Articole scrise de Dan Popa


1 - 30 din 5674 rezultate
1.Financial report Bomba cu ceas demografic�� a Europei. R��zboi comercial: consecin��e politice înc�� incerte pentru Trump. Iranul înc�� nu a r��zbunat moartea lui Soleimani The Financial Times: Bomba cu ceas demografic�� a Europei. Europa se confrunt�� cu o criz�� demografic��, una care i-ar putea lovi cre��terea economic�� ��i finan��ele publice ��� Les Echos: R��zboi comercial: consecin��e politice înc�� incerte pentru Trump ��� The Atlantic: Iranul înc�� nu a r��zbunat moartea lui Soleimani. Uciderea lui Qassem Soleimani a reprezentat o imens�� lovitur�� dat�� ambi��iilor regionale ale Iranului. În riposta sa, ��ara ar putea reveni la vechile sale obiceiuri ��� ��tiri pe scurt.
2.���Financial report Nissan urgenteaz�� divor��ul de Renault. Elve��ia, factor de mediere între Washington ��i Teheran. Problemele industriei pâinii din Serbia Financial Times: Nissan urgenteaz�� aplicarea planului privind un poten��ial divor�� de Renault. Planurile includ separarea complet�� a celor doi produc��tori dar ��i modific��ri ale componen��ei consiliului de administra��ie al Nissan ��� Le Temps: Elve��ia, factor de mediere între Washington ��i Teheran. Rolul de curea de transmisie al Elve��iei este analizat în detaliu de presa american�� ��� Politika (Serbia): De ce fr��mânt��m pâinea în str��in��tate? Importul de pâine, surplusul de produc��ie de pe pia���� ��i inexisten��a unei camere de comer�� a produc��torilor - principalele probleme ale domeniului panifica��iei �����tiri pe scurt.
3.O treime din banii câ��tiga��i în toamn�� de o familie s-au dus pe mâncare ��i b��utur��, arat�� Statistica. Pentru educa��ie s-au cheltuit sub 4 lei În trimestrul al III-lea din 2019, veniturile totale ale popula��iei (medii lunare/ familie) au fost de 4.872 lei, în timp ce cheltuielile au fost de 4.200 de lei în medie, arat�� datele transmise vineri de Institutul Na��ional de Statistic��. Luate individual (medii/persoan��), veniturile au fost de 1.889 lei/persoan�� iar cheltuielile de 1.630 de lei.
4.De ce e în România ultimilor 20 de ani ��omajul mai mare în rândul b��rba��ilor, de��i înainte somajul feminin domina pia��a. O scurt�� explica��ie a unui specialist pe pia��a muncii Pân�� prin anii 2000, ��omajul în rândul femeilor îl dep����ea pe cel al b��rba��ilor. Imediat dup�� Revolu��ie, ��omajul masculin era la jum��tatea celui feminin. De prin anii 2000, lucrurile s-au inversat. B��rba��ii ��omeri sunt mai numero��i decât femeile. Când vine vorba despre explica��ii, mul��i sociologi dau din umeri, spunând c�� poate num��rul ridicat al femeilor casnice care nu sunt incluse în defini��ia acceptat�� de Biroul Interna��ional al Muncii privind ��omerii ar putea fi de vin��. O fi ��i asta. Dar C��t��lin Ghin��raru, expertul României pe lâng�� CEDEFOP, a explicat cel mai bine aceast�� paradigm��.
5.Îl va încurca cre��terea pre��ului la petrol pe Is��rescu în lupta cu infla��ia? Cum vede economistul ��ef al BRD conflictul SUA-Iran, evolu��ia pre��ului petrolului ��i posibile solu��ii pentru România ���Una din componentele din calcului infla��iei este pre��ul produselor petroliere. Când acesta urc��, antreneaz�� scumpiri în lan��. Combustibili mai scumpi înseamn�� transport mai scump, pre�� mai mare la poarta supermarketului, pre�� mai mare la raft, adic�� bani mai mul��i pe acelea��i produse. Când BNR a publicat Raportul pe infla��ie, conflictul Iran- SUA nu ap��ruse, iar prognozele privind ��i��eiul ar��tau un pre�� în sc��dere. Între timp, lucrurile s-au schimbat. Pre��ul a crescut, iar o cre��tere a infla��iei, poate duce la cre��terea dobânzii-cheie de c��tre BNR, ceea ce ar duce la scumpirea creditului etc etc. HotNews.ro a discutat despre conflictul din zon�� ��i posibilele solu��ii pentru România cu Florian Libocor, economistul ��ef al BRD.
