Diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de indrumare si control
f) Suspendarea, pe o perioada determinata de timp, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare ori a unei functii de conducere, de indrumare si control, ca membru in comisii de doctorat, de master sau de licenta
g) Destituirea din functia de conducere din institutia de invatamant superior
h) Interzicerea, pentru o perioada determinate, a accesului la finantarea din fonduri publice destinata cercetarii-dezvoltarii
i) Desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Art. 324 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Pentru abaterile de la buna conduita in cercetare-dezvoltare ale personalului din cadrul institutiilor de invatamant superior, constatate si dovedite, Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii stabileste aplicarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele sanctiuni:
a) Avertisment scris
b) Retragerea si/sau corectarea tuturor lucrarilor publicate prin incalcarea regulilor de buna conduit
c) Abrogata
d) Abrogata
e) Retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea
f) Destituirea din functia de conducere din institutia de invatamant superior
g) Desfacerea disciplinara a contractului de munca
h) Interzicerea, pentru o perioada determinata, a accesului la finantarea din fonduri publice destinata cercetarii-dezvoltarii.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

9022 vizualizari

 • +31 (37 voturi)    
  Plagiatorii voteaza legea plagiatului? (Marţi, 26 aprilie 2016, 11:22)

  UnOarecare [utilizator]

  Poate-l fac obligatoriu?

  .... :(
  • +12 (14 voturi)    
   Mafia administrativa PSD, mercenarul Andronescu! (Marţi, 26 aprilie 2016, 12:59)

   pedepsitorul [utilizator] i-a raspuns lui UnOarecare

   Cum o pretuieste Ponta pe mafioata Andronescu!

   Imi si inchipui cum sta Ponta acasa, cu monitorul official in brate si schimba articole de lege, legate de propriile infractiuni!

   Cum se duce la Androneasca in vizita si-i lasa maculatura pe masa langa ceasca de cafea!

   Aceste actiuni mafiote destabilizeaza Statul de Drept, mai mult decat orice turbulente sociale!

   Haideti in strada la Universitate!
  • +14 (16 voturi)    
   Uitati-va doar la fata abramburicai (Marţi, 26 aprilie 2016, 13:27)

   andreitr [utilizator] i-a raspuns lui UnOarecare

   Te privește cu ochi blânzi de bunicuță înțelegătoare nici nu bănuiești ca în fața îți stă o coruptă si o puscariabila ahtiata după bani si putere si gropar al învățământului românesc.
   • +7 (11 voturi)    
    Ochi de viespe -aspida (Marţi, 26 aprilie 2016, 14:19)

    Maniu [utilizator] i-a raspuns lui andreitr

    nimic de bunicuta...
  • +11 (13 voturi)    
   Well ... lichele cu titlu de doctor in ... hotie (Marţi, 26 aprilie 2016, 13:40)

   MiticaPalarierul [utilizator] i-a raspuns lui UnOarecare

   Well ... lichele cu titlu de doctor in ... hotie au marcat o victorie !

   De acum incolo un titlu doctoral devine o marca a rusinii, prin colaborarea dintre Oprea, Androneasca si altii de teapa lor.

   Sa va fie de bine maestrilor in hotie si jigodism !

   "Patria si Dreptul Meu!"
   .
 • +26 (32 voturi)    
  Senatul cere un sut in dos. (Marţi, 26 aprilie 2016, 11:29)

  ouyang [utilizator]

  Nu mai exista sanse de reformare a “clasei” politice. Sutul in dos e singurul pas inainte pe care il putem face.
 • +21 (27 voturi)    
  Astia oare nu sesizeaza ironia? (Marţi, 26 aprilie 2016, 11:37)

  AdrianFlutur1 [anonim]

  Aparent isi aleg doar zile de Marti pentru asemenea magarii. :))
 • +21 (27 voturi)    
  SOS DNA (Marţi, 26 aprilie 2016, 11:59)

  anonim3 [utilizator]

