​Analiza

Lucian Croitoru: Jaful vs. Dreptul de a nu minti. Libertatea politica nu poate exista fara libertate economica

de Lucian Croitoru     HotNews.ro
Joi, 2 august 2012, 9:20 Actualitate | Opinii


Lucian Croitoru
Foto: Agerpres
Lucian Croitoru este consilier pe probleme de politica monetara al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu

SUMAR


 • În iulie 2012 au apărut semne că în România libertatea politică s-ar putea deteriora. Aratăm că aceste semne reflectă un deficit substanțial de libertate economică, cu rădăcini adânci în drepturile de proprietate precare și în corupția înaltă. Deficitul explică atât lipsa domniei legii, cât și faptul că mulți oameni au fost nevoiți să se bazeze pe stat pentru a avea un loc de muncă. În mod particular, numărul celor dependenți de redistribuire (în principal salariați, pensionari și asistați din banii publici) a devenit nesustenabil de mare.
 • Numărul votanților dependenți de redistribuire care efectiv votează a devenit mai mare decât numărul celorlalți votanți. Ei îi votează pe politicienii care promit conservarea redistribuirii sau creșterea ei, și nu pe cei care încearcă să reducă excesele. Astfel, redistribuirea excesivă pune bazele pentru “tirania majorității”.
 • Tot mai mulți oameni dependenți de redistribuire ajung să se considere nu atât proprietarii drepturilor de redistribuire stabilite prin lege, cât mai ales proprietarii valorilor acelor drepturi. Din această cauză, mecanismele de corecție a exceselor nu se pot utiliza sau se utilizează prea târziu, deoarece par nelegitime.
 • În studiu se arată caracteristicile publicului votanților dependenți de redistribuire și mecanismul prin care acesta poate ajunge să accepte, chiar dacă fără să aplaude, reducerea libertăților politice dacă aceasta este soluția pentru evitarea reducerii venituilor din redistribuire. Deoarece nu există compromis între veniturile din redistribuire și libertatea politică, pe termen mediu-lung veniturile din redistribuire vor scădea, astfel că dependenții de redistribuire se vor întoarce, în cele din urmă, împotriva politicienilor care susțin redistribuirea excesivă.
 • Fără creșterea libertății economice prin îmbunătățirea drepturilor de proprietate, prin reducerea corupției și prin reducerea dependenței de redistribuiri, nu este decât o chestiune de timp până când libertatea politică se va deteriora.

1.    Introducere

Apariția semnelor că libertatea politică în Ungaria și România, ambele țări membre ale Uniunii Europene, ar putea să se deterioreze semnificativ continuă să îngrijoreze publicul din țările democratice.

În România, semnele au apărut sub forma unor acțiuni sub a căror incidență directă au intrat, în mod regretabil, câteva instituții. A existat tentativa de a afecta grav instituția referendumului, parte a celei mai importante instituții ale unei democrații — alegerile libere. Avocatul Poporului și președinții Camerei Deputaților și Senatului au fost înlocuiți cu o viteză care a pus în discuție constituționalitatea procedurilor. De asemenea, Parlamentul a decis reducerea atribuțiilor Curții Constituționale, hotărâre pe care Curtea Constituțională a invalidat-o ulterior.

În particular, pentru România, cei mai mulți analiști au comentat aceste acțiuni din perspectivă politică. În esență, ei au pus accentul pe ceea ce Comisia Europeană (2012) a caracterizat în raportul său pe MCV ca fiind „un sistem politic excesiv polarizat unde neîncrederea între entitățile politice și acuzațiile sunt un model comun”. În mod corect, Comisia Europeana notează însă că „acest context politic nu poate explica natura sistematică a mai multor acțiuni”, și că masurile adoptate recent de Guvernul Romaniei ridică ”indoieli serioase privind angajamentul față de respectarea statului de drept sau privind modul in care este ințeles statul de drept într-un sistem democratic pluralist”.

Cei care au comentat din perspectivă economică s-au referit la criza actuală, care a mărit permisivitatea publicului la astfel de deviații. Opinia mea este că apariția semnelor reflectă o cauză mult mai profundă, și anume un deficit considerabil de libertate economică, atât cantitativ cât și calitativ. Existența acestui deficit, mai ales prin dimensiunea sa calitativă, garantează posibilitatea deteriorării libertăților non-economice la orice moment și reversibilitatea procesului de reformă.

2.    Deficitul de libertate economică

În România, deficitul de libertate economică a apărut în urma unui jaf  “subtil” de mari proporții, la care toată lumea a asistat după 1989, dar pe care foarte puțini l-au observat. Obiectul jafului a fost libertatea economică, adică “libertatea de a prospera în interiorul unei țări fără intervenția guvernului sau a unei autorități economice” (http://www.businessdictionary.com/definition/economic-freedom.html). Astfel s-a redus libertatea în ansamblu, cea mai de preț valoare a omului și baza prosperității și civilizației occidentale.

Jefuitorii sunt moștenitorii politici ai Partidului Comunist Român (PCR), partid care, prin cvasieliminarea proprietății private a confiscat, pentru aproape 45 de ani, toate libertățile (economică, de exprimare, politică). Moștenitorii politici ai PCR au fost nevoiți acum 22 de ani să permită libertatea politică, dar nu s-au predat. Ei au continuat în ultimii 22 de ani să limiteze libertatea economică, în special prin menținerea neclarității drepturilor de proprietate, drepturi despre care Milton Friedman (1998) a spus că sunt “o fundație esențială pentru alte drepturi ale omului”.

Făcând așa, ei au împiedicat apariția “capitalismului competitiv”, care “furnizează libertate economică în mod direct” și “de asemenea promovează libertatea politică pentru că separă puterea economică de puterea politică și în acest mod permite primeia să o contrabalanseze pe cealaltă ” (Milton Friedman, 2002, p. 9). În România, o parte importantă a economiei a rămas conectată la puterea politică. Puterea economică cu adevărat separată de puterea politică nu a fost suficient de mare pentru a ține în șah puterea politică. Separarea insuficientă a puterii economice de cea politică a împiedicat apariția domniei legii și a creat premisele pentru limitări ale libertății politice sau ale celorlalte libertăți non-economice.

3.    Ar putea avea UE o problemă cu libertatea economică?

În timp ce posibila alterare semnificativă a libertății politice în țările menționate îngrijorează, ea aduce în actualitate problema esențială a legăturii dintre libertatea economică și libertatea politică. În 1945, în eseul Planning for Freedom, Ludwig von Mises a argumentat că libertatea economică și cea politică nu pot exista una fără cealaltă. Concluzia sa, exprimată în eseul Laissez Faire or Dictatorship este că “Dacă oamenii nu sunt liberi să cumpere și să vândă pe piață, ei se transformă virtual în sclavi, dependenți de bunăvoința (good graces) guvernului omnipotent, indiferent de ce ar putea scrie în constituție ”. Șaptesprezece ani mai târziu, Milton Friedman, asistat de Rose Friedman a arătat în Capitalism and Freedom că libertatea economică este o condiție necesară pentru manifestarea libertății politice. În linie cu aceste abordări, eu am arătat că există un lanț cauzal de aur care face democrația dependentă de libertatea economică și întoarcerea permanentă la socialism imposibilă, dar nu imposibilă pentru o perioadă limitată (Croitoru, 2012).

Conform acestei viziuni liberale, este de așteptat ca libertatea economică redusă să altereze, mai devreme sau mai târziu, atât nivelul de trai cât și libertatea politică. În România, menținerea la niveluri joase a nivelului de trai în ultimii 22 de ani a confirmat această cauzalitate, dar evoluția libertății politice părea mai degrabă să o infirme. Evoluția libertății politice părea să reconfirme viziunea lui Gordon Tullock (1988), conform căreia o prezență masivă a statului nu reduce libertățile non-economice.

Într-adevăr, în multe state democratice în care guvernele sunt mari după ponderea cheltuielilor în PIB (cum ar fi Suedia, invocată de Tullock), libertățile politice nu s-au deteriorat, așa cum au prezis Hayek (The Road to Serfdom) și Friedman. Totuși, fără o bază solidă în libertatea economică, în Ungaria și, foarte recent, în România, adică în interiorul Uniunii Europene, au apărut semne ale alterării libertății politice. Astfel, relația dintre libertatea economică și libertatea politică și socială devine actuală, nu doar pentru viitorul Chinei și al Lumii Arabe, dar și pentru viitorul Uniunii Europene.

4.    Libertatea economică fragmentată a României  

Există diverși indici care măsoară libertatea economică și libertatea politică. În câteva cazuri izolate, cum ar fi China, India și Singapore, nu există o bună corelație între libertatea economică și libertatea politică. De exemplu, India este o țară cu o libertate economică redusă, dar cu o libertate politică relativ ridicată. În schimb, Singapore este o țară cu unul dintre cei mai înalți indici ai libertății economice, dar cu o libertate politică relativ redusă. Pentru ansamblul celorlalte țări însă, există o corelație directă pozitivă puternică între indicii de libertate economică măsurați de Wall Street Journal și The Heritage Foundation și libertatea politică măsurată de The Freedom House.

România are o libertate economică relativ redusă. În clasamentul The Heritage Foundation/The Wall Street Journal pentru 2012, România se situează pe locul 62 din 179, cu un indice general al libertății economice (IGLE) egal cu 64,4, intrând în categoria economiilor cu o libertate economică moderată. Atingerea acestui nivel a fost dificilă. Până în 1996 economia a fost  represată (IGLE mai mic decât 50). Din 1997 și până în 2007, economia a fost preponderent neliberă (mostly unfree), cu IGLE mai mic decât 60. Abia în anul 2007 indicele a crescut peste media mondială și totodată peste pragul de 60, economia începând să opereze cu o libertate economică moderată. IGLE se calculează pe baza a 10 sub-indici care măsoară libertatea, fiecare indicând diferite aspecte ale acesteia (fiscală, financiară, monetară, de comerț etc.).

Fundamental mi se pare însă faptul că dintre cei 10 sub-indici, cei mai mici au fost indicele referitor la drepturile de proprietate și indicele privind corupția, adică indicii care caracterizează domnia legii. De asemenea, din perspectiva apariției semnelor care arată că libertatea politică s-ar putea deteriora în România, mi se pare relevant și faptul că, imediat după indicii privind domnia legii se situează indicele privind cheltuielile guvernamentale, care are o valoare relativ joasă. Deficitul de libertate economică ce apare pe aceste trei rute este foarte mare comparativ cu deficitul general de libertate economică și, în opinia mea, se corelează cel mai bine cu libertatea politică. De aceea am spus la începutul studiului că deficitul de libertate economică este nu numai cantitativ, dar și calitativ.

5.    Drepturile de proprietate precare

În clasamentul amintit, sub-indicele drepturilor de proprietate a fost 30 începând din 1995 (anul în care a început publicarea indicilor)  până în 2008. Abia în 2009 a crescut la 35 și s-a stabilizat la 40 în perioada 2010-2012. Sub-indicele asociat corupției este încă și mai mic, și anume 37. Spre comparație, în Germania acești indicii sunt egali cu 90 și respectiv cu 79 în clasamentul pe 2012. Acești doi indici caracterizează domnia legii în societate. Nivelul lor redus în România arată că suntem o societate fără respect față de ideea de domnie a legii.

Cei doi sub-indici confirmă cunoașterea noastră că, de-a lungul ultimilor 22 de ani, drepturile de proprietate au fost neclare. Prea multe întreprinderi au rămas pentru prea mult timp în proprietate publică. Astfel a fost posibil ca puterea economică să rămână în mâna grupurilor de interese politice. Stimulentele financiare importante au rămas disponibile pentru politicienii care exercitau controlul asupra întreprinderilor rămase în proprietatea statului. Cu o libertate economică insuficientă nu s-a putut reduce puterea politicienilor asupra oamenilor.

