Articole scrise de C. Ivanov


1 - 30 din 399 rezultate
1.Tramvaiul 16 va întoarce la terminalul „Pia��a Sfânta Vineri” începând de vineri, 22 octombrie Tramvaiul 16 va întoarce la terminalul „Pia��a Sfânta Vineri” în loc de „Pia��a Sfântul Gheorghe”, începând de vineri, 22 octombrie, anun���� Asocia��ia de Dezvoltare Intercomunitar�� pentru Transport Public Bucure��ti - Ilfov (TPBI). M��sura a fost luat�� pentru a oferi c��l��torilor mai multe posibilit����i de transbordare în linii care acceseaz�� diferite puncte de interes ale Capitalei, potrivit sursei citate.
2.Constructorul de la cinematograful Favorit despre sistarea lucr��rilor ��i cererea de majorare a pre��ului: Dac�� continuam a��a însemna s�� finan����m noi lucrarea cu 18 milioane lei Constructorul de la cinematograful Favorit, firma Aedificia Carpa��i, spune c�� înc�� din luna aprilie a solicitat Prim��riei Sector 6 actualizarea pre��urilor din contract, respectiv majorarea acestuia de la 48.2 milioane lei (f��r�� TVA) la 88,5 milioane lei cu TVA. Într-un drept la replic�� cerut HotNews.ro, reprezentan��ii firmei spun c�� informa��iile furnizate de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, c�� s-ar fi solicitat majorarea contractului pân�� la 100 de milioane, nu sunt adev��rate. Constructorul spune c�� pre��ul la metal, necesar pentru structura de rezisten����, a crescut cu 78,66%, iar dac�� ar fi continuat contractul la pre��ul ini��ial, însemna s�� finan��eze lucrarea din banii s��i cu 18 milioane lei.
3.���Nicu��or Dan: 12 dintre 19 spitale din subordinea Prim��riei Capitalei sunt folosite pentru tratarea cazurilor de COVID-19 12 dintre cele 19 spitale din subordinea Prim��riei Capitalei sunt în acest moment folosite pentru tratarea cazurilor de COVID-19, cu un num��r total de 712 paturi pentru ace��ti pacien��i, a anun��at primarul general, Nicu��or Dan, pe pagina de Facebook. În ceea ce prive��te testarea pentru COVID-19, primarul spune c�� municipalitatea a primit 20 de ma��ini de la Inspectoratul pentru Situa��ii de Urgen����, care vor beneficia de personal medical deta��at de la ASSMB pentru a face testele pe teren, acolo unde e necesar.
4.Premierul Florin Cî��u l-a demis pe ��eful G��rzii de Mediu. Octavian Berceanu era unul dintre ultimii oameni USR-PLUS r��ma��i în func��ie Octavian Berceanu a fost eliberat luni din func��ia de comisar general al G��rzii de Mediu, potrivit unui ordin semnat de premierul Florin Cî��u. Decizia a fost publicat�� în Monitorul Oficial.
5.UNTOLD 2021 Organizatorii estimeaz�� c�� festivalul a adus ora��ului peste 35 milioane de euro Festivalul UNTOLD 2021 a adus ora��ului Cluj-Napoca o infuzie de capital de peste 35 milioane de euro, estimeaz�� organizatorii. Potrivit calculelor f��cute de ace��tia, din cei peste 265.000 de participan��i, cei 200.000 veni��i din afara Clujului au cheltuit fiecare în medie, în cele 4 zile, cel pu��in 175 euro, pe cazare, transport, restaurante, terase, cump��r��turi, vizite la muzee, etc.
6.Prim��ria Sectorului 6 întreab�� cet����enii cum s�� amenajeze bulevardul Drumul Taberei - cu piste de biciclete sau f��r�� Prim��ria Sectorului 6 întreab�� cet����enii cum s�� amenajeze bulevardul Drumul Taberei. Bulevardul a fost în ��antier timp de aproape zece ani, pentru lucr��rile la metrou. Acestea s-au finalizat, iar acum institu��ia vrea s�� investeasc�� în amenajarea peisagistic�� a arterei. Propunerea primarului Ciprian Ciucu este s�� pun�� trandafiri, iar întrebarea principal�� este ”cu piste de biciclete sau f��r��”.
