Avizul Curtii Constitutionale: CCR nu a dat un aviz clar pentru cererea de suspendare a lui Traian Basescu. Curtea s-a pronuntat pe fiecare din cele 7 capete de acuzare, dar lipseste un aviz final/ Vezi in text o scurta analiza a deciziei

de Red. Stiri     HotNews.ro
Vineri, 6 iulie 2012, 14:29 Actualitate | Politic


 documente
(06 Iul 2012) PDF, 273KB
Curtea Constitutionala nu a dat un aviz clar pentru cererea de suspendare a lui Traian Basescu, dupa cum reiese din decizia CCR. Asa cum se vede in document, Curtea Constitutionala s-a pronuntat pe fiecare din cele 7 capete de acuzare, dar lipseste un Aviz Consultativ final.

UPDATE 15.28: Spre comparatie, in 2007 - la precedenta cerere de suspendare a lui Traian Basescu (click aici, ultima pagina), Curtea Constitutionala a dat un Aviz Consultativ negativ clar.


UPDATE 15.10: In solutia sa, Curtea a precizat ca, potrivit Art.95 alin.(1) din Constitutie, Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie "in cazul savarsirii unor fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei". Dupa ce a definit in document notiunea de "fapte grave", Curtea a analizat preambulul cererii si cele 7 capete de acuzare si nu a retinut la nici unul existenta unor "fapte grave".

Scurta analiza a deciziei: Curtea Constitutionala s-a derobat. Lipseste un aviz clar: e alba sau neagra. Ceva trebuie subliniat. Curtea n-a retinut nici o fapta grava, la nici unul din cele sapte capete de acuzare. Trebuia sa aiba curaj sa concluzioneze fara ambiguitati: analizand capetele de acuzare, rezulta ca nu sunt fapte grave. N-a facut-o din pacate, lasand spatiu de manipulare. Spre comparatie, avizul negativ dat in 2007 tocmai pe asta se baza, si anume pe faptul ca nu s-au retinut fapte grave care sa justifice suspendarea presedintelui. Ce-a impiedicat Curtea sa fie si acum explicita? Frica? Presiunile USL exercitate asupra celor noua judecatori? Amenintarile cu revocarea?
 • Ce decizie a luat Curtea Constitutionala fata de ceea ce apare in Preambul si in fiecare dintre cele 7 capete de acuzare cuprinse in Cererea de suspendare a lui Traian Basescu:Preambul:


Raspunsul Curtii:
Cu privire la aceste susţineri cuprinse în preambulul propunerii de suspendare din funcţie a preşedintelui României, Curtea constată că acestea nu precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările, astfel încât urmează să fie analizate motivele cuprinse în cele 7 capitole ale propunerii de suspendare.Motivul de suspendare nr. 1: . „Preşedintele a uzurpat rolul Prim-ministrului și s-a substituit în atribuțiile constituționale ale Guvernului.”

Ce spune Curtea:
Faptul că Preşedintele României, prin comportamentul său politic, şi- a asumat public iniţiativa luării unor măsuri economico-sociale, înainte ca acestea să fie adoptate de către Guvern, prin asumarea răspunderii, poate fi reţinut ca o încercare de a diminua rolul şi atribuţiile primului ministru.
De aceea, această atitudine imputată domnului Traian Băsescu nu poate fi încadrată în conceptul „opinii şi opţiuni politice”, astfel cum acesta a fost stabilit de Curtea Constituţională prin Avizul consultativ nr.1 din 5 aprilie 2007, potrivit căruia Preşedintele României poate, în virtutea prerogativelor şi a legitimităţii sale, să exprime, să formuleze observaţii şi critici cu privire la funcţionarea autorităţilor publice şi a exponenţilor acestora.Motivul de suspendare 2: „Președintele a încălcat în mod repetat drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor prevăzute în Constituţie"

Ce spune Curtea:
Referitor la susţinerile menţionate în Capitolul II din propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui Romniei, Curtea reţine că motivele invocate de autorii propunerii privind încălcarea unor drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la muncă şi dreptul la pensie, nu se pot constitui în elemente ce conduc la atingerea substanţei acestor drepturi fundamentale. În acest sens, Curtea constată că măsurile legislative referitoare la diminuarea salariilor şi a pensiilor au fost adoptate de către Guvern, prin asumarea răspunderii.

În ceea ce priveşte declaraţiile domnului Traian Băsescu referitoare la comunitatea romă şi sancţionarea acestuia de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, rămâne ca Parlamentul să decidă, pe
baza datelor şi a informaţiilor care-i vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor, asupra existenţei şi gravităţii acestor fapte.

Cu privire la celelate declaraţii ale Preşedintelui României, Curtea constată că acestea sunt simple afirmaţii, fără să constituie acte sau fapte care să conducă la încălcări grave ale Constituţiei. Astfel, manifestările Preşedintelui, la care se referă autorii propunerii de suspendare, pot fi caracterizate ca opinii. În acest sens, sunt şi considerentele Deciziei nr. 53 din 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 17 februarie 2005, în care se statuau următoarele: „Curtea constată că opiniile, judecăţile de valoare sau afirmaţiile titularului unui mandat de demnitate publică - aşa cum este Preşedintele României, autoritate publică unipersonală, ori cum este conducătorul unei autorităţi publice -, referitoare la alte autorităţi publice, rămân în cadrul limitelor libertăţii de exprimare a opiniilor politice, cu îngrădirile prevăzute de art. 30 alin. (6) şi (7) din Constituţie”.Motivul de suspendare 3: Președintele a încălcat în mod repetat principiul separaţiei puterilor în stat şi independenţa justiţiei

Ce spune Curtea:
Referitor la motivele invocate în capitolul III din propunerea de suspendare, Curtea reţine că aceste declaraţii ale Preşedintelui României nu au produs efecte juridice, neavând un caracter decizional. De aceea, nu se poate reţine că încălcarea prevederilor constituţionale referitoare la independenţa justiţiei, declaraţiile critice formulate nefiind de natură să determine pe magistraţi să nu-şi îndeplinească atribuţiile constituţionale.

Curtea îşi afirmă dezaprobarea cu privire la formularea de acuzaţii, etichetări jignitoare şi insulte la adresa exponenţilor autorităţilor publice în legătură cu activitatea desfăşurată de ei, astfel cum s-a exprimat şi prin Avizul consultativ nr.1 din 5 aprilie 2007, când, invocând Decizia nr. 435/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 4 iulie 2006, a statuat că „libertatea de exprimare şi de critică este indispensabilă democraţiei constituţionale, însă ea trebuie să fie respectuoasă, chiar şi atunci când este fermă”.

Prin Decizia nr.53/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 17 februarie 2005, Curtea a reţinut că, potrivit art. 1 alin. (4) din Constituţie, autorităţile publice sunt organizate potrivit „principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească”. Astfel, atribuţiile Preşedintelui României au semnificaţia unei contraponderi faţă de puterea legislativă, pentru realizarea echilibrului puterilor în statul de drept, consacrat prin dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Constituţie. Aceeaşi semnificaţie o are şi dreptul Preşedintelui României de a cere Curţii Constituţionale soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, conform art. 146 lit. e) din Constituţie, deoarece acest drept se exercită în condiţiile exprimării punctului de vedere asupra posibilelor căi de soluţionare a conflictului, implicit asupra temeiniciei sau netemeiniciei atitudinii ori a susţinerilor autorităţilor publice implicate în conflict.Motivul de suspendare 4:„Președintele a inițiat un proiect neconstituţional de revizuire a Constituţiei și a încălcat procedura de revizuire a Constituției prevăzută de legea fundamentală.”

Ce spune Curtea:
Referitor la aceste susţineri, Curtea observă că, prin Decizia nr.799/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.440 din 23 iunie 2011, a reţinut că „prin Adresa nr. 1.172 din 9 iunie 2011, Preşedintele României a înaintat Curţii Constituţionale proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României, iniţiat la propunerea Guvernului” şi a constatat că proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei a fost iniţiat cu respectarea prevederilor art. 150 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia revizuirea poate fi initiată de Preşedintele României, la propunerea Guvernului.

Faptul că unele prevederi din proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei au fost constatate ca fiind neconstituţionale, deoarece aveau ca efect suprimarea unor drepturi fundamentale, nu poate conduce la concluzia că Preşedintele României ar fi încălcat prevederile Legii fundamentale.Motivul de suspendare 5: „Președintele a instigat la nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale și a făcut presiuni directe asupra judecătorilor Curții, făcându-le „vizite” înaintea unor decizii importante.”

Ce spune Curtea:
Referitor la aceste susţineri, Curtea constată că aceste declaraţii ale Preşedintelui României nu au fost de natură a aduce atingere independenţei judecătorilor constituţionali.

Cât priveşte numirea domnului Petre Lăzăroiu ca judecător la Curtea Constituţională cu înfrângerea art.142 alin.(2) din Constituţie, Curtea reţine că, potrivit art.68 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „(2) În cazul în care mandatul a încetat înainte de expirarea duratei pentru care judecătorul a fost numit, iar perioada rămasă depăşeşte 6 luni, preşedintele va sesiza autoritatea
publică prevăzută la alin. (1), în termen de cel mult 3 zile de la data încetării mandatului, în vederea numirii unui nou judecător. Mandatul judecătorului astfel numit încetează la expirarea duratei^mandatului pe care l-a avut
judecătorul înlocuit. (3) În cazul în care perioada pentru care a fost numit noul judecător, potrivit alin. (2), este mai mică de 3 ani, acesta va putea fi numit, la reînnoirea Curţii Constituţionale, pentru un mandat complet de 9 ani”.

De altfel, şi cele două Camere ale Parlamentului au aplicat dispoziţiile de lege sus-citate.Motivul de suspendare 6: „Președintele a încălcat sistematic principiul neapartenenței politice a persoanei care ocupă funcția prezidențială și a abandonat rolul constituțional de mediator în stat și în societate.”

Ce spune Curtea:
În legătură cu aceste susţineri, Curtea reţine că faptele concrete menţionate mai sus, imputate Preşedintelui, îmbracă forma unor conflicte cu ceilalţi participanţi la viaţa politică.

Cât priveşte declaraţiile sus-menţionate ale domnului Traian Băsescu, Curtea reţine că acestea pot fi caracterizate ca opinii politice, pentru care Preşedintele României rămâne responsabil, din punct de vedere politic şi moral, în faţa electoratului şi a societăţii civile.

Referitor la rolul Preşedintelui României, prevăzut de art.80 din Constituţie, Curtea constată că domnul Traian Băsescu nu şi-a exercitat cu maximă eficienţă şi exigenţă funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.Motivul de suspendare 7: „Președintele a încălcat în mod grav prevederile Constituției și principiul fundamental al democrației reprezentative, atunci când declară că nu va numi un Prim-ministru din partea USL, chiar dacă această formațiune politică va obține majoritatea absolută în Parlament.”

Ce spune Curtea:
Cu privire la aceste susţineri, Curtea constată că sunt nerelevante, în situaţia în care Primul ministru al României este preşedintele Uniunii Social Democrate, desemnat de Preşedintele României.
In curs de actualizare
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

56137 vizualizari

 • +35 (39 voturi)    
  !!! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:33)

  CMD [utilizator]

  Ce a hotarit CCR?
  • +30 (42 voturi)    
   CCR a trecut de partea poporului (Vineri, 6 iulie 2012, 14:41)

   Porumbelul Paii [anonim] i-a raspuns lui CMD

   Prin urmare s UDMRistii vor i buni romani !
   Make love - not politics
   • -56 (76 voturi)    
    Mai sunt vreo 3 ore (Vineri, 6 iulie 2012, 14:43)

    ATENTIE [utilizator] i-a raspuns lui Porumbelul Paii

    ...si Base e fost presedinte. Pentru totdeauna.
    Mi-a facut placere baieti, gasiti-va ceva util de facut.
    • +29 (39 voturi)    
     Din contra, noi ne postam (Vineri, 6 iulie 2012, 14:57)

     ciupi 2 [utilizator] i-a raspuns lui ATENTIE

     opiniile, jobul tau se desfiinteza.
    • +26 (32 voturi)    
     eu zic sa nu te bucuri inca (Vineri, 6 iulie 2012, 14:58)

     anton [anonim] i-a raspuns lui ATENTIE

     eu nu cred ca mai este asa de sigur Ponta ca vrea sa-l suspende dupa avizul negativ primit de la Curte, nu de alta, dar joi e chemat la raport la Bruxelles
     • +14 (18 voturi)    
      avizul este clar (Vineri, 6 iulie 2012, 15:23)

      oilman [utilizator] i-a raspuns lui anton

      Mi se pare clar: CCR a repetad de 7 ori in contexte relativ diferite si pe ton academic ca nu exista - de 7 ori - nici un motiv de suspendare. Evident un smecheras gen Camaradul Copy-Paste nu o sa aiba capacitatea sa citeasca tot textul ....
      • -1 (5 voturi)    
       Curtea e arbitru consultativ, nu jucator! (Vineri, 6 iulie 2012, 16:13)

       busola [utilizator] i-a raspuns lui oilman

       raspunsul asteptat de dvs era altul, de ce nu recunosteti cat sunteti de dezamagiti? Pur si simplu s-a sustras de la o concluzie precisa! Ceva de genul 'recomandam/ nu recomandam initirea procedurii de suspendare' ...!!!
       • +1 (5 voturi)    
        sunt dezamagit... (Vineri, 6 iulie 2012, 17:12)

        echos [utilizator] i-a raspuns lui busola

        Ca chiulangiul parlamentului ne ajunge presedinte.
        WELCOME TO CIORDISTAN
      • +4 (6 voturi)    
       prin acest aviz (Vineri, 6 iulie 2012, 16:33)

       a [anonim] i-a raspuns lui oilman

       CCR a validat si legitimizat demersul USL.

       Vor scapa toti: Nastase, Voiculescu, Voicu etc.

       Vor fura in liniste ani buni!
      • +1 (3 voturi)    
       avizul este mai mult decat clar! (Vineri, 6 iulie 2012, 17:00)

       mucenic [utilizator] i-a raspuns lui oilman

       Complet de acord. CCR a raspuns in termeni juridici nu gazetaresti. Concluzia este clara: Presedintele n-a facut nici o crima impotriva Constitutiei! Faptul ca omul de rand nu intelege decizia daca este alba sau neagra nu are atata importanta catinterpretarea juristilor dela Bruxelles. Daca ei interpreteaza decizia ca este alba, Ponta a pierdut!
      • -1 (1 vot)    
       Eu cred (Vineri, 6 iulie 2012, 17:05)

       Gamma [anonim] i-a raspuns lui oilman

       Ca au furat ultima pagina . Serios nu m-as mira deloc , de acum e cazul sa ne obisnuim cu asemenea chestii .
      • +1 (1 vot)    
       din contra! (Vineri, 6 iulie 2012, 17:14)

       omo [anonim] i-a raspuns lui oilman

       Mai citeste o data raspunsul la prima acuzatie si-o sa intelegi ca, de fapt, curtea s-a pronuntat afirmativ prin "poate fi reţinut ca o încercare de a diminua rolul şi atribuţiile primului ministru" si prin "această atitudine imputată domnului Traian Băsescu nu poate fi încadrată în conceptul „opinii şi opţiuni politice”.
      • -1 (1 vot)    
       Cred ca te inseli... (Vineri, 6 iulie 2012, 17:57)

       Humpty Dumpty [anonim] i-a raspuns lui oilman

       Un doctor in drept stie mai bine, sau mai bine zis:
       un anumit doctor in drept stie mai bine...
     • +1 (3 voturi)    
      aviz pozitiv (Vineri, 6 iulie 2012, 17:30)

      Colonel [utilizator] i-a raspuns lui anton

      4 dintre aceste puncte au aviz pozitiv. Cat de basist trebuie sa fi sa intelegi altceva cand le citesti ?
    • +10 (16 voturi)    
     Nu ti se pare sugestiv (Vineri, 6 iulie 2012, 15:01)

     morometu [anonim] i-a raspuns lui ATENTIE

     "Cu privire la aceste susţineri cuprinse în preambulul propunerii de
     suspendare din funcţie a preşedintelui României, Curtea constată că acestea
     nu precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de
     încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările, astfel
     încât urmează să fie analizate motivele cuprinse în cele 7 capitole ale
     propunerii de suspendare."
     Ceea ce sustii tu nu sunt decat "muschii" felixieni.
    • +16 (20 voturi)    
     CCR respinge demitere (Vineri, 6 iulie 2012, 15:12)

     spysoby [anonim] i-a raspuns lui ATENTIE

     "Cu privire la aceste susţineri cuprinse în preambulul propunerii de
     suspendare din funcţie a preşedintelui României, Curtea constată că acestea
     nu precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de
     încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările, astfel
     încât urmează să fie analizate motivele cuprinse în cele 7 capitole ale
     propunerii de suspendare."
     Am dat cu copy paste dar am pus ghilimele
     • -2 (4 voturi)    
      nu ai mentionat sursa (Vineri, 6 iulie 2012, 17:35)