Cu drepturi de proprietate neclare, multe industrii nu au putut deveni competitive. Cei mai mulți antreprenori privați nu au fost  „votați” de piață, ci au “privatizat ad hoc” relațiile comerciale externe ale fostului regim socialist. În același timp, ei au rămas și directori ai unor mari întreprinderi de stat, sifonând profiturile de la acestea spre firmele proprii, și au pus pentru mult timp bariere la intrare în industriile în care operau cu firmele lor. Din acest motiv, mulți oameni au fost nevoiți să se bazeze pe stat pentru ocuparea forței lor de muncă. În același timp, unele ajutoare justificate pe termen scurt au fost permanentizate. Plătindu-i în acest fel să nu muncească, guvernele i-au făcut pe prea mulți, în timp, dependenți de ajutoarele sociale, limitându-le libertatea economică, aspitațiile, energiile creatoare etc.

Cadrul instituțional incomplet sau neclar privind respectarea contractelor și a drepturilor de proprietate, a dus la apariția de credite proaste și de arierate între întreprinderi și la menținerea în viață a întreprinderilor de stat producătoare de pierderi. Prin arieratele de impozite și prin sifonarea profiturilor, o parte din resursele aflate în proprietatea guvernului - de exemplu o parte a veniturilor bugetare - a trecut de facto în proprietate comună, ceea ce a dus la deficite relativ mari sau la impozite relativ înalte. Salvând ex post multe firme care s-au confruntat cu probleme, guvernele le-au făcut pe acestea dependente de intervenția statului. Angajat în prea multe astfel de operațiuni, statul însuși a ajuns, în 1992 și 2009 să fie salvat de FMI și UE.

În esență, reforma care trebuia să transforme realitatea "cetățeanul este în slujba guvernului" în realitatea "guvernul este în slujba cetățeanului" a eșuat. Suveranitatea nu s-a transferat de la stat la individ, așa cum s-a sperat în 1989. Simbioza dintre birocrația coruptă și elitele de afaceri a continuat să controleze întregul sistem economic, făcând loc unui sector informal mare, care este o bună măsură a politicilor restrictive. 

Ca rezultat, libertatea economică a oamenilor și firmelor este relativ joasă. Libertatea piețelor, de care depinde creșterea economică sustenabilă, a rămas precară. De aceea nu avem o clasă de mijloc extinsă, iar cea care există este vulnerabilă. De aceea nu suntem la fel de prosperi și nu avem o civilitate similară cu a occidentalilor. De aceea criza ne apasă mai tare decât pe cei din occident.

Deoarece toate libertățile derivă din drepturile de proprietate, neclaritatea acestora a avut drept consecință alterarea tuturor libertăților. Esența acestui fenomen o constituie faptul că la 22 de ani de la căderea comunismului, în țară nu domnește legea. De aceea corupția și corupții există, dar nu sunt condamnați de justiție. Din acest motiv chiar și libertatea de exprimare sau libertatea individuală este iluzorie în cazuri particulare. De aceea Freedom House caracterizează democrația din România ca democrație cu defecte (flawed democracy), iar libertatea presei ca având “probleme notabile”.

Mulți români cred că dacă pot critica pe oricine, mai ales pe politicieni, sunt liberi. Din acest motiv ei nu și-au dat seama că libertatea economică a fost menținută la niveluri joase prin manipularea dorințelor lor și a doctrinelor. Astfel s-a sădit sentimentul că privatizarea înseamnă vânzare de țară, iar corupția este o normalitate. Moștenitorii politici ai PCR, aciuați în diverse partide, au pretins, ca și comuniștii, că oferă libertate și s-au folosit de acești oameni, răstălmăcind semnificația și virtuțile libertății.

6.    Libertatea individuală și redistribuirea

Nu numai drepturile de proprietate neclare și corupția pot menține libertatea economică la niveluri suficient de mici astfel încât să conducă la alterarea libertății politice. O altă rută, care are legătură cu volumul transferurilor guvernamentale, este modul în care societatea înțelege libertatea individuală. În numele libertății individuale prost înțelese, guvernele pot menține un nivel înalt al consumului public și al transferurilor.

Chiar și în societățile capitaliste, libertatea individuală poate fi evaluată, în mod eronat, în funcție de accederea la un loc de muncă, la servicii de sănătate, educație etc. De exemplu, șomajul ar putea fi interpretat, în mod eronat, ca o lipsă a libertății individuale de a avea un loc de muncă. Eroarea provine din faptul că, prin această interpretare, libertatea individuală este evaluată separat de baza sa, adică separat de drepturile naturale ale omului.

Politicienii au puterea politică și stimulentele să “corecteze” această “lipsă de libertate individuală” prin realizarea unei egalități materiale a diverselor persoane. Egalitatea materială poate fi realizată prin reglementări aprobate în mod democratic în parlament, adică prin utilizarea puterii politice.

Eu mi-am exprimat opinia că sistemul capitalist are nevoie de redistribuire pentru a evita inegalitățile extreme și pentru a produce mai multă libertate substanțială, așa cum a fost definită de Amartya Sen (1999), adică în sensul producerii de mai multe oportunități de dezvoltare, în virtutea căreia se justifică alegerile publice. Cu alte cuvinte, am acceptat că nu poate exista o libertate economică totală. Adică nu poate exista exclusiv o ordine economică a proprietății private, ci există o ordine care derivă și din puterea politică.

Totuși, nu pot să fiu de acord cu o “generozitate” nesustenabilă și socialmente ineficientă a statului, care excede creșterea libertății substanțiale, chiar dacă este atinsă pe cale democratică. O astfel de “generozitate” reduce stimulentele pentru muncă și extinde numărul celor care depind de redistribuiri (pensionari și salariați de la bugetul public, asistați social), reducând libertatea economică și, astfel, libertatea individuală și politică.

7.    Redistribuirea excesivă și drumul spre “tirania majorității”

Când libertatea economică este redusă pe această cale, libertatea politică este în pericol deoarece un număr mare și crescând de oameni ajung să se considere nu atât proprietarii diverselor  bunuri sau drepturi stabilite prin lege, cât mai ales proprietarii valorilor acelor bunuri sau drepturi. Din această cauză, mecanismele de corecție a exceselor nu se pot utiliza sau se utilizează prea târziu, deoarece par nelegitime și sunt respinse de un număr mare și crescând de beneficiari ai veniturilor din redistribuire. De exemplu, pensionarii din sistemul public de tipul pay as you go (piramidal) cred, în mod corect, că au dreptul la pensii, dar ei de asemenea cred, în mod incorect, că au dreptul la un anumit nivel al pensiei, chiar dacă acesta nu mai poate fi plătit. La fel este și cu alte ajutoare.

Pentru a fi mai clar, aduc în discuție problema similară a drepturilor de proprietate asupra locuinței. Dreptul de proprietate este asupra proprietății fizice, nu asupra valorii casei, care se poate modifica pentru că alți proprietari vând sau cumpără case (Hoppe și Block, 2002). Dacă dreptul de proprietate ar fi asupra valorii casei, atunci am încălca libertatea altora de a vinde sau cumpăra case. În mod similar, nu există un drept de proprietate asupra mărimii pensiei sau ajutoarelor, ci doar dreptul de a primi pensie. Publicul nu este interesat de aceată distincție dacă pensiile publice sau ajutoarele sunt dimensionate adecvat și rămân sustenabile și plătibile în cuantumurile stabilite prin legi.

Dar nimeni dintre cei care au venituri din redistribuire nu aceptă cu ușurință reducerea veniturilor nominale dacă acestea devin nesustenabile. Astfel, cererea curentă pentru venituri din redistribuire devine excesivă. În România, numărul pensionarilor și al angajaților din sectorul public și al celor asistați social este de peste două ori mai mare decât numărul celor care muncesc în sectorul privat. Din această cauză, numărul celor care se vor opune reformelor vizând creșterea libertății economice prin aducerea finanțelor sectorului public la niveluri sustenabile va fi relativ mare pentru o lungă perioadă.

Odată apărută, cererea excesivă pentru redistribuire fie va găsi, fie va genera o structură politică pentru a o satisface. Astfel, pe această rută se subminează libertatea economică și, astfel, bazele libertății politice și se poate ajunge la “tirania majorității”, de care s-a vorbit pentru prima oară în Grecia Clasică (secolele 5-4 î. Hr.) și a fost readusă în epoca modernă de Adams, Tocqueville, Mill, Popper și alții.

8.    Eșecul reducerii corupției și creșterea dependenței de redistribuire în România

Din păcate, reducerea libertății economice prin creșterea redistribuirii este foarte subtilă și majoritatea nu o „vede”. Aceasta explică de ce nu a apărut un public care să voteze împotriva creșterii redistribuirii la niveluri excesive. Cel mai bine se vede lipsa domniei legii, indicată de corupția ridicată (vizibilă) și de drepturile de proprietate precare (mai puțin vizibile), la care m-am referit mai sus. În 2004, populația a votat împotriva corupției, pe care a asociat-o cu guvernarea Năstase, adică împotriva celei mai vizibile rute de reducere a libertății economice.

Deși alianța politică DA, catalogată de percepția publică de centru-dreapta, a câștigat alegerile, populația nu a votat pentru o guvernare de centru-dreapta, care promitea creșterea libertății economice mai ales prin clarificarea drepturilor de proprietate și introducerea domniei legii. Populația a votat alianța DA pentru că promitea reducerea corupției și, ca și alianța politică adversă, nu viza în niciun fel reducerea dependenței de redistribuire. 

Dimpotrivă, dependența de redistribuire a crescut, în timp ce reducerea corupției a rămas un deziderat. Guvernele din perioada 2005-2008 au beneficiat de boomul economic mondial și au practicat o “generozitate” nesustenabilă și socialmente ineficientă, care a crescut atât numărul cât și beneficiile salariaților, pensionarilor și asistaților din bani publici. Aceasta a făcut redistribuirea în ansamblu nesustenabilă. Când criza a lovit România la sfârșitul anului 2008, un număr crescut de oameni erau pregătiți să se opună reformelor care vizau aducerea redistribuirii la niveluri sustenabile. În acest fel, ei au devenit adversarul reformelor care vizau creșterea libertatății economice prin reducerea redistribuirii. 

În 2009, adâncirea recesiunii a făcut necesară aducerea cheltuielilor sociale la niveluri sustenabile. În 2009, guvernul nu a putut face nimic în acest sens deoarece cele două partide care îl susțineau (PDL și PSD) aveau viziuni foarte diferite privind redistribuirea. Corecțiile au venit mai ales în 2010, propuse de guvernările Boc și susținute de coaliția guvernamentală care și-a asumat poziția de centru-dreapta (PDL, UDMR, UNPR, plus independenți) și de președintele Băsescu. Corecțiile au intrat în conflict cu interesele celei mai mari părți a populației votante (salariați, pensionari și asistați din bani publici), a cărei dependență de redistribuiri crescuse în perioada 2005-2008.

Concomitent, gradul redus de libertate economică s-a combinat cu recesiunea economică pentru a face foarte vizibilă o cale pe care libertatea politică a fost permanent alterată încă din 1990. Sub toate guvernele perioadei 1990-2012, alterarea libertății politice a luat forma politizării tuturor instituțiilor publice. Oamenii au putut vota, dar politicienii votați au numit politruci în posturi care cer competențe specifice, ceea ce nu reflecta intenția inițială a votanților.