  Oare n-o opreste nimeni?
  Doamna senator Andronescu, secundata de acolitii ei Mihnea Costoiu si Sorin Campeanu, si-a facut misiune sa anihileze orice incercare de asanare a invatamantului din Romania.
 • +9 (15 voturi)    
  Ia uitati-va (Marţi, 26 aprilie 2016, 12:11)

  Zummm [utilizator]

  La fetisoara aia a ei ma de Ambramburica. Ah ce om ce caracter
 • +14 (20 voturi)    
  Politruca (Marţi, 26 aprilie 2016, 12:15)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Ecaterina Andronescu, aceasta Elena Ceausescu de tip FSN, mama diplomelor false si a plagiatelor... Datorita acestei politruce impostoare, mii de tineri pleaca si studiaza in strainatate. INVATAMINTUL ROMANESC A AJUNS O CLOACA DE NON VALORI SI IMPOSTORI cin pricina ei si a slugoilor ei care s-au perindat prin minister. Face parte din cel mai odios asa-zis partid, de fapt o mafie rosie comunsito-securista organizata care a distrus tara dupa 89. E la fel de criminala moral ca si tovarasul ei de drum, Iliescu.
  • +10 (12 voturi)    
   E si anchetata... (Marţi, 26 aprilie 2016, 13:25)

   Olyx [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

   intr-un mega scandal ( microsoft ) si inca mai face jocurile prin interpusi ( recte, rectorul Costoiu ) dar si din functia special creata (!) de dansa in Rectorat, de Presedinte al Biroului Executiv al Senatului, adica un fel de SUPRARECTOR !!!! Asta din cauza ca a omis (!) sa modifice si legea care ii dadea dreptul sa ocupe scaunul de rector pana la moarte....!!! RUSINOS !!! In toate partidele sunt asemenea oameni insa in PSD lista asta e cea mai lunga...
   • +7 (9 voturi)    
    Asa e (Marţi, 26 aprilie 2016, 13:53)

    Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui Olyx

    Partidele sunt adunaturi de hoti si complici la furt, asa e. Iar PSD e o cloaca de mafioti. Aceasta Andronescu e mult mai nociva ca altii insa. Ea a distrus invatamntul romanesc, adica ne-a furat VIITORUL.. A comis o CRIMA ODIOASA pentru care ar trebui sa infunde ocna pe viata ca dusmanca a poporului român!
    • +3 (7 voturi)    
     Este intr-adevar o crima cumplita (Marţi, 26 aprilie 2016, 14:23)

     Maniu [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

     elevii, studentii vor fi trimisi la lupta - la lupta vietii, cea mai grea - neinarmati, cu mainile goale. Ii recunosc pe cei tineri dupa scris "v-a" cind trebuie "va" si "trebuii" (intotdeauna forma accentuata o transleaza prin doi 'i"). Si mass media, din pacate, este permanent pornita impotriva profesorilor - pe care dau vina (intr-un fel este si culpa lor) dar se uita permanent ca pestele de la cap se impute! Eu le -am spus studentilor - plecati din Romania!
  • +4 (4 voturi)    
   madame Andronescu (Marţi, 26 aprilie 2016, 18:20)

   vizirul [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

   este o impostoare sinistra, mai ceva decat Elena Ceausescu, ahtiata dupa bani si titluri academice, fara a avea substanta competentei si a bunei credinte;este cea care a desfiintat invatamantul profesional,pentru a livra cat mai multa materie prima (absolventi de liceu) fabricilor de diplome pe bani, de unde s-a infruptat si ea in mod copios;are tupeu si este o nerusinata, care ar trebui sa dispara din peisajul invata mantului unoiversitar pentru ca are o influenta malefica.
 • +11 (17 voturi)    
  Politicienii romani (Marţi, 26 aprilie 2016, 12:23)

  charlie [utilizator]