      Colonel [utilizator] i-a raspuns lui spysoby

      Esti un copy, copy paste. Plagiatorule, mentioneaza sursele! (da, stiu, ceea ce zic acum e la fel de penibil ca acuzatiile de plagiat ale lui Ponta)
      • 0 (0 voturi)    
       la fel (Luni, 9 iulie 2012, 11:58)

       lucyan [utilizator] i-a raspuns lui Colonel

       ti-ai luat si tu titlul? ca nu te prea duce capul...
   • -3 (27 voturi)    
    CCR a lasat decizia poporului (Vineri, 6 iulie 2012, 14:52)

    ATENTIE [utilizator] i-a raspuns lui Porumbelul Paii

    Ceea ce este cat se poate de corect.
    • +9 (13 voturi)    
     presedintele demis (Vineri, 6 iulie 2012, 15:10)

     Anti A1 A2 A3 si A4 [utilizator] i-a raspuns lui ATENTIE

     Presedintele demis in al doilea mandat mai are dreptul sa candideze pentru un mandat. Ar fi interesanta o candidatura in toamna.
     • -14 (18 voturi)    
      ce ma? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:21)

      Tovarasu' Spirala [utilizator] i-a raspuns lui Anti A1 A2 A3 si A4

      "Presedintele demis in al doilea mandat mai are dreptul sa candideze pentru un mandat." de unde pana unde? a avut 2 mandate, si-a batut joc de ele si de romani.... sa fie sanatos
      • +12 (12 voturi)    
       oare ? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:47)

       cbogdan [anonim] i-a raspuns lui Tovarasu' Spirala

       Poate vorbesti despre altcineva. Presedintele nu si-a batut joc de nimeni. In schimb USL si Ponta isi bat joc de ORDINEA CONSTITUTIONALA (daca stii ce este )
       • -7 (17 voturi)    
        va rog nu ma suspendaaaaati ! (Vineri, 6 iulie 2012, 16:06)

        BASE [anonim] i-a raspuns lui cbogdan

        :((((((((((((( ma jelesc cat vreti voi, da' nu ma suspendati, nu redeschideti dosarele cu flota si nu numai......mai vreau la Cotro, veniti cu mic cu mare in strada, eu sunt taticu; vostru! Nu-l lasati pe Ponta sa ma dea jos, el a plagiat....eu......nici n-am stidiat, da' sa mai plagiez, ce sa plagiez, eu sunt original in a va prosti pe voi! Ajutati-maaaa! Oameni buuuuni!
     • -3 (11 voturi)    
      Da, sa se faca de ras si mai rau (Vineri, 6 iulie 2012, 15:27)

      Ionescu2 [utilizator] i-a raspuns lui Anti A1 A2 A3 si A4

      :))
     • -4 (12 voturi)    
      si.. (Vineri, 6 iulie 2012, 15:33)

      Rafael Che Guevara [utilizator] i-a raspuns lui Anti A1 A2 A3 si A4

      ... cu ce ar schimba asta situatia lui? Nu mai este popular si nici nu mai are timp sa devina popular.
     • +2 (4 voturi)    
      De abia astept ! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:41)

      Tati [anonim] i-a raspuns lui Anti A1 A2 A3 si A4

      Asa e:daca mai candideaza Basescu o sa obtina cel putin 100% din voturi,si sigur il bate pe DD !
    • +9 (9 voturi)    
     nu este corect (Vineri, 6 iulie 2012, 15:13)

     cris19 [utilizator] i-a raspuns lui ATENTIE

     CCR trebuie sa se pronunte daca exista sau nu un temei constitutional pentru suspendare. poporul nu poate sa se pronunte asupra constitutionalitatii deciziei de suspendare, desi poate sa decida suspendarea de fapt.

     daca CCR nu da un aviz clar inseamna ca nu isi indeplineste atributiile. si degeaba strigam noi in Piata Victoriei ca aparam justitia daca justitia se spala pe maini de toata problema.
     • +2 (2 voturi)    
      invata sa citesti (Vineri, 6 iulie 2012, 16:01)

      xtz [anonim] i-a raspuns lui cris19

      http://www.ccr.ro/deciziitotal/pdf/2007/ro/avizconsultativ.pdf - ultima pagina

      Propunerea de suspendare din funcţie a domnului Traian Băsescu, Preşedintele României,
      iniţiată de 182 deputaţi şi senatori, prezentată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi a
      Senatului la data de 28 februarie 2007 şi înaintată Curţii Constituţionale la 21 martie 2007, se
      referă la acte şi fapte de încălcare a Constituţiei, săvârşite în exerciţiul mandatului, care, însă,
      prin conţinutul şi consecinţele lor, nu pot fi calificate drept grave, de natură să determine
      suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, în sensul prevederilor art.95 alin.(1) din
      Constituţie.
   • +16 (20 voturi)    
    ura (Vineri, 6 iulie 2012, 14:54)

    anaerobik [anonim] i-a raspuns lui Porumbelul Paii

    CCR e cu noi! Sa iesim in strada, sa aparam democratia! Pei cei noua judecatori sa-i poarte multimea pe brate, inclusiv pe coana Aspazia, sa-i treca de sperietura!
    • -1 (1 vot)    
     daca iese PDL in strada (Vineri, 6 iulie 2012, 17:37)

     Colonel [utilizator] i-a raspuns lui anaerobik

     nu-i pasa nimanui, trebuie sa iese poporul care a iesi in ianuarie, nu un partid politic muribund. Veniti voi mai bine la vot, "crema societatii" ce sunteti.
   • +12 (12 voturi)    
    interventie (Vineri, 6 iulie 2012, 14:58)

    mihai [anonim] i-a raspuns lui Porumbelul Paii

    Interventie - Definitie: Oricine are interes poate interveni intr-o pricina ce se urmeaza intre alte persoane. Deci CCR nu a respins cererea de suspendare, ci cererile de interventie depuse.
    Nu mai manipulati.
   • +3 (3 voturi)    
    din pacate (Vineri, 6 iulie 2012, 16:06)

    adv [anonim] i-a raspuns lui Porumbelul Paii

    Iata cum duce in DERIZORIU Institutia Curtea Constitutionala:
    - o hotarare de urgenta neconstitutionala a Guvernului Ponta
    - cumulata cu amenintari asupra judecatorilor,
    - presiune publica asupra judecatorilor CC datorita scandalului planetar legat de nerespectarea de catre Ponta a unei decizii a CC
    - declaratiile publice ale Parlamentului European asupra MCV si Curtea Constitutionala

    Avizul fiind doar consultativ si neimplicand deci caracterul obligatoriu al respectarii lui, si concluziile pot fi ambigue fiecare fiind liber sa inteleaga ce vrea.,

    De exemplu, D-l Sova intelege ca avizul e pozitiv insa nu ne argumenteaza juridic , face o pledoarie legata de gargara cu zahar USL. Eu inteleg ca e negativ! Fiecare dupa posibilitati.
    • 0 (0 voturi)    
     din pacate (Sâmbătă, 7 iulie 2012, 1:40)

     ovidiu [anonim] i-a raspuns lui adv

     Cred ca e necesar sa-l verifice cineva pe Dl. Sova la diploma de absolvirea facultatii,am impresia ca omul asta ,,nu este gata,, sau luati legatura cu mama lui pt. lamuriri
   • +9 (9 voturi)    
    Sova si Voicu.... (Vineri, 6 iulie 2012, 16:08)

    JanValjan [anonim] i-a raspuns lui Porumbelul Paii

    ...ziceau acum vreun sfert de ora ca avizul curtii e favorabil suspendarii!!!!! Asta numai comunistii prin anii 50 mai faceau: albul e negru si invers!
    Minciuni si manipulari ordinare!
    Citat din decizia Curtii, pagina 1, (ghilmele, Pontozaure!):

    "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate."

    Ce vorbim aici suntem toti imbecili?

    Da' pana la urma sa-l suspende (ca sa doarma si Somnorila la Cotroceni fo' luna, ca abia se tine sa nu se scape pe el de emotie) si sa vedem daca in tara asta sunt mai multi idioti spalati pe creiere de latrine&irealitati sau meritam sa facem onorabil parte din lumea europeana. Sau intram in Noaptea Varanului!
    Ne iau pe toti de prosti???????
  • +6 (8 voturi)    
   ...respinge cererile formulate! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:52)

   predel [utilizator] i-a raspuns lui CMD

   .
  • +9 (11 voturi)    
   Unele da, altele nu (Vineri, 6 iulie 2012, 14:55)

   unstudent [utilizator] i-a raspuns lui CMD

   Am citit pe scurt textul. Mare parte din acuzele USL de neconstituitonalitate au fost respinse.

   Punctele impotriva lui Basescu au ramas:

   "Curtea constată că domnul Traian Băsescu nu şi-a exercitat cu
   maximă eficienţă şi exigenţă funcţia de mediere între puterile statului,
   precum şi între stat şi societate."

   "În ceea ce priveşte declaraţiile domnului Traian Băsescu referitoare
   la comunitatea romă şi sancţionarea acestuia de către Consiliul Național
   pentru Combaterea Discriminării, rămâne ca Parlamentul să decidă, pe
   baza datelor şi a informaţiilor care-i vor fi prezentate cu ocazia
   dezbaterilor, asupra existenţei şi gravităţii acestor fapte.
   "

   "Faptul că Preşedintele României, prin comportamentul său politic, şi-
   a asumat public iniţiativa luării unor măsuri economico-sociale, înainte ca
   acestea să fie adoptate de către Guvern, prin asumarea răspunderii, poate fi
   reţinut ca o încercare de a diminua rolul şi atribuţiile primului ministru.
   "
   • -4 (6 voturi)    
    dar cum s-a ajuns aici mai conteaza?? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:23)

    nede [anonim] i-a raspuns lui unstudent

    mai conteaza procesul de incalcare a constitutiei prin care s-a ajuns aici??
   • +11 (11 voturi)    
    ??? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:27)

    oilman [utilizator] i-a raspuns lui unstudent

    Ce ai citat acolo nu sint motive de suspendare. Faptul ca nu a fost eficient in relatia de mediere e departe de a constitui un act grav de incalcare a constitutiei pentru care ar fi motiv de suspendare. S-a repetat de nustiu cite ori ca Presedintele are dreptul sa-si exprime opiniile ....
   • +3 (3 voturi)    
    discriminare (Vineri, 6 iulie 2012, 16:40)

    adv [anonim] i-a raspuns lui unstudent

    Asta cu rromii ar trebui sa facem un dosar MARE in care sa punem asa:
    - declaratiile text + Video ale viitorului presedinte interimar al Romaniei, Crin Antonescu referitoare la MRU si persoane cu handicap

    - declaratiile video si text ale Antena 3 si USL, Dan Voiculescu, referitoare la Basescu - chior = discriminare si asociere cu persoane cu disabilitati de care trebuie sa radem si sa-i batjocorim.

    Si dosarelul in legatura cu opiniile politice ale unei viitor lider al unei tari europene si al unui partid socialist european sa-l trimitem la CE.
    Declaratii impotriva romilor la alti lideri europeni am mai auzit dar legate de discriminarea persoanelor cu dizabilitati NU!
  • -1 (5 voturi)    
   pedeapsa (Vineri, 6 iulie 2012, 15:06)

   swiss [utilizator] i-a raspuns lui CMD

   Adicatelea CCR ii arata jordita lui Basescu pentru ca nu prea a fost cumintel si ca trebuia sa fie mai ascultator si cu o parte si cu cealalta.Oricum va fi zvarlit in groapa cu lei spre a fi devorat prima data de parlament si ce ramane din el se va arunca populatiei care oricum nu se va prezenta la referendum si chiar si asa, rezultatul acestuia oricum poate fi mistificat ca asa " pot si vor muschii lor, uslasilor"
  • +12 (12 voturi)    
   petardele usl... (Vineri, 6 iulie 2012, 15:12)

   lucyan [utilizator] i-a raspuns lui CMD

   vrand nevrand si cc a cazut in capcana usl...
   totul a inceput cu icr-ul trecut la parlament, oamenii de cultura au luat pozitie, etc.(nici macar nu au schimbat conducerea acestuia), dar s-a trecut cu vederea trecerea mo la guvern ACESTA ESTE punctul important al loviturii de stat, publicand in el ce au vrut si cand au vrut hotararile guvernului si parlamentului, pentru a-si legaliza incalcarile de legi, regulamente si hotarari ale cc...
   o alta petarda a fost cea cu inlocuirea judecatorilor anuntata de antonescu, lumea a inebunit la auzul acesta, a venit ponta si ne-a linistit, curtea este independenta, nu va fi schimbat nimeni, insa i-a redus atributiunile cc, atat cat sa-si duca planul la indeplinire...
   a venit cererea de suspendare, scrisa in dorul lelii, cu articole din constitutie citate gresit in mod intentionat, toata lumea era convinsa ca nu este justificata, multi uitand ca nu are nici o importanta in procesul suspendarii...
   in fiecare zi au venit cu fel de fel de petarde, pentru a da de "lucru" celor care inca mai cred in democratie si care au cazut in capcana lor: avem sau nu un parlament cu conducere legitima? avem sau nu un avocat al poporului? avem sau nu o cc independenta care sa se pronunte pe toete legile si hotararile emise de parlament si guvern?asta era urgenta numarul 1, nu avizul cererii de suspendare care, asa cum a anuntat crinulet, nici nu-l mai asteapta....
   s-a discutat intens daca procedura de suspendare este legitima, daca cc se va pronunta favorabil, daca... toate aceste lucruri nu au nici o importanta in momentul actual, lovitura de stat a fost facuta si trebuie sa ne intoarcem la momentul zero: acela cand a inceput mascarada din parlament si publicarea pe banda rulanda a oug emise de guvern in mo, astfel incat sa acopere lovitura de stat si nimeni sa nu se mai poata pronunta asupra acestor abuzuri...
   • +6 (6 voturi)    
    chiar si (Vineri, 6 iulie 2012, 15:29)

    lucyan [utilizator] i-a raspuns lui lucyan

    ministrii propusi de guvern la educatie, la cultura , la justitie, sunt niste oameni de doi lei si care au avut doar rolul de paravan asupar a ceea ce avea sa se intample si la care se putea renunta usor...
    asta da plan de lovitura de stat, se cunoaste ca securistii lui dan voiculescu si antenele sia-u facut treaba din plin...
    orice pas facut in demiterea sefilor camerelor parlamentului, de trecere a mo la guvern, de schimbare a avocatului poporului, etc, a fost insotit de alte 3-4 petarde menite sa distraga atentia si asupra carora se revenea meru, lasnd falsa impresie ca democratia nu este in pericol, dar in realitatea ei si-au indeplinit scopul.
    cred cu tarie ca nici un moment nu s-au gandit sa schimbe judecatorii cc, dar a fost mult mai usor sa-ti iei acest angajament, la presiunea interna si internationala si sa treaca mult mai usor cu vederea diminuarea atributiilor cc...
    am mai intrebat odata, exista sau nu o hotarare a cc prin care curtea se exprima ca nu poti schimba presedintele senatului decat daca grupul parlamentar sau partidul care l-a propus ii retrage sprijinul politic, emis in 2004 atunci cand alianta da au incercat demiterea lui nastase...
    si inca ceva, pana in 2007 cc se pronunta sau nu asupra hotararilor emise de guvern su parlament si cine i-a luat acest drept...
  • +2 (2 voturi)    
   Lipsa Avizului (Vineri, 6 iulie 2012, 15:45)

   Un Votant [anonim] i-a raspuns lui CMD

   Daca CCR nu a dat aviz si e necasar avizul pt continuarea suspendarii presedintelui inseamna ca parlamentul trebuie sa intrerupa procedurile de suspendare pana vine avizul sau pana la calendele grecesti?
  • +2 (2 voturi)    
   Teama (Vineri, 6 iulie 2012, 15:46)

   Bruno.IS [utilizator] i-a raspuns lui CMD

   Asta denota raspunsul CCR.
   Din pacate USL-ul a reusit sa bage frica in judecatorii Curtii.
   Dupa acest semnal prost, cel mai probabil, judecatorii din proceselor celor trimisi in judecata vor da altfel de verdicte. Va ploua cu achitari,
   Victoria lor va fi totala in momentul in care Nastase va fi eliberat in baza unei rejudecari, revizuiri sau alte chestii avocatesti cu aparenta legala.
   Ne-au dat inapoi cu 12 ani in numai doua luni.
   Aroganta si intimidarea vor fi caracteristicile noii puteri.
   Am fost recent in Libia. E un loc frumos, oamenii sunt plini de sperante ... Romania anilor '90.
   E un bun loc de a lua de la capat.
  • +3 (3 voturi)    
   ce fel de aviz (Vineri, 6 iulie 2012, 16:01)

   lucyan [utilizator] i-a raspuns lui CMD

   clar solicitati?
   daca spune clar ca "cele 7 capete de acuzare si nu a retinut la nici unul existenta unor "fapte grave", ce nu se intelege?oamenii astia considera ca sunt si oameni care au luat diplomele in mod cinstit si stiu sa citeasac si sa interpreteze corect un text...
   faptul a in vreo doua puncte basescu putea face mai mult sau cum se exprima ei, mi se pare normal, ca doar nu ati vrea acum sa ziceti ca basescu a fost perfect!
   dar curtea spune clar ca nu sunt fapte grave si numai la fapte grave se poate suspenda...
   tinand cont si de faptul ca avizul este consultativ, chiar nu mai are importanta daca cc nu a precizat clar ca nu se poate suspenda, sa inteleaga si cei repetenti si cu diplome furate sau cumparate-copiate...
  • +5 (5 voturi)    
   aviz CCR (Vineri, 6 iulie 2012, 16:04)

   nica lv [anonim] i-a raspuns lui CMD

   Va rog cititi cu atentie.Concluziile Curtii,chiar daca nu sunt sintetizate intr-o fraza,suntCLARE! Nu sunt motive de suspendare.Raspundeti de aceasta apreciere eronata:"Concluziile...nu sunt clare",preluata de toate televiziunile.
  • 0 (0 voturi)    
   UPDATE 15.28 este neclar .. (Vineri, 6 iulie 2012, 16:12)

   georget [anonim] i-a raspuns lui CMD

   poate redactia vrea sa clarifice la "UPDATE 15.28 "
   Cind a fost dat Aviz Consultativ negativ clar acum sau in 2007 .
   Pentru mine nu e clar dar poate toate lumea incelege si eu sunt mai incet decit de obicei
  • +2 (2 voturi)    
   joaca de-a drepturile constitutionale (Vineri, 6 iulie 2012, 16:47)

   deceneus [utilizator] i-a raspuns lui CMD

   asta e super tare:

   "Faptul că unele prevederi din proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei au fost constatate ca fiind neconstituţionale, deoarece aveau ca efect suprimarea unor drepturi fundamentale, nu poate conduce la concluzia că Preşedintele României ar fi încălcat prevederile Legii fundamentale."
  • 0 (0 voturi)    
   CCR nu a dat nici un aviz deci adio suspendare (Vineri, 6 iulie 2012, 17:34)

   sorin [anonim] i-a raspuns lui CMD

   Raspunsul Curtii (nu este aviz!!):
   Cu privire la aceste susţineri cuprinse în preambulul propunerii de suspendare din funcţie a preşedintelui României, Curtea constată că acestea nu precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările, astfel încât urmează să fie analizate motivele cuprinse în cele 7 capitole ale propunerii de suspendare.