7.„Este pu��in absurd s�� aflu din pres�� asta” Clotilde Armand îi contrazice pe Nicu��or Dan în disputa pentru parcurile Her��str��u ��i Ci��migiu Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a scris pe pagina de Facebook c�� nu ar fi cerut parcurile Her��str��u ��i Ci��migiu dac�� nu ar fi avut o discu��ie în acest sens cu primarul general, Nicu��or Dan, ��i acordul s��u. Clotilde Armand spune c�� a pl��tit ��i datoria de 19 milioane lei pe care Prim��ria Sectorului 1 o avea c��tre Prim��ria Capitalei.
8.UPDAE ���Clotilde Armand: Baza sportiv�� Cire��arii va fi reabilitat�� în baza unui protocol care va fi încheiat între Prim��ria Sector 1 ��i Ministerul Educa��iei Baza sportiv�� Cire��arii va fi reabilitat�� în baza unui protocol încheiat între Prim��ria Sector 1 ��i Ministerul Educa��iei, a scris primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, pe pagina de Facebook. Primarul s-a întâlnit luni cu ministrul Educa��iei, Sorin Câmpeanu, iar cele dou�� p��r��i au convenit c�� aceasta este cea mai rapid�� solu��ie pentru a reda acest loc bucure��tenilor. Reamintim c�� baza sportiv�� se afl�� de ani de zile în paragin��.
9.Bugetul Sectorului 1 nu a fost aprobat / Consilierii PNL nu au votat ordinea de zi a ��edin��ei convocate de primarul Clotilde Armand Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat miercuri, ��edin���� de Consiliu Local pentru aprobarea bugetului unit����ii administrative pe anul 2021. Consilierii PNL cu care este în coali��ie ��i PSD nu au votat îns�� ordinea de zi a ��edin��ei, astfel c�� niciunul dintre proiecte nu a mai fost supus la vot. Consilierii PNL au motivat în discu��iile purtate înaintea vot��rii ordinii de zi c�� Prim��ria nu a organizat o dezbatere public�� ��i au invocat înc��lc��ri ale legii. Clotilde Armand a declarat c�� bugetul a stat în dezbatere public�� 3 s��pt��mâni, ��i a cerut consilierilor PNL s�� dea un termen clar, cât au nevoie ca s�� studieze ��i s�� amendeze bugetul fiindc�� nu poate face pl����i pentru investi��ii.
10.Nicu��or Dan, despre protestele din ultimele zile: Oricine are dreptul s��-��i exprime opinia, îns�� f��r�� violen��e ��i s�� se gândeasc�� la cei pe care pot s��-i pun�� în pericol Primarul general al Capitalei, Nicu��or Dan, a f��cut apel mar��i la solidaritate ��i i-a rugat pe cei care protesteaz�� fa���� de restric��iile impuse în România în contextul pandemiei de COVID-19 s�� o fac�� f��r�� violen���� ��i s�� se gândeasc�� la cei pe care pot s��-i pun�� în pericol. Declara��ia vine dup�� ce în ultimele dou�� zile zile mii de persoane au protestat în Bucure��ti ��i în ��ar�� fa���� de restric��iile de circula��ie, închiderea magazinelor de la ora 18.00 în weekend ��i împotriva ”dictaturii medicale” ��i a purt��rii m����tilor în aer liber.
11.Prim��ria Sectorului 4 amenajeaz�� centrele de vaccinare împotriva COVID-19 la mall-uri ��i la Palatul Copiilor Prim��ria Sectorului 4 amenajeaz�� 29 de puncte medicale pentru vaccinarea popula��iei împotriva COVID-19 , în 4 loca��ii: Palatul Copiilor, Mall Grand Arena, Sun Plaza ��i City-Mall de la Eroii Revolu��iei. Lucr��rile de amenajare la centrul din Grand Arena au început vineri ��i administra��ia local�� estimeaz�� c�� se vor finaliza în câteva zile. Costul de amenajare a unei loca��ii se ridic�� la 4000-5000 de euro, a anun��at primarul Daniel B��lu���� în cadrul unei conferin��e de pres�� sus��inute vineri.
