Articole scrise de Claudia Pirvoiu


1 - 30 din 3540 rezultate
1.Personaj controversat, numit secretar de stat la Ministerul Economiei: C��t��lin Bulf a fost implicat în comert ilicit cu petrol irakian Cornel Catalin Bulf, supranumit în anii 2000 „G��zarul" a fost numit secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei ��i Mediului de Afaceri, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban publicat�� luni în Monitorul Oficial. Înc�� de la învestirea noului Guvern a circulat informa��ia c�� ar urma s�� fie numit secretar de stat, din partea PMP, chiar dac�� este un personaj cu un trecut controversat. A fost implicat, cu mul��i ani în urm��, într-un scandal uria��: „Petrol contra hran��".
2.Sevil Shhaideh urmeaz�� s�� fie schimbat�� din Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom Sevil Shhaideh, fost vicepremier ��i apropiat�� a fostului ��ef PSD Liviu Dragnea, va fi schimbat�� din func��ia de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, la solicitarea ministrului economiei Virgil Popescu. În acest sens, ministrul a solicitat convocarea Adun��rii Generale a Ac��ionarilor. UPDATE Anun��ul privind convocarea AGA la solicitarea Ministerului Economiei a fost publicat pe BVB.
3.Sora Gabrielei Firea este director de cabinet al ��efei G��rzii de Mediu, institu��ie care ar fi putut s�� sanc��ioneze Prim��ria Capitalei pentru poluare Angelica Cobzaru, sora primarului Capitalei Gabriela Firea, este directorul de cabinet al Comisarului General al G��rzii de Mediu, Gabriela Dorojan, care ieri ��i-a dat demisia în urma unei discu��ii cu ministrul Mediului. Acest lucru poate fi o explica��ie pentru faptul c�� în mandatul Gabrielei Firea, Garda de Mediu nu a aplicat nicio amend�� Prim��riei Bucure��ti pentru dep����irile privind calitatea mediului, au spus pentru HotNews.ro surse guvernamentale.
4.Violeta Alexandru, despre posibilitatea cre��terii vârstei de pensionare la 70 de ani: Suntem departe de o decizie în acest sens/ În func��ie de cum reac��ioneaz�� societatea, se va trece la m��surile care se impun Ministrul muncii Violeta Alexandru sus��ine c�� "suntem departe de a lua o decizie", în ceea ce prive��te o posibil�� cre��tere a vârstei de pensionare la 70 de ani. Ministrul spune c�� sunt analizate ��i tendin��ele la nivel european, urmând s�� fie scoase în dezbatere public�� mai multe variante în ceea ce prive��te vârsta pension��rii.
5.UPDATE Afacerea Exxon din Marea Neagr��, în aten��ia unui consor��iu format din Compania na��ional�� de gaze din Polonia, Romgaz ��i OMV/ Pe de alt�� parte, este interesat ��i Lukoil Trei companii ar fi interesate de preluarea de la ExxonMobil a participa��iei de 50% din proiectul Neptun de explorare ��i exploatare a gazelor din Marea Neagr��, potrivit unor surse HotNews.ro. Una dintre companii deja ��i-a anun��at public interesul, aceasta fiind Romgaz. Celelalte dou�� nu au anun��at oficial, îns�� potrivit surselor HotNews.ro este vorba despre Compania na��ional�� de gaze naturale din Polonia, PGNiG, ��i OMV. Alte surse spun c�� Exxon mai poart�� discu��ii ��i cu Lukoil. UPDATE Ludovic Orban a spus luni sear�� c�� sunt discu��ii cu un consor��iu format din Romgaz, OMV ��i o a treia companie (n.r.- polonezii, potrivit surselor HotNews). Pe de alt�� parte, ��i-ar fi manifestat interesul ��i ru��ii de la Lukoil. De asemenea, Ministrul economiei Virgil Popescu a declarat c�� recomand�� ca transferul de licen���� de c��tre Exxon s�� fie f��cut prin Hot��râre de Guvern.