6.Financial report SUA ��i Iranul au schimbat noaptea trecut�� mesaje de calmare a conflictului prin intermediul Elve��iei. Tokyo emite mandat de arestare pentru Carole Ghosn. Noua Comisie European��- provoc��ri formidabile în 2020 Financial Times: Trump anun���� m��suri economice împotriva Iranului. SUA ��i Iranul au schimbat peste noapte mesaje de dezescaladare a conflictului prin intermediul Elve��iei ��� Procurorii din Tokyo ob��in un mandat de arestare pentru Carole Ghosn ��� The Washington Post: Noua Comisie European�� „geopolitic��” se confrunt�� cu provoc��ri formidabile în 2020 ��� ��tiri pe scurt.
7.Financial report: Guvernatorul B��ncii Angliei: B��ncile centrale r��mân f��r�� muni��ie (interviu). Ghosn î��i va spune miercuri partea sa de adev��r. Un bulgar din trei nu are bani de înc��lzire Financial Times: B��ncile centrale r��mân f��r�� muni��ie în b��t��lia împotriva recesiunilor, avertizeaz�� guvernatorul Carney. Economia mondial�� se îndreapt�� spre o „capcan�� a lichidit����ii” care ar putea submina eforturile b��ncilor centrale de a evita o recesiune viitoare, potrivit lui Mark Carney, guvernatorul B��ncii Angliei. ��� Les Echos: Ghosn î��i va spune miercuri partea sa de adev��r. Dup�� ce a profitat de primele sale 48 de ore de „libertate” în care s-a bucurat de revederea so��iei ��i a apropia��ilor s��i, Ghosn s-a pus rapid pe munc�� pentru a preg��ti marea conferin���� de pres�� programat�� pentru miercuri dup��-amiaz�� în capitala libanez��. ��� Duma: 34% dintre bulgari nu au bani de înc��lzire
8.Financial report Succesorul lui Soleimani promite s�� alunge SUA din Orientul Mijlociu. SocGen reînvie specula��iile privind consolidarea bancar�� în Europa. Guvernarea lui Borisov nu are nicio leg��tur�� cu statul de drept Financial Times: Noul lider al For��elor Quds din Iran a promis s�� alunge SUA din Orientul Mijlociu, în timp ce Teheranul î��i intensific�� amenin����rile ca urmare a asasin��rii lui Qassem Soleimani ��� Les Echos: ��eful Societe Generale se vede unul dintre actorii viitoarei consolid��ri a sectorului bancar în Europa. Num��rul de ��inte poten��iale este totu��i limitat, iar obstacolele r��mân semnificative. ��� Der Spiegel: Guvernarea lui Borisov nu are nicio leg��tur�� cu statul de drept ��� ��tiri pe scurt.
9.Financial report: La ce s�� fim aten��i la CES 2020: televizoarele 8K, ma��ini autonome ��i conceptul „totul inteligent”. Pentru angaja��ii publici din Elve��ia, c��l��toria la birou devine parte a programului de lucru. UE ia în calcul o tax�� pe de��eurile din plastic Financial Times: La ce s�� fim aten��i la CES 2020: televizoarele 8K, ma��ini autonome ��i conceptul „totul inteligent” ��� UE ia în calcul o tax�� pe de��eurile din plastic pentru a acoperi „deficitul Brexit” din buget ��� La Repubblica: Pentru angaja��ii publici din Elve��ia, c��l��toria pân�� la birou devine parte a programului de lucru ��� The Guardian: Premierul patetic al Australiei dezv��luie mult despre eforturile dreptei de a nega realitatea ��� ��tiri pe scurt.
10.Specialist în recrutare: Scad vânz��rile de camioane în România ca urmare a deficitului de ��oferi. Criza de personal se va men��ine în anumite profesii ��i în 2020 Maria S. este camerist�� la unul din hotelurile de pe Valea Prahovei. Ia lunar circa 2000 de lei în mân��, dar pe lâng�� munca de camerist�� mai ajut�� ��i la buc��t��rie la preg��tirea micului dejun pentru clien��ii hotelului sau la c��ratul l��zilor aduse de diver��ii furnizori ai hotelului. Dac�� nu e nimeni la bar iar vreun client are poft�� de ceai, face ��i pe barmani��a. ��i asta pentru c�� pe pia���� exist�� un deficit de personal consistent, care foarte probabil c�� se va men��ine ��i în 2020.