   Pentru ca nu se "precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările" Curtea Constitutionala nu a dat nici un aviz si doar a analizat "formal" "motivele cuprinse în cele 7 capitole ale propunerii de suspendare".

   Fara avizul Curtii, subliniez raspunsul CCR de astazi nu este aviz, USL & Co nu pot sa il suspende legal presedintele Traian Basescu.
  • +1 (1 vot)    
   CCR, foarte subtila strica jocul USL (Vineri, 6 iulie 2012, 17:58)

   sorincj [utilizator] i-a raspuns lui CMD

   Raspunsul CCR de astazi nu este aviz. Fara aviz adio suspendare.
  • 0 (0 voturi)    
   ce a hotarat CCR (Luni, 9 iulie 2012, 8:51)

   Dan [anonim] i-a raspuns lui CMD

   CCR a refuzat sa hotarasca! desi asta era obligatia ei - atitudine tipica pentru institutiile statului roman.
   oare de ce facem atata caz de independenta/existenta unei institutii care refuza sa-si indeplineasca rolul?
   toata lumea zbiara ca este atacat statul de drept, de parca acesta a existat pana acum. ma tem ca nu e cazul.
 • +37 (39 voturi)    
  de ce n-a citit Zgonea (Vineri, 6 iulie 2012, 14:35)

  Ruhe [utilizator]

  avizul in fata presei?
  • +29 (29 voturi)    
   Pentru că e un document stufos (Vineri, 6 iulie 2012, 14:41)

   A. [anonim] i-a raspuns lui Ruhe

   Pentru că are 30 de pagini. Şi pentru că nu este un aviz simplu, negativ sau afirmativ, ci un răspuns detaliat punct cu punct cererii de suspendare a USL.
   • +23 (23 voturi)    
    nu trebuia sa citeasca (Vineri, 6 iulie 2012, 14:48)

    Ruhe [anonim] i-a raspuns lui A.

    decat prima pagina, pana la propozitia:
    "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,respinge cererile formulate."
   • +21 (21 voturi)    
    CCR (Vineri, 6 iulie 2012, 14:51)

    Dudu [anonim] i-a raspuns lui A.

    Pentru ca nu stie carte. El doar reprezinta poporul.
  • +5 (5 voturi)    
   cu saiba era mai usor (Vineri, 6 iulie 2012, 14:59)

   e.t [anonim] i-a raspuns lui Ruhe

   Sunteti prea malitiosi ! .
   Presedintele Zgonea e venit de la ,,saiba " si nu prea s-a indeletnicit cu cititul.
   E destul sa-i observi , nu sa-i analizezi, fata si te dumiresti imediat ca este un momarlan autentic.(termenul nu-i deloc jignitor ).
   Dealtfel este inca o Grebla din ,,gospodaria" socialistilor.
 • +38 (38 voturi)    
  Ce importanta are? (Vineri, 6 iulie 2012, 14:39)

  OzzyO [utilizator]

  Indiferent ce a zis CCR, numai un naiv poate crede ca astia se opresc. In cateva ore, Crinutzu e presedinte.
  • +4 (4 voturi)    
   Suna oribil! :( (Vineri, 6 iulie 2012, 15:45)

   Jane Doe [utilizator] i-a raspuns lui OzzyO

   Si ai mare dreptate, din pacate! Perspectiva de a fi reprezentati de acest fitilist mahalagiu, lipsit de idei (constructive), vlaga si caracter, e ceva ingrozitor! Si e pe cale sa se produca... Ce dracu' putem face? Sper sa sfarseasca precum Ceausescu!
 • +5 (5 voturi)    
  Link (Vineri, 6 iulie 2012, 14:40)

  Alin [anonim]

  http://www.ccr.ro/deciziitotal/pdf/ro/2012/A01.pdf
  • +8 (8 voturi)    
   astia nu au plagiat (Vineri, 6 iulie 2012, 14:55)

   break_noon [utilizator] i-a raspuns lui Alin

   Au pus ghilimele pe unde trebuia, atunci cind dadeau citate.
 • +1 (1 vot)    
  ?? (Vineri, 6 iulie 2012, 14:40)

  ennola25 [utilizator]

  asta e intoxicare???
 • +31 (31 voturi)    
  ... (Vineri, 6 iulie 2012, 14:40)

  devore [utilizator]

  Pai intre "nu a dat dovada de maxima eficienta" si "incalcarea grava a constitutiei" este o cale foarte lunga. Deci : nu exista temei pentru suspendare .
 • +14 (16 voturi)    
  Concluzia? (Vineri, 6 iulie 2012, 14:41)

  vladf [utilizator]

  Ok nu si-a exercitat cu maxima eficienta si exigenta functia de mediere, dar a incalcat Constitutia sau nu?

  Ca se putea si mai bine stim toti.
  • +15 (15 voturi)    
   Ce mediere? (Vineri, 6 iulie 2012, 14:51)

   Paco'ste [utilizator] i-a raspuns lui vladf

   Antonescu a zis clar ca nu vrea sa vorbeasca cu el.Cum sa impaci/mediezi pe cineva care nu vrea asta?
   • +1 (1 vot)    
    ... (Vineri, 6 iulie 2012, 15:31)

    Scum Hero [anonim] i-a raspuns lui Paco'ste

    Pai daca astia-s invatati asa ca la ei acasa, numai cu japca....
    Daca cu vorba n-au vrut, Presedintele trebuia sa-i aduca cu forta la discutii, cu garzile langa ei.
    Probabil asta i-a reprosat CCR Presedintelui... doar ca intr-un limbaj neutru :)
  • +2 (2 voturi)    
   citeste ultima pagina (Vineri, 6 iulie 2012, 16:03)

   xtz [anonim] i-a raspuns lui vladf

   http://www.ccr.ro/deciziitotal/pdf/2007/ro/avizconsultativ.pdf - ultima pagina

   Propunerea de suspendare din funcţie a domnului Traian Băsescu, Preşedintele României,
   iniţiată de 182 deputaţi şi senatori, prezentată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi a
   Senatului la data de 28 februarie 2007 şi înaintată Curţii Constituţionale la 21 martie 2007, se
   referă la acte şi fapte de încălcare a Constituţiei, săvârşite în exerciţiul mandatului, care, însă,
   prin conţinutul şi consecinţele lor, nu pot fi calificate drept grave, de natură să determine
   suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, în sensul prevederilor art.95 alin.(1) din
   Constituţie.
 • +13 (15 voturi)    
  Ceatza ... (Vineri, 6 iulie 2012, 14:42)

  za-k [utilizator]

  O sa fie ceatza, ca astia din CCR
  nu vor sa se puna rau cu nimeni.

  Numa' bine,
  za-k/
 • +12 (12 voturi)    
  Jos clasa politica actuala! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:42)

  masd_ro [anonim]

  Unitate si perseverenta, pana inlaturam toti apparatchiki comunisti.

  http://www.facebook.com/pages/Miscarea-pentru-apararea-statului-de-drept-din-Romania/441712469182648

  http://www.petitieonline.com/miscarea_pentru_apararea_statului_de_drept_din_romania
  • -2 (2 voturi)    
   like it! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:56)

   anaerobik [anonim] i-a raspuns lui masd_ro

   ...miscarea pentru stat - whoooa, imi place la nebunie! Am mai auzit asta undeva dar nu-mi amintesc...
 • +38 (40 voturi)    
  Aviz NEGATIV (Vineri, 6 iulie 2012, 14:42)

  io [anonim]

  Pagina 1, paragraful 3 din Avizul Consultativ.

  "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate."

  Dupa care, pe puncte, analizand preambulul si cele 7 capete de acuzare, Curtea demonteaza initiativa USL-ului.
  • +4 (4 voturi)    
   link plz??? (Vineri, 6 iulie 2012, 14:44)

   georgeb [utilizator] i-a raspuns lui io

   vreau sa dansez si nu vreau sa fie pt un zvon ci pt ceva sigur :D
   • +2 (2 voturi)    
    vezi mai sus (Vineri, 6 iulie 2012, 15:02)

    xxx [anonim] i-a raspuns lui georgeb

    vezi ca e postat link-ul mai sus.
   • -7 (9 voturi)    
    cred ca vrei sa zici lick :)) (Vineri, 6 iulie 2012, 15:16)

    FLOTA [anonim] i-a raspuns lui georgeb

    Am o curiozitate... va e bine dupa 8 ani de basescu? daca da, atunci va astept pe la tv la stiri, cu bratari si imbracati in dungi:)) langa bombonel!
    Am doua lucruri de spus:
    1. basescu - pdl la puscarie pt flota, furt in parlament... etc
    2. psd - pnl -pc la puscarie pentru privatizari frauduloase, spaga ceruta investitorilor... etc
    Iar daca va mai ramane pp-dd, vadim sau alti tampiti, va rog din suflet sa-i votati!!! Asa o sa emigrez mai repede, cerand azil politic :))) Mi-e rusine de tara asta si de cei care traiesc in ea (inclusiv de voi, pupinbasistilor!)
    • +2 (2 voturi)    
     Amice... (Vineri, 6 iulie 2012, 15:54)

     Pam Pam [anonim] i-a raspuns lui FLOTA

     esti idiot. Una e sa zici ca unora nu le merge bine cu anumite decizii luate mai mult sau mai putin de presedinte, si alta sa zici ca daca iti merge bine, neaparat faci ceva ilegal.
     Mie una imi merge bine, la fel si majoritatii prietenilor mei, si fara nicio legatura cu bugetarii. Toti lucram pentru firme private, iar de ajuns acolo am ajuns toti prin propriile puteri, nu am iesit in strada sa cerem de pomana si sa ne plangem. Pur si simplu muncim si ne vedem de treaba.
     Daca tu nu esti in stare sa iti mearga bine decat daca ti se da, atunci treaba ta, dar nu generaliza aiurea.
  • +1 (1 vot)    
   Cererile = ? (Vineri, 6 iulie 2012, 14:49)

   A. [anonim] i-a raspuns lui io

   Da, dar nu înţeleg ce înseamnă "cererile de intervenţie". De asemenea, nu înţeleg care sunt "cererile formulate". Singura cerere formulată de USL este cererea unui aviz consultativ, nu? Mă poate lămuri cineva, vă rog?
   • +4 (4 voturi)    
    Constitutia nu a fost incalcata de presedinte (Vineri, 6 iulie 2012, 15:11)

    mitic [anonim] i-a raspuns lui A.

    Citeste inceputul si cine a depus cererile si ai sa intelegi cine a depus cererile respinse...
    Nu credeti ca ar trebui sa cerem si noi Avocatului Poporului sa verifice daca prin ultimele actiuni , guvernul si parlamentul nu au incalcat Constitutia?
    Trebuie sa ne dea si noua cineva un raspuns.
    De fapt cei din guvern si parlament sunt reprezentantii nostrii si noi ar trebui sa le cenzuram comportamentul.
    Vorba aia: "sunt cetatean european si am drepturi!"
  • +2 (2 voturi)    
   daca nu esti jurist, taci (Vineri, 6 iulie 2012, 15:02)

   nicolasss [anonim] i-a raspuns lui io

   se refera la cererile de interventie, nu la cererea formulata
 • 0 (8 voturi)    
  Avizul (Vineri, 6 iulie 2012, 14:42)

  intel.bodhi [utilizator]

  Avizul e aici:
  Au scaldat-o si nu au spus nimic clar, daca presedintele a incalcat grav constitutia.

  http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3928/9820801/4/pdf.pdf
  • +15 (15 voturi)    
   Mie mi se pare destul de clar (Vineri, 6 iulie 2012, 14:49)

   Ana D. [anonim] i-a raspuns lui intel.bodhi

   "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, ***respinge cererile formulate***"
   • +4 (4 voturi)    
    si mie se pare (Vineri, 6 iulie 2012, 15:01)

    t_roxx [utilizator] i-a raspuns lui Ana D.

    extrem de clar, cine sustine ca nu ar fi?
  • +25 (25 voturi)    
   NU S-A INCALCAT Constitutia. EVIDENT !!! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:51)

   Oreste [anonim] i-a raspuns lui intel.bodhi

   Pai nu este evident????

   Daca ar fi incalcat Constitutia (cf. dovezilor depuse la dosarel), avizul ar fi fost pozitiv. Ce e asa de greu de priceput?

   Se repeta scenariul din 2007, cand pe banii nostri s-a facut un Referendum pentru moftul Parlamentului (politicienilor).

   SI apropo ... nu exista incalcarea Constitutiei asa, oleaca sau incalcarea grava a Constitutiei -- este incalcare sau BA.
  • +10 (10 voturi)    
   Nu ati citit documentul (Vineri, 6 iulie 2012, 14:52)

   mm123 [utilizator] i-a raspuns lui intel.bodhi

   Tocmai citesc documentul de aici: http://www.ccr.ro/deciziitotal/pdf/ro/2012/A01.pdf

   De pe prima pagina putem citi clar:
   "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
   respinge cererile formulate."

   Dupa care se prezinta asa zisele argumente ale USL-ului, demontate rand pe rand (scris cu litere ingrosate).
  • +7 (7 voturi)    
   mersi pt link (Vineri, 6 iulie 2012, 14:54)

   Nicolae Kidman [utilizator] i-a raspuns lui intel.bodhi

   Am avut rabdare sa-l citesc si mi s-au parut cat se poate de pertinente si obiective analiza si concluziile CCR.
  • +7 (7 voturi)    
   ba au spus (Vineri, 6 iulie 2012, 14:58)

   dj [utilizator] i-a raspuns lui intel.bodhi

   ca nu a incalcat Constitutia. Citeste atasamentul.
 • +12 (12 voturi)    
  cu alte cuvinte (Vineri, 6 iulie 2012, 14:43)

  t_roxx [utilizator]

  nu numai ca nu si a depasit atributiile constitutionale, dar le a exercitat cam timid.
  • +5 (5 voturi)    
   Tonul face.. (Vineri, 6 iulie 2012, 15:40)

   o voce [anonim] i-a raspuns lui t_roxx

   ... muzica si detaliile fac diferenta;
   Totul ar fi fost '' copy/paste'' ( ca tot e la moda definitia) a suspendarii din 2007 daca nu ar fi urmatoarele mici diferente:
   1. Tonul folosit de Presedinte in interventia din Parlament '' taios si aspru'' (citat din Hotnews).
   2. Detalierea (nume/prenume) a persoanelor care se fac vinovate de subminarea statului si incercare de subjugare a justitiei, nume repetate si mesaj subliniat in mai multe randuri in declaratia de presa premergatoare deciziei de suspendare.
   3. Pozitia cat se poate de clara a Comunitatii Europene si SUA (Franta acuza fara menajamente impostorul ponta de lovitura de stat)

   Poate ca Presedintele astepta doar unda verde de la o institutie abilitata sa-i umfle pe derbedei ?

