Articole scrise de A.C.


1 - 30 din 6330 rezultate
1.Tehnologia care "cump��r��" timp ��i s��n��tate pentru noi. Electrocasnicele Samsung, construite ca s�� ne fac�� via��a mai u��oar�� Pentru genera��ia noastr��, spre deosebire de p��rin��ii ��i bunicii no��tri, ma��ina de sp��lat, combina frigorific�� sau purificatoarele de aer au devenit o normalitate, rutina vie��ii zilnice în care electrocasnicele exist�� pentru a ne face via��a mai u��oar��. In ultimii ani, tehnologia folosit�� în realizarea acestor “device-uri” este tot mai performant�� ��i ofer�� tot mai multe facilita��i, cump��rând practic timp pentru noi. Acum, dac�� ui��i s�� bagi toate hainele în ma��ina de sp��lat, solu��ia e simpl��: le introduci oricând î��i aduci aminte în timpul ciclului de sp��lare. Nu mai vrem s�� pierdem timp cu decongelarea frigiderului? E simplu, nu mai trebuie s�� o facem, op��iunea No Frost devenind noul standard. Vrem s�� ��tim exact care este calitatea aerului pe care îl respiram în dormitor? Nimic mai u��or: purificatoarele de aer tot mai performante cur������ aerul rapid ��i ne arat�� exact ce respir��m noi ��i familia noastr��.
2.INTERVIU Cadouri d��ruite din vin��, practica am��gitoare ce perpetueaz�� violen��a domestic��/ o campanie Cheil | Centrade - Asocia��ia ANAIS Luna martie este perioada din an în care femeile ar trebui s��rb��torite de cei dragi cu cadouri ��i flori, simboluri pentru aprecierea ��i dragostea pe care le-o poart��. Pentru victimele violen��ei domestice, aceste cadouri sunt îns�� o form�� de am��gire, daruri oferite de agresorii lor din vin��, prin care adesea le conving s�� nu p��r��seasc�� rela��ia toxic�� în care se afl��. Agen��ia Cheil | Centrade ��i Asocia��ia ANAIS lanseaz�� ast��zi campania „Teatrul Cadourilor D��ruite din Vin��”, care scoate la lumin�� aceast�� practic�� nociv��, redat�� cu ajutorul unor pove��ti reale de violen���� domestic��. Am discutat cu Mihai Gongu, Executive Creative Director SEE, Roxana Ni����, Group Creative Director Cheil Centrade, ��i Carmen Neme��, pre��edintele Asocia��iei ANAIS despre campania lansat�� ast��zi, despre platforma izoleazaviolenta.ro, dar ��i despre violen��a domestic�� în pandemie.
3.Cum po��i avea grij�� de tine în pandemie? Abonamentele medicale ��i avantajele pentru companii ��i angaja��i Pandemia de coronavirus a dat întreaga lume peste cap, iar s��n��tatea, poate înainte u��or ignorat��, a ajuns acum în prim plan. Cum s�� avem grij�� de s��n��tatea noastr�� ��i s�� ne dep����im teama de a accesa servicii medicale? MedLife a conceput mai multe programe de sprijin atât pentru companii, cât ��i pentru abona��i, în a��a fel încât s�� te po��i preocupa de starea ta de bine, f��r�� a te confrunta cu anxietatea care vine la pachet cu situa��ia actual��. Companiile reu��esc astfel s�� î��i protejeze angaja��ii ��i clien��ii, iar abona��ii pot beneficia de consulta��ii, analize, servicii de imagistic�� ��i de spital, atât preventiv, cât ��i pentru a-��i gestiona afec��iunile curente.