11.���Financial report: Interpolul cere Libanului s��-l aresteze pe Carlos Ghosn. Povestea unei evad��ri incredibile; Bulgaria va intra în anticamera zonei euro pân�� în aprilie Financial Times: Interpolul a cerut Libanului s��-l aresteze pe Carlos Ghosn. Fostul pre��edinte Nissan a declarat c�� familia sa nu a avut niciun rol în organizarea fugii sale din Japonia ��� UE trebuie s�� înve��e limbajul puterii (editorial) ��� Les Echos: Carlos Ghosn: povestea unei evad��ri incredibile ��� SEGA: Ministrul bulgar al economiei: Bulgaria va intra în anticamera zonei euro pân�� în luna aprilie.
12.���Previziuni 2020 (V) Încotro o va lua cursul în 2020? Va cre��te vârsta de pensionare? Vom avea taxe noi? R��spunsurile lui Laurian Lungu, co-fondator al The Consilium Policy Advisors Group Politica noului Guvern privind taxele va fi influen��at�� de evolu��ia economiei din trimestrul IV al anului 2019 ��i din primul trimestru al anului viitor, spune economistul Laurian Lungu, care coordoneaz�� The Consilium Policy Advisors Group, un think-thank specializat pe macroeconomie. ”Este pu��in probabil�� o cre��tere a cotei impozitului pe venit ��i datorit�� faptului c�� nu ar aduce oricum venituri semnificative la buget ��i ar încetini semnificativ cre��terea economic��. O poten��ial�� cre��tere a TVA o v��d posibil�� doar în situa��ii excep��ionale (o adâncire semnificativ�� a deficitului bugetar în prima jum��tate a anului 2020 cuplat�� cu o încetinire a cre��terii economice, de exemplu)”, explic�� Laurian Lungu.
13.���Previziuni 2020 (IV) Încotro o s-o ia cursul în 2020? Va cre��te vârsta de pensionare? Vom avea taxe noi? Cum va ar��ta pia��a muncii? R��spunsurile Ellei Kallai, economist ��ef Alpha Bank ”Probabil c�� vârsta de pensionare nu va cre��te în 2020, dar cu siguran���� va cre��te dup��. Este o modalitate de a echilibra pe termen mediu ��i lung bugetul de asigur��ri sociale”, spune Ella Kallai, economistul ��ef al Alpha Bank, într-o discu��ie cu HotNews.ro. În opinia ei, deprecierea controlat�� a leului fat�� de euro va continua ��i în 2020, ”iar ce se va întâmpla în cursul anului va depinde mult de evolu��ia deficitelor gemene”, explic�� Ella Kallai. Reporterul HotNews.ro a discutat cu principalii economi��ti ��efi din b��nci nu doar pe tema cursului ci ��i despre posibilele schimb��ri la care am putea asista anul urm��tor.
14.Financial report: Cincizeci de oameni care au modelat deceniul. Apusul lui Merkel. Stereotipul «��igan» se refer�� la noi to��i Financial Times: Cincizeci de oameni care au modelat deceniul. Un grup de reporteri FT a finalizat lista personalit����ilor din politic��, economie, afaceri, tehnologie, cultur��, media, ��tiin���� ��i sport. ��� Deutsche Welle: Apusul lui Merkel. Cea mai controversat�� decizie politic�� pe care a luat-o ��� Der Spiegel: „Stereotipul «��igan» se refer�� la noi to��i”. Multitudinea ideilor preconcepute cu care se confrunt�� unele grupuri din aceast�� ��ar�� se las�� cu greu cuantificat��. ��i totu��i, sec��ia împotriva discrimin��rii din cadrul unei organiza��ii federale a încercat s�� pun�� cli��eele într-o anumit�� ordine.
15.���Previziuni 2020 (III) Ciprian Dasc��lu, ING: Estim��m o cre��tere economic�� de 2.7% în 2020. Cu economistul ��ef ING despre curs, vârsta de pensionare, taxe ��i pia��a muncii Estim��m un curs euro/leu de 4.82 pentru iunie 2020 ��i 4.85 pentru decembrie 2020, spune economistul ��ef al ING Bank, Ciprian Dasc��lu într-o discu��ie cu HotNews.ro. Întrebat dac�� vede anul viitor vreo criz�� sau chiar intrarea economiei române��ti în recesiune, Dasc��lu detaliaz��: ”Probabilitatea de recesiune tehnic�� o vedem în jur de 15%. Estim��m o cre��tere economic�� de 2.7% în 2020”. Reporterul HotNews.ro a discutat cu principalii economi��ti ��efi din b��nci nu doar pe tema cursului ci ��i despre posibilele schimb��ri la care am putea asista anul urm��tor. Ast��zi v�� prezent��m opinia lui Cirpian Dasc��lu, reprezentantul ING Bank România.