   Orele ce urmeaza ne vor lamuri cu siguranta, dar eu, ca si ''co-proprietar'' al corabiei ROMANIA, am un singur mesaj:
   - Capitan Traian Basescu ITI ORDON sa-mi duci corabia la destinatia promisa si sa nu mi-o lasi in mainile ''somalezilor'' din palatul parlamentului sau palatul victoria!
   Milioanele de proprietari ai acestei ''corabii'' vom analiza cat de bine te-ai achitat de sarcinile de Comandant cand vei ajunge la destinatie.
   Pana atunci, treci la executare.
   • +4 (4 voturi)    
    Bravo ! (Vineri, 6 iulie 2012, 16:04)

    just.me [utilizator] i-a raspuns lui o voce

    Exact asa gandesc si eu. Basescu si inca vreo cativa in care am mare incredere: cristian preda, macovei, mihail neamtu, sunt pur si simplu datori sa lupte pentru noi. Noi luptam, dar avem nevoie de lideri.
   • 0 (0 voturi)    
    frumos spus (Vineri, 6 iulie 2012, 16:34)

    dj [utilizator] i-a raspuns lui o voce

    Dar se pare ca pentru a putea face asta va trebui sa il mai votam o data, mai corect spus sa votam impotriva suspendarii, pentru ca la referendum clar se va ajunge.
    Culmea ironiei: pentru doua mandate de Presedinte sa fie votat de 4 ori! De doua ori in alegeri, o data in referendumul din 2007 (parca atunci a fost) si vom mai vota o data in 2012. Daca pana la referendum se prind si simpatizantii usl cum sta treaba de fapt... Ideal ar fi ca prima decizie a lui crinut sa fie eliberarea lui nastase sa se prinda lumea de "dragostea lor de tara'.
 • +15 (15 voturi)    
  Daca avizul era pro-suspendare.... (Vineri, 6 iulie 2012, 14:43)

  Claude [utilizator]

  ....la cit de golani sin uselistii, ar fi sarit primii sa spuna rezultatul. Asa insa, o tin sub obroc, sa nu afle nici coana Merkel.....
  • +3 (3 voturi)    
   ... (Vineri, 6 iulie 2012, 15:37)

   Scum Hero [anonim] i-a raspuns lui Claude

   Le-a luat un pic timp sa rastalmaceasca cuvintele... dar au iesit.
   Ei au inteles din alea 30 pagini (logic, sarind peste primul paragraf, ala e prolog pentru ei) ca din cele "nshpe" acuzatii, sunt 2 unde Presedintele "a incalcat grav constitutia" (vorba unei feţe roşii, nu a mea)...
 • +10 (10 voturi)    
  "maxima eficienta si exigenta"?? (Vineri, 6 iulie 2012, 14:43)

  DrInOrice [utilizator]

  de cand pot fi oamenii, din orice pozitie, acuzati ca nu si-au atins maximul de eficienta si exigenta? Este un criteriu complet subiectiv si ignora si un calificativ de "foarte bine" atat timp cat nu este "maximum"!

  Asta ne mai lipsea, la scoala copiii sa primeasca mustrari la sfarsitul semestrului ca nu si-au atins maximul!
  • +2 (2 voturi)    
   ... (Vineri, 6 iulie 2012, 15:40)

   Scum Hero [anonim] i-a raspuns lui DrInOrice

   Nu e nimic rau in a spune cuiva ca nu si-a facut treaba atat de bine pe cat putea. Si elevii la scoala sunt sfatuiti unde au lipsuri si ce trebuie sa imbunatateasca.
   Asta a facut si CCR - l-a invatat pe Presedinte unde mai e de lucru, unde mai poate imbunatati.
   Bineinteles, asta dupa ce a spus clar si raspicat ca "respinge cererile formulate".
   Dar traind intr-o comunitate atat de aiurea, incepem sa vedem rau chiar si acolo unde nu e...
 • +13 (13 voturi)    
  Asta este ! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:44)

  CezarN [utilizator]

  Este un bun inceput.
  Daca USL admite aceasta decizie, si cum naiba sa nu o admita, ca trebui sa inghita si decizia de Luni care va spune ca Antonescu a ajuns printr-o procedura neconstitutionala fotoliul de sef al Senatului.
  Atunci sa vedem cum o da la-ntors USL.
 • +6 (6 voturi)    
  mda, si-au incalcat propria lege (Vineri, 6 iulie 2012, 14:44)

  marianstar [utilizator]

  Cum poate sa explice CCR ca incalca propria lege (47/1992):

  Art.43. - (1) Avizul cu privire la suspendarea din funcţie a Preşedintelui României se emite de Curtea Constituţională în urma baza dezbaterii propunerii de suspendare şi a dovezilor prezentate.
  (2) Preşedintele României va fi încunoştinţat asupra datei fixate pentru dezbatere şi poate da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

  Of, ce tara, scrie clar ca trebuia sa fixeze data pentru dezbatere si sa-l invite pe Basescu...
  • +1 (1 vot)    
   a fost ieri (Vineri, 6 iulie 2012, 15:16)

   culanst [utilizator] i-a raspuns lui marianstar

   Articolul cred că se referă la dezbaterea de ieri din Parlament, la care a fost prezent președintele, nu la dezbaterea Curții.
 • +2 (4 voturi)    
  o mare abureala (Vineri, 6 iulie 2012, 14:45)

  eu [anonim]

  in tara asta avem parte numai de naparci, de oameni cu 2 fete. Bai fratilor, nu puteati sa spuneti clar DA sau NU ?!?!?
  • +1 (1 vot)    
   tactica este una comunista (Vineri, 6 iulie 2012, 15:01)

   flitmania [utilizator] i-a raspuns lui eu

   le-a aruncat pisica nenorocitilor de parlamentari ca sa-si asume decizia finala.Oameni buni,nu mai este decat o solutie:sa iesim cati mai multi in strada!
 • +3 (11 voturi)    
  un punct in plus pt Hotnews (Vineri, 6 iulie 2012, 14:46)

  X pics [anonim]

  Fiind un sustinator USL (nu va grabiti sa imi dati negative, e optiunea mea si am dreptul la ea), nu imi place Hotnews prea tare (pentru asta imi puteti da negative), dar trebuie sa admir faptul ca Hotnews a pus punctul pe cea mai importanta concluzie a Curtii Constitutionale.
  • +4 (4 voturi)    
   Tocmai au sters-o din titlu! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:57)

   Con_stan_tin [utilizator] i-a raspuns lui X pics

   Oricum sunt 6 din 7 concluzii favorabile lui Basescu.
  • +4 (4 voturi)    
   O sa ti dai tu singur minus mai incolo (Vineri, 6 iulie 2012, 14:58)

   t_roxx [utilizator] i-a raspuns lui X pics

   pentru ca sustii USL, nu am nicio indoiala. Insa ce am inteles eu din lipsa de "maxima eficienta" este ce am spus mai sus: nu numai ca nu si a depasit atributiile constitutionale, dar le a exercitat cam timid. Ceea ce va da probabil aripi lui Crin sa taie si sa spanzure si mai ales, sa gratieze.
 • +13 (13 voturi)    
  Ok, s-a luat la cunostinta (Vineri, 6 iulie 2012, 14:48)

  EQUANT [utilizator]

  Nu ca le-ar pasa USL-istilor ...
 • -3 (9 voturi)    
  Iar s-au spalat pe maini (Vineri, 6 iulie 2012, 14:48)

  eTester [anonim]

  Intrebarea e daca a incalcat grav constitutia sau nu. Astia s-au apucat sa scrie romane si nuvele... De fapt nu prea ne intereseaza povestile, ne intereseaza decizia: A incalcat grav Constitutia? DA sau NU!
  • +5 (5 voturi)    
   Citeste documentul (Vineri, 6 iulie 2012, 14:54)

   mm123 [utilizator] i-a raspuns lui eTester

   Raspunsul a fost clar: NU
  • +4 (4 voturi)    
   N-a incalcat Constitutia! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:01)

   Catalin_N [utilizator] i-a raspuns lui eTester

   Ura!!! CCR demonstreaza ce era de demonstrat.
   T.Basescu nu a incalcat Constitutia.

   Cea mai "grava" abatere a lui T.Basescu e:
   "Curtea constata ca domnul Traian Basescu nu si-a exercitat cu maxima eficienta si exigentă functia de mediere între puterile statului, precum si intre stat si societate"

   In rest toate celelalte acuze sunt fara temei si nu-l pot face vinovat de exprimarea opiniei sale atat ca presedinte de stat cat si cat si ca simplu cetatean.
 • +4 (4 voturi)    
  2007 (Vineri, 6 iulie 2012, 14:48)

  dorian grig [anonim]

  Acesta e citat din avizul consultativ din 2007????
  • +1 (1 vot)    
   da (Vineri, 6 iulie 2012, 15:22)

   dj [utilizator] i-a raspuns lui dorian grig

   au citat si avizul de atunci pentru ca tema era aceeasi chiar daca motivele expuse de usl sunt diferite.
 • +14 (14 voturi)    
  Nerelevante (Vineri, 6 iulie 2012, 14:50)

  B.Dan [utilizator]

  "Cu privire la aceste susţineri, Curtea constată că sunt nerelevante, în
  situaţia în care Primul ministru al României este preşedintele Uniunii
  Social Democrate, desemnat de Preşedintele României."

  Dar sa nu uitam ca si in 2007 avizul CCR a fost de asemenea negativ suspendarii.
 • +5 (5 voturi)    
  Mda (Vineri, 6 iulie 2012, 14:52)

  ion [anonim]

  Adica la fel ca data trecuta il suspenda fara vreun motiv real. Eu stau si ma intreb de ce avizul este numai consultativ? Nu asta ii rolul CCR sa zica da au ba si parlamentul se supune?
  • +8 (8 voturi)    
   pe ce lume traiesti??? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:08)

   gogu [anonim] i-a raspuns lui ion

   E consultativ pentru ca acum 2 zile USL l-au redus din OBLIGATORIU la CONSULTATIV prin Ordonanta de Urgenta. DE AIA.

   Si tot de aia ies si eu in strada in fiecare zi! Pentru ca e anormal ce se intampla!!!!
 • -5 (9 voturi)    
  citati asta (Vineri, 6 iulie 2012, 14:52)

  Claudiu2 [anonim]

  Referitor la rolul Preşedintelui României, prevăzut de art.80 din
  Constituţie, Curtea constată că domnul Traian Băsescu nu şi-a exercitat cu
  maximă eficienţă şi exigenţă funcţia de mediere între puterile statului,
  precum şi între stat şi societate.
  • +4 (4 voturi)    
   si? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:11)

   cetatean.ro [utilizator] i-a raspuns lui Claudiu2

   Nu scrie ca a incalcat Constitutia.
 • -2 (2 voturi)    
  ... (Vineri, 6 iulie 2012, 14:52)

  Ariona [utilizator]

  seamana cu un rechizitoriu, dar cred ca exista si o concluzie care nu a fost data presei.
  • +2 (2 voturi)    
   exista (Vineri, 6 iulie 2012, 15:23)

   dj [utilizator] i-a raspuns lui Ariona

   pe prima pagina "respinge soliciarea"
   • 0 (0 voturi)    
    ... (Vineri, 6 iulie 2012, 16:29)

    Ariona [utilizator] i-a raspuns lui dj

    am vazut mai tarziu "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
    respinge cererile formulate"
 • +4 (4 voturi)    
  Adevăr vs. Minciună în mass-media. Vai vai! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:54)

  The Knight [utilizator]

  Oare e adevăr sau minciună?
  "Curtea Constituţională a constatat, vineri, că Traian Băsescu nu şi-a exercitat cu maximă eficienţă şi exigenţă funcţia de mediere între puterile statului,precum şi între stat şi societate" (Mediafax, 2012)
  • +2 (2 voturi)    
   oare se refera (Vineri, 6 iulie 2012, 15:37)

   lucyan [utilizator] i-a raspuns lui The Knight

   la faptul ca nu a declarat stare de necesitate si sa-i aresteze pe liderii usl penru lovitura de stat?
   poate era mai eficient decat sa mai asteptam alta decizie a cc daca antonescu este sau nu presedinte legitim senat... daca nu este , avea dreptul sa formuleze o asemenea cerere? avea dreptul sa convoace parlamentul?
   au votat si cei doi uslasi incompatibili si cu sentinte definitive? vor vota si suspendarea?
   a votat si catalin voicu, acel psd-ist mizerabil care trebuia impuscat pentru tradare de tara si amestec in justitie...
 • +7 (7 voturi)    
  Nu a incalcat constitutia! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:54)

  calin__ [utilizator]

  Era clar inca de ieri cand am vazut acuzatiile. Doar pentru ca a dat declaratii publice nu inseamna ca a incalcat legea. Mizeriile de la USL nu o sa respecte acest aviz asa ca ne vedem domnilor la referendum. Daca pica Basescu plec din tara. Oricine care apara libertatea lui de exprimare si nu numai, dar si a copiilor lui isi da cu usurinta seama ca USLul calca in picioare toata munca noastra. La vot, sa ne salvam!
 • +11 (11 voturi)    
  mda.... (Vineri, 6 iulie 2012, 14:54)

  alba_ca_zapada [utilizator]

  ambigu, foarte ambigu. Constat cu tristete ca USL-ul a atins cote maxime. Din intimplare am fost in Romania pe 10 iunie si multi dintre cunoscutii mei nu au fost la vot. Explicatia: nu am de ce sa ma duc.... In Romania nu exista inca notiunea de democratie, exercitarea votului ca om liber. Multi, mult prea multi sint interesati numai de burta personala: sa fie frigiderul plin, sa sfiriie gratarul cu mici samd. Miile de tineri care au murit in 89 au murit tocmai ptr ca noi romanii sa ne putem exercita dreptul la vot liber si acum nu face acest lucru. Dar romanul stie sa invinuiasca, sa dea vina pe oricine altcineva decit pe el insusi.
  Fiecare vot conteaza. Nemergind la vot s-a dat mina libera comunistilor..
 • +13 (13 voturi)    
  Eficienta (Vineri, 6 iulie 2012, 14:55)

  Cel [anonim]

  Fraza "nu a dat dovada de maxima eficienta" daca ar fi interpretata de USL ca incalcare a consittutiei, ar trebui sa fie exclusi toti parlamentarii, CRIN ar trebui sa plece primul, are doar 1% prezente la locul de munca, deci eficienta cea mai mica.
  • +1 (1 vot)    
   ... (Vineri, 6 iulie 2012, 15:46)

   Scum Hero [anonim] i-a raspuns lui Cel

   crinisor are 0 (ZERO!!!!) prezenta in 2011! Acolo nu mai e vorba de lipsa de eficienta... el NU EXISTA pentru parlamentul Romaniei, e ASISTAT SOCIAL pe banii statului, dar la nivel de parlamentar.
 • +5 (5 voturi)    
  TOATA STIMA! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:55)

  mman [utilizator]

  TOATA STIMA!
 • +6 (8 voturi)    
  multumim CCR! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:55)

  James Bond [utilizator]

  Daca USL ignora acest aviz, atunci va trebui ca puterile straine sa intervina!
  Este atac asupra Statului Roman!!!
  • 0 (2 voturi)    
   Nu-l va ignora (Vineri, 6 iulie 2012, 15:13)

   Ionescu2 [utilizator] i-a raspuns lui James Bond

   Va vota pentru suspendare, asa cum se spune la punctul 1, si cum, la punctul 2, se cere votul Parlamentului.
  • 0 (4 voturi)    
   suna, fa ceva! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:14)

   anaerobik [anonim] i-a raspuns lui James Bond

   Suna-l repede pe Putin ca o fi la pescuit si nu se uita la televizor!
 • +3 (5 voturi)    
  PILAT din Pont(a) (Vineri, 6 iulie 2012, 14:56)

  eu [anonim]

  Au facut si astia ca in cazul lui Isus, l-au dat pe mana poporului !! Sic.
  • -1 (3 voturi)    
   excelenta metafora, bravo (Vineri, 6 iulie 2012, 15:08)

   anaerobik [anonim] i-a raspuns lui eu

   Mi se pare incarcat mistic, uluitor, minunat, extravagant ce se intimplaza azi in parlament, de ziua Schimbarii la fata! PF Daniel impreuna cu un sobor de preoti ar trebui sa sustina un TE DEUM! Sint extrem de norocos ca sint contemporan cu astfel de evnimente! Noi, fetele, ne-am facut rezerve de uleiuri aromate (de la buticul de etno din colt), tamiie si smirna si sintem pregatite sa ungem ranile noului mesia...
 • +7 (7 voturi)    
  Din ce vad, nu sunt motive de suspendare a Presedi (Vineri, 6 iulie 2012, 14:56)

  ram [anonim]

  În reglementarea procedurii de suspendare din funcţie a Preşedintelui României, Constituţia nu se rezumă însă la acest înţeles căci, dacă ar fi aşa, expresia „fapte grave” nu ar avea sens.
  Analizând distincţia cuprinsă în textul citat şi luând în considerare faptul că Legea fundamentală este un act juridic normativ, Curtea Constituţională constată 3 că nu orice faptă de încălcare a prevederilor Constituţiei poate justifica suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, ci numai "faptele grave", cu înţelesul complex pe care această noţiune îl are în ştiinţa şi în practica dreptului.
  Din punct de vedere juridic, gravitatea unei fapte se apreciază în raport cu valoarea pe care o vatămă, precum şi cu urmările sale dăunătoare, produse sau potenţiale, cu mijloacele folosite, cu persoana autorului faptei şi, nu în ultimul rând, cu poziţia subiectivă a acestuia, cu scopul în care a săvârşit fapta. Aplicând aceste criterii la faptele de încălcare a ordinii juridice constituţionale la care se
  referă art.95 alin.(1) din Legea fundamentală, Curtea reţine că pot fi considerate fapte grave de încălcare a prevederilor Constituţiei actele de decizie sau sustragerea de la îndeplinirea unor acte de decizie obligatorii, prin care Preşedintele României ar împiedica funcţionarea autorităţilor publice, ar suprima sau ar restrânge drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ar tulbura ordinea constituţională ori ar urmări schimbarea ordinii constituţionale sau alte fapte de aceeaşi natură care ar avea sau ar putea avea efecte similare. >>
  • -1 (3 voturi)    
   ce e scris, e scris si va fi (Vineri, 6 iulie 2012, 15:09)

   anaerobik [anonim] i-a raspuns lui ram

   stii ce? nu conteaza ce vezi mata...
 • -8 (8 voturi)    
  Uite ce zice in pdf-ul acela (Vineri, 6 iulie 2012, 14:56)

  ovi [anonim]

  Majoritatea legilor promovate de Executiv prin procedura de
  angajare a raspunderii în fata Parlamentului au fost gresit concepute si aplicate.
  Guvernul Boc fiind nevoit sa-si angajeze raspunderea de mai multe ori pentru
  legi care reglementeaza acelasi domeniu tocmai pentru ca actele normative
  adoptate initial de Partidul Democrat Liberal se dovedeau eronate (de exemplu,
  în materia salarizarii bugetarilor au fost angajari de raspundere în decembrie
  2009, iunie 2010, decembrie 2010). De la Palatul Cotroceni Presedintele a dictat
  atât forma cât si modalitatea de adoptare a legii, menite sa duca la evitarea
  procesului democratic, de dezbatere legislativa în Parlament.
  Din acest haos legislativ declansat de regimul patronat de pre?edintele
  Basescu au izvorât circumstantete care au permis declan?area a nenumarate
  litigii în justitie în materia salarizarii bugetarilor, litigii pierdute, în general de
  statul român.
  • +2 (2 voturi)    
   CITITI CU ATENTIE! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:07)

   Ana D. [utilizator] i-a raspuns lui ovi

   Acesta este un CITAT din propuenerea de suspendare! Citeaza cu paginile de-acolo, pentru fiecare sectiune, apoi, in text ingrosat la sfarsit, este decizia curtii pentru acea sectiune, si pt acele citate!