12.Prima ninsoare din acest an în Bucure��ti: 16 copaci c��zu��i ��i 10 ma��ini avariate Zece ma��ini au fost avariate în Bucure��ti, dup�� ce 16 copaci, 1 stâlp ��i un cablu de electricitate au c��zut din cauza ninsorii din ultimele ore, anun���� Inspectoratul pentru Situa��ii de Urgen���� Bucure��ti-Ilfov. Potrivit sursei citate, nu au fost victime.
13.Consilierii locali ai Sectorului 1 au ales noii viceprimari: Oliver P��iu��i (USR - PLUS) ��i Ramona Porumb (PNL) Consilierii locali ai Sectorului 1 au ales în ��edin��a extraordinar�� de luni, noii viceprimari: Oliver P��iu��i (USR - PLUS) ��i Ramona Porumb (PNL). Tot în ��edin��a de ast��zi, dintre cei doi viceprimari, a fost desemnat Oliver P��iu��i pentru a fi înlocuitorul de drept al primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.
14.Lumini��ele de Cr��ciun din Sectorul 4 se aprind sâmb��t��, la ora 18.00 Lumini��ele de Cr��ciun din Sectorul 4 se aprind sâmb��t��, la ora 18.00, a anun��at Prim��ria de Sector. Patru milioane de becule��e colorate ��i peste 5.000 de instala��ii ��i decora��iuni luminoase vor împodobi bulevardele ��i intersec��iile de pe principalele bulevarde.
15.Prim��ria Sectorului 4 î��i suspend�� activitatea cu publicul pân�� pe 2 decembrie din cauza coronavirusului Prim��ria Sectorului 4 î��i suspend�� activitatea de miercuri, 25 noiembrie, pân�� pe 2 decembrie inclusiv, din cauza apari��iei unor cazuri de infec��ie cu noul coronavirus în rândul angaja��ilor autorit����ii locale. Astfel, va fi suspendat�� activitatea de lucru cu publicul, precum ��i a activit����ii neesen��iale.
16.Criza COVID: Zece spitale din Bucure��ti primesc peste 330 milioane de lei din bani europeni pentru a cump��ra aparatura necesar�� Premierul Ludovic Orban, primarul general al Capitalei, Nicu��or Dan, ministrul S��n��t����ii, Nelu T��taru ��i ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolo��, au semnat luni 10 contracte finan��ate din fonduri europene, în valoare total�� de peste 330 milioane de lei, pentru dotarea a 10 spitale din Bucure��ti ca r��spuns la criza COVID 19. Printre echipamentul care va fi achizi��ionat se num��r��: 126 aparate de ventila��ie, 342 sta��ii de monitorizare, 101 aparate pentru investigare respiratorie ��i digestiv��, 99 ecografe, 205 echipamente electrocardiografe ��i defibrilatoare.
17.Prim��ria Sectorului 1 va primi în administrare clubul sportiv Cire��arii Prim��ria Sectorului 1 va primi în administrare parcul ��i clubul sportiv Cire��arii de la Ministerul Educa��iei, a anun��at miercuri institu��ia. Dup�� primirea în administrare Prim��ria Sectorului 1 va moderniza ��i reabilita baza sportiv�� pentru ca tinerii ��i copiii din aceast�� zon�� administrativ�� s�� aib�� condi��ii civilizate de practicare a sportului ��i mi��c��rii în mijlocul naturii. În prezent, baza sportiv�� se afl�� la Ministerul Educa��iei ��i este în paragin��.