6.Transgaz a scos sistemul de gaze din starea de alert��/ A modificat valorile limitelor normale de func��ionare/ În re��ea e gaz mai mult ca oricând Transgaz a modificat luni diminea����, la ora 7.00, limitele normale de func��ionare ale sistemului na��ional de transport ��i astfel l-a scos din starea de alert�� în care intrase la miezul nop��ii, aflându-se acum în stare de prealert��. Modificarea a fost f��cut�� în sens de cre��tere a valorilor normale ale Line Pack- indicatorul care arat�� volumul de gaze din conducte. Dac�� pân�� acum, se declara stare de alert�� pentru o cantitate care dep����ea 50 milioane metri cubi în re��eaua de transport, începând de ast��zi, nivelul va fi de 53 mil. mc.
7.Stare de alert�� în sistemul de gaze: În mod neobi��nuit, România se confrunt�� cu excedent de gaze, în mijloc de iarn��/ Pre��urile s-au pr��bu��it, pia��a este bulversat��- UDPATE Sistemul na��ional de transport se afl�� de câteva zile în stare de prealert��, iar în ultimele ore s-a apropiat foarte mult de starea de alert��, potrivit indicatorului Line Pack, care arat�� volumul de gaze efectiv aflat în sistemul Transgaz. Cum s-a ajuns aici? Pur ��i simplu România se confrunt�� cu un excedent de gaze. Ca în niciun an, depozitele sunt arhipline, iar pe fondul unor temperaturi neobi��nuit de ridicate, s-a ajuns în situa��ia de a avea mult prea mult gaz pe conducte. Când este prea mult gaz, exist�� pericolul dezechilibrelor în sistem. UPDATE La ora 1.00 noaptea, sistemul a intrat în stare de alert��. La 7.00 diminea��a, Transgaz a modificat limitele normale de func��ionare ale sistemului na��ional de transport ��i astfel l-a scos din starea de alert��, aflându-se acum în stare de prealert��.
8.Marii consumatori de energie din 15 sectoare industriale vor primi ajutoare de stat, chiar dac�� pre��ul electricit����ii este sub media UE Guvernul a aprobat vineri un proiect de ordonan���� de urgen���� privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea consumatorilor industriali de energie din 15 domenii prin intermediul certificatelor de emisii de CO2. Guvernul consider�� c�� aceste companii trebuie ajutate, deoarece costurile cu energia electric�� sunt mari. Cu toate acestea, datele Eurostat arat�� c�� pre��ul energiei consumate de industria din România este sub media UE.
9.Hidroelectrica r��mâne f��r�� un miliard de lei din rezerve/ Ministerul Economiei a decis, pân�� la urm��, s�� cear�� dividende suplimentare Ac��ionarii Hidroelectrica au decis în ��edin��a AGA de vineri s�� cear�� companiei distribuirea de dividende suplimentare c��tre ac��ionari, în valoare de un miliard de lei, din rezervele societ����ii. Cu trei zile în urm��, într-o alt�� ��edin���� AGA, ac��ionarii au respins acordarea de dividende suplimentare, îns�� suma era pu��in mai mare- 1,25 miliarde lei. Practic, pân�� la urm��, Guvernul Orban continu�� practicile guvernelor din ultimii trei ani, de a scoate din companiile de stat profitabile cât mai mul��i bani pentru a alimenta bugetul.
10.Puteri sporite pentru Ministerul Lucr��rilor Publice ��i Ministerul Economiei/ Vor prelua din contractele ��i banii Comisiei pentru Prognoz�� ��i Autorit����ii de reglementare în energie Ministerul Lucr��rilor Publice ��i Ministerul Economiei sunt noile "vedete" ale Guvernului. Acestea vor primi, conform proiectului de lege privind unele m��suri fiscal-bugetare, asupra c��ruia Guvernul î��i va asuma r��spunderea, mai mult�� putere decât pân�� acum, preluând din atribu��iile Comisiei Na��ionale de Strategie ��i Prognoz�� (programe, contracte). Aceast�� Comisie a fost controlat�� pân�� la instalarea noului Guvern de persoane apropiate lui Darius Vâlcov. Vezi documentul atasat.