   Citatul dat de tine incepe la pag. 3 cu

   " Totodată, se susţine că „în aceste condiţii, in[...] "
  • +4 (4 voturi)    
   citat (Vineri, 6 iulie 2012, 15:09)

   culanst [utilizator] i-a raspuns lui ovi

   Aveți grijă, ce ați selectat e un citat din cererea de suspendare, nu reprezintă vederile Curții. Întreaga pagină 4 e parte dintr-un citat care începe pe penultima linie a paginii 3.
  • +3 (3 voturi)    
   citeste mai atent (Vineri, 6 iulie 2012, 15:13)

   cetatean.ro [utilizator] i-a raspuns lui ovi

   Ceea ce zici tu, e ce au scris USL-istii.
 • -9 (13 voturi)    
  a hotarat (Vineri, 6 iulie 2012, 14:56)

  eugen [anonim]

  liber la suspendare,
  :)))
 • +7 (7 voturi)    
  E vorba de cererile de INTERVENTIE (Vineri, 6 iulie 2012, 14:56)

  Ionescu2 [utilizator]

  Care sunt cu totul altceva decat cererea de suspendare ! Nu mai manipulati !
  • 0 (0 voturi)    
   adică? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:41)

   culanst [utilizator] i-a raspuns lui Ionescu2

   Care sînt cererile de intervenție? Nu mi-e clar din decizia Curții. Puteți explica?
 • +10 (12 voturi)    
  nu stim sa citim ?! ... sau chiar nu intelegem ... (Vineri, 6 iulie 2012, 14:56)

  Mircea [anonim]

  "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
  respinge cererile formulate."

  Cred ca este destul de clar, ca avizul CCR este unul negativ de vreme ce respinge cererea formulata, ... nu trebuie sa fii "dottore" in drept pt asta.

  http://www.ccr.ro/deciziitotal/pdf/ro/2012/A01.pdf
  pag. 1, alin. 3.
  • +1 (1 vot)    
   dottore, nu dar.. (Vineri, 6 iulie 2012, 15:04)

   Non [utilizator] i-a raspuns lui Mircea

   tot trebuie sa intelegi ce citesti. Vezi ca e corect ce a raspuns Ionescu2 mai sus
  • +2 (2 voturi)    
   am o completare: (Vineri, 6 iulie 2012, 15:04)

   flitmania [utilizator] i-a raspuns lui Mircea

   "Curtea,delirand,ii lasa pe dobitoci sa faca ce doresc"".Au zis ca nu tin seama de ce spune Curtea,iata ca ea nu a spus nimic.
  • -2 (4 voturi)    
   esti praf! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:16)

   kitto [utilizator] i-a raspuns lui Mircea

   nu ai inteles nik..se refera la cererile de interventie nu la motivele de suspendare..
   nu pricepem nik dar ne dam cu parerea..
   • -1 (1 vot)    
    Cererile de interventie (Vineri, 6 iulie 2012, 15:42)

    Mihail_AD [utilizator] i-a raspuns lui kitto

    nu au furnizat suficiente date. Asta denota incompetenta sau rea vointa. Domnii juristi USL au batut campii in 16 pagini fara a aduce vreo legitimare actiunii lor. In loc de justificari concrete au oferit propaganda. Cam ceea ce a facut si avocatul lui Ceausescu de la Targoviste.
 • -15 (19 voturi)    
  RASPUNSUL ESTE FAVORABIL! (Vineri, 6 iulie 2012, 14:57)

  kitto [utilizator]

  Raspuns CCR:
  "Faptul că Preşedintele României, prin comportamentul său politic, şi-a asumat public iniţiativa luării unor măsuri economico-sociale, înainte ca
  acestea să fie adoptate de către Guvern, prin asumarea răspunderii, poate fi
  reţinut ca o încercare de a diminua rolul şi atribuţiile primului ministru."
  deci iata ca exista un motiv de suspendare.
  DECI RASPUNSUL CCR ESTE FAVORABIL SUSPENDARII!
  • 0 (2 voturi)    
   >>>>>>>>>>>> (Vineri, 6 iulie 2012, 15:04)

   Invincible [utilizator] i-a raspuns lui kitto

   Iete un respuns favorabil: da, poti sa iesi la joaca.
  • +2 (2 voturi)    
   Citit, oameni buni, cu atentie! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:05)

   Ana D. [utilizator] i-a raspuns lui kitto

   Avizul CCR e PLIN de citate din documentul pe care l-a inaintat USL -ul.

   Se demonteaza punct cu punct documentul, se citeaza din el cu paginile, iar la sfarsit pentru fiecare sectiune, cu litere ingrosate, sunt concluziile curtii.

   Cand incepe cu "În Preambulul propunerii de suspendare din funcţie, se susţine că" sau "Totodată, se susţine că „", si apoi vin ghilimele, inseamna ca e CITAT DIN PROPUNEREA DE SUSPENDARE si NU este concluzia CCR!!!
  • -1 (3 voturi)    
   ... (Vineri, 6 iulie 2012, 15:05)

   Non [utilizator] i-a raspuns lui kitto

   corect.
  • +3 (3 voturi)    
   MO (Vineri, 6 iulie 2012, 15:08)

   coco21 [utilizator] i-a raspuns lui kitto

   Cat de repe crezi ca va fi publicata aceasta decizie a CCR in MO?
   nu atat de repede ca cea de salvare a lui Felix the cat.
   • +2 (2 voturi)    
    si mult dupa (Vineri, 6 iulie 2012, 15:26)

    dj [utilizator] i-a raspuns lui coco21

    gratierea lui nastase, daca gratierea trebuie publicata in mo
  • +2 (2 voturi)    
   citeste sfarsitul de la prima pagina: (Vineri, 6 iulie 2012, 15:09)

   Daniel_C [anonim] i-a raspuns lui kitto

   Curtea spune pe pagina 1la penultimul paragraf:
   " Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate."
  • +2 (2 voturi)    
   rea interpretare (Vineri, 6 iulie 2012, 15:12)

   culanst [utilizator] i-a raspuns lui kitto

   Ăsta e clar citat din propunerea de suspendare, începe cu ghilimele. De ce vreți să dezinformați?
  • +2 (2 voturi)    
   citeste si apoi comenteaza, dottore jr ce esti (Vineri, 6 iulie 2012, 15:23)

   StiLLME [utilizator] i-a raspuns lui kitto

   Ia uite ce zice domnul Mircea, chiar deasupra comentariului tau:
   "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,respinge cererile formulate."

   Mergi si da trei ture!
  • +3 (3 voturi)    
   Oh, da, fix asa-i. (Vineri, 6 iulie 2012, 15:23)

   deno [anonim] i-a raspuns lui kitto

   Din 7 capitole, la 6 CCR a raspuns negativ iar la unul a zis "ca poate fi"

   De fapt a zis ca declaratia aia cu misorarile de salarii nu se incadreaza la "opinii si optiuni politice"

   Cam jenanta treaba cu "poate fi" avand in vedere ca stia sunt judecatorii de la CCR si trebuie sa spuna sau da sau nu.

   Bine inteles ca acum propaganda USL are sa spuna "ca poate fi" = "este" si o sa-l suspende pe Basescu pentru ca l-a faultat pe Boc.
 • -12 (14 voturi)    
  cine a alterat democratia (Vineri, 6 iulie 2012, 14:57)

  mircea [anonim]

  citat din avizul CCR: "Analiza evenimentelor politice din ultimii 3 ani arată că cel care a generat, conceput şi întreţinut procesul de alterare a statului democratic a fost Preşedintele Traian Băsescu."
  http://www.ccr.ro/deciziitotal/pdf/ro/2012/A01.pdf
  • +1 (1 vot)    
   deschide ochii. (Vineri, 6 iulie 2012, 15:01)

   hamham [utilizator] i-a raspuns lui mircea

   au citat din documentul dat de usl.
   usurel cu pianu ca doare.
  • +2 (2 voturi)    
   Mai uita-te o data (Vineri, 6 iulie 2012, 15:02)

   Ana D. [anonim] i-a raspuns lui mircea

   Ala este un citat din documentul de 17 pag, pregatit de USL pt. suspendare. Uita-te mai cu atentie, e plin de citate de-acolo, care se intind pe mai multe pagini, pe care apoi CCR le demonteaza.

   Citatul este pus acolo nu pentru ca CCR e de acord cu el, ci pentru ca face referinta la el.

   PS. Pt dl. Ponta, citatele sunt chestiile alea intre ghilimele.
  • +1 (1 vot)    
   sunteti varza sau ce? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:03)

   t_roxx [utilizator] i-a raspuns lui mircea

   citati din ce scrie ingrosat, nu citati ceea ce Curtea a citat la randul ei.
  • +1 (1 vot)    
   Dumnu' Mircea, raspunsul CCR este cu text ingrosat (Vineri, 6 iulie 2012, 15:04)

   Andrei [anonim] i-a raspuns lui mircea

   , ce-ai citit tu este plangerea formulata de USL. Treci la loc, ai nota 4.
  • +2 (2 voturi)    
   Mai citeste (Vineri, 6 iulie 2012, 15:05)

   florin [anonim] i-a raspuns lui mircea

   Ceea ce ai citit este acuzatia adusa lui Basescu. Raspunsul CCR vine mai jos si este scris ingrosat.
  • +2 (2 voturi)    
   mai citeste (Vineri, 6 iulie 2012, 15:05)

   aniului [anonim] i-a raspuns lui mircea

   poate a doua sau a treia oara te prinzi de unde ai citat
  • +3 (3 voturi)    
   Esti amuzant (Vineri, 6 iulie 2012, 15:05)

   Octavian [anonim] i-a raspuns lui mircea

   Dar ai uitat ceva: inainte acestui text apare

   Totodatã, se susþine cã "[..]Analiza evenimentelor politice din ultimii 3 ani arată că cel care a generat, conceput şi întreţinut pro"

   Deci textul apare in ce au scris USL-istii. Dar daca citesti ciripeste...
  • +3 (3 voturi)    
   unde ai terminat scoala ? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:05)

   mihai_x [anonim] i-a raspuns lui mircea

   Se pare ca ori esti ca majoritatea votantilor USL, adica analfabet si rau-intentionat: fraza pe care o dai ca exemplu este citata in raspunsul final al CCR din cererea de suspendare a USL. La acel fragment din cererea USL raspunde mai jos in text CCR.
  • +2 (2 voturi)    
   esti prost sau troll? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:06)

   Alex [anonim] i-a raspuns lui mircea

   Chiar nu te-ai prins ca citatele din cerere sunt cu font normal si argumentatia curtii este cu font ingrosat?
  • +2 (2 voturi)    
   citeste mai atent (Vineri, 6 iulie 2012, 15:06)

   Gelum [utilizator] i-a raspuns lui mircea

   acela este un citat din cerere, si nu vreo concluzie a CCR. Concluziile sunt in bold.
  • +2 (2 voturi)    
   citezi din plingerea USL (Vineri, 6 iulie 2012, 15:06)

   A Dandanache [utilizator] i-a raspuns lui mircea

   Ce citezi tu e textul USL din sesizare, pe care Curtea la pronuntat o aiureala.
  • +2 (2 voturi)    
   ia mai citeste (Vineri, 6 iulie 2012, 15:07)

   DrInOrice [utilizator] i-a raspuns lui mircea

   si vezi ca fragmentul ala era citat din ce le-a trimis USL-ul
  • +2 (2 voturi)    
   Mai citeste inca o data.... (Vineri, 6 iulie 2012, 15:07)

   deno [anonim] i-a raspuns lui mircea

   Ce ai citat acolo e din documentul de la USL

   Citeste mai jos unde e scris cu font bold ce zice CCR:

   "Cu privire la aceste susţineri cuprinse în preambulul propunerii de
   suspendare din funcţie a preşedintelui României, Curtea constată că acestea
   nu precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de
   încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările"
  • +2 (2 voturi)    
   Tu esti prost sau te prefaci? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:09)

   ictin [anonim] i-a raspuns lui mircea

   Din moment ce tu citezi din ceea ce cita Curtea din motivele de suspendare invocate de cretinescu.
   Ca sa iti explic si pentru capsorul tau, care se pare ca functioneaza mai incet, in aviz CCR intai citeaza fiecare motiv de suspendare, si apoi isi da cu parerea. Parerea Curtii este numai ce e bolduit.
  • +2 (2 voturi)    
   doar un citat (Vineri, 6 iulie 2012, 15:09)

   Anonim [anonim] i-a raspuns lui mircea

   In cadrul avizului, au fost citate parti din documentul primit de la Parlament. Marcate cu ghilimele si referinta (ca sa vezi).