  ...nu se simt impliniti cu adevarat, decat daca sunt si doctori, le suna magistral in urechi aceasta titulatura.
  Toata viata lor, de semidocti farisei escroci, au visat un titlu pompos inaintea numelui lor gol.
  Deschizator de drum pe acesta cale, catre glorie falsa, de tinichea, a doctorilor de partid : sefa hotilor, prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu. Sustinuta de seful Senatului, dl. Tariceanu.
  N-o sa va uitam niciodata !
  • +4 (6 voturi)    
   Uzurparea titlului e cu folos, nu de dragul lui (Marţi, 26 aprilie 2016, 14:25)

   Maniu [utilizator] i-a raspuns lui charlie

   Cum altfel sa ocupe locurile din universitati? Universitati pline de putregai, unde pana si fiii secretarelor trebuie sa "predea" desi specialitatea lor se loveste ca nuca-n perete cu profilul respectiv. Si nici macar nu-si sustin "cursul", iau banii fara prezenta. Nu este o infractiune tovarasi?
 • +14 (20 voturi)    
  Dezastrul Andronescu (Marţi, 26 aprilie 2016, 12:27)

  Radiu [utilizator]

  Distrugatoare invatamantului romanesc, unul dintre cei mai nocivi ministrii de dupa Revolutie. Inca mai hotaraste, mai conduce, mai activeaza? Nu mai sunt sperante.
 • +8 (14 voturi)    
  Senatul a fost desfiintat (Marţi, 26 aprilie 2016, 12:35)

  mavis [anonim]

  in anul 2012 arunci cand 90% din romani au votat pentru desfiintarea acestui organ corupt si inutil - Senatul. Apoi CCR a dat unda verde rezultatului referendumului.

  DE CE GUVERNUL NU PUNE IN APLICARE REZULTATUL REFERENDUMULUI? ESTE OBLIGATORIU!!!
  • +5 (11 voturi)    
   Ha ha (Marţi, 26 aprilie 2016, 12:44)

   Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui mavis

   Le pasa lor de popor, cum imi pasa mie de papuasi. Au acaparat puterea, au confiscat tara si acum fura cit vor. Legile le dau doar ca sa fure mai mult. Justitia e de partea lor. Cit despre prostime... e buna doar ca sa le dea votul si atit. MASCARADA NUMITA DEMOCRATIA ORIGINALA ROMANEASCA e in toi
   • +1 (3 voturi)    
    Judecatorii din contencios decid pro sistem (Marţi, 26 aprilie 2016, 14:27)

    Maniu [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

    de cate ori se judeca o persoana cu o facultate sa vedeti statistic de cate ori juzii din Bucuresti, de la TMB, dau/ fac dreptate celui care se lupta cu mafia. Niciun jude de contencios nu e nebun sa se puna cu CNATDCU unde functioneaza principiul vaselor comunicante.
 • +8 (12 voturi)    
  Cum se schimba subiectul! (Marţi, 26 aprilie 2016, 12:48)

  pedepsitorul [utilizator]

  Cum apare un mercenary de partid cu o galeata de spalat cadaver...

  Toata Regia este un bazar chicios, datoriata acestor mafioti administrative care au vandut domeniul public ca pe mosia lor!
 • +9 (11 voturi)    
  Andronescu va merge la puscarie (Marţi, 26 aprilie 2016, 13:06)

  neagoe [utilizator]

  Microsoft!
  • +6 (8 voturi)    
   urgent chiar....... (Marţi, 26 aprilie 2016, 14:32)

   TRABI [utilizator] i-a raspuns lui neagoe

   Asa-i normal , mai devreme sau mai tarziu , nu o sa-i lasam noi care venim din urma .....
   • +5 (7 voturi)    
    Tare (Marţi, 26 aprilie 2016, 15:08)

    neagoe [utilizator] i-a raspuns lui TRABI

    Si mai tare e alaturarea celor doua cadre "didactice", Ecaterina Andonescu si Cristina Anghel.
 • +7 (9 voturi)    
  Cum sa iasa o lege buna daca e facuta... (Marţi, 26 aprilie 2016, 13:11)