Recesiunea nu a făcut decât să mărească vizibilitatea acestei forme de alterare a libertății politice și să genereze mai multă îngrijorare în legătură cu ea. În același timp, unii au rămas mai presus de lege și corupția nu a scăzut. Pe acest fundal, treptat, atractivitatea opoziției, care a făcut promisiuni populiste, a crescut la cote foarte mari.

9.    Publicul dependendent de redistribuire și caracteristicile sale

In mai 2012, venirea la putere a USL s-a produs pe fondul unui suport public pe care nicio alianță politică nu l-a mai avut în ultimii 10 ani. Suportul public este asociat cu numărul mare de oameni dependenți de redistribuire. Pentru a elimina orice confuzie despre cine furnizează acest suport, trebuie făcută distincție între trei categorii de public cu drept de vot:

a) publicul format din salariații, pensionarii și asistații de la bugetul public;
b) publicul dependent de redistribuire, adică publicul de la categoria anterioră din care se scade numărul bugetarilor care nu depind de veniturile de la buget deși lucrează în acest sector; și
c) publicul votanților dependenți de redistribuire, adică publicul dependent de redistribuire la care se adaugă rudele și prietenii lor care lucrează în sectorul privat, mai ales oameni cu venituri mici, care votează cu politicienii care favorizează redistribuirea.

În afară de suportul dat de votanții dependenți de redistribuire care efectiv votează, mai există ceva suport de la cei care votează negativ, adică de la cei care deși nu simpatizează cu USL, votează totuși cu această uniune politică pentru a-și arăta dezamăgirea față de guvernarea anterioară. În sfârșit, această alianță politică are și simpatizanți care nu sunt votanți dependenți de redistribuire, dar numărul lor este foarte mic. Ipoteza mea este că votanții dependenți de redistribuire furnizează cea mai mare parte a suportului public al USL

Publicul votanților dependenți de redistribuire are patru caracteristici relevante pentru legătura dintre libertatea economică și libertatea politică:

(i) furnizează mai mult de jumătate din numărul celor care merg să voteze;
(ii) cei mai mulți au venituri joase, și nu vor ca veniturile sau locurile lor de muncă să fie reduse (apără redistribuirea);
(iii) libertatea lor economică este mai mică decât libertatea economică a celorlalți votanți. Libertatea economică a acestor oameni este foarte redusă nu numai datorită lipsei domniei legii, ci și datorită dependenței de redistribuire;
(iv) consideră că există o forță politică care dorește să reducă redistribuirea. Această trăsătură este întărită de experiența recentă a reducerii salariilor bugetare și a unor ajutoare sociale.


Aceste trăsături constituie baza pentru o anumită ”indiferență” colectivă a celor dependenți de redistribuire, pe de o parte față de eficiența utilizării economisirilor din societe, iar pe de altă parte față de libertatea politică, ambele strict necesare pentru progres și dezvoltare. Înainte de a arăta în paragraful următor modul în care s-au combinat cele patru carecteristici pentru a face posibilă alterarea libertății politice în România, este important să arătăm modul în care votanții dependenți de redistribuire pot reduce eficiența utilizării economisirilor și, implicit, libertatea economică, adică baza libertății politice.

Volumul și eficiența utilizării economisirilor scad dacă votanții dependenți de redistribuire (mai săraci) ajung, prin reprezentanții lor în parlament, să legifereze și să impoziteze. Acest pericol a fost  subliniat cu mult timp în urmă de celebrul economist suedez Wicksell (1896) în legătură cu clasele sărace. El atrăgea atenția că acestea din urmă pot să “impună grosul tuturor impozitelor asupra bogaților și în același timp să fie așa iresponsabile și extravagante în aprobarea cheltuielilor publice la care ele însele contribuie”. În schimb, arată Wicksell, masele sărace pot fi puțin preocupate de “capitalul mobil al națiunii care poate să fie curând risipit fără folos”.

Pe scurt, în limbajul de astăzi, Wicksell se referea la faptul că în loc ca economisirile să fie folosite de piață pentru finanțarea celor mai eficiente investiții, sunt luate prin impozite la buget și cheltuite iresponsabil. În acest caz, politicile de stimulere a economisirii nu mai au sens. În acest fel, libertatea economică generală scade prin reducerea cel puțin a următoarelor libertăți politice: libertatea monetară (dacă apar deficite bugetare și din această cauză inflația crește), libertatea de afaceri (deoarece crește timpul în care capitalul necesar pornirii unei afaceri poate fi acumulat), libertatea de a investi (deoarece se reduce capitalul disponibil), libertatea fiscală (deoarece scade gradul în care venitul și avuția rămân la cei care o produc) și, evident, libertatea asociată cu cheltuielile guvernamentale (deoarece creșterea cheltuielilor publice produce efectul de evicțiune a consumului privat și a investițiilor).

10.    Mecanismul recentei alterări a libertății politice în România 

Așa cum pot accepta reducerea eficienței utilizării economisirilor sociale, votanții dependenți de redistribuire pot accepta o reducere a libertății politice, deși nu și-o doresc. Pentru a înțelege cum este posibil acest lucru, trebuie pornit de la caracteristicile (i) și (ii) ale publicului votanților dependenți de redistribuire și de la echilibrul pe care acestea îl generează. Faptul că cei dependenți de redistribuire generază cel mai mare număr de votanți (caracteristica (i)) garantează și existența (sau formarea) unei forțe politice care să satisfacă dorința acestora privind păstrarea locurilor de muncă și, eventual, creșterea veniturilor pe care le primesc de la buget (caracteristica (ii)). Astfel, apare un echilibru: dependenții de redistribuire primesc veniturile și locurile de muncă dorite, iar politicienii care promit menținerea sau creșterea nivelului redistribuirii își asigura o reprezentare parlamentară în proporție cu numărul celor care se bazează pe redistribuire.

Totuși, echilibrul acesta este potențial în conflict cu libertatea politică. Odată ce el este satisfăcut, premisele pentru exercitarea  “tiraniei majorității” sunt puse. În condițiile menționate, majoritatea parlamentară (temporară) poate altera libertatea politică fără ca o masă suficient de mare de oameni să se poată opune. Pe termen scurt, cei dependenți de redistribuire, presupuși în raționamentul nostru majoritari (caracteristica (i)), nu au stimulentele să o facă. Dacă votanții dependenți de redistribuire ar ieși în stradă să se opună alterării politice, pe care ei nu o doresc, ar aduce la putere o forță despre care ei cred că există (caracteristica (iv), și care va reduce redistribuirea.

Confruntați cu problema alegerii între reducerea veniturilor și reducerea libertății politice, cei mai multi dintre votanții dependenți de redistribuire vor prefera, pe termen scurt, reducerea libertății politice. Diferența dintre libertatea lor economică și libertatea politică a societății este mai mare decât diferența dintre libertatea economică a celorlalați votanți și aceeași libertate politică (caracteristica (iii)). Pe această bază, cei mai mulți dintre cei dependenți de redistribuire pot accepta o reducere a libertății politice dacă aceasta este soluția pentru a evita reducerea redistribuirii de care depind.

În consecință, dacă toate condițiile menționate până aici - libertatea economică joasă (mai ales pe ruta drepturilor de proprietate și a corupției) și existența unei majorități parlamentare  fondate pe votul celor dependenți de o redistribuire nesutenabilă – sunt îndeplinite, atunci ușa spre alterarea libertăților politice este deschisă. Mai este necesar doar un declanșator al acțiunilor care reduc efectiv libertatea politică. În România, acest declanșator a fost lupta electorală, care a dus la inițierea acțiunilor pe care le-am menționat la începutul studiului ca semne că există înțelesuri precare ale angajamentului față de statul de drept (domnia legii) într-un sistem democratic pluralist și că libertatea politică ar putea să se deterioreze.

Acțiunile inițiate de USL, amintite la începutul studiului, au fost de neimaginat în UE, dacă luăm în considerare reacția președintelui CE și a altor oficiali. Reacția lor a indicat clar îngrijorarea privind viitorul libertăților politice. De asemenea, legalitatea acțiunilor a fost pusă la îndoială de o mare parte a publicului românesc. Acțiunile au avut loc cu doar câteva luni înainte de alegerile parlamentare, ceea ce dovedește încrederea inițiatorilor că votanții dependenți de redistribuire ar accepta, chiar dacă nu ar aplauda, o eventuală reducere a libertății politice.

În sfârșit, alterarea libertății politice prin mecanismul descris are și o componentă autoreglatoare, datorită căreia deteriorarea libertăților politice nu este sustenabilă. Ea va fi criticată și sancționată de partenerii economici externi, fie ele guverne democratice sau investitori privați instituționali sau individuali. Dar, indiferent de acțiunile exteriorului, va exista o mișcare internă împotriva alterării libertăților politice. În interior, la început, doar cei cu libertate economică relativ mare se vor opune alterării libertăților politice. Cei mai mulți oponenți vor fi, inevitabil, din sectorul privat.

Totuși, deoarece compromisul dintre redistribuire și libertatea politică nu există pe temen lung, veniturile din sectorul bugetar vor scădea. În final, chiar și cei dependenți de redistribuire se vor întoarce împotriva politicienilor care atentează la libertatea politică. Astfel, baza pe care se constituie alianțele politice care sprijină redistribuirea excesivă se destramă, antrenând destrămarea alianțelor politice.

Pe termen lung, dacă libertatea economică rămâne scăzută datorită drepturilor de proprietate precare și corupției, publicul dependent de redistribuire, cu cele patru caracteristici descrise, va dăinui. Ciclul descris în acest paragraf se va relua din punctul în care ei vor fi din nou dispuși la o reducere a libertății politice dacă astfel s-ar evita, pe termen scurt, reducerea veniturilor individuale din redistribuire.

11.    Câteva lecții din aceste evoluții 

Democrația nu garantează libertatea economică. Democrația înseamnă, așa cum spunea William Greider (1988), alegeri colective ale celor bogați și săraci, indiferent dacă sunt proprietari sau nu. Cu alte cuvinte, puterea politică nu aparține numai proprietarilor. Dacă din democrație rezultă o alterare a drepturilor de proprietate concomitent cu creșterea la niveluri nesustenabile a redistribuirii, atunci libertatea economică scade.

Cu un nivel scăzut de libertate economică, puterea politică se poate transforma ușor din democratică în nedemocratică, iar în democrație se poate ajunge ușor la tirania majorității. Pentru a garanta libertatea economică la un nivel care să asigure libertatea politică a oamenilor, democrația trebuie să asigure protejarea drepturilor de proprietate. Numai așa se poate garanta domnia legii de care are nevoie libertatea economică și numai așa libertatea economică poate garanta domnia legii, factori care, așa cum spunea Hayek, se condiționează reciproc.

Alegerile (politice) libere democratice nu sunt scutite de decizii arbitrare ale celor care câștigă alegerile. Pe această rută a discreționarismului, alegerile libere politice pot intra în conflict cu alegerile economice libere individuale, adică cu libertatea piețelor. Deoarece puterea politică nu aparține numai proprietarilor, între piețe și stat va fi permanent o luptă pentru ocuparea rolului central în administrarea economiei. În absența domniei legii, cu cât mai mare este rolul statului, cu atât mai mult este alterată libertatea economică. Claritatea, coerența și imparțialitatea regulilor se pot altera și corupția își poate face loc ușor. Același efect îl poate produce și existența unui public dependent de redistribuire dacă pe baza lui se formenază o majoritate în parlament.