   Bucata 'citat' de tine este un citat din acele citate, deci sursa initiala este propunerea de suspendare, nici cum opinia CCR
  • +2 (2 voturi)    
   citim ce vrem, decupat din context (Vineri, 6 iulie 2012, 15:10)

   Daniel_C [anonim] i-a raspuns lui mircea

   vezi raspunsul pentru kitto
  • 0 (2 voturi)    
   griji, M (Vineri, 6 iulie 2012, 15:12)

   anaerobik [anonim] i-a raspuns lui mircea

   Mirciulica, ai o problema la citirea si pronuntia ghilimelelor...vezi ca asa au patit Mang, Cheovesi, Ponta.
  • +2 (2 voturi)    
   asta e (Vineri, 6 iulie 2012, 15:13)

   ciprianmarius [utilizator] i-a raspuns lui mircea

   citat din actul de acuzare. Nu e ceea ce spune CCR in decizie.
   Raspunsurile CCR sunt scrise bold. La acest punct scrie:
   Cu privire la aceste susţineri cuprinse în preambulul propunerii de
   suspendare din funcţie a preşedintelui României, Curtea constată că acestea
   nu precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de
   încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările, astfel
   încât urmează să fie analizate motivele cuprinse în cele 7 capitole ale
   propunerii de suspendare.
  • +2 (2 voturi)    
   multi sunteti (Vineri, 6 iulie 2012, 15:14)

   cetatean.ro [utilizator] i-a raspuns lui mircea

   Citatul ala de din cerera depusa de USL.
  • +1 (1 vot)    
   . (Vineri, 6 iulie 2012, 15:22)

   lll [anonim] i-a raspuns lui mircea

   Nu fii retard, asta e citat din cererea parlamentului pe care CCR o include în document.
  • +1 (1 vot)    
   minte de gaina (Vineri, 6 iulie 2012, 15:31)

   cmg_george [utilizator] i-a raspuns lui mircea

   ala ii citat din cererea depusa de USL
  • 0 (0 voturi)    
   Eternul votant usl-a (Vineri, 6 iulie 2012, 16:04)

   mitic [anonim] i-a raspuns lui mircea

   Nici nu putem astepta mai mult de la voi!
   Mai baiete, tu ai citit vreodata in viata ta o hotarare judecatoreasca??? Daca nu, afla ca se reia tot ce spune "riclamantul" si apoi se concluzioneaza. In ce tara traim!!!!
   De aceea guvernul si reprezentantii tai ne confunda cu tine.
 • +1 (1 vot)    
  ce se intampla (Vineri, 6 iulie 2012, 14:59)

  Stepfan [anonim]

  cu ccr ce au decis .. ?
  nu inteleg nimik explicatimi si mie fratilor!
 • -4 (4 voturi)    
  ALT RASPUNS FAVORABIL CCR! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:01)

  kitto [utilizator]

  Alt raspuns favorabil suspendarii dat de catre CCR
  Referitor la rolul Preşedintelui României, prevăzut de art.80 din
  Constituţie, Curtea constată că domnul Traian Băsescu nu şi-a exercitat cu
  maximă eficienţă şi exigenţă funcţia de mediere între puterile statului,
  precum şi între stat şi societate.
  UN ALT MOTIV PENTRU SUSPENDAREA PRESEDINTELUI
  • 0 (0 voturi)    
   ... (Vineri, 6 iulie 2012, 15:53)

   Scum Hero [anonim] i-a raspuns lui kitto

   Adica pentru ca nu a luat nota 10 la examen, tu deduci/intelegi ca n-a trecut examenul.
 • +1 (1 vot)    
  CCCR (Vineri, 6 iulie 2012, 15:04)

  cetateanul [anonim]

  Era normal sa se emita un asemenea aviz. Textul solicitarii de suspendare este un roman - in drept nu asta conteaza, ci ce fapte grave a comis presedintele.
 • +1 (1 vot)    
  Avizul este evident NEGATIV pentru (Vineri, 6 iulie 2012, 15:04)

  Copy Paste [anonim]

  orice a citit motivarile.
  EFICIENTA MAXIMA nu exista niciunde ca fiind ceva negativ - "incalcare grava"

  Eficace - daca iti atingi obiectul deci si l-a atins
  Eficient - daca-l faci cu cat mai putine resurse

  Eficienta MAXIMA nu exista....inseamna nota 10 cu +, ori daca iei un 9 nu inseamna ca nu esti bun
 • +3 (3 voturi)    
  a desfiintat motivele cerererii si aberatiile (Vineri, 6 iulie 2012, 15:05)

  mirceacr [utilizator]

  cred ca mai intai au dezbatut motivele exprimate in formularea cererii;

  ori cererea este lipsita de fundament si ca atare invalida, deci nu are motiv sa se pronuntze

  ori mai intai au desfiintat motivele, si vo elabora un raspuns; au luat-o usurel probabil in 2 etape, incercand sa le dea de inteles parlmanetarilor sa-si revizuiasca intentiile de pronuntare de azi

  a fi culmea sa elaboreze un raspuns favorabil, din moment ce motivele sunt nevalabile
 • -4 (4 voturi)    
  asa inteleg (Vineri, 6 iulie 2012, 15:06)

  anig [anonim]

  eu asa am inteles ,s-a incalcat Constitutia dar nu grav
  Altfel spus mi-ai dat doi pumni in plina figura am cazut la pamant,dar m-am ridicat nu sunt mort.dar sunt.......
 • +5 (7 voturi)    
  Cititi cu atentie. (Vineri, 6 iulie 2012, 15:06)

  Sergiu [anonim]

  Ce nu e clar?

  Penultimul aliniat din pagina 1:


  Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate.

  Eu cred ca e mai mult decat cla.

  Ulterior se explica punct cu punct de ce s-a luat aceasta decizie.
 • +3 (5 voturi)    
  Nu vreti totusi sa cititi inainde de a comenta? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:09)

  Liviu [anonim]

  Pentru unii de mai sus: nu vreti totusi sa cititi inainde de a comenta? E clar ca au respins cererea pentru ca motivele prezentate nu justificau suspendarea. Iar asa cum spunea foarte bine cineva mai sus (poate mai cititi si niste comentarii), Constituita poate fi incalcata sau nu!! Ce e aia mai grav, mai putin grav, nesemnificativ de grav, extrem de grav, etc. (asta ca sa exagerez putin, poate asa veti intelege).
  Dar aici e adevarat ca si in document se vorbeste de a incalca GRAV Constitutia, dar aici trebuie sa-i scuzam pe cei care l-au intocmit, probabil asa le-a iesit dupa Copy & Paste...
 • +2 (2 voturi)    
  Comment sters de user (Vineri, 6 iulie 2012, 15:09)

  Erasm [anonim]

 • +5 (5 voturi)    
  aviz final (Vineri, 6 iulie 2012, 15:09)

  bogdan [anonim]

  Curtea e demontat/respins fiecare din cele 7 capete de acuzare...
 • +1 (1 vot)    
  nici la 3.2 nu e clar? eu zic ca e clar. (Vineri, 6 iulie 2012, 15:11)

  mil [anonim]

  Faptul că Preşedintele României, prin comportamentul său politic, şia
  asumat public iniţiativa luării unor măsuri economico-sociale, înainte ca
  acestea să fie adoptate de către Guvern, prin asumarea răspunderii, poate fi
  reţinut ca o încercare de a diminua rolul şi atribuţiile primului ministru.
  De aceea, această atitudine imputată domnului Traian Băsescu nu
  poate fi încadrată în conceptul „opinii şi opţiuni politice”, astfel cum acesta
  a fost stabilit de Curtea Constituţională prin Avizul consultativ nr.1 din 5
  aprilie 2007, potrivit căruia Preşedintele României poate, în virtutea
  prerogativelor şi a legitimităţii sale, să exprime, să formuleze observaţii şi
  critici cu privire la funcţionarea autorităţilor publice şi a exponenţilor
  acestora.
 • +2 (4 voturi)    
  2 lucruri (Vineri, 6 iulie 2012, 15:11)

  sorinhe [utilizator]

  primul: multe din cele scrise in aviz sunt preluari si citate din cererea depusa de USL, deci @mircea, vezi de unde plagiezi tu.
  al doilea, nici eu nu as da o solutionare clara, atat timp cati aia pentru care imi tocesc buricele degetelor si consum tonerul nu-mi cer parerea decat sa bifeze la dosar
 • +4 (8 voturi)    
  AVIZUL CCR e CLAR! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:12)

  ikke [anonim]

  Ce nu e clar?

  Avizul CCR e foarte clar:

  Citez:
  Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate.

  Cererile au fost formulate de derbedeii de la USL. Deci? Ce nu e clar?
 • +4 (6 voturi)    
  Hotnews are juristi ca ponta? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:12)

  Andrei966 [utilizator]

  Raspunsul e in penultimul paragraf de la pag. 1. Deci, Curtea arata ca a primit o adresa cu o cerere in ea care cerere e insotita de 3 seturi de documente; dupa ce a analizat continutul lor a deliberat si a respins cererile formulate, adica a respins propunerea de suspendare; dupa care da raspunsul pe capitole, pt. ca reclamantul/ parlamentul nu a punctat concret ce a incalcat grav presedintele. Schimbati titlul ca va faceti de ras.
  • 0 (2 voturi)    
   crezi? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:28)

   dj [utilizator] i-a raspuns lui Andrei966

   Primul titlu era corect. Deci intrebarea e daca nu cumva avem de-a face cu un pumn in gura presei...
 • +1 (1 vot)    
  Mai citeste o data. (Vineri, 6 iulie 2012, 15:13)

  Mars [anonim]

  Daca citesti cu atentie, fraza respectiva este luata, impreuna cu inca 4 pagini, din documentul depus de USL pentru demiterea Presedintelui si nici pe departe nu e raspunsul CCR, care apare cu litere ingrosate.
 • +5 (5 voturi)    
  CC joaca la doua capete (Vineri, 6 iulie 2012, 15:13)

  jackalphonse [utilizator]

  se ingroasa gluma
 • +3 (5 voturi)    
  lipseste avizul final? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:13)

  Pontagiosu [anonim]

  Asta ce e? "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate."
 • +6 (8 voturi)    
  CCR a dat decizia cu chilotii in vine!! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:13)

  anton [anonim]

  antonescu nu va fi niciodata presedintele meu!
  este reprezentativ pentru hotii care au distrus aceasta tara timp de 20 de ani si acum profitind de prostia acestui popor, vor sa ne reanilineze ca inainte de 1989!
  daca nu va este clar puciul pus la cale de acesti nemernici, daca ramaneti indiferenti la semnalele venite din partea democratiilor autentice din Europa, de la UE si NATO, daca ramaneti indiferenti la viitorul ce se prefiguraza sub acesti tradatori de neam si tara, pregatiti-va pentru ce nu v-ati imaginat nici in visele voastre cele mai negre!!
  Basescu este ghimpele ce le sta in coasta si trebuielasat sa ramana acolo pentru a nu mputea sa-si faca de cap asa cum au demostrat cu prisosinta in cele doua luni negre de cand au preluat puterea in modul pe care il cunoasteti deja.
 • +1 (1 vot)    
  Stie cineva (Vineri, 6 iulie 2012, 15:14)

  ciprianmarius [utilizator]

  Care semnificatia: "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
  respinge cererile formulate."?
 • -2 (4 voturi)    
  Referitor ... (Vineri, 6 iulie 2012, 15:15)

  Gigi Kent [utilizator]

  ... la ultimul punct mi se pare foarte interesant ca toata lumea (inclusiv cei care au facut documentul din Parlament) a uitat de Livache si de Croitoru. Incalcarile Constitutiei se prescriu dupa 3-4 ani? Sau odata cu investirea pentru un nou mandat?
 • +7 (9 voturi)    
  urmeaza votul nostru (Vineri, 6 iulie 2012, 15:16)

  Liviu V [anonim]

  Din cele 7 capitole ale propunerii de suspendare, primul este acceptat, celelalte 6 sunt respinse.
  Interesant document, astept comentariile specialistilor.

  O sa votez impotriva suspendarii.

  Faptul ca Ponta (las si fricos) si Antonescu (gol la minte) ar urma sa preia fraiele tarii ma fac sa nu fiu de acord cu suspendarea
  • 0 (0 voturi)    
   capitolul I nu este acceptat (Vineri, 6 iulie 2012, 15:31)

   eu [anonim] i-a raspuns lui Liviu V

   1. din preambul rezulta ca nu exista elemente de identificare a faptelor nic dovezi nu exista
   2. raspuns CCR la cap I : faptul ca....... ''' POATE " fi retinut ca " O INCERCARE " de a diminua rolul si stributiile primului ministru .

   asadar , este probabil ca presedintele a vrut dar nu a facut ; unde-i fapta ??
  • 0 (0 voturi)    
   Mai precis (Vineri, 6 iulie 2012, 15:58)

   Mihail_AD [utilizator] i-a raspuns lui Liviu V

   #1 si #6 sunt acceptabile, nu acceptate
 • +8 (10 voturi)    
  concluzia CCR? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:16)

  Andrei Cosmovici [utilizator]

  "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
  respinge cererile formulate".

  Asta nu inseamna aviz negativ? Rog argument (pertinent, bien sur).
  • -2 (2 voturi)    
   raspuns favorabil in cazul a 2motive de suspendare (Vineri, 6 iulie 2012, 15:19)

   kitto [utilizator] i-a raspuns lui Andrei Cosmovici

   acolo se refera la cererile de interventie nu la motivele de suspendare..e cu totul altceva..
   • +1 (1 vot)    
    dezvolta (Vineri, 6 iulie 2012, 15:28)

    Andrei Cosmovici [utilizator] i-a raspuns lui kitto

    Poti dezvolta?
   • +1 (1 vot)    
    raspuns neclar (Vineri, 6 iulie 2012, 15:32)

    Eugenn [utilizator] i-a raspuns lui kitto

    Care-s "cererile de interventie"? Ce "cereri", ce "interventie"?
  • +2 (2 voturi)    
   @ Andrei (Vineri, 6 iulie 2012, 15:24)

   alba_ca_zapada [utilizator] i-a raspuns lui Andrei Cosmovici

   Andrei, ptr noi, cei de aici este un aviz negativ. Care, ptr cei cu insigna in frunte inseamna orice altceva. Ne putem astepta la orice. Se poate interpreta oricum. Sa vedem cum interpreteaza ungurii.
 • +1 (5 voturi)    
  este clar ...trim intr-un stat mafiot (Vineri, 6 iulie 2012, 15:17)

  ivanescu [utilizator]

  suntem niste idioti ....nu stim nimic, cu toate masterele din senat si parlament ,constat ca avem numai imbecili si nescoliti....cum sa faca astia legi pe care sa le respecte poporul , cind ei nu stiu nici macar cum au ajuns acolo .....cum sa gandeasca cu creerul lor de gaina ....
 • +2 (2 voturi)    
  Ciuma rosie s-a intors! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:20)

  io unu' [anonim]

  Oricum n-o sa tina nimeni cont de ce zice curtea constitutionala, altfel nu s-ar mai negocia atat voturile! Stati linistiti, ciuma rosie, comunistii, s-au intors la putere...!
 • +5 (5 voturi)    
  A CITIT CINEVA ODCUMENTUL CAP COADA? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:21)

  irinel99 [anonim]

  Se pare ca nu....... pe scurt, dupa ce il veti citi, veti vedea ca CCR si-a batut efectiv joc de USL si i-a facut de tot rasul.
  A respis toate capetele de acuzare, cu explciatii de rigoare si a conchis ca nu exista nici un motiv de suspendare din functie.

  USL - M.U.C.L.E.S si jic de glezne.

  PS: Sper ca acest document sa ajunga si la Comise si la PE.
  • +1 (1 vot)    
   eu am citit (Vineri, 6 iulie 2012, 15:46)

   dj [utilizator] i-a raspuns lui irinel99

   si sunt de acord cu tine. Au demontat fiecare acuzare in parte. Mai mult, spune ca "nu si-a atins maximum de eficienta" deci putea actiona ceva mai in forta.
  • -2 (2 voturi)    
   concluzie basista (Vineri, 6 iulie 2012, 15:47)

   MIHAI [anonim] i-a raspuns lui irinel99

   daca esti basist, cred si eu ca ai ajuns la concluzia asta. Desi amabila cu presedintele, CCR a strecurat in 3-4 locuri concluzii care arata incalcari ale Constitutiei. Daca acestea sunt grave, va fi decizia politica a Parlamentului si apoi a electoratului, cum este normal.
   Ghici ghicitoarea mea: ce crezi ca va decide Parlamentul? Dar electoratul?
   Sa vezi atunci joc de glezne, dar nu la USL...:))
   • 0 (0 voturi)    
    Prietene (Vineri, 6 iulie 2012, 16:20)

    irinel99 [anonim] i-a raspuns lui MIHAI

    Mi se rupe mie de Base...ca sa zic asa.

    Ce ma doare e ca USl calca tot in picioare, si poate manie de o lege prin care te aresteaza pe tine, my friend.
    Am trait pana acuma intr-un stat de drept, cu echilibru intreb fortele statului.
    In 4 zile, aia pe care ii aclamezi tu....au calcat totul in picioare.

    Asa ca, prietene, daca ai cap pe umeri ar trebui sa vezi.
  • 0 (0 voturi)    
   ... (Vineri, 6 iulie 2012, 16:04)

   Scum Hero [anonim] i-a raspuns lui irinel99

   Asta e vizibil de la o posta... or fi zis si judecatorii aia de la CCR - ne aruncati 17 pagini cu vorbarie si vreti raspuns in 24 (de fapt 3) ore? Na ca va raspundem, ca oricum nu intelegeti nimic si nu va intereseaza raspunsul.

   Si au stat 5 ore si au formulat un raspuns sa-si bata joc de ei cu termenii juridici (ca doar USL tot e plin de "doctori" "juristi").

   Iar CE oricum studiaza foarte clar tot ce se intampla... sa se prinda daca s-au procopsit in UE cu o Belarusie sau nu (ca le ajung o Grecie si o Ungarie)...
 • +2 (2 voturi)    
  referendum ilegitim (Vineri, 6 iulie 2012, 15:22)

  nede [anonim]

  in primul rand uitam ca tot acest proces a fost facut pe incalcarea constitutiei, pe subminarea statului de drept...de ce am merge la un referendum construit pe lovitura de stat? nu cumva am fi partasi la ilegalitatiile prin care s-a ajuns la referendum? sau in mentalitatea noastra deformata, lucrurile astea nu mai conteaza...nui se va spune ca va fi vointa poporului..da..dar cum s-a ajuns pana aici?
 • +4 (6 voturi)    
  aviz negativ evident (Vineri, 6 iulie 2012, 15:23)

  Ovidiu [anonim]

  Pe prima pagina din aviz:

  "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
  respinge cererile formulate."

  Cat se poate de clar.
 • +1 (1 vot)    
  de ce sunt doar 7? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:23)

  kido [anonim]

  "Deliberarea a avut loc la data de 6 iulie 2012, cu participarea
  preşedintelui Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, şi a judecătorilor
  Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Mircea Ştefan Minea, Iulia Antoanella
  Motoc, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán."