11.Ludovic Orban insist�� s�� spun�� c�� energia din România este mai scump�� decât cea din Germania/ Datele Eurostat îl contrazic: pre��ul energiei este sub cel din Germania ��i sub media UE Premierul Ludovic Orban continu�� s�� afirme c�� pre��ul energiei care ajunge la consumatorii industriali este mai ridicat decât în Germania. La fel ��i pre��ul gazelor naturale. "Am ajuns s�� avem pentru companii pre��uri la energie mai mari decât în Germania", a declarat Ludovic Orban luni, la un forum despre capitalul românesc. În realitate, pre��urile la energie ��i gaze sunt sub cele din Germania ��i cu mult sub media UE. Premierul tot invoc�� pre��uri mari pentru a justifica o schem�� de ajutor de stat pentru marii consumatori de energie.
12.Disput�� între Romgaz ��i constructorii centralei de la Iernut/ Produc��torul de gaze se a��teapt�� la proces/ Motivele: Investi��ie întârziat�� ��i bani pierdu��i Ac��ionarii Romgaz au aprobat achizi��ionarea de servicii juridice pentru reprezentarea companiei într-un posibil litigiu cu asocierea DuroFelguera ��i Romelectro, constructorii centralei Iernut. Aceste firme nu au respectat graficul de realizare a centralei, iar Romgaz, în calitate de beneficiar al lucr��rii, ar putea ajunge în situa��ia de a pierde bani. Constructorii cer mai mul��u bani, pe motiv c�� ar fi crescut costurile în urma major��rii prin OUG 114/2018 a salariului minim în construc��ii.
13.ArcelorMittal Hunedoara amenin���� cu suspendarea produc��iei, pe motiv c�� pre��ul energiei ar fi prea mare/ Vezi cum contrazic cifrele Eurostat informa��iile lansate atât de compania siderurgic��, cât ��i de Ludovic Orban ArcelorMittal Hunedoara amenin���� cu suspendarea produc��iei "ca r��spuns la condi��iile pie��ei ��i la pre��urile ridicate ale energiei". Amenin��area este lansat�� la doar o zi dup�� ce premierul Ludovic Orban a vorbit despre ajutoare de stat care ar trebui acordate companiilor siderurgice ��i petrochimice, pe motiv c�� ar fi avut de suferit din cauza pre��urilor prea mari la energie electric�� ��i gaze naturale. Orban a spus c�� pre��urile sunt aproape duble fa���� de pre��urile din Germania, iar compania siderurgic�� sus��ine la fel, c�� energia ��i gazul sunt semnificativ mai scumpe decât în Germania ��i Fran��a. Doar c�� aceste informa��ii nu sunt sus��inute ��i de cifrele Eurostat. Dimpotriv��, în Germania ��i Fran��a, gazul ��i electricitatea sunt mult mai scumpe decât în România.
14.Ajutoare de stat pentru fabrici: Ludovic Orban vorbe��te despre o schem�� de sprijin pentru companii din siderurgie ��i petrochimie, pe motiv c�� ar fi fost afectate de OUG 114 Premierul Ludovic Orban a spus mar��i c�� ar trebui pus�� la punct o schem�� de ajutor de stat pentru companii din industrie, pe motiv c�� acestea ar fi fost afectate de aplicarea OUG 114/2018, care ar fi dus la cre��terea pre��urilor la energia electric�� ��i gazele consumate de acestea. Ludovic Orban a dat exemplul companiilor siderurgice ��i petrochimice. Trebuie precizat c�� nu este o noutate ca marii consumatori s�� se plâng�� la autorit����i de pre��urile mari la energie electric�� ��i gaze naturale. Astfel, s-a ajuns în situa��ii în care au fost încheiate contracte controversate pentru gaze ieftine, cazul Romgaz- InterAgro, sau energie electric�� ieftin�� pentru "b��ie��ii de��tep��i", cazul Hidroelectrica.