Cu toate acestea, criza actuală este folosită pentru a reduce și mai mult, în numele unor idealuri frumoase, libertatea economică. Privatizările sunt amânate în ideea că pe timp de criză valoarea întreprinderilor privatizabile scade. Reglementările devin excesive mai ales în sectorul financiar, știut fiind că, în România, sub-indicele libertății financiare este al patrulea cel mai slab dintre cei zece sub-indici care caracterizează libertatea economică. Deși redistribuirea excesivă este o mare problemă a României, pentru politicieni criza pare să fie un bun motiv pentru a da mai multă putere guvernelor în detrimentul piețelor. Toate acestea pe fundalul unui nivel de corupție care continuă să rămână înalt.

Cineva ar putea crede că simpla înăsprire a prevederilor care sancționează acțiunile care pot altera libertatea politică, sau introducerea lor acolo unde lipsesc, ar fi o garanție pentru libertatea politică. Chiar dacă ar ajuta, astfel de prevederi nu ar constitui, totuși, garanții. Principala lecție a acestei analize este aceea că dacă nu se vor lua măsuri de creștere a libertății economice prin îmbunătățirea drepturilor de proprietate, prin reducerea corupției și prin reducerea dependenței de redistribuiri, libertatea politică s-ar putea deteriora. Chiar dacă semnele apărute în iulie 2012 privind posibila alterare semnificativă a libertății politice ar fi reversate, problema rămâne. Fără o creștere adecvată a libertății economice pe rutele menționate, nu este decât o chestiune de timp până când vor apărea reduceri ale libertății politice.


Opiniile prezentate în această lucrare aparţin în întregime autorului şi ele nu implică sau angajează în vreun fel Banca Naţională a României.
Reproducerea acestei lucrări fără permisiunea autorului este interzisă, iar utilizarea datelor în diferite lucrări este permisă numai cu indicarea sursei.
Am primit comentarii utile de la Virgil Stoenescu, Amalia Fugaru, Adrian Vasilescu, Răzvan Stanca și Ioana Muntean, cărora le mulțumesc.


NOTA: Acest studiu a fost finalizat pe 8 iulie 2012, iar citatele din Raportul pe Mecanismul de Cooperare și Verificare al Comisiei Europene au fost introduse ulterior. BIBLIOGRAFIE

Aristotel (2010), Politica, Ediția a II-a, revăzută, Editura Univers Enciclopedic Gold (ediție bilingvă, cu traducere, comentarii, note și index de Alexander Baumgarten).
Croitoru., Lucian (2012), În apărarea piețelor, Curtea Veche Publishing, pp. 40-44.
European Commission (2012), Report From The Commission to The European Parliament and The Council on Progress in Romania under the Cooperation and Verification Mechanism, Brussels, 18.7.2012 {SWD(2012) 231 final}, pp. 2-3.

Friedman., Milton (2002), Capitalism and Freedom, the University of Chicago Press, p. 9.
Friedman., Rose and Friedman., Milton (1998), Two Lucky People: Memoirs, University of Chicago Press, p. 605.
Greider., William (1988), Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country, Simon & Schuster, p 22.
Hayek., A. Frederik (1995), The Road to Serfdrom, University of Chicago Press.
Le Bon., Gustave, Psihologia mulțimilor, Editura Antet.
Hoppe., H. Hans and Block., Walter (2002), On Property and Exploitation, Journal of Value-Based Management, Vol. 15, No. 3, pp. 225-236.
Lee., Arthur (1775),  An Appeal To The Justice And Interests of The People of Great Britain, In The Present Dispute With America 14 (New York, Rivington, 4th ed. 1775), quoted in James W., citat de Rose., Carol M., (1996), “Property as the Keystone Right?, Scholarship Series”. Paper 1808.http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1808.

Mises., Ludwig Von (1962), Planning for Freedom, Libertarian Press.
 Sen., Amartya (1999), Development as Freedom, Oxford University Press, 1999.
 Smith., Adam, Lectures on Jurisprudence 5 (RL. Meek et al. eds., 1978), citat de Rose., Carol M., (1996), Property as the Keystone Right?, Faculty Scholarship Series. Paper 1808.http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1808.

Tullock., Gordon (1988), comentariu la prezentarea “and Freedom”, făcută de Milton Friedman la conferința ale cărei lucrări au fost publicate în “, Democracy and Economic Welfare” (Michael Walker ed)., pp. 60-64.
 Wicksell., Knut (1896), A New Principle of Just Taxation, publicat în “Classics in the Theory of Public Finance”, Richard A. Musgrave si Alan T. Peacock (Ed.), Palgrave Macmillan, 1994, p. 95.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

26375 vizualizari

 • +30 (30 voturi)    
  Constat ca exista o speranta! (Joi, 2 august 2012, 10:00)

  mario_pustiu [utilizator]

  Mie mi se pare exceptional acest studiu!
  Releva in esenta problemele fundamentele ale tarii si in plus fata de majoritatea articolelor din ultimii ani de zile NU CRITICA!, ci scoate in evidenta esenta problemelor si ofera un orizont de rezolvare a lor!
  Consider ca doar oameni ca domnul Lucian Croitoru pot ajuta tara noastra sa se ridice din mizeria in care se tot afunda de aproape 100 de ani si ma bucura faptul ca exemplul dumnealui nu este singular. Ca sa nu ma leg prea mult de politica, in acest comentariu as mentiona inca un singur nume: Andrei Chiliman! L-am mentionat pentru ca eu consider politicile fundamental liberale ca fiind cele mai sanatoase in contextul prezent al libertatii economice si a economiei de piata, iar dumnealui este in acest moment liderul -cel putin spiritual- al liberalilor adevarati (nu ma refer la membrii, ci la orientare si spirit!).
  Sper sa vad acesti oameni si pe cei asemeni lor conducand tara nostra cat mai curand!
  • +9 (9 voturi)    
   No hope (Joi, 2 august 2012, 12:02)

   EXEs [utilizator] i-a raspuns lui mario_pustiu

   Sau mai bine zis tot timpul am trait tot sperand fara sa finalizam nimic. Intradevar articolul este bun, iar Dl. Croitoru imi confirma parerea buna pe care o aveam deja despre el. Totusi asta nu schimba absolut nimic. Nici macar opiniile Dl. Chiliman nu schimba foarte mult situatia actuala. Va fi dat afara din PNL imediat ce se va intoarce Cacarau in partid sau chiar mai devreme daca mai comenteaza neintrebat.
   Ceea ce nu am vazut in acest studiu este situatia dependentilor de redistribuire din zona de business sau mai pe scurt a "baietilor destepti". In principiu ambele categorii (atat saracii cat si bogatii) tin de mostenirea comunista prin incapacitatea lor de a trai pe propriile picoare independent de redistribuire si alte ajutoare.
   Realist vorbind nu se pot lua masuri impotriva acestui sistem decat cu riscul de a sfarsi precum guvernul Boc sau cu o suspendare ca in cazul lui Basescu. Problema esentiala este aceea a unui decalaj masiv de nivel de civilizatie si de educatie intre populatia Romaniei si aceea a statelor occidentale.
   • +4 (4 voturi)    
    prea mult negativism in comentul tau (Joi, 2 august 2012, 13:18)

    mario_pustiu [utilizator] i-a raspuns lui EXEs

    @EXEs, sunt de acord cu ceea ce spui, dar constat negativismul exagerat (dar realist) cu care exprimi lucrurile. Da, este aproape imposibil de schimbat ceva, mai ales cand lucrurile tin de structura interioara a fiecaruia si de mentalitate, dar daca ne vom poticni tot timpul in a concluziona opozitiv, ne va fi cu atat mai greu sa contribuim la o schimbare cu adevarat in bine. Si eu consider ca motivul principal pentru care guvernarea Basescu-Boc a fost hulita si mazilita este legata direct de masurile luate imptriva dependentilor, dar permite-mi sa cred ca exista oameni care sunt independeti si sunt capabili si dispusi sa conduca tara.
    In acelasi timp vreau sa cred ca intoarcerea lui Cacarau in PNL va fi urmata de expulzarea lui si a celor ca el pe motive democratice si LIBERALE, asta fiind primul pas catre democratizarea si liberalizarea partidului liberal!
    Eu mi-am dat voie sa cred, da-mi si tu voie sa cred ca "binele invinge", pentru ca eu consider ca in lipsa credintei pozitive, un sens existential cu adevarat ar putea fi prea greu de gasit! :)
    • +3 (3 voturi)    
     OK solutie (dar n-o sa va placa) (Joi, 2 august 2012, 15:02)

     EXEs [utilizator] i-a raspuns lui mario_pustiu

     Binenteles ca exista indivizi capabili si dispusi sa conduca tara, dar ca si Dl. Croitoru nu vor fi lasati niciodata s-o faca.
     De cine sa fie dat afara Cacarau din PNL? De finantatorii din partid (ex. Felix) sau de pasarile migratoare care au trecut de la PDL? Toti politicienii indiferent de partid sunt murdari si se tem de o justitie independenta. "partidul national liberal" nu are nimic de-a face cu LIBERALISMUL. Nici un partid nu are doctrina sau daca are nu o respecta.

     Si acum solutia esteeeeeeeeeeeeee
     Ungaria mult hulitului Orban. Revolutiile din tarile arabe au dovedit ca numai dictaturile luminate gen Maroc, Algeria sau Ungaria (ma rog dictatura mai europeana) pot tine situatia sub control si pot in acelasi timp sustine reformele economice necesare. Un popor idiot si sarac va fi intotdeauna incapabil sa inteleaga sau/si sa accepte orice reforma economica.
     • 0 (2 voturi)    
      Nu sunt complet de acord. (Vineri, 3 august 2012, 2:49)

      rainman86 [utilizator] i-a raspuns lui EXEs

      <"partidul national liberal" nu are nimic de-a face cu LIBERALISMUL. Nici un partid nu are doctrina sau daca are nu o respecta.>

      Grosolaniile astea de generalizari nu fac bine nimanui. Sunt destui, daca nu chiar foarte multi oameni in PDL care au aratat ca tin foarte mult la doctrina, la imagine, la integritate. Si as incepe cu, ai ghicit! Traian Basescu. Monica Macovei. Anca Boagiu. MRU.

      In ceea ce priveste solutia, da, o dictatura. Dar nu a unui om (si nici nu spun ca ar fi fost vorba de asa ceva la noi - nu dau doi bani pe aberatiile USLinoase). A legii. Atunci cand faci reforma si burtile chioraie si frustrarile cresc o mana de fier ii poate tine in frau. Corect. Sau o lege de fier. O lege bine pusa la punct, valabila pentru toti si de neincalcat si nemodificat pentru nimeni.
      • 0 (0 voturi)    
       referitor la PDL (Vineri, 3 august 2012, 11:43)

       EXEs [utilizator] i-a raspuns lui rainman86

       Exista intradevar in PDL oameni cu coloana vertebrala. Referitor la PDL ca partid ce fel de doctrina are? Socialista ca si FSN-ul din care isi trage seva, populara ca si colegii din PPE, sau liberala stangisto-centristo-dreptista. Si inca ceva cu 2-3 ghiocei nu se face nici un partid mai curat. Conteaza grosul partidului si finantatorii sai. Si toti sunt corupti si corupatori. De altfel exista acuzatii plauzibile ca parlamentarii PDL si Blaga au lucrat la doua capete mai ales dupa ce fostul primar de la Cluj a ajuns la inchisoare.
       Dictatura legii? Care lege? Aia stramba si ambigua din parlament? Si care sistem juridic sa o aplice? Ala al CCR-ului care da decizii ambigue si cand n-are incotro amana decizia pe motiv ca sunt baetzii in vacanta?
   • -6 (6 voturi)    
    Ai dreptate ... (Joi, 2 august 2012, 14:42)

    blackarrow [utilizator] i-a raspuns lui EXEs

    in multe , cu exceptia conceptiei ce rezida din zicerea asta :"nu se pot lua masuri impotriva acestui sistem decat cu riscul de a sfarsi precum guvernul Boc sau cu o suspendare ca in cazul lui Basescu. " -ceea ce induce ideea ca chiar crezi ca boc sau base au luat masuri de genul asta, ceea ce denota o mare doza de naivitate. Pai domnule, de ce la referendumul asta base a luat-o asa rau peste tot ?! sau arata-mi un agent privat multumit de masurile si politicile financiare ale lui boc ! portocaliii au fost un dezastru, ce sa lupte boc cu "sistemul" ca era sub nasul lui, el insusi a girat sifonari de sute de milioane de euro , samd
 • +26 (26 voturi)    
  scurt comentariu (Joi, 2 august 2012, 10:06)

  sile1 [utilizator]

  Un studiu foarte inteligent.