16.Financial report Mesaje de la de��inu��i chinezi g��site în cadourile cump��rate la Tesco. Macron decide s�� renun��e la pensia de pre��edinte. Cum a ajuns SUA de la Obama la Trump într-un deceniu politic ame��itor Financial Times: Tesco suspend�� produc��ia într-o fabric�� chinez�� dup�� ce o feti���� de ��ase ani a g��sit un mesaj care spunea c�� se folose��te munc�� for��at�� ��� Premierul australian refuz�� chiar ��i dup�� incendiile devastatoare s�� modifice politicile privind schimb��rile climatice ��� La Libre Belgique: De ziua lui, Macron decide s�� renun��e la pensia de pre��edinte ��� USA Today: Cum a ajuns America de la Barack Obama la Donald Trump într-un deceniu politic ame��itor? �����tiri pe scurt despre România ��i nu numai.
17.Previziuni 2020 (II). Încotro o s-o ia cursul în 2020? Va cre��te vârsta de pensionare? Vom avea taxe noi? La ce s�� ne a��tept��m pe pia��a muncii? R��spunsurile lui Andrei R��dulescu, economist ��ef BT Pentru cursul mediu anual euro-leu estim��m o cre��tere de la 4.75 în 2019 la 4.87 în 2020. În acest scenariu cursul ar putea fluctua in intervalul (4.81-4.87) la final de iunie 2020, respectiv in intervalul (4.83-4.90) la sfâr��it de decembrie 2020, explic�� economistul ��ef al B��ncii Transilvania, Andrei R��dulescu, într-o discu��ie cu HotNews.ro. Reporterul HotNews.ro a discutat cu principalii economi��ti ��efi din b��nci nu doar pe tema cursului ci ��i despre posibilele schimb��ri la care am putea asista anul urm��tor. Astazi v�� prezent��m opinia lui Andrei R��dulescu.
18.���Tendin��e sociale: România nu va mai fi a 7-a ��ar�� european�� ca popula��ie, ci va coborî pe locul 9/Cea mai sc��zut�� speran���� de via���� o au b��rba��ii din mediul rural/Româncele tr��iesc mai mult, dar într-o stare de s��n��tate mai precar�� Gheorghe D. e un maramure��ean care lucreaz�� 9 luni pe an în afara ����rii. 7 luni lucreaz�� în Italia ��i dou�� în Germania. La italieni ia cam 7,5 euro/or�� ca pontator, iar la nem��i ia 9 euro tot pentru munci ce nu necesit�� calificare. Pe lâng�� asta, cazarea ��i masa îi sunt asigurate. Cu banii strân��i vine în satul natal unde î��i face o cas�� cum a v��zut c�� au vesticii. În România a încercat de toate- de la brutar, muncitor la o topitorie de in, ��ofer, dar toate firmele la care a lucrat au disp��rut. Gheorghe face parte din cele 3 milioane de emigran��i care p��r��sesc anual un stat membru UE (potrivit Eurostat). Fenomenul migra��iei, dar ��i calitatea vie��ii, pia��a muncii, Educa��ia ��i S��n��tatea a fost analizat�� recent de Institutul Na��ional de Statistic��, care a publicat joi rezultatele acestei analize.
19.���Financial report Andrew Bailey, noul guvernator al B��ncii Angliei. Trump- al treilea pre��edinte SUA “pus sub acuzare”. Conferin��a anual�� a lui Vladimir Putin. Acuzat�� de lips�� de impar��ialitate, BBC î��i vede finan��area amenin��at�� Financial Times: Andrew Bailey, viitorul guvernator al B��ncii Angliei. Numirea va fi anun��at�� vineri ��� La Libre Belgique: Procedura de destituire: Trump devine al treilea pre��edinte al SUA “pus sub acuzare” ��� RIA NOVOSTI: Selec��iuni din conferin��a de pres�� anual�� a pre��edintelui Rusiei Vladimir Putin ��� Le Temps: Acuzat�� de lips�� de impar��ialitate, BBC î��i vede finan��area amenin��at��.