18.Prim��ria Capitalei reziliaz�� contractul cu turcii de la Bozankaya Otomotiv pentru achizi��ia a 100 de troleibuze noi Prim��ria Capitalei a demarat procedura de reziliere a contractului privind achizi��ia a 100 de troleibuze noi, semnat pe 31 martie 2020 cu asocierea turco-german�� Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S. - Sileo Gmbh, potrivit Agerpres. Motivul: produc��torul nu a putut prezenta certificatul de omologare. Valoarea contractului este de 43 de milioane Euro f��r�� TVA.
19.Investiga��ie Rise Project: Prim��ria Capitalei condus�� de Gabriela Firea a pl��tit dublu pentru r��scump��rarea Parcului Verdi/ Ce leg��turi au cu primarul cei care au primit banii / UPDATE Prim��ria Capitalei: Articolul include afirma��ii false, ne vom adresa justi��iei Prim��ria Capitalei, condus�� de Gabriela Firea, a pl��tit dublu pe terenul din Parcul Verdi, ca ��i cum acesta era construibil ��i avea utilit����i, de��i el era spa��iu verde, arat�� o investiga��ie Rise Project. Astfel, municipalitatea a pl��tit 1080 de euro/mp pentru cele 5,6 ha din parc, iar trei luni mai târziu, în grila notarilor, pre��ul de referin���� pentru terenurile din parcul Verdi a fost fixat la 561 de euro/mp. Principalul beneficiar ��i artizanul afacerii este milionarul Drago�� S��vulescu, fost ac��ionar al clubului Dinamo, condamnat definitiv ��i urm��rit interna��ional. Acesta a primit aproape ��apte milioane de euro din cele aproximativ 50 puse la b��taie de prim��ria general��.
20.Gabriela Firea: Prim��ria Capitalei va testa gratuit de COVID-19 bucure��tenii care pleac�� în Grecia ��i alte destina��ii de vacan���� Prim��ria Capitalei va testa gratuit de COVID-19 bucure��tenii care pleac�� în Grecia ��i alte destina��ii de vacan����, a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, duminic�� sear��, la digi24.ro. Testele vor fi de tip antigen, f��cute cu aparate Real Time (RT)-PCR din 12 clinici private ��i de stat cu care Prim��ria are parteneriate.
21.O femeie a fost r��nit�� dup�� ce un copac din Sectorul 4 a c��zut peste ea O femeie de 30 de ani a fost r��nit�� dup�� ce un copac de pe Aleea Izvorul Cri��ului din Sectorul 4 a c��zut peste ea, anun���� Inspectoratul pentru Situa��ii de Urgen���� Bucure��ti Ilfov. Aceasta acuz�� dureri în zona capului ��i a fost transportat�� la Spitalul Bagdasar. Copacul a avariat ��i o ma��in�� parcat�� în apropiere.
22.Firea: Noi nu am atins vârful pandemiei în Bucure��ti / Teste se comand�� zilnic, dar este problema aparatelor Real Time Primarul general, Gabriela Firea a declarat mar��i, la Marius Tuc�� Show, c�� nu a fost atins vârful epidemiei de coronavirus în Bucure��ti. Aceasta a spus c�� pe lâng�� cele 450 de persoane aflate în prezent în carantin�� vor mai veni 50, iar miercuri va fi raportat un num��r total de 500 de oameni. În ceea ce prive��te gradul de testare, Firea spune c�� este o problem�� cu aparatele Real Time, dar municipalitatea va achizi��iona 4 buc����i, iar gradul de testare va fi mai mare.
23.Prim��ria Sectorului 4 ridic�� de��eurile de la centrul de carantin�� ��i de la persoanele aflate în izolare, în ma��ini frigorifice Prim��ria Sectorului 4 ridic�� de��eurile de la centrul de carantin�� ��i de la persoanele aflate în izolare la domiciliu, cu dou�� ma��ini speciale, cu temperatura de -4 grade în spa��iul de depozitare, ��i personal echipat corespunz��tor, pentru a limita r��spândirea noului coronavirus. Gunoiul colectat este transferat apoi la incineratoarele de de��euri biologice cu care compania de salubrizare are contract.