  Ar fi o singura problema cu el.

  Pentru a-l intelege trebuie sa fie la fel de inteligent ca cel care l-a scris.

  Ma intreb cati or fi din astia ? !
  • +7 (7 voturi)    
   LOL!!!! (Joi, 2 august 2012, 13:41)

   Mita Beciuklista [utilizator] i-a raspuns lui sile1

   Ai dreptate: brandul de partid al Uslamului, mamaia aia careia i-a furat Basescu parchetul de la vila Dante, in niciun caz. Si prin ea, caci ea ii defineste si reprezinta pe totii asistatii sociali, inclusiv cei de lux, parlamentarii si impostorul din capul Cotroceniului.
  • +5 (5 voturi)    
   Sunt destui ! (Joi, 2 august 2012, 13:52)

   Fisherman [utilizator] i-a raspuns lui sile1

   Problema nu constă în numărul celor care ar fi capabili să înțeleagă esența ecestui excepțional eseu al dlui Lucian Croitoru ci în puterea celor care dețin pârghiile pentru aplicarea programului de guvernare al bolșevicilor, din 1989 până în prezent:
   ”Fără creșterea libertății economice prin îmbunătățirea drepturilor de proprietate, prin reducerea corupției și prin reducerea dependenței de redistribuiri, nu este decât o chestiune de timp până când libertatea politică se va deteriora.”
   • +3 (3 voturi)    
    @fisherman (Joi, 2 august 2012, 15:35)

    sile1 [utilizator] i-a raspuns lui Fisherman

    Stimate domn,tocmai in numarul celor care sunt capabili sa inteleaga esenta eseului se afla solutia iesirii din situatia actuala.

    Cand numarul acestora va depasi 50% +1 din total votanti societatea va bascula in directia sugerata de studiu prin eliminarea de pe scena politica a acelor politicieni sau partide care nu corespund standardelor votantilor inteligenti si bine informati.

    Teama mi-e, insa, ca mai avem de asteptat.
    • +1 (3 voturi)    
     Economicul dictează Politicului (Joi, 2 august 2012, 17:33)

     Fisherman [utilizator] i-a raspuns lui sile1

     Asta este esența deonstrației domnului Lucian Croitoru.

     Numărul celor dependenți de redistribuire scade exclusiv pe seama creșterii numărului celor care devin independenți ceea ce, în cazul României, nu se poate politic ci numai prin reducerea puterii economice a celor au îngrădit libertatea economică prin mijloace ilegale sau la limita unei legalități pe care tot ei au construit-o și asigurând astfel o șansă descătușării adevăratelor forțe antreprenoriale din România.

     ”Eliminarea de pe scena politică a acelor politicieni sau partide care nu corespund standardelor votantilor inteligenti si bine informati” nu este posibilă deoarece ”votanții inteligenți” încă sunt în minoritate iar acest Referendum a demonstrat acest lucru chiar dacă demonstrația a fost prin reducere la absurd.

     Dacă intenționăm să ne sprijinim doar pe fapte atunci aș arăta aici că numărul ”votanților inteligenți” poate fi mărit, temporar, prin apariția unei ”locomotive a speranței” cum a fost Iliescu în Mai 1990 pentru o populație care încă mai credea în ”viitorul luminos” din viziunea socialistă sau cum a fost Băsescu pentru o poulație mult mai maturizată după paisprezece ani de jaf programatic, exact așa cum descrie dl. Croitoru: ”Fără creșterea libertății economice prin îmbunătățirea drepturilor de proprietate, prin reducerea corupției și prin reducerea dependenței de redistribuiri, nu este decât o chestiune de timp până când libertatea politică se va deteriora.”
     Iată că este pentru a cincea oară când modelul ”locomotiva anticorupției” are succes în populația cu drept de vot.
     În fața Crizei care va veni, ca un tsunami, vor rezista doar populațiile formate majoritar din indivizi cu personalitate de învingător nu de cerșetor.
  • -5 (5 voturi)    
   only this one ... (Joi, 2 august 2012, 14:59)

   unavailableentry1300615439641 [utilizator] i-a raspuns lui sile1

   Subscriu !
   Insa, exista un " insa "!
   In primul rand, chestia cu proprietatea reprezinta un " lucru fumat " !
   Parca acu' ceva timp, ex- pm-ul MRU luase decizia "inteligenta"sa restituie "in integrum" <<only>> 15 % intr-un ecart de timp de 10-12 ani ! Si asta, drept urmarea fireasca a tot ceea ce s-a petrecut timp de 22 de ani !
   Ca sa fiusi mai explicit, foste cunostinte(ale lu 'moi !) care votau cu "carnetul rosu" la vedere, au devenit peste noapte mari PNL-isti sau PNTCD-isti sau tot felul de (......) - isti !
   Cat despre aceasta mult trambitata libertate economica, mai fratilor, eu personal am luat contact nemijlocit cu consecintele acesteia, indiferent de coloratura "rejim"-ului ! Una dintre ele o reprezinta Codul Muncii, atat cel care a fost cat si cel actual, care sunt "o apa si un pamant " !
   Cu alte cuvinte, libertatea economica dorita = "e voie la o folsire abuziva si distructiva"(deci, nu creatoare de profit !) a fortei de munca !
   In concluzie, studiul este ipotetic, virtual cu efect de "fas "!
   In rest, " vorbim discutii " !
  • -1 (1 vot)    
   ... (Vineri, 3 august 2012, 6:31)

   non-stop [utilizator] i-a raspuns lui sile1

   articolul este scris pt cei care trebuie sa construiasca libertatea economica, nu pentru adeptii redistribuirii. pe romaneste, articolul e scris pentru cei care, in loc sa-si fi cumperat un 4X4 de 60000 euro, ar fi trebuit sa dezvolte o afacere in care sa traga o parte din adeptii redistribuirii.
 • +26 (28 voturi)    
  Prim ministru (Joi, 2 august 2012, 10:11)

  nowhereman [anonim]

  Pentru admiratorii d-lui Ponta.
  Cititi cu atentie si evaluati va rog acest articol.
  Faceti un tabel cu 2 coloane si treceti toate calitatile pe care le credeti indispensabile unui prim ministru.
  Pe o coloana puneti Croitoru si pe una Ponta.
  Cotati ca la sondaje de la 1 la 10, de la 1 la 5,de la foarte slab la foarte bine, cum vreti cele 2 personaje.
  Faceti totalul. Comparati. Apoi puneti intrebarea de baza : care ar fi imaginea si credibilitatea Romaniei cu un om ca Lucian Croitoru prim ministru. Nu va grabiti. Nu va uitati la A3 sa vedeti ce zice Gadea sau Ciuvica. Ganditi-va. Dati un raspuns sincer.
  Apoi intrebati-va : merita Romania experienta Ponta?
  • +6 (8 voturi)    
   buna idee (Joi, 2 august 2012, 10:32)

   ioan16 [utilizator] i-a raspuns lui nowhereman

   eu asa am facut cu johanis si boc. nu-ti spun ce rezultat mi-a dat, si nici la ce a folosit.
   nemaiprivind in urma, ci doar la prezent, ponta pierde.
   iar daca ideea pare buna, cum ar fi aplicata mai larg, nu doar la primul ministru? cred c-ar iesi mai multi "schimbabili". esti de acord si cu celelalte schimbari?
  • -18 (18 voturi)    
   Nu sunt nici pe departe fan Ponta... (Joi, 2 august 2012, 10:33)

   flaviu [anonim] i-a raspuns lui nowhereman

   domnul Croitoru area cea mai mare calitate pentru a fi un bun primministru, si aceasta calitate este socrul sau. Nu pot sa nu observ efortul de mediatizare , de scoatere a lui din anonimat. Nu spun ca articolul nu ar fi bun, spun doar ca un articol scris bine nu te face automat un bun manager/administrator si mai ales direct un bun prim ministru. Poate omul ar trebui intai sa incerce sa administreze o primarie, o companie de stat, sau poate macar o gogoserie, pentru ca de personaje care sar de la functii de functionari marunti direct la portofolii de ministrii m-am cam saturat.
   • +16 (16 voturi)    
    Daca era istoric... (Joi, 2 august 2012, 12:21)

    denvarel [utilizator] i-a raspuns lui flaviu

    Era numai bun de presedinte. Trebuia doar sa termine Facultatea de Istorie si gata. Nu trebuia sa scrie nimic, nici o lucrare, nimic nimic..
    Sau macar sa plagieze un doctorat doua. Si sa pretinda ca are mastere prin tari straine.

    Voua nu va e rusine cu conducatorii vostrii?

    Bine daca stau sa ma gandesc, la nivelul vostru de cultura, Ponta si Antonescu sunt varfuri greu de atins. Crème de la crème a USL. Pfiu!
   • +10 (10 voturi)    
    STUDIU / ANALIZA, nu articol (Joi, 2 august 2012, 13:27)

    mario_pustiu [utilizator] i-a raspuns lui flaviu

    Flaviu, pentru mine acest studiu este primul pe care il vad de la revolutie incoace si care depaseste nivelul criticii si indica solutii fundamentale.
    Sunt de acord cu faptul ca un stil oratoric foarte bun sau un mod elevat de a scrie nu presupune sa fii un bun manager, dar omul prezinta perspectica unui profesionist, nu a unuia care conduce si/sau implementeaza. Eu consider ca este de apreciat ceea ce ne-a transmis si pentru asta ii multumesc lui Lucian Croitoru. Daca printre noi sunt buni manageri, nu ramane decat sa ne implicam pentru a pune in practica directiile foarte bune pe care ni le-a transmis si bineinteles sa aducem plusul de care suntem capabili.
  • +14 (14 voturi)    
   Pe un om inteligent nu-l poti controla (Joi, 2 august 2012, 10:41)

   Sass [anonim] i-a raspuns lui nowhereman

   Pe Ponta - da
   Oamenii care voteaza PSD astazi si-au schimbat profilul, ei nu sunt doar asistati, exista printre ei si oameni care abia au invatat democratia, si au impresia ca sunt "in control" si ca pot da PSD-ul jos asa cum au dat PDL-ul

   Insa oamenii care sunt in spatele lui Ponta in PSD nu sunt ca Ponta, pe ei nu-i poate da nimeni jos "democratic" asa cum a fost dat jos PDL.
   De-aia PSD nu-l va inlocui pe Ponta.
  • -14 (16 voturi)    
   Prim ministru (Joi, 2 august 2012, 11:25)

   CST [anonim] i-a raspuns lui nowhereman

   Croitoru nu a avut sansa sa fie numit deoarece Basescu nu agreaza competentii in curtea lui; nu tolereaza pe langa el oameni capabili ci doar lingai, catei, caractere slabe pe care sa le manipuleze.
   Oameni precum Croitoru, Tariceanu, Ponta, nu inghit magariile presedintelui precum Boc. Pe ponta l-a numit deoarece nu avea incotro.