4.INTERVIU Bogdan Pivariu, candidatul PNL pentru Prim��ria Flore��ti: Ne concentr��m pe trei mari proiecte: pe centura metropolitan��, pe Spitalul Regional de Urgen���� ��i pe metrou/ Flore��tiul e inclus în fiecare dintre ele cu o pozi��ie privilegiat�� Bogdan Pivariu este candidatul PNL pentru Prim��ria Flore��ti, jude��ul Cluj ��i î��i propune s�� rezolve lipsa infrastructurii ��i s�� ofere locuitorilor mai multe spatii educative ��i recreative. În ceea ce prive��te proiectele comune cu Clujul, candidatul PNL spune c�� acum se concentreaz�� pe trei mari proiecte: pe centura metropolitan��, pe Spitalul Regional de Urgen���� ��i pe metrou. “Centura metropolitan�� str��bate Flore��tiul ��i va prelua cea mai mare parte din trafic. Avem dou�� sta��ii de metrou înc�� din prima etap�� a acestui proiect, iar Spitalul Regional de Urgen����, cel mai mare din Transilvania, va fi la noi în comun��. Acesta este ��i trebuie s�� fie statutul unei localit����i din zona metropolitan��. Cre��tem împreun�� cu Clujul ��i prosper��m împreun�� cu Clujul, nu numai la nivel municipal, ci ��i jude��ean”, a declarat Bogdan Pivariu.
5.RepMeter - un instrument inovator de m��surare a reputa��iei brandurilor- webPR Reputa��ia este un activ intangibil al unei companii, care poate deveni cel mai important scut de ap��rare într-o situa��ie de criz��. Studiile arat�� c�� jum��tate dintre consumatori vor pune la îndoial�� atributele unui brand dac�� acesta are recenzii negative, iar 70% dintre cei care î��i caut�� un job nu vor accepta unul din partea unei companii cu o reputa��ie proast��. În plus, 8 din zece companii au observat îmbun��t����iri în ceea ce prive��te valoarea de pia���� dup�� ce ��i-au îmbun��t����it reputa��ia.
6.Povestea unui antreprenor care a aplicat la IMM Invest: Când a fost declarat�� starea de urgen����, am pierdut peste 50% din cifra de afaceri În 2012, Ferma Bunicii, care aduce în casele consumatorilor carne ��i ou�� de prepeli����, a început cu 400 de prepeli��e ��i un incubator de capacitate mic��. Pe m��sur�� ce a trecut timpul, afacerea s-a extins cu construc��ia unui abator ��i a unei ferme mari, precum ��i prin deschiderea primului centru de procesare de carne ��i ou��. Ast��zi, Ferma Bunicii produce peste 1.500.000 de ou�� pe lun��, dar starea de urgen���� i-a adus pe fondatori într-o situa��ie delicat��, moment în care ace��tia au decis s�� aplice la programul IMM Invest prin Banca Transilvania.
7.Academia de Studii Economice din Bucure��ti organizeaz�� în luna septembrie, exclusiv online, concurs de admitere la programele de studii universitare de licen����, masterat ��i doctorat Academia de Studii Economice din Bucure��ti, liderul înv������mântului superior economic ��i de administra��ie public�� din Europa de Sud-Est, anun���� c�� va organiza, exclusiv online, un nou concurs de admitere în luna septembrie pe locurile r��mase disponibile la programele universitare de licen����, masterat ��i doctorat. Toate informa��iile necesare viitorilor candida��i sunt postate pe site-ul institu��ional www.ase.ro ��i pe pagina oficial�� de Facebook ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE��TI.
8.Banca Transilvania a aprobat 1.000 de credite în cadrul IMM Invest Banca Transilvania a aprobat 1.000 de credite în cadrul IMM Invest, program care sus��ine antreprenorii prin acces la lichiditate, prin garantarea majoritar�� a acestor credite ��i subven��ionarea dobânzii de c��tre Stat pân�� la finalul anului.
9.Grupul GRAMPET doneaz�� Spitalului Clinic de copii Victor Gomoiu din Bucure��ti un aparat de testare de Coronavirus ��i 1.000 de kituri Grupul GRAMPET continu�� campania lansat�� în luna mai ��i doneaz�� unul din cele 10 aparate de testare COVID-19 unui spital de copii, respectiv Spitalului Clinic de copii Victor Gomoiu din Bucure��ti, împreun�� cu 1.000 de kituri de testare.
10.De 1 iunie, Muzeul Antipa î��i redeschide por��ile! Ce cadou mai pl��cut poate oferi Muzeul Antipa copiilor decât redeschiderea sa, pe data de 1 iunie? Dupa lunga desp��r��ire impus�� de epidemia de coronavirus, Muzeul Antipa î��i deschide por��ile cu ocazia zilei de 1 iunie, respectând toate m��surile pentru siguran��a vizitatorilor.