  De ce sunt doar 7 semnatari?
 • -4 (4 voturi)    
  dada (Vineri, 6 iulie 2012, 15:26)

  alex [anonim]

  "Domnul Băsescu a participat în mod constant la diferite reuniuni cu
  membrii acestui partid și a participat în mod activ la procesul decizional. 28
  Comportamentul său a fost în mod evident acela al unui şef de partid, nicidecum
  al unui preşedinte de ţară imparţial."

  CCR
  • +2 (2 voturi)    
   Ce vrei sa spui cu asta? (Vineri, 6 iulie 2012, 15:48)

   Liviu [anonim] i-a raspuns lui alex

   OK, si ce? Este asta o incalcare a Constitutiei? Evident NU. Se spune doar ca presedintele nu trebuie sa fie membru al vre-unui partid (si asta DOAR DUPA ce a fost ales), dar nu se spune nicaieri ca nu mai are voie sa faca politica, sa participe la sedinte, etc. Sa va amintesc de ilici??!!
  • +1 (1 vot)    
   ... (Vineri, 6 iulie 2012, 16:52)

   Ariona [utilizator] i-a raspuns lui alex

   este un citat din propunerea de suspendare a USL -ului, concluziile CCR sunt bolduite.
 • +6 (8 voturi)    
  Dati pe Antena 3! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:27)

  io [anonim]

  Dati pe Antene! Faceti pe voi de ras!

  Nenea Sova de la PSD vine si ne zice clar : "Avizul este POZITIV!"

  Dupa care, cica sunt 4 puncte in care Curtea sustine acuzatiile USL.

  "Ne bucuram ca Curtea a constatat ceea ce noi am vazut!".......

  Astia sunt maestrii manipulatori. Ce jeguri!
 • +1 (3 voturi)    
  of of (Vineri, 6 iulie 2012, 15:29)

  DrInOrice [utilizator]

  bai CCR, mai mult ai umplut de noroi avizul asta, un terchea-berchea din care fiecare face scandal cum vrea.. gata, ati cedat deja presiunilor?
 • 0 (2 voturi)    
  plan ,,diabolic,, (Vineri, 6 iulie 2012, 15:32)

  luci30 [utilizator]

  propun,ca in cazul CCR a RO acestia sa de-a un examen televizat in fata natiunii cu privire la CONSTITUTIA RO.iar drept de vot sa aiba toti romanii care au virsta intre 25-60 de ani, care au minimum liceul terminat. In baza recensamintului facut cu putin timp in urma dreptul de vot sa-l aibe doar acei romani care au habar de cel putin 5o% din CONSTITUTIE....nu conteaza nationalitatea doar cunoasterea drepturilor si obligatiilor unor buni cetateni ai unei natiuni....care nu sunt de acord EU este mare cu o multitudine de culturi si democratii,liber sa-si aleaga fiecare ce vrea, dar sa aleaga in cunostiinta de cauza...daca un politician schimba mai mult de doua ori partidul in care s-a inscris sa fie demis , fara drept de detinere a unor fc politice pt cel putin 10 ani....Nu vom fii noi ,,mai catolici decit papa,, dar se impune oarece discernamint in a da votul unuia care sa ne reprezinte prezentul ca baza a unui viitor mai sigur pt toti.... Ca politica este c...a o stim cu totii dar sa te duci la c..e fara sa ai habar de responsabilitati mi se pare aberant in sec21.
 • +2 (6 voturi)    
  pe romaneste (Vineri, 6 iulie 2012, 15:32)

  Mihai-Radu [utilizator]

  Analizând cererile de interventie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate.

  Cu privire la aceste sustineri, Curtea constata ca sunt nerelevante, în situatia în care Primul ministru al României este presedintele Uniunii Social Democrate, desemnat de Presedintele României.

  http://www.ccr.ro/deciziitotal/pdf/ro/2012/A01.pdf
  • +1 (1 vot)    
   ai citit numai finalul :)) (Vineri, 6 iulie 2012, 15:42)

   mihai [anonim] i-a raspuns lui Mihai-Radu

   concluzia asta se refera doar la ultimul punct invocat de USL. Nu la toata cererea de suspendare. Si apropo, CCR a gresit in text - e Uniunea Social Liberala, nu Social Democrata.
 • 0 (4 voturi)    
  Cerere nefondata (Vineri, 6 iulie 2012, 15:33)

  Castravecior Fasolache [anonim]

  Curtea spune (vezi document):

  "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
  respinge cererile formulate. "

  Asadar, nu se poate pronunta pentru ca cererile sunt nefondate. Despre constitutionalitate, nici nu poate fi vorba. A fost un demers facut in pripa.
 • -3 (5 voturi)    
  manipulare grosolana (Vineri, 6 iulie 2012, 15:34)

  gigel12 [utilizator]

  Ce vreti sa scrie mai clar de atat (pagina 1):

  Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • +5 (5 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Vineri, 6 iulie 2012, 15:48)

   [anonim] i-a raspuns lui gigel12

 • +2 (8 voturi)    
  Juristii de aur! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:41)

  nea Mitica [anonim]

  Victor PONTA, Titus CORLATEANU, Dan SOVA o generatie de eminenti juristi! Se vede ce carte au invatat! Dar oricum ceea ce spune CCR este numai o formalitate pentru ei.
  Ma ingrozeste tupeul cu care rastalmaceste SOVA ceea ce este scris negru pe alb in text.
 • +1 (5 voturi)    
  INCREDIBIL (Vineri, 6 iulie 2012, 15:44)

  mitic [anonim]

  Dupa ce am citit si am analizat documentul CCR am auzit interpretarile usl-inosilor si am ramas blocat. SOC! Incompetentii astia ne cred pe toti handicapati mintali? Cum aviz favorabil?
  Discutam de incalcari GRAVE ale Constitutiei nu de manipulari. Niciun moment nu se face trimitere la incalcarea unui articol, punct sau aliniat al Constitutiei.O dau pe ambiguitate si pluseaza ce vor ei. Nu sunt acte, nu sunt fapte dar ei insista.
  Mi-e scarba cu adevarat de asemenea reprezentanti! Caracatita mafiota s-a regrupat.
  Abia acum pot pricepe ce s-a intamplat in timpul bolsivetizarii tarii. DICTATURA !
 • 0 (4 voturi)    
  It's funny cause they're useless (Vineri, 6 iulie 2012, 15:44)

  Uomo [anonim]

  Postaci. Postaci everywhere.
 • -2 (10 voturi)    
  pt Hotnews (Vineri, 6 iulie 2012, 15:45)

  Marius.Voicu [utilizator]

  Draga Hotnews,

  Va rog sa publicati urmatorul drept la replica la afirmatia Dumneavoastra ca astazi "Curtea a analizat preambulul cererii si cele 7 capete de acuzare si nu a retinut la nici unul existenta unor <<fapte grave>>"

  De asemenea, va rugam sa ne indicati unde spune Curtea care din acele motive unde intr-adevar constata incalcarea Constitutiei spune ca nu sunt grave, sau nu?

  La primul motiv de suspendare, Curtea constata "Faptul că Preşedintele României, prin comportamentul său politic, şi-a asumat public iniţiativa luării unor măsuri economico-sociale, înainte ca acestea să fie adoptate de către Guvern, prin asumarea răspunderii, poate fi reţinut ca o încercare de a diminua rolul şi atribuţiile primului ministru. [...] Această atitudine imputată domnului Traian Băsescu nu poate fi încadrată în conceptul „opinii şi opţiuni politice”

  Ori aceasta incalcare poate fi considerata grava, incadrandu-se in interpretarea data de Curte: "acte de decizie [...] prin care Presedintele [...] ar tulbura ordinea constituţională, [...] sau alte fapte de aceeaşi natură care ar avea sau ar putea avea efecte similare"

  De asemenea, referitor la "declaraţiile domnului Traian Băsescu referitoare la comunitatea romă", Curtea lasa "ca Parlamentul să decidă, pe baza datelor şi a informaţiilor care-i vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor, asupra existenţei şi gravităţii acestor fapte", insemnand ca afirmatia Dumneavoastra mentionata mai sus este falsa, Curtea nepronuntandu-se asupra gravitatii tuturor "celor 7 capete de acuzare".

  M. Voicu
  • +2 (2 voturi)    
   RE: (Vineri, 6 iulie 2012, 16:28)

   Marius.Voicu [utilizator] i-a raspuns lui Marius.Voicu

   Daca:
   (1) Curtea ar fi analizat preambulul si cele 7 capete de acuzare si nu a retinut la nici unul existenta unor "fapte grave"
   (2) Presedintele poate fi suspendat doar pentru "fapte grave"

   Atunci (1) SI (2) ar insemna ca avizul Curtii este unul negativ clar, chiar daca nu este explicit - ceea ce nu este cazul. Cum de punctul (2) suntem convinsi ca este adevarat, nu pot trage decat concluzia ca punctul (1) este fals, ceea ce pentru un ziar sau site de stiri inseamna Dezinformare!

   Multumesc pentru publicarea comentariilor!

   M. Voicu
  • 0 (2 voturi)    
   aveti doi de "poate"... (Vineri, 6 iulie 2012, 16:32)

   echos [utilizator] i-a raspuns lui Marius.Voicu

   daca si cu poate/au plecat sa'noate/daca, daca nu era/poate-poate se'neca
   revenind la chestii mai serioase
   Curtea a fost sesizata pentru a da un aviz cu privire la "fapte grave" de incalcare a constitutiei
   "Curtea reţine că pot fi considerate
   fapte grave de încălcare a prevederilor Constituţiei actele de decizie sau
   sustragerea de la îndeplinirea unor acte de decizie obligatorii, prin care
   Preşedintele României ar împiedica funcţionarea autorităţilor publice, ar
   suprima sau ar restrânge drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ar tulbura ordinea
   constituţională ori ar urmări schimbarea ordinii constituţionale sau alte fapte de
   aceeaşi natură care ar avea sau ar putea avea efecte similare"
   Intrucat nu gaseste nimic serios argumentat in sesizare, spune "Curtea constată că acestea nu precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de
   încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările, astfel
   încât urmează să fie analizate motivele cuprinse în cele 7 capitole ale
   propunerii de suspendare"
   Si le trece pe rand in revista...
   ceea ce d-vs scrieti "poate fi reţinut" si dvs adaugati "poate fi considerata" e deja un dublu dubiu... Daca era act grav de incalcare a constitutiei CCR-ul ar fi spus "faptul că Preşedintele României, prin comportamentul său politic, şi-a asumat public iniţiativa luării unor măsuri economico-sociale, înainte ca acestea să fie adoptate de către Guvern, prin asumarea răspunderii, ESTE UN FAPT GRAV DE INCALCARE A CONSTITUTIEI prin încercarea de a diminua rolul şi atribuţiile primului ministru"
   Eu nu vad asa ceva... d-vs?
   • +1 (1 vot)    
    Re: (Vineri, 6 iulie 2012, 20:08)

    Marius.Voicu [utilizator] i-a raspuns lui echos

    Propunerea de suspendare este formata dintr-un preambul si 7 capitole. In citatul dumneavoastra Curtea se refera numai la "susţineri cuprinse în preambulul propunerii".

    Cele 7 capitole sunt analizate separat, capitolul 1 fiind cel care contine esenta propunerii de suspendare: Presedinte "jucator" nu poate fi constitutional intrucat prin actiunile sale acesta isi insuseste atributiile Puterii Executive.

    In opinia mea Curtea a procedat corect prin nespecificarea gravitatii incalcarii Constitutiei reclamata in Capitolul 1 pentru ca in Constitutie nu se specifica care sunt faptele grave si care nu sunt grave, iar Curtea trebuie sa judece doar din perspectiva actului suprem .

    PS 1: "retinut" a fost inlocuit din greseala in timpul editarii comentariului cu "considerat". Imi cer scuze pentru acest amanunt.

    PS 2: nu am doi de poate, ci doar un exercitiu de logica.
    • +1 (1 vot)    
     re:re: un pic de greseala... (Vineri, 6 iulie 2012, 22:59)

     echos [utilizator] i-a raspuns lui Marius.Voicu

     <Presedinte "jucator" nu poate fi constitutional intrucat prin actiunile sale acesta isi insuseste atributiile Puterii Executive> - gresit! chiar decizia CCR spune "Prerogativele constituţionale ca şi
     legitimitatea democratică pe care i-o conferă alegerea lui de către
     electoratul întregii ţări îi impun Preşedintelui României să aibă un rol activ, prezenţa lui în viaţa politică neputând fi rezumată la un exerciţiu simbolic şi protocolar "
     Faptul ca la cap 1 se spune ca "Faptul că Preşedintele României, prin comportamentul său politic, şi-
     a asumat public iniţiativa luării unor măsuri economico-sociale, înainte ca
     acestea să fie adoptate de către Guvern, prin asumarea răspunderii, poate fi
     reţinut ca o încercare de a diminua rolul şi atribuţiile primului ministru" nu anuleaza rolul presedintelui deja mentionat de CCR. "poate" semnifica o conditionalitate, adica situatia in anumite cazuri poate fii... Deci daca PM accepta voluntar diminuarea atributiilor, cum a fost cazul lui Boc, ma indoiesc ca ajungem la incalcarea constitutiei. Daca vorbim de Tariceanu, acolo intr-adevar putem discuta de incalcare. Din pacate cazul Tariceanu nu e relevant acum, el find pus pe tapet la suspendarea din 2007
 • +2 (2 voturi)    
  Precum constitutia (Vineri, 6 iulie 2012, 15:46)

  willy [anonim]

  Raspunsul este dat la nivelul valoric a constitutiei.
  Fiecare are dreptatea de partea lui.
  Dar tot atat de adevarat este ca o astfel de analiza nu se face in cateva ore.
  Dar cand putera se grabeste, dispune si rezultatul este cel pe care il vedem.
 • +1 (3 voturi)    
  I-a bagat in ceata pe iubitii nostrii parlamentari (Vineri, 6 iulie 2012, 15:48)

  Ion B [utilizator]

  Cred ca va dura ceva timp pana vor intelege ce au scris in raspuns Curtea dar mai ales implicatiile actului lor de vot.
  Nu se poate ca pana la urma sa nu plateasca cineva pentru tot circul asta cu suspendarea, cu ordonantele de urgenta, cu imaginea in lume a Romaniei.
  Sper sa ajung ziua cand oamenii politici vor platii pentru joaca de'a Parlamentul, su Senatul...
 • +2 (6 voturi)    
  cum inteleg eu (Vineri, 6 iulie 2012, 15:49)

  Marigold [utilizator]

  ceea ce se spune in document, "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
  respinge cererile formulate": Curtii Constitutionale i s-a cerut sa delibereze in privinta incalcarii Constitutiei Romaniei de catre presedintele Basescu. Pe baza cererii care i s-a trimis, cu cele 7 sau cate-or fi de puncte ale ei, Curtea Constitutionala a deliberat ca NU s-a incalcat Constitutia, prin urmare "respinge cererile formulate". Eu asa pricep documentul acesta. Mai mult, Curtea Constitutionala mai spune ca i s-au trimis niste citate si nici o dovada concreta a faptelor incriminate, si ca presedintele tarii are dreptul sa-si exprime opiniile. Mie imi este cat se poate de clar mesajul: NU exista motiv real pentru suspendarea presedintelui.
  • 0 (2 voturi)    
   Ai omis un cuvant (Vineri, 6 iulie 2012, 15:56)

   Ionescu2 [utilizator] i-a raspuns lui Marigold

   Cererile de INTERVENTIE formulate. Pa.
 • +3 (5 voturi)    
  daca pierdeti, v-ati ars!! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:50)

  cosmin [anonim]

  oricum ponta si antonescu nu dadeau doi bani pe decizia CCR din moment ce i-au decapitat atributiile!(asta nu est ingerinta executiv in atributiile legislativului si al puterii judecatoresti dottore?)
  suspendati-l voi pe presedintele ales de popor, nu prin negocieri abjecte de culise, si mergeti la votul popular sa vedeti daca mai puteti obtine aceleasi rezultate ca la locale,cinstitilor si dreptilor!!!
 • 0 (0 voturi)    
  Europa este cu ochii pe voi...! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:51)

  Robert [anonim]

  Statement by the European Commission on Romania

  The Commission is concerned about current developments in Romania, especially regarding actions that appear to reduce the effective powers of independent institutions like the Constitutional Court. The rule of law, the democratic checks and balances and the independence of the judiciary are cornerstones of the European democracy and indispensable for mutual trust within the European Union. Government policy and political action must respect these principles and values.

  The Commission already looks at judicial reform and anti-corruption measures in the context of the Cooperation and Verification Mechanism. It is currently finalising a report summarising five years of work to address these issues in Romania. Recent developments may be putting at risk the progress made over the years.

  The President of the European Commission spoke today with the Prime Minister of Romania and expressed the Commission’s concerns. Prime Minister Ponta will come to Brussels next Thursday to meet President Barroso to discuss these issues. In the meantime the Commission analysis of the situation will continue and other contacts between the Commission and the Romanian authorities will be pursued.
 • 0 (2 voturi)    
  aviz clar: "Curtea respinge cererile formulate" (Vineri, 6 iulie 2012, 15:51)

  florin [anonim]

  Nu inteleg de ce spuneti ca nu ar exista "un aviz final".