   Nu poti compara pe Croitoru cu Ponta prin prisma unor lucrari teoretice ci doar punandu-i in acelasi context asa ca mai gandeste-te cand propui o tema reala de discutie.

   Nu subestimati pe cei ce citesc si nu va mai credeti superiori deoarece cadeti in oala cu Base.
   • +11 (11 voturi)    
    //// (Joi, 2 august 2012, 13:01)

    Trojan.H [utilizator] i-a raspuns lui CST

    Pai tocmai Basescu la nominalizat prim-ministru, dar a fost respins in Parlament de PSD-PNL.

   • +5 (5 voturi)    
    nu-l poti compara pe Croitoru cu Ponta (Joi, 2 august 2012, 13:33)

    mario_pustiu [utilizator] i-a raspuns lui CST

    Asta este singurul lucru adevarat pe care l-ai spus si da, nu-i poti compara sub nici o forma, nivelul este de la cer la pamant (in aceasta ordine), in rest doar ai tinut sa denigrezi, iar STUDIUL de fata nu asta a vrut sa transmita.
    Citeste cu atentie ce a transmis domnul Croitoru si sper ca vei intelege faptul ca un studiu se face intr-un sens pozitiv si nu merita denigrat prin ducerea discutiei intr-o zona murdara a mizeriei politice curente.
    • +2 (2 voturi)    
     Prim ministru (Joi, 2 august 2012, 14:23)

     CST [utilizator] i-a raspuns lui mario_pustiu

     Se pare ca nu stii ce inseamna a denigra; eu nu am denigrat studiul am spus ca nu se pot compara cei doi si atat. Daca Ponta ar fi facut un studiu pe aceasi tema cu cel al lui Croitoru puteau fi comparati si de asemenea daca Croitoru ar fi fost prim ministru ar fi fost corect sa fie comparati cei doi. asa ca citeste comentul cu atentie.
     Am criticat pozitia unora de a se crede deasupra inteligentei celorlalti si crezul ca ei sunt din ce in ce mai putini si de asemeni pornirea oarba de a credita oameni pe chestii teoretice.

     Croitoru a fost nominalizat prim ministru in epoca majoritatii parlamentare PDL-UDMR-UNPR ca succesor al lui Boc si cei mentionati nu au fost in sala pentru a nu vota si astfel a fost respins de opozitie; nu uita ca in momentul in care a fost renominalizat Boc, s-a intrunit cvorumul si a fost votat cabinetul Boc 2 sau 3.
     • +2 (2 voturi)    
      nu mai insist, pentru ca observ ca nu are rost (Joi, 2 august 2012, 16:32)

      mario_pustiu [utilizator] i-a raspuns lui CST

      Spui lucruri neadevarate (1) si denigrezi (2):
      1) "Basescu nu agreaza competentii in curtea lui; nu tolereaza pe langa el oameni capabili ci doar lingai, catei, caractere slabe pe care sa le manipuleze.
      Oameni precum Croitoru, Tariceanu, Ponta..."
      Iti reamintesc faptul ca pe toti cei trei nominalizati de tine (Croitoru, Tariceanu, Ponta) i-a numit prim-ministri Basescu! Nu agreaza, dar i-a numit...
      2) "Basescu nu agreaza competentii in curtea lui; nu tolereaza pe langa el oameni capabili" Ai putea sa lasi denigrarea la o parte si sa spui ceva pozitiv? Daca ai ceva pozitiv de spus (nu ma rezum la Basescu ci in general).
      NU voi mai comenta nimic pe alt subiect in afara de acest STUDIU, pentru ca politicienii actuali nu ma intereseaza de nici un fel!
    • -3 (3 voturi)    
     pentru _pustiu (Joi, 2 august 2012, 14:26)

     CST [utilizator] i-a raspuns lui mario_pustiu

     Nu te supara" _pustiu" vine de la gol, neroditor, sterp sau de la copil, novice, incepator?
   • +1 (1 vot)    
    PRIM.....MINCINOS (Sâmbătă, 4 august 2012, 1:05)

    geocrin [utilizator] i-a raspuns lui CST

    A dovedit-o de nenumarate ori ca MINTE CUM RESPIRA.
    O spun cu durere, Romania a pierdut si continua sa piarda pe toate planurile: imagine si economic.

    Cit despre articol, felicitarile mele d-lui Croitoru pentru acest articol valoros prin claritatea lui.
    Mai clar cred ca NU se putea, este pe intelesul oricui care doreste sa vada adevarul asa cum este el.
  • +7 (7 voturi)    
   Raspuns (Joi, 2 august 2012, 12:58)

   Ne-asistat social [anonim] i-a raspuns lui nowhereman

   NU, Romania nu merita experienta Ponta si aceasta ar trebui sa inceteze imediat. Cum putem face asta ?
  • 0 (0 voturi)    
   Si? (Vineri, 3 august 2012, 8:36)

   Vali Cel Batran [utilizator] i-a raspuns lui nowhereman

   La ce ar folosi un asemenea efort intelectual din partea mea? Pot sa il schimb pe unul cu celelalt? Nici vorba, chiar daca as fi Presedintele tarii! Si atunci la ce ar fi bun pentru mine un asemenea tabel comparativ? Doar pentru a-mi amara si mai tare sufletul si asa chinuit pana peste poate. Soarta ne este pecetluita pentru multa vreme de acum incolo si nu ar putea fi schimbata decat printr-o lovitura de forta. Care ar putea fi aceia? Nu stiu!
 • +28 (28 voturi)    
  Remarcabil (Joi, 2 august 2012, 10:44)

  EMP [utilizator]

  Mi-am facut cont pe hotnews doar pentru a putea sa-mi exprim aprecierea fata de acest articol.
  Cred ca ar trebui predat in scoala. In special punctul 7.
  Din nefericire multi dintre oamenii care ar trebui sa-l citeasca si sa mediteze asupra lui refuza sau nu au dotarea intelectuala pentru a procesa acest gen de argumente.
  Ma tem ca singurii care vor aprecia articolul vor fi tocmai votantii care nu sunt dependenti de redistribuire. Chiar si asa, nu ne strica sa devenim mai constienti de realitatea in care traim.
  • +10 (10 voturi)    
   Sper sa-l aprecieze si inteleaga mai multi... (Joi, 2 august 2012, 10:58)

   mario_pustiu [utilizator] i-a raspuns lui EMP

   ... chiar daca nivelul este foarte ridicat!

   Vad ca nu sunt singurul care si-afacut cont pe HN pentru a comenta la acest articol. :)
 • +14 (14 voturi)    
  Felicitari si multumesc! (Joi, 2 august 2012, 10:46)

  UnOarecare [anonim]

  Excelent articol/studiu. Cu nivel ridicat, pertinent si clar (asta e adevarata intelectualitate).
 • +14 (14 voturi)    
  LUCIAN CROITORU (Joi, 2 august 2012, 10:47)

  mihail nica [utilizator]

  DUREROS DE ADEVARAT
 • +11 (11 voturi)    
  Multumesc, (Joi, 2 august 2012, 10:59)

  ANJ [utilizator]

  Explica foarte bine ce se intampla acum si mai ales cum am ajuns aici!
 • +10 (10 voturi)    
  Un text exmplar ! (Joi, 2 august 2012, 11:15)

  gabriel teodorescu [anonim]

  Exceptional studiu !! O foarte riguroasa diagnoza a situației României acestor vremuri, cu sublinierea cauzelor, a mecanismelor dinamice de transformare a dezideratelor politice și economice, cu sublinierea dependențelor și servituților care trag înapoi dezvoltarea, ș.a.m.d.

  Un text extrem de important pentru că are o importantă componentă normativă, nu doar indicând cauzele și sursele crizei politico-economice, ci trimițând la un model de dezvoltare ce ar trebui urmat, prin întărirea dreptului de proprietate, susținerea statului de drept și a rule of law (domnia legii) și promovarea incisivă a libertății economice.

  Nu în ultimul rând un exemplu de soliditate argumentativă, care poate constitui un bun model pentru dezbaterile publice, implicând consistență, linii argumentative bine susținute și acuratețe.
  Este de apreciat, deloc pasager, civilitatea citării surselor, bibliografia, etc., elemente care, mai cu seama în ultima perioadă, când plagiatul și rușinea unor doctorate trecute prin impostură, sunt extrem mediatizate. Avem aici un exemplu firesc, normal, de respect față de predecesorii care au gândit pe un domeniu.
  • +8 (8 voturi)    
   exact la asta ma gandeam ca o gluma (Joi, 2 august 2012, 11:23)

   UnOarecare [anonim] i-a raspuns lui gabriel teodorescu

   ca acest studiu parca merge mai bine de teza de doctorat decat plagierile penibile ale jalnicului caracter Ponta :)
 • +7 (7 voturi)    
  Excelent (Joi, 2 august 2012, 11:22)

  Marius Ogrean [anonim]

  Un text care defineste foarte clar contextul din Romania in momentul de fata.

  Banuiam multe din cele scrise aici, dar nu le-as fi putut defini niciodata atat de complet.

  Multumim!
 • +9 (9 voturi)    
  Complicat (Joi, 2 august 2012, 11:26)

  Borisov [utilizator]

  Citind asa ceva iti dai seama ca o tara poate sa-si schimbe directia peste noapte doar la simpla dorinta a unei clase politice. Clasa politica care nici nu cred ca e constienta, atunci cand promite marea cu sarea, de implicatiile pe termen lung pe care le poate avea demagogia. Oare pricepe cineva ce dezechilibre se produc cand promiti "marim pensiile, marim salariile bugetarilor, dam inapoi banii revolutionarilor, dam bani disponibilizatilor din armata, nu ne vindem tara, etc"? E cineva constient ca, cu cat primeste mai mult, cu atat devine mai dependent de imbecilii de la putere? Complicat....
  • -3 (5 voturi)    
   Demagogii (Joi, 2 august 2012, 15:43)

   CST [utilizator] i-a raspuns lui Borisov

   Cred ca stii ca demagogia are mai multe laturi si pe langa cele enumerate de tine, corectand ca nu marim pensiile ci le reintregim, la fel si salariile, mai adauga pe lista ta cu demagogii si pe aceea ca "e criza si va trebui sa strangem cureaua (mai ales voi platitorii de taxe, impozite si preturi marite iar noi politicienii {toti} vom construi sali de sport la tara, cu bazine de innott fara apa curenta si canalizare, terenuri de fotbal in panta, s.a.m.d.

   E o dovada de buna educatie, obiectivitate si cultura sa vedem toate laturile tuturor politicienilor si nu numai.
   • +2 (2 voturi)    
    CST (Vineri, 3 august 2012, 9:24)

    Borisov [utilizator] i-a raspuns lui CST

    Asa cum "innot" cu doi "n" e o dovada de lipsa de cultura.
    Revenind: un primar dintr-o comuna face trei proiecte. Unul de canalizarea, unul de apa cureanta si unul de sala de sport. Banii care vin de la UE pe un proiect aprobat nu pot fi directionati in alta parte. Asadar, daca proiectul de sala de sport e aprobat primul, atunci anii se duc in sala de sport sau nicaieri.
    E demagogie sa spui altceva. Ciudat e ca 70% din primarii alesi in 2012 sunt la al doilea sau al treilea mandat. De ce au fost realesi chiar si-n localitatile fara apa curenta si canal? Exact din motivele espuse de Croitoru in articol: sunt dependenti economic de politic.
    Legat de "reintregirea" pensiilor si salariilor: fiecarui cetatean care-a muncit si-a ajuns la varsta pensionarii i se garanteaza, prin lege, dreptul la pensie si nu o suma anume. Nu-i demagogie sa dai inapoi niste bani pe care-i iei inapoi, chiar ceva in plus, prin devalorizarea monedei? E mai fericit acum pensionarul ca a primit 5 lei iar cheltuielile lui lunare au crescut cu 20 lei? Este, pentru ca demagogia politicienilor l-au facut sa creada ca suma primita este cea importanta si nu puterea de cumparare.
    Despre ceilalti....veniti cu exemple de incompetenta gen Anastase, Igas, Udrea si n-o sa am cum va contrazice.
 • +8 (8 voturi)    
  Felicitari (Joi, 2 august 2012, 11:27)

  Alin A. [anonim]

  Una din cele mai bune analize pe care am citit-o in ultimii ani. Acu sa vedem daca o citesc si altii si daca au si mijloacele sa operationalizeze ce scrie Dl. Croitoru aici...
 • +7 (7 voturi)    
  Remarcabil prin excelenta (Joi, 2 august 2012, 11:59)

  Adi_rus [utilizator]

  Jos palaria d-le Croitoru. Ati zugravit cea mai corecta poza a realitatii romanesti.