20.Previziuni 2020. Încotro o s-o ia cursul în 2020? Va cre��te vârsta de pensionare? Vom avea taxe noi? La ce s�� ne a��tept��m pe pia��a muncii? R��spunsurile lui Florian Libocor, economist ��ef BRD Cel mai probabil vom asista la o depreciere nominala gradual�� a leului în 2020, consider�� economistul ��ef al BRD, Florian Libocor, într-o discu��ie cu HotNews.ro. Libocor, care estimase la finele anului trecut un curs foarte aproape de cel oficial (de circa 4,75 lei/euro pentru finele lui 2019, cursul BNR fiind de 4,77 lei/euro), spune c�� leu/eur poate ajunge in intervalul 4.82-4.84 in iunie 2020, respectiv 4.85-4.87 la finalul anului 2020. HotNews.ro a discutat cu principalii economi��ti ��efi din b��nci nu doar pe tema cursului ci ��i despre posibilele schimb��ri la care am putea asista anul urm��tor. Astazi v�� prezent��m opinia lui Florian Libocor.
21.INS: Avem 5,14 milioane de pensionari. Ace��tia au nivelul depresiei mai sc��zut decât bulgarii ��i sunt ��i mai credincio��i. Peste 50% dintre români cred c�� seniorii au prea mult�� putere politic�� Odat�� la fiecare 3 luni, doamna Angela î��i târ����te cu greu picioarele pân�� la farmacia aflat�� la dou�� str��zi distan���� pentru a-��i scoate medicamentele prescrise de medicul de familie. Costul s��n��t����ii e de peste 500 de lei la fiecare re��et��- o mic�� avere pentru ea, ��inând cont c�� Statul nu o recompenseaz�� pentru munca ei de-o via���� cu mai mult de 1400 de lei lunar- dar nu are încotro. Doamna Angela, la cei 73 de ani pe care îi are, este unul din cei 5,14 milioane de pensionari cât a num��rat miercuri Statistica na��ional��, a c��ror pensie medie este de 1 296 lei.
22.���Financial report E timpul s�� fac ni��te bani! Cariera în afaceri a lui Rudy Giuliani. Koch - Soros: alian��a a doi miliardari pe care totul pare s��-i opun��. Ce înseamn�� cea mai recent�� propunere a lui Johnson pentru Irlanda Financial Times: E timpul s�� fac ni��te bani! Cariera în afaceri a lui Rudy Giuliani ��� Le Point: Koch - Soros: alian��a a doi miliardari pe care totul pare s��-i opun�� unul altuia ��� The Irish Times: Ce înseamn�� cea mai recent�� propunere a lui Johnson pentru Irlanda ��i Brexit? ��� ��tiri pe scurt.
23.De ce schimb��rile climatice au devenit dintr-o dat�� o problem�� financiar��. ��i cum BNR a decis s�� deschid�� frontul de lupt�� împotriva acestora, aliniindu-se tendin��elor europene BNR a deschis miercuri un nou front de lupt��, cel cu schimb��rile climatice, aliniindu-se astfel tendin��ei b��ncilor centrale europene care au în��eles c�� schimb��rile climatice la care asist��m afecteaz�� direct stabilitatea financiar��. În prezentarea Raportului privind Stabilitatea, primul viceguvernator al BNR, Florin Georgescu, s-a referit la rolul important al riscului climatic în cazul României.
24.���BUGET 2020: Cre��tere economic�� de 4,1%, investi��ii de 4,5% din PIB, deficit de 3,58% Finan��ele au publicat în aceast�� diminea���� proiectul de buget pentru anul viitor, care prevede o cre��tere economic�� de 4,1% ��i un ritm mediu anual de 4,1% pe întreg orizontul 2021-2023, semnificativ mai mare comparativ cu cea estimat�� a fi înregistrat�� la nivelul ����rilor UE (1,2% la nivelul zonei euro ��i 1,4% pe total UE, estimat�� pentru anul 2020, conform prognozei de toamn�� a UE).Vezi aici proiectul Legii Bugetului pe 2020.
25.Financial report Bani, troli, pierdere de vreme: impactul social media asupra jobului. Bulgaria ar putea da în judecat�� Parlamentul European. Consum de "categoria a treia" în Grecia Financial Times: Bani, troli, pierdere de vreme: impactul social media asupra serviciului ��� Duma: Bulgaria ar putea da în judecat�� Parlamentul European din cauza Pachetului Mobilitate. Bulgaria va c��dea victim�� restric��iilor impuse transportatorilor ��� Naftemporiki: Consum de "categoria a treia" în Grecia. Chiar dac�� economia greac�� î��i revine, r��nile provocate de criz�� se vindec�� greu ��� ��tiri pe scurt din presa str��in�� despre cei 30 de ani care au trecut de la r��sturnarea dictaturii comuniste din ��ara noastr��.