11.Campania umanitar�� #leapsapepovesti sus��ine prin lectur�� colectarea dona��iilor pentru Spitalul Clinic de Urgen���� pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucure��ti Al��turi de nume îndr��gite precum C��lin Goia, solistul trupei Voltaj, jurnalistul Adelin Petri��or sau actorul Voicu Hetel, mai mul��i p��rin��i, bunici ��i voluntari din ONG-uri le citesc zilnic pove��ti copiilor, în cadrul campaniei „Leap��a pe pove��ti”. Derulat�� între 2 aprilie - 1 iunie 2020, campania este asociat�� unui apel public la solidaritate. Prin dona��ii de cel pu��in 10 lei contribuim cu to��ii la achizi��ionarea de echipamente de protec��ie pentru medicii din cadrul Spitalului Clinic de Urgen���� pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucure��ti. Pove��tile pot fi accesate pe paginile de Facebook ��i canalul de YouTube ale ini��iatorilor, Asocia��ia Lira Projects ��i Asocia��ia pentru Educa��ie în ��tiin��e Socio-Umane (ESSU).
12.Grupul GRAMPET doneaz�� 10 aparate ��i 10.000 de kituri pentru testarea COVID-19 În contextul eforturilor de combatere a pandemiei de Coronavirus, Grupul GRAMPET a început o campanie na��ional�� prin care va dona câte un aparat de testare de ultim�� genera��ie ��i 1.000 de teste Direc��iilor de S��n��tate Public�� din centrele în care grupul î��i desf����oar�� activitatea - Deva, Craiova, Ia��i, Constan��a, Gala��i, Ploie��ti, Timi��oara, Bucure��ti, precum ��i la Debre��in, în Ungaria.
13.Ce trebuie s�� ��tie antreprenorii care aplic�� la IMM Invest ��i care sunt avantajele programului? Daniel Szekely, Director Executiv Clien��i IMM ��i MicroBusiness la BT, a fost invitat #deladistan���� Cine poate aplica la programul IMM Invest, care sunt avantajele programului ��i ce trebuie s�� ��tie antreprenorii înainte de a aplica? Daniel Szekely, Director Executiv Clien��i IMM ��i MicroBusiness la Banca Transilvania, a fost invitat #deladistan����
14.Mesajul B��ncii Transilvania pentru cei aproape 32.000 de ac��ionari: Travers��m cu încredere aceast�� perioad��. Curaj, România! Banca Transilvania a transmis un mesaj pentru cei aproape 32.000 de ac��ionari în care îi reasigur�� pe ace��tia c�� BT continu�� s�� ia masuri pentru siguran��a ��i s��n��tatea clien��ilor, timp în care a accelerat ��i proiectele de banking online, echipa fiind mereu alaturi de clien��i pentru orice nel��muriri. În mesajul B��ncii Transilvania se vorbe��te despre “Noua matematic��”, “Ce ne d�� curaj” ��i “Solidaritate. Mai mult decât banking”.
15.Bootcamp-ul Changeneers : Startup-urile finaliste î��i prezint�� ideile juriului/Sesiuni de mentorat ��i tips&tricks pentru ideile care au intrat in final�� Bootcamp-ul Changeneers : Startup-urile finaliste î��i prezint�� ideile juriului/Sesiuni de mentorat ��i tips&tricks pentru ideile care au intrat in final��. Finali��tii de anul acesta vor intra, începând cu data de 23 aprilie, în sesiunea de Bootcamp care va dura 2 zile ��i le va oferi atât informa��ii teoretice cât ��i interac��iune cu membrii juriului, având astfel ocazia s�� î��i prezinte ideile juriului, s�� pun�� întreb��ri ��i s�� î��i valideze direc��iile de dezvoltare.
16.Banca Transilvania a donat pân�� acum 1 milion de euro pentru spitale ��i comunitate Banca Transilvania a contribuit pân�� acum cu 1 milion de euro pentru a ajuta în lupta împotriva Covid-19 spitalele, medicii, pe cei din linia întâi, arat�� un comunicat al BT.
17.Tiberiu Mois��, Banca Transilvania, despre programul IMM Invest Romania: Suntem încrez��tori “Banca Transilvania î��i propune s�� se implice semnificativ în facilitarea accesului la programul IMM Invest Romania ��i credem c�� aceasta este o m��sur�� de sprijin binevenit�� pentru firmele romane��ti”, a explicat Tiberiu Mois��, Director General Adjunct MidCorporate & IMM.