  Intrebarea e: cine se uita la aceasta poza? Ponta? Crin? Aiurea. Ei au interesul sa-i tina pe acei oameni care voteaza cu ei subjugati economic, nu liberi. Daca ar contribui la prosperitatea lor, la eliberarea lor economica atunci si-ar submina propriul bazin electoral. Deci despre ce vorbim?

  Nu stiu, chiar nu stiu cum putem iesi din aceasta mocirla in care ne aflam. Din pacate nici PDL-ul nu s-a dovedit foarte breaz, desi trebuie sa recunoastem ca boom-ul ecomomic cel mai mare l-am avut in guvernarile sale. Totusi, asa cum spuneti si ei au cedat tentatiei de a-si asigura voturi prin redistribuire. E un mare pacat al clasei politice romanesti si nu cred ca vom scapa prea devreme de el.
 • +9 (9 voturi)    
  Excelent - Felicitari (Joi, 2 august 2012, 12:16)

  Horia [anonim]

  Se dovedeste inca odata ca intre Ioanis, omul speranta al USL si Croitoru este diferenta dintre vorbe si fapte. USL-ul n-ar putea accepta niciodata un astfel de om in fruntea guvernului. Ceea ce-mi atrage atentia acest studiu este faptul ca asistatii se doresc a fi proprietari pe munca altora prin intermediul partidelor politice. Acest studiu imi raduce in minte intrabrea care macina intreaga lume, care este viitorul socialismului european (total diferit de cel dambovitean)? Intre sistemul american si cel european diferenta este ca bogatii isi construiesc imaginea publica prin donatii si contributii personale la dezvoltare de infrastructuri (spitale, scoli, etc) pe cand socialismul european obliga bogatii prin taxe sa-si verse "contributia" in mana politicienilor care vor sa consume banii asa cum dorec ei si la costurile pe care le vor. Acest sistem duce in final la: crearea unui capitalism bazat exclusiv pe comenzile de stat, a unei clase politice care nu are nici un fel de competente si calificari profesionale decat aceea de politicieni. ideea de socialism intra in contradictie fundamentala cu modul de aplicare generand niste partide socialiste cu oameni putrezi de bogati si mare masa tot mai saraca (vezi discrepanta din averile membrilor USL cu proprietati in Monaco, Elevetia si Dubai) si votantii care sunt oameni foarte saraci.
 • +8 (8 voturi)    
  am fost observator (Joi, 2 august 2012, 12:37)

  mary [anonim]

  Este extrem de clar si de adevarat. Am observat cum aistatii sociali incearca sa ne transforme pe noi, toti, in alta masa de manevra asistata social.

  Vreu libertate, vreau independenta si vreau cu adevarat economia de piata.

  Sa inceteze dictatura asistatilor si a celor care ii manipuleaza!
 • +6 (6 voturi)    
  Criza din 2008 abia acum a erupt la noi (Joi, 2 august 2012, 12:48)

  Tiberiu Cazacioc [anonim]

  Inteleg corect sensul celor spuse de dl. Croitoru. Da, dependenta de redistribuiri, de ajutoare sociale, de contracte cu statul, imbacseste climatul social, cel politic. De aceea lupta pentru putere din ultimele luni, este de fapt o lupta pentru resurse. Cei 8 milioane sunt persoane care au dificultati mari in ultimii ani ai acestei crize. Reasezarea economiei globale i-a afectat. Cei 1 milion si ceva se descurca, iar despre restul nu stim nimic. Supravietuiesc ? Nu le pasa, pentru ca sunt pe o plaja de resurse si de valori de tipul "merge si asa" ?! Si mai cred ca lupta din ultimele luni arata de prabusirea din 2008 de-abia acum a ajuns la unele paliere sociale si politice, care practic sunt in criza economica profunda. Si eu care credeam ca a trecut criza.
 • +7 (7 voturi)    
  drept (Joi, 2 august 2012, 12:54)

  ion dragnea [anonim]

  Poate ca expresia din titlu ar fi trebuit sa fie: Dreptul de a nu fi mintit!
  Acest drept , parte a libertatii politice , nu poate apartine cuiva care nu are o independenta economica reala.
  Din pacate in Romania de astazi putine persoane dispun de ea. Asa cum arata d-l Croitoru , majoritatea populatiei depinde de ceea ce dinsul a numit redistribuire : salarii de la buget , pensii , asistenta sociala. O alta categorie , patroni si salariati ai unor firme private este dependenta de contracte cu statul.
  Politicieni romani au descoprit "secretul" de a fi alesi : acela de a da! Pornind de la angajari in aparatul de stat , odata cu cresterea salariilor celor din aparatul de stat (vezi guvernul Tariceanu , masuri in urma carora PNL a sarit de la 7% in 2004 la 21% in 2008) , continuind cu ajutoare sociale permanente (vezi cazul Mazare , etc) , ulei , zahar, etc. sau punctual pentru alegeri , bani , mici , bere , etc.
  Asta inseamna coruperea electorului.
  Iar daca electorul a fost corupt in legatura cu cine sa voteze , mai poate avea pretentia ca cel votat sa nu fie corupt?
  Deci si coruptia isi are radacina tot in lipsa independentei economice a unui numar mult prea mare de romani.
  De ce Elvetia - un stat mic - isi poate permite o atit de larga independenta politica la nivel international iar cetatenii ei se pot bucura de o democratie de o atit de buna calitate? Pentru ca aproape fiecare elvetian isi cistiga existenta pe baza propriilor abilitati si este independent economic de guvernul federal. Din pozitia de persoana independenta economic orice elvetian isi poate permite sa traga de mineca autoritatile publice privind ceea ce fac sau nu fac.
  Citi romani isi permit acest lucru?
 • +4 (4 voturi)    
  Planul lui Ion Iliescu (Joi, 2 august 2012, 13:10)

  Trojan.H [utilizator]

  Buna analiza domnului Croitoru.
  Vedem acum cu totii planul criminal al lui Ion Iliescu, supranumit si Vocea Rusiei, desfasurat de-a lungul a 22 de ani. Iar acum incepem sa culegem "roadele".

  - Cu cine se invecineaza Rusia?
  - Cu cine vrea ea!
 • +2 (2 voturi)    
  comentarii (Joi, 2 august 2012, 13:30)

  cornel0111 [utilizator]

  Aveti dreptate, dar din pacate clasa politica nu vrea sa inteleaga acest lucru, deasemenea nici cei care lucreaza pe bani putini la stat, nu vor sa inteleaga ca este mai buna o slujba bine platita la un privat, dar nesigura decat o slujba slab platita dar sigura la stat. Ar trebui redus aparatul bugetar cu peste 50%, cum este posibil ca la o administratie financiara, la un judet cu 300.000, de locuitori sa numere peste 2500 de angajati?
 • +2 (2 voturi)    
  Un memoriu (Joi, 2 august 2012, 13:31)

  mikeyu [utilizator]

  care exprima ceea ce gandim multi. Multumim. Din pacate, pielea multora este mult mai aproape decat camasa, iar viziunea pe termen lung nu este la indemana "maselor". Educatia din ultimii ani si chiar si cea actuala nu ajuta la eliminarea atitudinii de 'eu', 'mie', 'al meu'. Trist.
 • +4 (4 voturi)    
  Multumiri (Joi, 2 august 2012, 14:06)

  adrian.pop [utilizator]

  Domnule Lucian Croitoru, e prima data cand citesc un articol de-al dumneavoastra dar va asigur ca de-acum inainte nu voi mai scapa vreunul.
  Exceptional!
  Felicitari si astept cu mare interes un viitor text.
  Mi-ar place sa va citesc opiniile dvs. pe tema drumului (critic al) Romaniei spre integrarea deplina in UE.
 • +1 (1 vot)    
  Ce nu mentioneaza Dl. Croitoru (Joi, 2 august 2012, 14:20)

  PaulCostea [anonim]

  Desi bine documentat si cu un aspect foarte academic, acest studiu imi pare ca indeamna la a cauta padurea printre copaci.

  Societatea actuala parcurge o criza economica datorata aproape in mod exclusiv modelului monetar ce incurajeaza dependenta populatiei fata monopolul ce controleaza volumul instrumentului de schimb din piata. Mai mult decat atat, moneda este emisa ca si datorie ceea ce adanceste aceasta dependenta.
  In momentul in care masa monetara aflata in circulatie se contracta (ceea ce a inceput sa se intample si la noi din 2009 cel tarziu) viteza schimbului de produse si servicii intre entitati economice si indivizi s-a redus pana la a se opri de tot. Produse, servicii, forta de munca, devin irelevante atata vreme cat nu exista instrumentul de schimb disponibil pentru a fi tranzactionate. De aici blocajul economic general.

  Redistribuirea de care vorbeste Dl. Croitoru nu este altceva decat mita prin care puterea isi asigura "sprijinul" popular pe timp cat mai indelungat. Daca nu sunt bani pentru redistribuire statul se poate imprumuta la nesfarsit practic, punand zalog banii ce urmeaza a fi colectati in viitor prin taxe si impozite de la proprii "supusi".

  Accesul la moneda este o conditie indispensabila pentru a putea participa la tranzactionarea in piata. Producatorii au nevoie de bani pentru a produce, cumparatorii au nevoie de bani pentru a achizitiona produsele finite. Banii insa sunt din ca in ce mai putini si nu mai stim pe cine sa dam vina pentru asta. Toata lumea isi da cu parerea cum ca trebuie create locuri de munca, imbunatatita productivitatea, trebuie incurajat consumul etc. Intrebarea principala este insa CUM se pot face toate acestea in lipsa monedei din piata. Tot ce se intampla in societatea actuala poate fi legat direct sau indirect de disponibilitatea monedei pentru inlesnirea schimbului.