  Desi nu e mentionat, intr-adevar, la final, avizul mentionat pe prima pagina mi se pare foarte clar: "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
  respinge cererile formulate."
  • +1 (1 vot)    
   CURTEA RESPINGE CEREREA DE AVIZ (Vineri, 6 iulie 2012, 16:20)

   echos [utilizator] i-a raspuns lui florin

   daca te uiti in primul rand "Prin Adresa..., cele două Camere ale
   Parlamentului României au solicitat Curţii Constituţionale, în temeiul ...., ca, până pe data de 6 iulie 2012, ora 12, să emită avizul
   consultativ cu privire la propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui
   României, domnul Traian Băsescu."
   Deci cererea e de EMITERE A AVIZULUI CONSULTATIV...
   Deci, dupa fraza cu "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate"
   eu inteleg ca CURTEA RESPINGE CEREREA DE AVIZ!

   la suspendarea din 2007 urtea a emis si un aviz ca nu constata "incalcari grave" ale constitutiei.... Acum nici macar nu da un aviz pe problema.... banuiesc ca se spala pe maini...
 • +1 (3 voturi)    
  negru pe alb (Vineri, 6 iulie 2012, 15:54)

  asd [anonim]

  "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate."
  Avizul nu e lipsa, au zis clar de la inceput nu. Dupa aia urmeaza motivarea.
 • +1 (3 voturi)    
  OK, OK, dar lipseste avizul ! (Vineri, 6 iulie 2012, 15:55)

  francoromanul [utilizator]

  In cazul precedent (in care presedintele a si fost suspendat), avizul CCR se gaseste la sfarsitul documentului (aviz negativ, dar care lasa parlamentul sa decida). De data asta, nu se gaseste nici un aviz (nici pro, nici contra) in document. Ceea ce inseamna ca parlamentul il va suspenda pe presedinte (nu cred ca nu o vor face) in LIPSA avizului CCR ! Aici e aici ! Daca parlamentul nu tine cont de avizul consultativ, e dreptul lor. Dar in absenta avizului, intrebarea este : nu cumva exact ASTA este neconstitutional ?
 • -1 (3 voturi)    
  cititi ce a facut Videanu (Vineri, 6 iulie 2012, 15:59)

  adae [anonim]

  Ia uitati ce au facut cei pe care cu atata ardoare ii sustineti. Dati search dupa Videanu si geti gasi o mica particica din cat a furat:

  http://www.minind.ro/presa_2012/iulie/rezultate_audit_general_05072012.pdf
  • 0 (0 voturi)    
   aici vorbim de altceva.... (Vineri, 6 iulie 2012, 16:21)

   echos [utilizator] i-a raspuns lui adae

   dar daca ai deschis subiectul, facem schimb de informatii?
   "Ia uitati ce au facut cei pe care cu atata ardoare ii sustineti"
   http://www.evz.ro/detalii/stiri/statul-cumpara-curent-de-la-dan-voiculescu-990744.html
  • 0 (0 voturi)    
   dincolo de partide (Vineri, 6 iulie 2012, 16:27)

   adv [anonim] i-a raspuns lui adae

   Eu sustin respectarea literei legii, aplicarea sa prompta , concisa si nediscriminatoriu. Sustin de exemplu ,daca, Doamne fereste, maine, sotia lui Paunescu imi calca parintii pe trecerea de pietoni, sa suporte, ca mine si ca tine, consecintele faptelor sale.
   Tu sustii altceva?
 • +4 (4 voturi)    
  nu este ambigu deloc .. (Vineri, 6 iulie 2012, 16:05)

  slider [utilizator]

  nu este ambigu deloc ...citez din preambulul motovarii: "Cu privire la aceste susţineri cuprinse în preambulul propunerii de suspendare din funcţie a preşedintelui României, Curtea constată că acestea nu precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările"
 • 0 (2 voturi)    
  Super aiurea. (Vineri, 6 iulie 2012, 16:08)

  Alin [anonim]

  Situatia este grava si curtea constitutionala da un comunicat fara concluzie ..sa inteleaga fiecare ce vrea.
  Foarte aiurea ma asteptam sa spuna clar trebuie sau nu suspendat.

  Ori e constitutia lasa prea mult loc de interpretari ori curtea constitutionala nu vrea sa se puna rau cu nimeni . In ambele cazuri pierdem noi multimea...
 • 0 (0 voturi)    
  Pai cum? (Vineri, 6 iulie 2012, 16:12)

  justme [anonim]

  Dar fraza de pe prima pagina nu este un raspuns final peste cele 7 puncte?
  "Analizând cererile de interventie depuse la dosar, Curtea, deliberând,respinge cererile formulate."
 • +2 (2 voturi)    
  este foarte clar (Vineri, 6 iulie 2012, 16:13)

  madalina [anonim]

  avizul este foarte clar, nu s-a incalcat grav constitutia. hotnews ar trebui sa modifice titlul articolului, care clar induce in eroare.
 • 0 (0 voturi)    
  ? (Vineri, 6 iulie 2012, 16:13)

  lena [anonim]

  "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curt ea, deliberând, respinge cererile formulate." nu este un aviz negativ???
 • 0 (0 voturi)    
  de ce dezinformaţi? (Vineri, 6 iulie 2012, 16:19)

  Daniela [anonim]

  ”Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate.” Ce vreţi mai clar?
 • 0 (0 voturi)    
  citeste cu atentie primul paragraf ?!! (Vineri, 6 iulie 2012, 16:19)

  crap [anonim]

  (il redau mai jos, cu fraza cheie intre !!!) - practic CCR zice cu alte cuvinte ca textul e poveste si tot ce poate da sunt propriile aprecieri legate de literatura de partid..

  "Cu privire la aceste susţineri cuprinse în preambulul propunerii de suspendare din funcţie a preşedintelui României, Curtea constată că !!! acestea nu precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările !!!, astfel încât urmează să fie analizate motivele cuprinse în cele 7 capitole ale propunerii de suspendare."
 • 0 (0 voturi)    
  ce tampenie (Vineri, 6 iulie 2012, 16:24)

  DrInOrice [utilizator]

  CCR a facut o mare tampenie. Da, f bine ca a aratat si albe si negre, dar sa lipsesti avizul de o concluzie este o TAMPENIE!
 • 0 (0 voturi)    
  Curtea s-a pronuntat impotriva suspendarii (Vineri, 6 iulie 2012, 16:24)

  cris [anonim]

  Scrie clar jos pe prima pagina:

  Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând, respinge cererile formulate.

  http://www.ccr.ro/deciziitotal/pdf/ro/2012/A01.pdf
 • 0 (0 voturi)    
  Pentru judecatorii CC (Vineri, 6 iulie 2012, 16:32)

  Romania [anonim]

  Rusine!!! Oamenii au asteptat de la dvs. sa va exprimati un punct de vedere clar. Nu ati facut altceva decat sa provocati confuzie pentru cei care au fost, sunt si vor fi nehotarati, care nu sunt in stare sa isi dea seama ce este important pentru Romania in prezent. Presedintele Traian Basescu NU A INCALCAT CONSTITUTIA. AVIZUL ESTE NEGATIV.
  Sunt un om ce nu face parte dintr-un partid politic, dar care isi iubeste tara si da, presedintele. Care apreciaza ceea ce domnul Presedinte a facut petru aceasta tara, atat pe plan extern cat si intern
  Sunt un om care a suferit din cauza taierii salariului dar care si-a dat seama ca da, trebuie ca anumiti oameni sa fie sacrificati pentru a fi bine. Nu m-am plans nimanui ca am mai putini bani la salariu. Nu pot sa ignor faptul ca Presedintele a facut tot posibilul ca acestei tari sa fie bine. S-a indepartat de propriul partid, cu toate consecintele ce au fost. A fost tradat de oamenii din jurul lui , atat de multi, incat ti se face parul maciuca. Atatia oameni corupti! A mers mai departe. Cum poate fi tratat de dvs. , judecatori ai Curtii Constitutionale astfel? Nu sunteti decat la fel ca cei care l-au tradat. V-a fost frica sa va pronuntati clar? Pacat, domnilor, nu aveti meritul sa fiti acolo.
 • 0 (0 voturi)    
  Cititi al 3-lea paragraf (Vineri, 6 iulie 2012, 16:45)

  F_E_400 [anonim]

  "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
  respinge cererile formulate."
 • 0 (0 voturi)    
  Deschideti documentul! (Vineri, 6 iulie 2012, 16:49)

  Anonim [anonim]

  "Analizând cererile de intervenţie depuse la dosar, Curtea, deliberând,
  respinge cererile formulate."
 • 0 (0 voturi)    
  cine a citit documentul si cine nu (Vineri, 6 iulie 2012, 16:57)

  mdesteptu [utilizator]

  Din cate-mi dau seama, cei de pe la televiziuni nu au citit documentul ci au preluat, selectiv, numai pasajele care li se par convenabile, agatandu-se, cu disperare, de anumite imperfectiuni ale actului prezidential.

  Motivatia suspendarii din preambul, care este corolarul intregului text, este desfiintata de CCR: nu sunt motive pentru suspendare.

  Din analiza detaliata reiese ca au fost anumite greseli si care trebuie dezbatute in continuare, ceeea ce denota, in stransa legatura cu respingerea preambului, ca acele abateri nu sunt grave, deci in mod evident, NU sunt motive de suspendare.

  Abaterile minore nu sunt de preferat, dar nu sunt nici pe departe motive de suspendare.

  Extrem de GRAVE sunt, pe de alta parte, abaterile de la procedurile legale, nu numai de la spiritul legii.

  Si daca vorbim de spiritul legii, constitutia ar fi vrut sa ofere o contrapondere a fortelor in stat pentru a garanta echilibrul. Contraponderea presupune diferente de opinie. Dar constitutia nu da dreptul unei forte sa o anihileze pe cea care i se opune.

  Din pacate exact acest lucru se intampla sub ochii nostri.
 • 0 (0 voturi)    
  Hotnews sunteti cu Ponta??? (Vineri, 6 iulie 2012, 17:25)

  maria [anonim]

  Pt Hotnews: dar de ce nu lasati scrierea de comentarii fara login pt articolul "Suspendarea lui Traian Basescu. A inceput sedinta: va fi citit iar actul de acuzare, apoi Traian Basescu are un discurs nelimitat ca timp" .

  sunteti cu Ponta sau va temeti ca va mai rau decat securitatea?

  Ponta, consilierul lui si tot toti ce-i stau alataturi nu mi se par decat niste ahtiati de putere. Au zero strategie pentru aceasta tara ..nu vor decat sa faca si mai rau imaginii si situatie precare a Romaniei pe plan international.

  ROMANI, TREZITI -VA!!!
  NU AU DREPTUL SA FACA CE FAC!!!!!!!!!!!!!!
 • 0 (0 voturi)    
  CCR nu a dat nici un aviz deci adio suspendare (Vineri, 6 iulie 2012, 17:31)

  sorin [anonim]

  Raspunsul Curtii (nu este aviz!!):
  Cu privire la aceste susţineri cuprinse în preambulul propunerii de suspendare din funcţie a preşedintelui României, Curtea constată că acestea nu precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările, astfel încât urmează să fie analizate motivele cuprinse în cele 7 capitole ale propunerii de suspendare.

  Pentru ca nu se "precizează elementele necesare identificării şi caracterizării faptelor de încălcare a Constituţiei şi nici dovezile pe care se sprijină imputările" Curtea Constitutionala nu a dat nici un aviz si doar a analizat "formal" "motivele cuprinse în cele 7 capitole ale propunerii de suspendare".

  Fara avizul Curtii, subliniez raspunsul CCR de astazi nu este aviz, USL & Co nu pot sa il suspende legal presedintele Traian Basescu.
 • 0 (0 voturi)    
  Repetitie esti mama lui Adolf Antenescu (Vineri, 6 iulie 2012, 17:40)

  Garfield Motanu" [anonim]

  @Porumbelul Paii
  Observ ca repeti cu obtinatie caracteristica neajutoratului neuronal aceeasi postare."CCR a lasat poporului sansa sa decida".Avizul CCR este consultativ si orice scria in el golanasii USLamisti din Parlament tot ar fi votatt pt.suspendare asa ca tot la judecata poporului se ajungea.Vad ca esti expresia de gandire a varanului Felix si tonv.Ilici minerescu care "aresteaza "poporul in cel mai curat stil bolshevico-criminal.
 • 0 (0 voturi)    
  CCR, foarte subtila, strica jocul USL (Vineri, 6 iulie 2012, 18:02)

  sorincj [utilizator]

  Raspunsul Curtii Constitutionale de astazi nu este aviz. Fara aviz adio suspendare.
 • +2 (2 voturi)    
  Despre golani (Vineri, 6 iulie 2012, 18:49)

  goe [anonim]

  Dispretul fata de avizul CCR a reiesit si din faptul ca nici macar nu au vrut sa il citeasca in plen. Macar sa spicuiasca din el sau sa aminteasca de el.
  Daca observati cei mai inversuati sunt pnl-ei. Tonul inchizitor al celui care a citit sentinta mincinoasa m-a jignit. Parca instiga la ura.
  Si cate pete negre are nicolaeasca in cv. ......
 • 0 (0 voturi)    
  Prostanacu' (Vineri, 6 iulie 2012, 19:11)

  Colebil Clinton [utilizator]

  Brrr, nu s-a vindecat saracu'....
 • +1 (1 vot)    
  cit te mai rabda pamintul...tariceanuleeeee mafiot (Vineri, 6 iulie 2012, 19:34)

  ivanescu [utilizator]

  ce tupeu are tariceanu .doamne te arunci de la etaj....uitati-va ...ei care sunt putrezi de bogati ......vorbesc de legi si democratie ....sa-i ia dracu de mafioti
 • +1 (1 vot)    
  nu conteaza (Sâmbătă, 7 iulie 2012, 2:03)

  NicolaeA [utilizator]

  nici nu conteaza ce a hotarat curtea constitutionala; hienele si nulitatile friptruriste (termen folosit pentru curvele flamande) din parlament oricum votau suspendarea.
  Am o singura speranta: Iliescu sa faca macar o zi inchisoare iar Voiculescu-Crescent
  atatea zile cat merita ! (eu nu am uitat cum au fost impartite in dec.1989 firmele de acoperire ale directiei 5.
 • 0 (0 voturi)    
  Nu trebuie aviz! (Sâmbătă, 7 iulie 2012, 10:56)

  cristi f [anonim]

  ARTICOLUL 95 Constitutie
  (1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

  Nicaieri nu scrie ca trebuie dat un aviz. Curtea trebuie consultata, ceea ce sa facut prin simplul fapt ca a fost trimisa cererea de suspendare si aceasta si-a exprimat o opinie.
 • 0 (0 voturi)    
  Curtea Consultativa a Romaniei (Sâmbătă, 7 iulie 2012, 11:32)

  Dedalus [anonim]

  CCR a primit cererea unui aviz consultativ si o serie de citate din declaratiile lui Basescu.

  Un aviz consultativ in aceste conditii nu putea arat decat asa cum si arata: - bazat pe comentare motivelor invocate.

  Aatentie! avizul nu putea fi bazat pe comentarea faptelor, pentru ca nefiind dovezi privind existenta faptelor, CCR nu se putea pronunta asupra unor fapte pretinse, dar nedovedite.

  Din punct de vedere juridic, un fapt nedovedit se considera inexistent.

  Curtii i s-a solicitat un aviz consultativ privind constitutionalitatea. Din punct de vedere juridic, un aviz consultativ in acest caz este cel putin ineficient daca nu ilegal.

  CCR judeca prcare opuneri de legi si fapte, adica acele lucruri care pot avea un impact semnificativ in societate. CCR nu poate judeca declaratii, vorbe. Si nici nu poate spiune daca s-a incalcat Constitutia, in mod "Consultativ".

  Pai daca CCR da un aviz consultativ, inseamana ca decizia daca a fost incalcata Constitutia apartine altcuiva!

  Cine este acel "altcineva"? Pai, in cazul nostru - Parlamentul! Deci, parlamentul se substituie CCR in a decide daca o declaratie este Constitutionala sau nu.

  Vreau si eu sa imi explice cineva cum a ajuns Parlamentul Curte Constitutionala.
 • 0 (0 voturi)    
  cand au dat un verdit clar ? (Duminică, 8 iulie 2012, 15:21)

  dezamagitul [utilizator]

  CCR a dat un raspuns clar doar cand si-au pastrat pensiile nesimtite.In rest se orienteaza dupa cum bate vantul , acum inca nu sant siguri de cine va veni la putere si asteapta , daca nu era referendum deja era gasit vinovat basescu . Dupa cum ati vazut fiecare parte a zis ca ea are dreptate , halal constitutia lui iorgovan halal legi democratice si halal CCR , orice hotarare are mai multe interpretari pentru cei de la putere de un fel ,iar pentru cei multi nu exista nici o interpretare ei doar spera la dreptate de la acesti oportunisti.Deci in concluzie nu au hotarat nimic si-au luat banii de pomana sau a fost timpul prea scurt ca sa hotarasca transant, mai bine se cerea acest aviz dupa referendum atunci stiau Oamenii ce raspuns sa dea, aveam un raspuns clar, mortul este de vina .


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by