15.��eful Cancelariei premierului: Investitorii cer reconsiderarea unor categorii de informa��ii clasificate din zona resurselor minerale ��i petroliere/ Vrem mai mult�� transparen���� Guvernul va face demersuri pentru reconsiderarea unor categorii de informa��ii clasificate privind resursele minerale ��i cele de petrol ��i gaze. Este o solicitare a investitorilor din aceste sectoare, lansat�� în cadrul unor întâlniri de lucru cu reprezentan��ii Guvernului, a declarat pentru HotNews.ro Ionel Danc��, ��eful Cancelariei prim-ministrului. Din cauza caracterului confiden��ial al unor date ��i informa��ii, actorii din sectorul de minerit, respectiv gaze ��i petrol, întâmpin�� greut����i în atragerea de finan����ri pentru investi��ii. În opinia operatorilor economici, unele informa��ii ar trebui comunicate transparent, îns�� ele intr��, în prezent, la categoria celor clasificate.
16.Supraacciza la carburan��i ��i supraimpozitarea contractelor part-time au fost eliminate- vot final Plenul Camerei Deputa��ilor a aprobat proiectul de lege ini��iat de PNL privind eliminarea supraaccizei la carburan��i ��i supraimpozitarea contractelor part-time. Ini��iatorii legii spun c�� prin eliminarea supraaccizei, pre��ul carburan��ilor la pomp�� va sc��dea, iar prin eliminarea supraimpozit��rii contractelor part-time, se repar�� o nedreptate. PSD, aflat acum în opozi��ie, spune c�� aceste m��suri nu rezolv�� nimic, va cre��te munca la gri, iar carburan��ii nu se vor ieftini. În plus, se vor pierde circa 4,5 miliarde lei la bugetul statului. Proiectul a trecut cu 280 voturi pentru, un vot contra ��i o ab��inere.
17.Oamenii Guvernului Orban: Func��iile de secretari de stat sunt împ��r��ite cu PMP ��i ALDE/ Numirile se fac cu ��ârâita Guvernul Orban nu este monocolor. Doar mini��trii sunt de la PNL, îns�� func��iile de secretari de stat au fost negociate cu PMP ��i ALDE, în schimbul sprijinului în Parlament. Discu��iile înc�� nu au fost finalizate, motiv pentru care vedem numiri cu ��ârâita în aceste func��ii. Dar printre foarte pu��inii secretari de stat numi��i pân�� acum, deja se reg��sesc unii de la PMP.
18.Sechestru pe ac��iunile Nuclearelectrica: Fra��ii Micula au pus sechestru pe 27% din ac��iunile de��inute de Ministerul Economiei Fra��ii Micula ��i societ����ile lor au reu��it s�� pun�� sechestru definitiv asupra a 67 de milioane de ac��iuni de��inute de statul român la Nuclearelectrica, cu o valoare nominal�� de 10 lei/ac��iune. Aceasta înseamn�� c�� sechestrul a fost pus pe 27% din ac��iunile de��inute de Ministerul Economiei. Totul porne��te de la o datorie de 395 milioane de euro a statului român c��tre fra��ii Micula.
19.Cum va fi modificat�� OUG 114 pe partea de energie: Taxa de 2% va fi eliminat��, iar pre��urile reglementate vor fi eliminate total în 2020 Autorit����ile române au agreat cu reprezentan��ii Comisiei Europene ca pre��urile reglementate la energie electric�� ��i gaze naturale s�� fie eliminate în 2020, potrivit informa��iilor ob��inute de HotNews.ro. În acest sens va fi modificat�� controversata OUG 114/2018, care prevedea pre��uri plafonate la gazele livrate de produc��torii interni ��i tarife reglementate la energia folosit�� pentru consumul casnic, pân�� în februarie 2022. Mai exact, pia��a energiei ar urma s�� fie liberalizat��, în trepte, pân�� pe 31 decembrie 2020, iar a gazelor pân�� pe 31 septembrie.
20.Ce nu a spus Iohannis: Proiectul cu chinezii pentru reactoarele 3 ��i 4 de la Cernavod�� a fost deja discutat în CSAT ��i declarat prioritar/ ��edin��a CSAT a avut loc dup�� ce au ap��rut suspiciuni de spionaj legate de compania chinez�� Pre��edintele Klaus Iohannis a afirmat în dezbaterea de mar��i c�� va analiza în CSAT proiectele strategice în care sunt implicate companii chineze, printre care ��i cel privind reactoarele 3 ��i 4 de la Cernavod��. "Vom analiza cu foarte mare aten��ie în CSAT ��i se vor lua deciziile de rigoare pentru a garanta securitatea na��ional��, pot s�� v�� promit", a r��spuns Iohannis la o întrebare legat�� de reactoarele 3 ��i 4 de la Cernavod�� ��i licita��ia pentru 5G. Ceea ce nu a spus Iohannis este c�� proiectul de la Cernavod��, în care partener�� este o companie chinez�� acuzat�� de spionaj în SUA, a fost deja discutat în CSAT, în mai 2016, fiind declarat investi��ie prioritar��.