18.Patru mari companii române��ti lanseaz�� platforma integrat�� „Doneaz�� pentru linia întâi" Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender ��i eMAG lanseaz�� platforma „Doneaz�� pentru linia întâi” pentru a ajuta medicii ��i personalul sanitar, precum ��i poli��i��tii, armata ��i jandarmii, care depun eforturi supraomene��ti în aceste zile în lupta pentru via���� contra pandemiei COVID-19 ��i îi cheam�� pe to��i cei care au posibilitatea s�� li se al��ture. Cumulat, cele patru companii au donat pân�� acum 4 milioane de lei ��i s-au implicat în achizi��ii, distribu��ie ��i organizarea platformei de dona��ii.
19.Digitaliada a premiat creatorii de resurse educa��ionale/ Câ��tig��torii edi��iei 2020 Cele peste 160 de materiale digitale educa��ionale înscrise în concursul #Digitaliada au fost utilizate pe perioada suspend��rii cursurilor ��colare, al��turi de alte resurse deschise din cadrul platformei www.digitaliada.ro, de c��tre elevi, profesori ��i p��rin��i dornici s�� continue procesul educa��ional.
20.Grupul GRAMPET lanseaz�� Trenul Solidarit����ii Române��ti În contextul pandemiei de Coronavirus, Grupul GRAMPET anun���� proiectul Trenul Solidarit����ii Române��ti, mobilizând transportul feroviar pentru companiile române��ti care realizeaz�� importuri de materiale ��i echipamente medicale din China.
21.BRAT cere sprijin pentru pres�� scris�� ��i online în contextul COVID19/ Impactul negativ al crizei este major BRAT (Biroul Roman de Audit Transmedia) cere sprijin autoritatilor pentru presa scrisa si online in contextul crizei coronavirusului, care are un impact negativ major asupra industriei. Masurile stabilite de autoritati pentru stoparea epidemiei de COVID19 duc la o scadere cu peste 50% a veniturilor din publicitate si cu peste 90% a celor din vanzarea si distributia la chioscurile de ziare. “F��r�� sprijinul imediat al autorit����ilor, o mare parte dintre companiile care activeaz�� în acest domeniu î��i vor înceta activitatea, punând astfel în pericol informarea obiectiv�� ��i corect�� a publicului”, se arata in comunicat.
22.Banca Transilvania doneaz�� 1,4 milioane de lei pentru spitale de stat din România În contextul pandemiei de coronavirus, Banca Transilvania doneaz�� 1,4 milioane de lei pentru cump��rarea unor aparate de ventila��ie mecanic��, echipamente ��i materiale pentru spitale de stat din România. Ömer Tetik, Director General BT, spune c�� "solidaritatea este cea de care avem nevoie cel mai mult în aceast�� perioada"
23.Coronavirus: Cum învingem plictiseala celor mici: activit����i de f��cut acas�� cu copiii Este pandemie de coronavirus ��i trebuie s�� st��m în cas�� ��i s�� ne protejam, atât pe noi, cât ��i pe ceilal��i, iar p��rin��ii simt destul de puternic provocarea acestor zile, în care nu pot scoate copilul în parc sau în alte locuri în aer liber. Copiii se pot plictisi u��or, iar când jocurile sunt limitate în interiorul casei, este nevoie oricând de idei de activit����i ��i experimente pe care le putem face repede ��i u��or. Vede��i în articol idei de activit����i pe care le pute��i face cu copiii în cas��
24.Parteneriat stategic între SmartTube si ARBOmedia pentru vânzarea de publicitate pe SmartTV La un an de la lansarea pe pia����, Smart Tube ��i ARBOmedia anun���� parteneriatul pentru vânzarea unui format de publicitate revolu��ionar, distribuit prin intermediul telefoanelor mobile pe smart-tv-urile din Bucure��ti ��i Ilfov.
25.MedLife inaugureaz�� a doua hyperclinic�� în Gala��i Sistemul Medical MedLife, liderul pie��ei de servicii medicale private din România, continu�� planurile de extindere ��i deschide a doua hyperclinic�� în Gala��i, care pune la dispozi��ia g��l����enilor servicii de ambulator ��i imagistic��. Investi��ia în noua unitate medical�� a fost de 1,5 milioane de euro.