  Olyx [utilizator]

  de persoane compromise ( politic si (poli)tehnic ) ?!!
  Aceeasi profesori care "alearga" dupa doctoranzi , cat mai multi, pentru ca astfel veniturile lor cresc, VERTIGINOS...si pentru care nu calitatea lucrarii conteaza ( ca si pana acum ) ci numarul celor ce finalizeza lucrarea-care poate fi si PLAGIATA- din moment ce tot universitatile "centreaza si dau cu capul" ...O RUSINE pentru invatamantul romanesc sunt toate aceste incercari ale fostilor ministrii din UPB ( in speta d-na Andronescu ) care nu fac decat sa acopere MIZERIA din universitati - nepromovarea tinerilor, nepotismul, promovarea pe criterii clientelare, plagiatul, neimplicarea celor mai tineri in proiecte etc - si sa o bage sub pres...NU REFORMA IN INVATAMANTUL UNIVERSITAR ci CONSERVAREA PUTERII ( DISCRETIONARE !!! ) avuta de actualii profesori-sefi de catedre-cu state vechi ( unii dintre ei INCLUSIV la SECURITATE !!!) . Cei tineri pot emigra IN VOIE !!!!!! Cui ii pasa ?
  • +3 (5 voturi)    
   De ce deputatul "auto" nu e in comisia de profil? (Marţi, 26 aprilie 2016, 14:28)

   Maniu [utilizator] i-a raspuns lui Olyx

   Trebuie sa candideze din nou , sa fie ales de boborul turmentat si faca parte din comisia de invatamant asa cum Becali facea parte din aia de drept.
 • +5 (7 voturi)    
  pe pustii ! (Marţi, 26 aprilie 2016, 14:30)

  TRABI [utilizator]

  Iar senatul ????? Afara cu raul din conducerea tarii !
  Cei care i-au votat pe acesti aparatori ai infractorilor , sa se mai uite la mainile lor , cred ca au inceput sa li se usuce .....
 • +7 (9 voturi)    
  ARACIS = sotii MANG! (Marţi, 26 aprilie 2016, 15:20)

  outside_the_wall [utilizator]

  "Evaluarea scolilor doctorale se va face de catre ARACIS (Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior) sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate". (...) La sedinta comisiei de invatamant, senatoarea Cristiana Anghel a afirmat, potrivit PressOne, cu privire la aceasta modificare: "Noi dam totul pe mana ARACIS"

  Cine face parte din ARACIS? Plagiatorii MANG IOAN SI MANG ELENA: http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/13/43/
  Am atras atentia HN despre acest fapt. Desi HN a scris un articol IN URMA CU APROAPE DOI ANI, NU S-A facut nimic (http://www.hotnews.ro/stiri-esential-17739281-ion-mang-fostul-ministru-educatiei-acuzat-plagiat-ajuns-evalueze-calitatea-invatamantul-superior-ministerul-amana-2-ani-anunte-daca-plagiat-sau-nu.htm). Mangii sunt tot acolo, curati, spalati. Asta e Romania de care am fugit. :(
 • +4 (4 voturi)    
  a fi "doctorand" in Romania o sa ajunga (Marţi, 26 aprilie 2016, 18:23)

  yellowdog [utilizator]

  echivalentul cu furtul

  probabil doar lichelele si politrucii se vor ingramadii sa vor ingramadii, valorile usor, usor se indeparteaza de modelul psd-ist = "fura tot ce poti, cat poti, unde poti"
  • 0 (0 voturi)    
   Yellowdog, te rog mult (Marţi, 26 aprilie 2016, 18:51)

   Maniu [utilizator] i-a raspuns lui yellowdog

   vezi o postarea a mea de mai sus.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by