24.B��dulescu: Num��rul persoanelor care folosesc transportul public din Bucure��ti a sc��zut cu 20% Num��rul persoanelor care folosesc transportul public din Bucure��ti a sc��zut cu 20%, a declarat viceprimarul Capitalei, Aurelian B��dulescu, contactat de HotNews.ro. Acesta spune c�� închiderea transportului public poate fi stabilit�� de Comitetul Na��ional pentru Situa��ii de Urgen����, pentru a limita r��spândirea noului coronavirus, dar c�� Prim��ria Capitalei nu a luat o asemenea decizie ��i c�� r��mâne alegerea bucure��tenilor cum se deplaseaz��.
25.Prim��ria Capitalei are 292 de locuri pentru carantin��, gradul de ocupare fiind de aproape 100%. ��apte cl��diri sunt în analiz�� pentru noi spa��ii de cazare Prim��ria Capitalei are 292 de locuri pentru carantin��, în Bucure��ti, dintre care 198 sunt noi, ob��inute în mai pu��in de 24 de ore de la lansarea solicit��rii municipalit����ii c��tre hotelieri, a anun��at vineri primarul Gabriela Firea. Gradul de ocupare a acestora este de aproape 100%. Alte 7 cl��diri sunt în analiz�� pentru a putea fi transformate în spa��ii de carantin��.
26.România poate da bani operatorilor economici pentru sta��iile de înc��rcare a ma��inilor electrice/ Comisia European��: Nu este ajutor de stat România poate da bani operatorilor economici pentru amenajarea unei re��ele de înc��rcare a ma��inilor electrice ��i hibrid, iar m��sura nu se încadreaz�� la categoria ajutor de stat, a concluzionat Comisia European��. În planul prezentat la Bruxelles, România a comunicat un buget de 53 de milioane EUR pentru perioada 2020-2025, pentru dezvoltarea unei re��ele de sta��ii de reînc��rcare a vehiculelor hibride ��i electrice.
27.Societatea de Transport Bucure��ti (STB) a solicitat cre��terea tarifului pe c��l��torie de la 1,3 lei la 2,5 lei Societatea de Transport Bucure��ti (STB) a solicitat cr��terea tarifului de c��l��torie de la 1,3 la 2,5 lei, a declarat într-un interviu acordat AGERPRES, directorul general al STB, Andrei Creci. Actualul tarif nu a mai fost modificat de 11 ani, iar Creci sus��ine c�� veniturile lunare ale societ����ii ar putea cre��te cu 6-7 milioane de lei dup�� majorare.
28.Prim��ria Gala��i construie��te prima cre���� de stat la 30 de ani de la Revolu��ie Prim��ria Gala��i construie��te prima cre���� de stat la 30 de ani de la Revolu��ie. În ora�� sunt doar dou�� cre��e de stat, iar cererea dep����e��te cu mult capacitatea acestor unit����i. Noua cre���� va fi construit�� într-un imobil vechi ��i nefolosit din zona central�� a ora��ului, investi��ia fiind estimat�� la 2,8 milioane lei, bani ce ar urma s�� vin�� din fonduri europene, potrivit Mediafax.
29.Prim��ria Capitalei va acorda ��i în 2020 sprijinul financiar de 2.000 de lei pentru femeile îns��rcinate Prim��ria Capitalei va acorda sprijinul financiar de 2.000 de lei pentru femeile îns��rcinate ��i în 2020, în ciuda restric��iilor bugetare, a anun��at primarul Gabriela Firea pe pagina de Facebook. Municipalitatea a cheltuit în ultimii 2 ani circa 10 milioane de euro pentru acordarea acestui ajutor.
30.Ministrul Mediului: În Bucure��ti exist�� o asociere între poluare ��i infarct sau celelalte boli cardiovasculare Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat luni, dup�� o întâlnire cu primarii din Bucure��ti, Ia��i ��i Bra��ov, c�� un raport al administra��iei locale din Capital�� arat�� o asociere între zonele poluate ��i inciden��a cazurilor de infarct sau alte boli cardiovasculare. Alexe mai acuz�� Garda de Mediu de faptul c�� a fost „prea relaxat��”.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 14 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by