  Modelul monetar actual pur si simplu nu functioneaza in interesul populatiei ci a monopolului care controleaza moneda. CARE ESTE ALTERNATIVA???
  • +1 (1 vot)    
   Corectă observația ! (Joi, 2 august 2012, 15:53)

   Fisherman [utilizator] i-a raspuns lui PaulCostea

   Sistemul monetar este un monstruos conglomerat de subsisteme conduse de niște indivizi mai mult sau mai puțin integri moral sau competenți profesional.
   Șocul politic produs în România în luna Iulie a anului 2012 este un legănat de copil față de cutremurul financiar propagat pe tot globul dislocând afaceri și sisteme economice și tulburând fluxurile de capital care alimentează economia globală.
   Din această perspectivă, concluziile prezentei dizertații a domnului Lucian Croitoru dezvăluie principala alternativă:
   - Rezolvarea integrală a problemei proprietăților,
   - Susținerea necondiționată a afacerilor cu capital privat,
   - Readucerea în țară a Forței de Muncă,
   - Susținerea financiară intensivă a Agriculturii,
   - Programe pe termen mediu și lung de calificare și specializare în Agricultură și Industria Alimentară,
   - Refacerea Sistemului de Îmbunătățiri funciare în colaborare cu Instituțiile de Asigurare și Reasigurare,
   - Reformarea Învățământului de toate gradele.
   • +3 (3 voturi)    
    Alternativa la Bani este Munca ! (Joi, 2 august 2012, 17:41)

    Fisherman [utilizator] i-a raspuns lui Fisherman

    Nu vreau să spun că Banii trebuie să dispară ci doar că Banii trebuie să revină la paradigma pentru care au fost creați: comensurarea Muncii (indiferent că este productivă sau creativă) și nu a talentului speculativ.
  • +2 (4 voturi)    
   Ai vazut alt film, (Joi, 2 august 2012, 16:00)

   MrMeisenshi [utilizator] i-a raspuns lui PaulCostea

   d-le Costea, si bati campii cu gratie in comentariu pe niste teme pe care nu le stapanesti.
   On topic, analiza celor 22 de ani de tranzitie, cu factori generatori, consecinte si solutii este brilianta.
   Ramane doar sa vedem ce miscare politica o poate transpune intr-un program care sa ne reprezinte cu adevarat si pe noi, cei care generam veniturile de redistribuit si sa ajute cat mai multi romani sa-si castige libertatea economica si, implicit, politica.
   • +1 (1 vot)    
    De pe HotNews (Vineri, 3 august 2012, 10:49)

    PaulCostea [anonim] i-a raspuns lui MrMeisenshi

    Nu trebuie sa-mi dati dreptate, dar ca sa combateti ceea ce sustin eu (si nu numai eu) ar trebui sa renuntati la felul in care sistemul v-a invatat sa intelegeti cum functioneaza lumea si sa incercati sa descoperiti cum functioneaza cu adevarat. De aia am si spus ca noi cautam padurea printre copaci in loc sa incercam sa vedem imaginea de ansamblu.

    Istoria bancilor centrale si a impactului lor asupra sortii a popoare intregi este bine ingropata in istoria pe care o invatam noi la scoala astfel incat va trebui sa cautati in alta parte.

    Personal am preferat sa renunt la a ma mai uita la bec ca molia si a ma frige la nesfarsit crezand ca ceea ce mi se deruleaza in fata ochilor este cu adevarat realitate.

    Pentru mine acest studiu fenomenal este o perdea de fum ce ascunde ceea ce se intampla cu adevarat. La fel si alte articole anterioare ale D-lui Croitoru precum cel in care facea apologia capitalismului spunand ca printre putinele sale defecte ar fi imposibilitatea de a prevedea ciclurile "boom/bust". Daca la nivelul unei banci centrale nu pot fi prevazute atunci ori suntem mintiti in fata ori ei chiar nu au nici cea mai vaga idee cu privire la cum merg lucrurile (lucru de care ma indoiesc).

    Daca am vrea sa privim dincolo de aceasta perdea am fi cat se poate de surprinsi. Va spun si de unde puteti incepe - stiati ca Federal Reserve este o corporatie privata? Acum incepeti sa cautati :)
 • +1 (3 voturi)    
  totusi... (Joi, 2 august 2012, 14:24)

  ..13 [utilizator]

  Dar, totusi democratie se sprijina pe 3 piloni:

  1. citizens - cetatenii sau societatea civila cum le place unora sa spuna;

  2. justice - justitia - si in ultimii ani s-au facut demersuri pentru consolidarea acestei insitutiii grav atinsa de PSD& gasca - vezi cazurile Voicu, Costiniu, s.a.m.d.

  3. wealfare - cu voia dvs., ultima pe lista, ca o Cenusareasa, Bunastarea adica aceea care face ca economia sa fie de piata si functionala. Cenusareasa face ca sa existe libertate si independenta pentru ca banutii ne aduc ceea ce ne trebuie, dar aici vorbim despre banutii obtinuti pe cai legale, cinstite...

  Acesti trei piloni ii gasiti in preambulul constitutiei americane ... evident asa este la unii...

  Pilonul trei, sau Cenusareasa, a fost mereu uitat/uitata si acum Printul ar face bine sa mearga sa o gaseasca pe Cenuseasa care ii lipseste si ii va aduce fericirea...

  Mesajul meu este:

  Cautati Cenusareasa in RO si aduceti-o la Putere!
  Mult succes!
 • +2 (4 voturi)    
  . (Joi, 2 august 2012, 14:52)

  gb [utilizator]

  Acest studiu ar trebui citit preponderent de guvernanti dar ma intreb cati dintre ei sunt capabili sa citeasca si sa inteleaga acest studiu fara DEX ... ca sa nu mai spun cu DEX.
 • -6 (6 voturi)    
  Dictatura majoritatii sub PDL cum era? (Joi, 2 august 2012, 15:22)

  Bambina [utilizator]

  Domanule Croitoru, ma mir ca pana in luna mai 2012 nu ati constatat ca exista de cca 3 ani o dictatura a majoritatii politice a PDL care ne-a sufocat prin coruptia lor generalizata la toate nivelurile. Nu pareti ca sunteti persoana corecta pe care am stimat-o pana la acest studiu care ni-l oferiti ca un avertisment ce abia acum .Daca ati fi constatat ca de fapt exista o dictatura a minoritatii celor care au ascultat indemnul PDL si a lui Traian Basescu de a nu participa la vot si care a viciat profund rezultatul referendumului, ar fi fost mai corect. Asa , ne intoxicati cu "oamenii dependenți de redistribuire" ca si cand acestia ar fi niste TRANTORI si s-ar infrupta exclusiv din munca celor care lucreaza in firmele private. O intrebare ar fi bine sa vi-o pun in acest context : DUMNEAVOASTRA +TOTI SLUJBASII BANCILOR inclusiv BNR din ce bani va infruptati????
  Poate veti fi asa amabil sa imi raspundeti la intrebarea pusa.
  • +1 (1 vot)    
   mda... (Joi, 2 august 2012, 16:32)

   ANJ [utilizator] i-a raspuns lui Bambina

   Asa cum actionam noi doar schimbam dictatura... mereu am dat totul unei singure formatiuni si i-am "fortat" sa ne jefuiasca, nu credeti?

   Acum facem la fel?
 • +3 (3 voturi)    
  analiza (Joi, 2 august 2012, 15:40)

  catalinCT [utilizator]

  Eu am citit si "Capitalismul este in codul genetic". Am o gramada de prieteni si de rude "de stanga", si cand le spun exact aceleasi lucruri pe care le spune domnul Croitoru...in cel mai bun caz li se face mila de mine, cred ca eu nu inteleg cum stau lucrurile. Desi incep prin a-mi da dreptate , sfarsesc prin a nu-mi da.Nu inteleg nici acum prin ce fel de procese cognitive, dar reusesc. Imi amintesc de o povata pe care un intelept a dat-o unei mame disperate ca fiul ei a ales un drum gresit in viata. Mama il intreaba pe intelept - invata-ma ce sa fac ? Am intercat tot ce se putea dar fiul meu e tot ratacit in intuneric. La care inteleptul i spune - tine lumina aprinsa. Cred ca oameni ca domnul Croitoru ar trebui sa nu mai stea timorati ( nu ca domnul Croitoru e timorat ) si sa iasa in fata sa educe un popor care a stat prea mult in intuneric si nu reuseste sa se acomodeze cu lumina.
 • +4 (4 voturi)    
  propun text de competenta pentru deputati (Joi, 2 august 2012, 15:45)

  mdanabunea1341643733879 [utilizator]

  Excelenta analiza. Nu stiu insa cati dintre politicienii actuali il vor intelege. Si ar trebui sa fie capabili sa-l inteleaga.
  As propune ca inainte de intocmirea listelor cu deputatii ce se vor candida la viitoarele alegeri, sa li sa faca un text de competenta; cine nu reuseste sa demonstreze ca intelege termenii economici si juridici sa fie inlaturat de pe liste. Parlamentul tarii n-ar mai avea deputati analfabeti si n-am mai fi siliti sa auzim zilnic aberatiile unora la televizor.
 • +3 (3 voturi)    
  dreptul de a nu minti (Joi, 2 august 2012, 20:02)

  scridon radu-lucian [utilizator]

  Buna seara domnule Profesor,
  Studiul D-voastra este de exceptie, studentii pe care ii indrumati se pot considera fericiti prin prezentarea foarte moderna si actuala a tematicilor economice complexe romanesti.Am fost foarte impresionat de majoritatea comentariilor referitoare la studiu, in Romania exista destui oameni curajosi si capabili.Ori ce partid, daca ar fi prezentat un program viabil de refacere economica,pe baze moderne,ar fi avut castig de cauza,fara a apela la atacuri, impotriva natiei absolut fara rost.
  Cu deosebita stima.Ing.Scridon Radu-Lucian
 • -1 (3 voturi)    
  Si prostimea????? (Joi, 2 august 2012, 21:24)

  mary4048 [utilizator]

  Vad pe aici numai minti luminate cu limbaj elevat...ce ne facem noi astia mai de la talpa tarii?..pentru noi lucrurile sunt mai simple...daca o ducem bine sub un guvern sau altul,atunci ala e bun..daca o ducem nashpa,atunci trebuie dat jos...prostii sunt multi si numarul lor conteaza..deh!..a spus-o si Lapusneanul!..In concluzie indiferent cine va fi motzul din dodoasca,va trebui sa tina cont si de prostime...care nu e chiar prostime!!!
  • +4 (4 voturi)    
   Raspunsul simplu... (Vineri, 3 august 2012, 6:52)

   predel [utilizator] i-a raspuns lui mary4048

   ...este ridicati-va. Invatati, munciti mai mult si mai bine, cititi o carte in locul telenovelei zilnice sau macar impingeti-va copiii in aceasta directie. E o solutie doar pe termen lung? Crede-ma, cele pe termen scurt sunt fie de loterie, fie minciuni.
   Ti-o spune unul care a crescut cu cheia de gat pe dupa blocurile muncitoresti din Iasi, Dacia, pana la 14 ani cand a trebuit sa plece de acasa pentru a-si castiga painea.
   Alternativa este, cel putin din punctul meu de vedere, sa ramaneti in coltul ala de Europa in care sa va furati intre voi. Legal si majoritar!
 • +1 (1 vot)    
  Suntem captivi (Vineri, 3 august 2012, 11:17)

  Marius Ogrean [utilizator]

  Noi astia mai rasariti un pic la minte si cultura, suntem captivi unei majoritati de oamen direct interesati sa isi pastreze beneficiile, indiferent de costuri.

  In alte tari cum e, ca ma gandesc ca majoritatea in nicio tara nu e alcatuita din rocket scientists?
 • 0 (0 voturi)    
  studiu reusit (Luni, 6 august 2012, 22:07)

  PAFI [utilizator]

  De fapt autorul a furnizat si solutia. Protectia proprietatii private, privatizarea intreprinderilor de stat, iesirea statului din economie, domeniul sanitar, etc. Evident asta daca mai departe statul ramane un arbitru impartial, un supraveghetor al respectarii regulilor concurentiale si aici justitia prin micsorarea/pedepsirea coruptiei e importanta. Pana la urma asaltul USL de azi se face pentru acapararea justitiei, nu-i asa si asta nu intamplator. Din nefericire, pe termen lung cred ca aplicarea acestor solutii in conditiile micsorarii constante a numarului tinerilor in Romania va fi extrem de dificila. Lipsesc potentialii sustinatori, au plecat sa faca reforma in Italia, Spania...


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by