26.Financial report Conducerea laburi��tilor î��i cere scuze pentru rezultatul catastrofal din alegeri. Slovacia respinge ideea de a repatria aurul. Urc�� tonul în a 11-a zi de grev�� contra reformei pensiilor Financial Times: Conducerea laburi��tilor î��i cere scuze pentru rezultatul catastrofal al alegerilor ��� Free West Media: Slovacia respinge, deocamdat��, ideea de a repatria aurul ��� Le Temps: Urc�� tonul în a 11-a zi de grev�� contra reformei pensiilor ��� Dnevnik: Bulgaria, Grecia, România ��i Ungaria s-au angajat s��-��i furnizeze reciproc gaz natural.
27.���Analiz�� În urm��torii 30 de ani dou�� activit����i din economie se vor înjum��t����i, una aproape va disp��rea iar trei î��i vor dubla angaja��ii. Vezi cum vor evolua salariile în 2020 pe diferitele tipuri de activit����i. În decurs de 30 de ani dou�� activit����i ale economiei na��ionale î��i vor înjum��t����ii efectivele, una aproape va disp��rea complet iar trei î��i vor dubla num��rul de angaja��i, se arat�� într-o analiz�� a firmei de resurse umane Adecco, transmis�� vineri HotNews.ro. Agricultura ��i industria au suferit ��i vor suferi cele mai mari transform��ri din cauza automatiz��rii ��i digitaliz��rii. Vezi în text ce industrii vor pierde locuri de munc��, unde se vor ap��rea joburi ��i cum ar putea evolua salariile în 2020 pe diferitele tipuri de activit����i.
28.���Financial report U��urare la Bruxelles dup�� victoria conservatorilor în alegerile din UK. Despre ciudata fotografie a lui Trump cu Lavrov. Culmea tupeului. Reforma pensiilor din Fran��a Financial Times: U��urare la Bruxelles pe m��sur�� ce conservatorii se îndreapt�� spre o victorie conving��toare în alegeri ��� Kommersant.ru: Acela��i cadru. Despre ciudata fotografie a lui Donald Trump cu Serghei Lavrov ��� Haaretz: Culmea tupeului (editorial) ��� France 24: Reforma pensiilor: a 8-a zi de grev��. Sindicatele contra guvernului
29.Orban, c��tre oamenii de afaceri: Nu exist�� vreun proiect privind cre��terea vârstei de pensionare/ În maxim 10 zile demar��m procedura de angajare a r��spunderii pentru a abroga OUG 114 Premierul Ludovic Orban spune c�� nu exist�� un proiect privind cre��terea vârstei de pensionare, precizând c�� declara��iile sale se refereau la faptul c�� în anumite domenii, cum sunt Educa��ia, Cultura sau S��n��tatea, ar trebui s�� se permit�� angaja��ilor s�� lucreze, de exemplu, pân�� la 70 de ani. Premierul a f��cut aceste preciz��ri mar��i sear�� la o întâlnire cu Confedera��ia Patronal�� Concordia, în care a anun��at ��i c��, în maximum 10 zile, Guvernul va demara procedura de angajare a r��spunderii pentru abrogarea în mare parte a OUG 114.
30.Financial report Goldman Sachs va oferi servicii de gestiune a averii persoanelor fizice cu 5.000 de dolari în cont. Fraud�� masiv�� de TVA în comer��ul online. Una din cinci ��coli britanice necesit�� repara��ii urgente Financial Times: Goldman Sachs va oferi servicii de gestiune a averii persoanelor fizice cu cel pu��in 5.000 de dolari începând cu anul viitor, aducând banca de investi��ii de pe Wall Street cu un pas mai aproape de oamenii medii ��� Les Echos: Fraud�� masiv�� de TVA în comer��ul online. 98% dintre vânz��torii înregistra��i în domeniul comer��ului electronic (Amazon, Cdiscount) nu sunt înregistra��i pentru TVA în Fran��a. ��� The Guardian: Una din cinci ��coli britanice necesit�� repara��ii urgente. Aproape 4.000 de ��coli din toat�� ��ara au fost verificate de c��tre inspectori, ace��tia reclamând faptul c�� în bun�� parte cl��dirile au nevoie de lucr��ri de restaurare imediat��.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 190 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by