21.Nou ��ef la Agen��ia Na��ional�� pentru Resurse Minerale: Nicolae Turdean, fost director general al Cupru Min, nume care apare într-un scandal legat de un contract cu o firm�� chinez�� Premierul Ludovic Orban l-a demis pe Gigi Dragomir, un apropiat al baronului PSD de Neam��, Ionel Arsene, din func��ia de pre��edinte al Agen��iei Na��ionale pentru Resurse Minerale. În locul s��u a fost numit Niculae Turdean, care pân�� în ianuarie 2018 a fost director general al Cupru Min. Acesta a semnat în octombrie 2017 un contract controversat de vânzare a întregii produc��ii de concentrat de cupru, beneficiar fiind Merlion Resources din Hong Kong. Reprezentantul acestei companii era Wang Yan, omul de afaceri chinez c��ruia i-a fost retras�� cet����enia român�� în iunie 2013, la solicitarea SRI, pe motive ce ��in de securitatea na��ional��.
22.Întâlnire foarte important�� a transportatorilor de gaze din România, Moldova ��i Ucraina cu ru��ii de la Gazprom/ Subiectul: Tranzitul de gaze pe trei ani- Surse Reprezentan��ii transportatorilor de gaze din România, Republica Moldova ��i Ucraina ar avea ast��zi o întâlnire la Isaccea cu oficiali ai gigantului rus Gazprom, potrivit unor surse HotNews.ro. Întâlnirea este foarte important�� în condi��iile în care este pus sub semnul întreb��rii tranzitul de gaze ruse��ti prin Ucraina spre Europa.
23.Noul SGG a început s��-��i pun�� oamenii pe func��ii: La Transelectrica sunt adu��i membri ai PNL Bucure��ti, printre care ��i Sebastian Burduja La doar dou�� zile dup�� ce a devenit ac��ionar majoritar al Transelectrica, Secretariatul General al Guvernului a început opera��iunea de numire a unor membri PNL sau persoane apropiate partidului pe func��ii de conducere a companiei. Mai exact, SGG propune noi persoane pentru func��ia de membri ai Consiliului de Supraveghere. Una dintre propuneri este Sebastian Burduja, ��eful PNL Sector 1. Printre acestea se afl�� ��i o persoan�� incompatibil�� cu aceast�� func��ie, dac�� nu va fi schimbat�� din cea pe care o de��ine în acest moment.
24.ANRE, lovitur�� pentru Hidroelectrica ��i Nuclearelectrica: Le oblig�� s�� acopere la iarn�� tot consumul reglementat de energie/ Vor cump��ra energie scump�� ��i o vor vinde ieftin Autoritatea Na��ional�� de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat vineri, pentru dezbatere public��, dou�� proiecte de ordine privind metodologia de stabilire a tarifelor pentru consumatorii reglementa��i, pe care le vor aplica produc��torii ��i furnizorii în perioada 1 ianuarie 2020- 30 iunie 2021. Proiectele prev��d ��i o eliminare treptat��, în aceast�� perioad��, a tarifelor reglementate, îns�� exist�� prevederi care defavorizeaz�� produc��torii Hidroelectrica ��i Nuclearelectrica. Dac�� vor fi aplicate acele prevederi, cele dou�� companii vor fi for��ate ca în aceast�� iarn�� s�� cumpere energie scump�� pentru a o vinde ieftin.