26.webPR Unteatru de copii: Spectacole dedicate publicului tân��r din Bucure��ti Pe 25 august, unteatru ��i Asocia��ia Cultural�� pentru Educa��ie prin Art�� lanseaz�� Unteatru de copii, un concept inedit ��i original în peisajul teatral bucure��tean, care cuprinde produc��ii teatrale dedicate publicului tân��r ��i foarte tân��r. Unteatru de copii este creat de cele dou�� organiza��ii, care s-au întâlnit pe teritoriul comun al proiectelor culturale ��i educative, menite s�� atrag�� noi publicuri c��tre zona artelor din România ��i s�� încurajeze tinerele genera��ii de actori, regizori ��i scenari��ti de teatru ��i film.
27.Ti-e fric�� de ��erpi? Afl�� ce trebuie s�� faci pentru a-��i învinge teama/ Primul seminar gratuit dedicat persoanelor cu fobie de ��erpi va avea loc la Bucure��ti, joi 22 august Doru Panaitescu, blogger pasionat de fotografie de natur��, va sus��ine în premier�� un seminar naturalistic gratuit destinat persoanelor care manifest�� fobie de ��erpi, informeaz�� un comunicat remis c��tre Hotnews. Seminarul gratuit de joi, 22 august, va fi g��zduit de Zitec, la sediul din Splaiul Unirii 165, la ora 17.30. Intrarea este liber��. Pe parcursul evenimentului, Doru va prezenta în detaliu toate speciile de ��erpi din ��ara noastr��, al��turi de principalele specii de ��erpi din restul Europei, detalii despre speciile veninoase de la noi, precum si un ghid util cu no��iuni de prim ajutor în caz de mu��c��tur��.
28.VIDEO INTERVIU Dr. Toma Vlad, medic specialist stomatolog: Periu��a de din��i electric�� este mult mai eficient�� decât periu��a clasic�� Dr. Toma Vlad, medic specialist stomatolog, a vorbit într-un interviu acordat HotNews.ro despre plombele dentare, durata de via���� a acestora ��i apari��ia cariilor, dar ��i despre mitul care spune c�� “daca nu ne doare, nu trebuie s�� mergem la dentist”. Detartrajul nu afecteaz�� plomba dentar��, iar cariile incipiente nu dor niciodat��, explic�� Dr. Toma Vlad.
29.DENT ESTET ��i-a consolidat pozi��ia de lider de pia���� deta��at, de-a lungul celor trei ani de la tranzac��ia cu MedLife În 2019 se împlinesc trei ani de la cea mai mare tranzac��ie de pe pia��a serviciilor de medicin�� dentar�� din România, prin care grupul MedLife a ob��inut un pachet majoritar din ac��iunile companiei DENT ESTET, restul fiind în continuare de��inute de fondator, dr. Oana Taban. Mai mult decât atât, DENT ESTET aniverseaz�� anul acesta 20 de ani de activitate în România. Analiza rezultatelor din to��i ace��ti ani arat�� o cre��tere accelerat�� a indicatorilor de business dup�� tranzac��ie comparativ cu ritmul anterior caracterizat mai degrab�� prin continuitate ��i stabilitate. Unele dintre cele mai importante evolu��ii s-au înregistrat la nivel de num��r de unituri dentare, num��r de pacien��i, vizite în clinici, dimensiunea echipei, cereri pentru tratamente complexe ��i abonamente corporate.
30.Sistemul Medical MedLife încheie primul semestru al anului cu o cre��tere a vânz��rilor de 23% fa���� de aceea��i perioad�� a anului trecut MedLife, liderul pie��ei de servicii medicale private din România, a înregistrat în primele ��ase luni din acest an o cifra de afaceri consolidat�� pro-forma în valoare de 461 milioane lei, în cre��tere cu 23% fa���� de aceea��i perioad�� din 2018. Compania a raportat rezultate în cre��tere ��i la nivel de profit. Astfel, valoarea consolidat�� pro-forma a EBITDA a fost de 78 milioane lei în crestere cu 81% fa���� de aceea��i perioad�� a anului trecut, în timp ce valoarea consolidat�� pro-forma a profitului net a fost de cca. 14 milioane lei, în cre��tere cu 130% fa���� de S1 din 2018.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 211 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by