25.FOTOGALERIE Sectorul 2, raiul gunoaielor: Taxe de salubritate mult mai mari, str��zi la fel de murdare Str��zile din Sectorul 2 sunt printre cele mai murdare din Bucure��ti, de ani de zile. Gunoaiele zac cu s��pt��mânile neridicate de pe trotuare. Chiar dac�� Prim��ria a crescut taxa de salubritate în acest an, de a ajuns s�� fie una dintre cele mai mari din ��ar��, Sectorul 2 a r��mas la fel de murdar, chiar ��i în zonele centrale. Locuitorii se plâng ��i atrag aten��ia Prim��riei pe pagina sa de Facebook sau pe grupuri de socializare, dar în zadar.
26.Afacere pe pia��a gazelor: ���Premier Energy, companie controlat�� printr-o re��ea de firme înregistrate în paradisuri fiscale, a ob��inut furnizarea de gaze în Otopeni Premier Energy a reu��it, dup�� aproape un an de încerc��ri, s�� ob��in�� furnizarea de gaze din Otopeni, potrivit unei decizii a Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Premier Energy este o companie cu multiple achizi��ii pe pia��a gazelor din România, fiind controlat�� de miliardarul ceh Jiri Smejc, printr-o re��ea de firme înregistrate în paradisuri fiscale. HotNews.ro a ar��tat înc�� din luna septembrie c�� Premier Energy vrea furnizarea, dar ��i distribu��ia de gaze din Otopeni.
27.Depozitele de gaze sunt pline/ Operatorii au stocat peste cantit����ile obligatorii Autoritatea Na��ional�� de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) sus��ine c�� stocurile de gaze realizate pentru iarn�� reprezint�� circa 96% din capacitatea de stocare existent�� la nivel na��ional. Practic, depozitele sunt pline, situa��ie rar întâlnit�� în al��i ani. Potrivit surselor HotNews.ro, ar putea fi o iarn�� dificil��, motiv pentru care operatorii au depozitat mai mult decât a cerut ANRE. Reamintim c�� Rusia amenin���� cu sistarea tranzitului de gaze prin Ucraina.
28.���VIDEO Ministrul propus al Economiei, Virgil Popescu, aviz pozitiv în Parlament: Un obiectiv este redobândirea încrederii învestitorilor/ Sectorul energetic are nevoie de investi��ii de zeci de miliarde de euro Ministrul desemnat al Economiei, Mediului de Afaceri ��i Energiei, Virgil Popescu, a primit aviz pozitiv, dup�� o audiere de dou�� ore în comisiile reunite din Camera Deputa��ilor ��i Senat. Acesta a spus c�� unul dintre obiectivele sale în calitate de ministru este redobândirea încrederii investitorilor. Virgil Popescu a mai spus c�� în 2020 va fi listat un pachet de ac��iuni de la Hidroelectrica. La audieri este prezent ��i prim-ministrul desemnat Ludovic Orban. Prezent la audiere, Niculae B��d��l��u, ministru demis al economiei, a ��inut un discurs lung, na��ionalist, despre industria de ap��rare, despre energie, consumatorul vulnerabil etc ��i s-a ar��tat indignat c�� în programul de guvernare este trecut�� listarea Hidroelectrica. B��d��l��u spune c�� va da un vot împotriv�� pentru "superficialitatea programului".
29.Complexul Energetic Hunedoara î��i cere insolven��a, în ciuda ajutoarelor de stat pompate de Guvern Consiliul de Administra��ie al Complexului Energetic Hunedoara, companie cu circa 4.000 de angaja��i, a cerut, luni, insolven��a societ����ii. Este o companie care a beneficiat de ajutoare de stat, fiind ��inut�� artificial în via����. Dar chiar ��i a��a a ajuns la pierderi uria��e, peste 270 milioane lei în prima jum��tate a anului, ��i la datorii de peste 1,6 miliarde lei.
30.Klaus Iohannis a întors în Parlament legea care sc��pa ��efii ANRE de sanc��iuni în cazuri de grav�� neglijen���� ��i perturbarea pie��ei energiei Pre��edintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea care modific�� semnificativ OUG 33/2007 privind func��ionarea Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Mai multe prevederi ridic�� mari semne de întrebare. Potrivit legii aprobate de Parlament, ��efii ANRE nu vor mai putea fi tra��i la r��spundere pentru grav�� neglijen���� care are ca urmare perturbarea semnificativ�� a pie��elor.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 118 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by